CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 11 Januari 2022

PERALATAN MUZIK TRADISIONAL - PROSA KLASIK

 

TIUPAN - SERUNAI/ PINAI/SERULING/ NAFIRI
PUKULAN TANGAN - KOMPANG/ REBANA/ GENDANG DUDUK
LOGAM- GONG
BERTALI- REBAB/ GAMBUS

Ahad, 2 Januari 2022

LATIHAN MEMODENKAN BAHASA MELAYU KLASIK

 LATIHAN BM KLASIK - BM MODEN

Teks klasik 1

 

Dengan tiada berapa lamanya samapailah mereka itu ke negeri Daha itu. Maka Raden Inu segan masuk lalu menanti di luar istana. Maka disuruhnya Jerude dan Kartala masuk bersama-sama dengan Mahadewi akan menghadap Kebawah Duli Sang Ratu Daha itu.

 

Maka tatkala dilihat oleh Sang Ratu akan Mahadewi datang dengan balut matanya, sungguhpun selama ia pergi tiada dikenangnya, akan tetapi pada masa bertemu itu timbullah belas dan kasihan di dalam hatinya serta teringatlah ia pada isterinya yang sudah meninggal diracuni itu. Lagi pula baharulah ia tersedar akan dirinya dan baharulah diketahuinya akan segala kejahatan Paduka Liku itu kerana pada masa itu rupa-rupanya segala hikmat dan ubat-ubatan Paduka Liku itu telah hilang kemanjurannya.

 

Senaraikan nama-nama watak:

    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Senaraikan latar tempat:

 

1.

2.

 

 

Senaraikan isi penting:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

Jawapan (Teks moden):

 

 

 

 

 

Teks klasik 2

 

Setelah dilihat oleh isterinya Seri Rama, yang bernama Sita Dewi, keduanya bertari-tari dan melompat-lompat, maka kata Sita Dewi kepada Seri Rama:

 

“Ya, tuanku, tangkaplah kijang dua ekor itu akan permainan hamba,”

 

Maka kata Seri Rama: “Tiada hamba mahu akan dia mati, hanya hamba hendak dengan hidupnya juga,”

 

Setelah Seri Rama mendengar kata isterinya itu, maka Seri Rama pun segera mengambil panahnya lalu turun dari rumahnya. Maka kata Seri Rama memanggil Laksamana seraya berkata:

 

“Hai, Laksamana, tinggallah adinda menunggui kakanda Sita Dewi, aku pergi mengikut kijang dua ekor itu,”

 

Setelah Seri Rama berkata demikian, maka baginda pun berjalanlah. Setelah kijang itu melihat Seri Rama datang mengikut dia, maka kijang itu pun larilah. Maka diikutnya juga oleh Seri Rama.

 

§  Senarikan nama-nama watak:

 

§  Senaraikan latar tempat:

 

§  Senaraikan isi penting:

 

§  Jawapan (Teks moden):

 

 

MEMODENKAN PETIKAN PROSA KLASIK

 MEMODENKAN PETIKAN PROSA KLASIK - sumber - telegram bm spm

 Memodenkan petikan prosa klasik bermakna memindah atau menukar bahasa klasik atau lama menjadi bahasa Melayu baru atau moden. Biasanya, petikan yang dipindahkan atau dimodenkan itu diambil atau dipetik daripada satu atau beberapa perenggan sesebuah hikayat yang khusus menampilkan bahasa klasik, kuno ataupun lama.

 TEKNIK MEMODENKAN PETIKAN PROSA KLASIK

  *   Membaca dan memahami petikan

 1.      Baca keseluruhan petikan sehingga faham.

 

2.      Berikan tumpuan terhadap persoalan atau isu utama dalam petikan.

 3.    Buat beberapa catatan tentang watak-watak, latar tempat dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam petikan.

  *   Menganalisis dan menulis serta memindahkan petikan prosa klasik menjadi petikan prosa moden

 1.    Pelajar perlu ingat bahawa jawapan yang ditulis mestilah dalam bahasa Melayu moden.

 2.    Gariskan perkataan-perkataan bahasa klasik yang dapat ditukarkan.

 3.    Jangan pindahkan secara ayat demi ayat. Sebaliknya, fahamkan maksud keseluruhan petikan dan ceritakan semula.

 4.    Jangan menokok tambah dengan butir-butir atau fakta-fakta yang tidak terdapat dalam petikan.

 5.    Nama-nama khas seperti nama watak, tempat dan peralatan tidak boleh ditukar.

(mestilah dikekalkan)

 6.    Kata “pun” dan “lah” hendaklah ditinggalkan. Contoh:

Bahasa klasik: maka seketika itu pun berputeralah tuan puteri itu seorang anak lelaki.

Bahasa moden: Selepas itu, Tuan Puteri melahirkan seorang anak lelaki.

