CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Sabtu, 12 Disember 2009

DIAGNOSTIK 2

Jawab semua soalan

1. Setiap pagi kami menunggang ___________ ke sekolah
A. kereta B. lori C. bas D. basikal

2. Luka pada lutut saya telah di jahit oleh ___________
A. Encik Sami B. Maharaja China C. Dr. Khairul D. Mejar Hassan

3. “___________ akan menghadap Sultan esok,” kata Temenggung kepada Bendahara
A. patik B. hamba C. beta D. tuanku

4. Zainal pergi ke perpustakaan untuk meminjam ___________
A. buku B. setem C. wang D. pen

5. Bandar ___________ di Jepun telah dibom oleh tentera Amerika Syarikat pada 1945.
A. Nagasaki B. Kuala Lumpur C. New York D. London

6. “ ___________ hendak ___________ siapkan kerja ini pada hari ini juga ,” kata Encik Salim kepada pekerjanya.
A. Aku ... engkau B. Dia ... anda C. Kami ... kamu D. Saya... awak

7. Farid menyimpan wangnya di ___________
A. Menara Berkembar Patronas
B. Bank Simpanan Nasional
C. Menara KualaLumpur
D. Syarikat Maju Sdn Bhd

8. ___________ banyak memberikan kemudahan kepada kita terutamanya dari segi perhubungan .
A. televisyen B. bas C. telefon D. radio

9. ___________ mesti b rajin berlatih untuk memenangi perlawanan itu nanti.
A. kita B. beliau C. baginda D. tuanku

10. Budak-budak itu kehujanan ketika ___________ berjalan pulang ke rumah.
A. dia B. beliau C. mereka D. ia

11. Baju ___________ialah pemberian ibu saya sempena hari lahir saya
A. Sini B.sana C.situ D.ini

12. ___________pun tidak dibenarkan memasuki kawasan larangan ini.
A. bila-bila B. mana-mana C.siapa-siapa D.apa-apa

13. Di ___________ awak letakkan kotak itu
A. apa B.mana C.siapa D.bila

14. “Di ___________lah saya menjumpai bayi itu,”kata Song kepada polis itu.
A. sini B.situ C.itu D.ini

15. Lelaki yang ditangkap oleh polis itu sebenarnya tidak tahu ___________ tentang rompakan itu.
A. siapa-siapa B. apa-apa C.mana-mana D.bila-bila

16. “___________kah yang akan menemani kamu ke Pulau Pinang esok ?” kata Ali kepada Abu.
A. siapa B.apa C.siapa-siapa D.mana

17. Banyak faedah yang kita peroleh jika kita ___________ diri dalam persatuan beruniform
A. meluaskan B. menghiaskan C. memasukkan D.melibatkan

18. Kami terasa sungguh sejuk kerana kabus tebal ___________ seluruh kawasan Tanah Tinggi Genting.
A. menyelubungi B. menutupi C.melingkari D.mengaburi

19. Tugas perajurit adalah ___________ negara daripada sebarang ancaman musuh.
A. memperteguh B. mempertahankan C.memperkuat D.mempertemukan

20. Hasil karya beliau akan ___________ dalam majalah itu pada bulan akan datang.
A. diterbitkan B.dimuatkan C.dikeluarkan D.dilampirkan

21. Majlis perasmian itu ___________ dengan persembahan pentas oleh para pelajar sekolah .
A. ditamatkan B. dilengkapi C. diselesaikan D. ditutupi

22. Sejak ______ini para pelajar agak kurang berminat mempelajari mata pelajaran Sejarah.
A. baru-baru B. awal-awal C. dulu-dulu D. akhir-akhir

23. Tanah-tanah _______ yang terdapat di kawasan luar bandar haruslah dimajukan untuk pembangunan negara
A. tersekat B. terabai C. terbiar D. tercemar )

24. _______ merupakan anak tunggal dalam keluarganya
A.dia B.mereka C.kita D.kami

25. Kursus itu terbuka kepada _______ sahaja yang berminat
A.bila-bila B.mana-mana C.siapa-siapa D. apa-apa

26. Para peserta mendaki gunung itu selama empat jam ___________ sampai ke puncaknya
A. setelah B. sebelum C. kemudian D.akhirnya

27. Ayah ___________ cincin berlian kepada ibu sempena hari ulang tahun perkahwinan mereka
A. hadiah B. menghadiahi C.menghadiahkan D.hadiahkan

28. Encik Amin _______ ke pejabat pos sewaktu kami tiba di rumahnya
A. mesti telah B. belum boleh C. sedang hendak D. mesti akan

