CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 20 Mei 2020

EJAAN YANG BETUL


Komersil
Komunikasi
Kafir
Konsepsi
Kategori
Korporat
Kritik
Koordinasi
Kuantifikasi
Komputer
Kredit
Klasifikasi
Kristial
kuantiti

Mengkomersialkan
Mengkomunikasikan
Mengkafirkan
Mengkonsepsikan
Mengkategorikan
Mengkorporatkan
Mengkritik
Mengkoordinasikan
Mengkuantifikasikan
Mengkomputerkan
Mengkreditkan
Mengklasifikasikan
Mengkristalkan
Mengkuantitikan

Pamer
Personifikasi
Plaster
Polemik
Politik
Popular
Potret
Praktik
Program
Promosi
Propaganda
Proses
Protes
puisi

Mempamerkan
Mempersonifikasikan
Memplaster
Mempolemikkan
Mempolitikkan
Mempopularkan
Mempotretkan
Mempraktikkan
Memprogramkan
Mempromosikan
Mempropagandakan
Memproses
Memprotes
Mempuisikan

Tabligh
Tadbir
Tafsir
Takdir
Taksir
Takrif
Takwi
Talkin
Takbir
Tauhid
Tauliah
Terjemah
Tradisi
Transformasi
Transkripsi
transliterasi

Mentablighkan
Mentadbir
Mentafsirkan
Mentakdirkan
Mentaksirkan (melalaikan)
Mentakrifkan (mendefinisikan)
Mentakwilkan
Mentalkinkan
Mentakbirkan (mimpi)
Mentauhidkan
Mentauliahkan
Menterjemahkan
Mentradisikan
Mentraformasikan
Mentranskripsikan
mentransliterasikan

Syarat
Sabotaj
Syukur
Syarikat
Struktur
Skru
syirik
Mensyaratkan
Mensabotajkan
Mensyukuri
Mensyarikatkan
Menstrukturkan
Menskru
Mensyirikkan


1800an
50 an
adik beradik
anak beranak
awan gemawan
bantu membantu
benci membenci
bertungkus lumus
gilang gemilang
gotong royong
hambaMu
hasut menghasut
hormat menghormati
ipar duai
ke 12
kejar mengejar
keramahtamahan
lama kelamaan
mandi manda
membolakbalikkan
memporakperandakan
menantu menantunya
menggembargemburkan
menghuruharakan
mengucarkacirkan
mundar mandir
ramah tamah
sabung menyambung
semalaysia
serta merta
simpang perenang
surat menyurat
susup sasap
tali temali
tari menari
tegur menegur
tembak menembak

1800-an
50-an
adik-beradik
anak-beranak
awan-gemawan
bantu-membantu
benci-membenci
bertungkus-lumus
gilang-gemilang
gotong-royong
hamba-Mu
hasut-menghasut
hormat-menghormati
ipar-duai
ke-12
kejar-mengejar
keramah-tamahan
lama-kelamaan
mandi-manda
membolak-balikkan
memporak-perandakan
menantu-menantunya
menggembar-gemburkan
menghuru-harakan
mengucar-ngacirkan
mundar-mandir
ramah-tamah
sabung-menyambung
se-Malaysia
serta-merta
simpang-perenang
surat-menyurat
susup-sasap
tali-temali
tari-menari
tegur-menegur
tembak-menembak

tolong menolong
ulang alik
Yang Dipertuan Agong
75% dari kadar sebenar
banyak premis-premis
berbanyak terima kasih
bermacam barang
bilangan pekerja-pekerja
dalam kawasan
dari tuan
demi untuk negara
di alaf
di beri
di berikan
di daftarkan
di dalam usaha
di hempap
di jangka (masa)
di kategorikan
di kurniakan
di masa-masa
di masukkan
di pelajari
di pelihara
di perolehi
di persalahkan
di raja
di syorkan
di tahun
di tubuhkan
di zaman
diatas kejayaan (sebab)
diatas almari (tempat)
dibahu
dibawah
didalam bangunan
dikawasan
dikenalpasti
dikiri
dilipat gandakan

tolong-menolong
ulang-alik
Yang di-Pertuan Agong
75% daripada kadar sebenar
banyak premis
berbanyak-banyak terima kasih
bermaca-macam barang
bilangan pekerja
di dalam kawasan
daripada tuan
demi negara / untuk negara
pada alaf
diberi
diberikan
didaftarkan
dalam usaha
dihempap
dijangka
dikategorikan
dikurniakan
pada masa-masa
dimasukkan
dipelajari
dipelihara
diperoleh
dipersalahkan
diraja
disyorkan
pada tahun
ditubuhkan
pada zaman
atas kejayaan
di atas almari
di bahu
di bawah
di dalam bangunan
di kawasan
dikenal pasti
di kiri
dilipatgandakan
dipelan
diperbuat dari kulit
direstoran
dirumah
disamping
disebelah
disekitar
ditempat
ditunjukan
diubah suai
empat salinan dokumen-dokumen
kearah
keatas
kedua adiknya
lain-lain arahan
lain-lain bangunan
lain-lain cadangan
lain-lain cara
lain-lain faktor
lain-lain hal
lain-lain kehendak
lain-lain konsep
lain-lain mesyuarat
lain-lain sumber
lain-lain syarat
lain-lain usul
mengikut kepada alamat
oleh kerana
segala aduan-aduan
segala butir-butir
segala syarat-syarat
semua kerja-kerja
semua pelajar-pelajar
semua taman-taman
senarai barang-barang
sepertimana
surat dari pihak berkuasa
terdiri dari 14 orang
terlepas dari tindakan
tertumpu kepada
tiada didiami
walaubagaimanapun

di pelan
diperbuat daripada kulit
di restoran
di rumah
di samping
di sebelah
di sekitar
di tempat
ditunjukkan
diubahsuai
empat salinan dokumen

ke arah
ke atas
kedua-dua adiknya
arahan-arahan lain
bangunan-bangunan lain
cadangan-cadangan lain
cara-cara lain
faktor-faktor lain
hal-hal lain
kehendak-kehendak lain
konsep-konsep lain
mesyuarat-mesyuarat lain
sumber-sumber lain
syarat-syarat lain
usul-usul lain
mengikut alamat
oleh sebab
segala aduan
segala butir
segala syarat
semua kerja
semua pelajar
semua taman
semua barang
seperti/yang
surat daripada pihak berkuasa
terdiri daripada 14 orang
terlepas daripada tindakan
tertumpu pada
tidak didiami
walau bagaimanapun