 

7.    Elakkan menggunakan perkataan-perkataan lama seperti arakian, hatta, sebermula, alkisah, syahdan, sekali sepertua dan lain-lain serta perkataan-perkataan yang tidak lagi digunakan sekarang. Perkataan klasik yang ada dalam petikan tersebut, perlulah ditukarkan kepada bahasa moden. Ini penting kerana jika anda mengekalkan perkataan klasik tersebut, markahakan dipotong kerana tidak menepati arahan soalan.

 8.    Bahasa Istana tidak perlu diganti dengan perkataan lain atau perkataan yang seerti dengannya.

 9.    Ayat-ayat panjang, berbelit-belit dan tidak jelas hendaklah dipecahkan kepada beberapa ayat supaya pendek dan jelas maksudnya.

 Contoh:

Maka Sultan Melaka pun hairan melihat paras puteri Cina itu, disuruhnya masuk Islam, telah sudah maka baginda pun berkahwinlah dengan puteri itu, beranak Paduka Seri Cina, ayah kepada Paduka Isap.”

 Jawapan:

“Sultan Melaka takjub apabila melihat kecantikan Tuan Puteri Cina itu. Baginda lalu menitahkan supaya Tuan Puteri itu memeluk agama Islam. Selepas itu, baginda berkahwin dengan puteri itu dan mendapat seorang putera bernama Paduka Seri Cina yang menjadi ayah kepada Paduka Isap."

 10. Tukarkan struktur ayat pasif menjadi struktur ayat aktif.

 bahasa klasik: maka oleh Hang Tuah dipalang kepada dua orang yang mengamuk itu terbelah dua.

 Bahasa moden: lalu Hang Tuah memarang dua orang yang mengamuk itu dan terbelah dua.

 11. Tukarkan ayat-ayat songsang kepada ayat biasa.

 Contoh:

Ayat songsang            : “Hendaklah diperliharakan kamu sekalian dan dia”

Ayat biasa       : “Kamu sekalian hendaklah memeliharanya”

 12. Perbualan atau Cakap Ajuk yang terdapat dalam petikan (jika ada mestilah ditulis dalam perenggan baru atau boleh juga ditukarkan menjadi ayat Cakap Pindah yang telah dimodenkan, tetapi ditulis dalam satu perenggan sahaja.)

MAKNA BAHASA MELAYU KLASIK

 

bahasa klasik

bahasa moden

Adanya demikian

Demikian halnya

adipati

kepala daerah

afwah

 Berkat/ tuah

Agus

  Gelaran panggilan hormat/ bagus/ mulia

Ambal

   Berarak-arak

Anta permana

Tidak terkira

Arakian/ arakian sesudah itu

Maka/ selepas itu/ sesudah itu/ seterusnya

Astaka

Balai pertemuan

Astakona

Segi lapan

Atip

Susun

Bahari

 Indah/ cantik/ bijaksana

Balai rong

 Tempat menghadap raja

Barang bila

 Apabila

Batu jemala

kepala

Bawakan persiapan

Dijamukan/ dihidangkan  makanan

Beka

Bercakap/ berbual/ bergurau

belasungkawa

Bersedih/ berduka cita

Bentur

Lawan/ berbunuhan

Beradu

Tidur

Berbasa-basi

Bersopan santun

Bercempera

Bertempiaran/ pecah belah

Bermukah

Berzina

Berpalis memalis

memandang ke arah lain kerana malu

Berserama

Bermain gendang

Bersuka-suka

Berpesta/ bergembira

Bini aji

Gundik raja/

Buana

Dunia/ bumi/ alam

Cacau

Tidak tentu arah

Candawara

Peti tempat simpan wang

Citra

Gambaran

Dian

Lampu pelita

Dikenderai

Ditunggang/ dinaiki

Fiil

Perangai/ sikap

Fulus

Wang

Gegap- gempita

Riuh rendah

Geladak

Kapal/ perahu besar

Gemala

Batu

Guna pengasihh

Guna-guna/ jampi/ membuat orang kasih

Gundah gulana

Sangat sedih/ tidak tenteram

Hatta

Maka/ kemudian dari irt/ sampai/ hingga

Istirahat

Berehat/ menghilangkan penat

Jauh hati

Berkecil hati

Jungor

Bahagian depan kapal

Juragan

nakhoda

Kandil

Lampu/ pelita/ bekas kecil

Kasur

Tilam

Kelambir kotai

Kelapa kering

Kepetangan

cerdik

Khayali

Khalayan

Lalu

Langsung/ seterusnya

Layskar

Askar/ tentera

Masyghul

sedih

Membuangkan diri

Mengasingkan diri

Menyembah

Member hormat/ menghadap

Merupakan diri

Menyamar menjadi

Meta

mengamuk

Murka

Marah

Murka

Marah

Orang keluaran

Orang kebanyakan/ orang asing

Pelang

Sejenis perahu

Penjurit

Perajurit/ tentera

Pitis

wang

Poci

Cerek

Sahaya

Saya/ hamba

Sanggah

Melawan

Santap

Makan dan minum untuk raja

Tidak lalu

Tidak larat/ tidak sanggup terus

Utusan

wakil