29. Mariam sekeluarga memang ___________ melancong ke luar negara semasa cuti.
A. suka B. hobi C. hendak D. mesti

30. Bangunan yang didirikan di Bandar raya New York _______ belaka
A. jarang-jarang B. tinggi-tinggi C. kecil-kecil D. kurus-kurus

31. Encik Wong Lee cepat ke pejabat untuk menghadiri mesyuarat yang ___________
A. sama B. penting C. istimewa D. biasa

32. Pelajar yang _______ di pusat membeli belah itu telah ditangkap oleh polis
A. bertaburan B.berpeleseran C.berkunjung D.beramai-ramai

33. Polis itu sedang _______ satu kes kemalangan jalan raya
A. memeriksa B. menyiasat C. mengenali D. menyelidik
34. Para _______ menderma wang mereka kepada mangsa Tsunami
A. jutawan B. biduan C. dermawan D. jelitawan

35. ___________ lampu isyarat di simpang jalan itu telah menyebabkan kesesakan lalu lintas
A. kekeringan B. kesibukan C. kerosakan C. kelemahan

36. Pelajar itu mengaku ___________ bersalah kerana bukan dia yang mencuri duit saya
A. tidak B. bukan C. tidak-tidak D. boleh-boleh

37. Saya berehat di bawah pokok itu semasa berada di ___________ jalan untuk balik ke kampung dengan kereta.
A. setengah B. sesetangah C. tengah-tengah D. pertengahan

38. _______ pelajar 1 Tekun tidak pandai membaca dan mengira
A. segelintir B. setengah C. separuh D. seramai

39. _______ bomba telah berjaya memadamkan api yang sedang marak itu .
A.kumpulan B. pasukan C. golongan D. gerombolan

40. Ahmad dan Balu _______ selimut tebal untuk memanaskan badan .
A. memperoleh B. menerima C. menggunakan D. menyambar

41. Saiful _______ pelawaan Halim untuk bermalam di rumah barunya
A. mencegah B. menolak C. menentang D. menghalang

42. Sikap toleransi amat penting dalam ________ perpaduan kaum di negara kita ini
A.mewujudkan B. melancarkan C.menubuhkan D. mengadakan

43. Daun-daun kering daripada pokok durian iu _______ apabila ditiup angin
A. bertempiaran B. berterbangan C.berhamburan D.bergulingan

44. Perbuatan pegawai itu yang makan suap akhirnya _______ dirinya .
A. bersusah B. kesusahan C. menyusahkan D. disusahkan

45. Biskut yang dibuat oleh Vee Lee manis _______ kerana banyak menggunakan gula
A. sekali B.paling C.agak D.gula

46. Kita mesti kerap _______ dengan jurulatih jika ingin berjaya dalam bidang sukan
A.berlawan B. bersama C. berlatih D. berjuang

47. Berita perkahwinan penyanyi itu _______ dengan cepatnya .
A.bersebar B. bertebar C. tersebar D. menyebarkan

48. Kita membaca buku untuk _______ ilmu pengetahuan .
A. mendapat B menambah C. mencari D. membuka

49. Hutan di negara akan _______ jika kegiatan membalak dilakukan dengan banyaknya
A. hilang B. hapus C. musnah D. mati

50. Kraftangan buatan negara ini memang _______ bermutu tinggi .
A. diakui B.diperakui C.pengakuan D.akuan

51. Dia membeli sekilo gula , tepung dan telur _______ sebiji buah tembikai
A. dan B.lagi C.sama D.serta

52. Kesesakan lalu lintas di kawasan itu _______ oleh kereta yang diletakkan di tepi jalan
A. disebabkan B.sebab C.penyebab D.bersebab

53. Rumah Hanim terletak _______ kawasan lombong .
A. hampiri B. menghampiri C. hampir-hampir D. berhampiran

54. Kemalangan itu sering berlaku di selekoh _______ itu .
A. bengkuk B. tajam C. licin D. kecil

55. Aisyah terpaksa berhenti sekolah kerana _________ bapanya tidak cukup untuk membiayai persekolahannya .
A. pendapatan B. perusahaan C. perniagaan D. pemergian

56. Seluruh badan mangsa pembunuhan itu ______ darah .
A. berlapikkan B. beralaskan C. berlumuran D. bersalutkan

57. ______ daripada wang itu digunakan untuk membeli komputer .
A. sebahagian B. sesetengah C. semua D.segala

Tiada ulasan:

Catat Ulasan