CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 5 Mei 2014

Karangan Pasang Siap
Karangan fokus keluarga

1.      Peranan institusi keluarga untuk memupuk amalan membaca

Ayat topik
Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak
Kenapa peranan ibu bapa penting
Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.
Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.
Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak
Apakah yang perlu dilakukan
Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan minat membaca sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.
Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan rajin membaca.
Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.
Budaya membaca harus diamalkan dalam keluarga.
Ayat contoh
Sebagai contoh , ibu bapa membaca akhbar atau buku semasa hujung minggu
Kesan
Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang suka membaca.
Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Ayat penegas
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk membacaDengan menggunakan idea yang sama sila buat latihan di bawah 

Soalan
1.      melahirkan anak-anak yang penyayang


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


2.      menggalakkan anak-anak berjimat cermat


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


3.      menyuburkan semangat patriotik dalam diri anak-anak.


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


4.      menyuburkan budaya ilmu dalam diri anak-anak


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


5.      menyuburkan semangat kejiranan


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


6.      mengatasi tabiat merokok dalam kalangan pelajar


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


7.        mengatasi pencemaran sungai


Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________


8.      menggalakkan anak-anak bersukan/ menyertai pasukan beruniform/ sukarela/ kerja amal
 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting untuk __________________ dalam kalangan anak-anak.Hal ini demikian kerana didikan awal anak-anak adalah bermula dari rumah.Oleh sebab itu didikan ibu bapa memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat dan kecenderungan anak-anak.Ibu bapa dikatakan mempunyai pengaruh besar dan kuat dalam diri anak-anak.Oleh itu ibu bapa perlu menanamkan _______________________ sejak kecil kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya.Pada masa yang sama, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik dengan _____________________________.Dalam hal ini ibu bapa janganlah mengamalkan sikap seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus.Budaya ___________________ harus diamalkan dalam keluarga.Sebagai contoh , ibu bapa _________________________________________semasa hujung minggu.Dengan cara seperti ini , anak-anak akan mencontohi perbuatan ibu bapa yang _______________ .Kesannya usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti akan tercapai
Jelaslah bahawa sikap ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak untuk _________________________________