CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 1 Ogos 2018

soalan peperiksaan pertengahan tahun


Soalan 1 : Rumusan
[30 markah]
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan kemajuan sektor pelancongan kesihatan di Malaysia dan kesan-kesannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan
Pelancongan kesihatan merupakan satu lagi cabang ekonomi baru yang wajar diusahakan oleh kerajaan. Dengan kewujudan banyak hospital dan pusat kesihatan swasta, Malaysia sebenarnya mampu bersaing dengan negeri-negeri lain yang telah mempunyai prasarana kukuh dalam industri baru ini seperti Thailand, Jordan dan India. Kelebihan Malaysia ialah memiliki kepakaran yang tinggi untuk ditawarkan, selain kos perubatan yang rendah mengikut tukaran mata wang asing. Keindahan alam semula jadi yang dimiliki oleh negara ini juga penyumbang utama terhadap sektor pelancongan kesihatan. Dalam hal ini, beberapa buah syarikat swasta di negara ini telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk menarik kedatangan pelancong luar.

            Pelancongan kesihatan mempunyai potensi besar berdasarkan kepada kejayaan negara menarik sebanyak 174,200 warga asing dan menjana pendapatan sebanyak RM105 juta pada tahun 2004 berbanding sebanyak 103,000 pelancong dengan jumlah pendapatan hanya RM59 juta pada tahun 2003. Dalam usaha mendorong pembangunan sektor pelancongan kesihatan tersebut pelbagai langkah telah diketengahkan oleh pihak kerajaan. Perkara utama yang diberikan perhatian ialah menyusun pakej pelancongan kesihatan dengan menyelaraskan tawaran hospital dan hotel di samping membentuk rujukan rangkaian antarabangsa.

            Malah dalam hal ini, pihak kerajaan menggalakkan hospital mendapat akreditasi dengan pusat perubatan terkemuka di dunia. Pendekatan yang lain ialah menggalakkan pembentukan syarikat multinasional Malaysia oleh pihak swasta. Apabila usaha sedemikian dilaksanakan perkembangan pelancongan kesihatan amat memberangsangkan terutamanya daripada pasaran Asia Barat dengan peningkatan mendadak jumlah pelancong dari Kuwait, Arab Saudi dan Emiriyah Arab Bersatu. Usaha seterusnya yang dilakukan oleh pihak berkenaan ialah melonggarkan syarat imigresen bagi pakar perubatan dan terapi asing serta pesakit.

            Kerajaan juga turut memberikan sokongan penyelidikan klinikal di institusi Kesihatan untuk membina pusat kecemerlangan klinikal. Kerajaan juga sentiasa mengalu-alukan usaha pihak swasta mengendalikan promosi perkhidmatan rawatan dan kesihatan di hospital-hospital swasta tempatan. Misalnya pada tahun 2004, Kementerian Kebudayaan, kesenian dan Pelancongan telah memberi kerjasama ekoran penubuhan Medical Services Coordination Sdn. Bhd(MSC) yang menyumbang kepada perkembangan industri pelancongan kesihatan di negeri ini. Hal ini selari dengan dasar Persyarikatan Malaysia yang diamalkan oleh kerajaan.

            Secara tuntas, pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan bagi menawarkan kualiti perkhidmatan kesihatan bagi menarik lebih banyak warga asing melalui produk pilihan khidmat kesihatan swasta di Malaysia. Pemantauan yang berterusan turut dilakukan termasuk menubuhkan Unit Pelancongan Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun mereka yang terlibat dalam industri ini haruslah mempunyai tanggungjawab sosial dan mengutamakan perkhidmatan yang berkualiti, di samping mengambil kira keuntungan yang diperoleh. 
Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2(a) – Petikan Umum
Berdasarkan petikan soalan 1, jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata tanggungjawab sosial.  [2 markah]

(ii) Nyatakan faktor-faktor yang mendorong perkembangan pelancongan kesihatan di
Malaysia.                                                                                                                                 [3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah kekangan-kekangan yang terdapat dalam proses
pelaksanaan pelancongan kesihatan ?                                                              [4 markah] 

Soalan 2(b) - Petikan Cerpen
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Akhirnya, selepas berbulan-bulan lamanya Ahmad Mutawakkil menghilang, satu hari pecahlah berita tentang kepulangannya. Oleh sebab namanya sebagai wartawan masyhur disebut orang di sana sini, Tuan Booth mahu meraikan kejayaan itu.
Seperti biasa, kami dijemput sama. Di majlis itulah, seorang daripada kami secara ridak sengaja mendengar perbualan Ahmad Mutawakkil dengan anak gadis orang putih itu.
“Kalau bukan awak yang ajar saya menulis dan membaca,” kata Ahmad Mutawakkil, “tak mungkin saya jadi wartawan. Saya sangat terhutang budi.”
Gadir itu tersenyum, menjawab dalam bahasa Melayu yang fasih. “dari dulu, saya tau awak bijak…tapi saya tidak sangka, awak sehebat ini.”
Ahmad Mutawakkil terdiam, memandang tepat wajah gadis itu.
“Pujian itu terlalu besar. Selagi Tanah Melayu belum merdeka, saya tidak layak menerima apa-apa pujian, Sandra.”
Itulah kali terakhir kami menyertai Ahmad Mutawakkil ke rumah Sandra, anak gadis Tuan Booth. Sejak serangan berkembar di Estet Ephill dan Estet Sungai Siput pada 13 Jun 1948 yang mengorbankan tiga orang pengurus Inggeris, ketegangan merayap ke seluruh negaradan sampai juga di kampung kami.
Bermula pada 16 Jun 1948 di Perak dan tida hari kemudian di seluruh negara, di mana-mana, kebebasan mulai terbatas. Darurat diisytiharkan. Parti Komunis Malaya mulam menggila.
“Komunis, di negara kita hanya alat. Kalau kita pilih berjuang cara komunis, makanya, setelah Inggeris berundur, kita akan terjajah sekali lagi.”
Perkarangan surau terang-benderang disimbahi cahaya lampu pelita ayan yang tergantung pada setiap beranda, melimpah turun ke tangga.
“Ingat…cara kira berjuang berasaskan hati Melayu, maknanya kita berpegng kepada Islam. Selagi kita Melayu-Islam, komunis tak ada tempat di hati kita. Orang Melayu, kalau pilih cara komunis, bukan lagi Melayu-Islam.”
(Dipetik daripada cerpen”Cinta Ahmad Mutawakkil”
Oleh Zainal Rashid Ahmad, dalam antalogi Sejadah Rindu)
i) Apakah faktor yang mendorong Ahmad Mutawakkil menentang Parti Komunis Malaya daripada menguasai Tanah Melayu?                                                                      [2 markah]
ii) Pada pendapat anda, mengapakah perjuangan Parti Komunis Malaya sukar diterima oleh masyarakat di Tanah Melayu satu ketika dahulu?                [3 markah]
iii) Jelaskan satu persoalan yang diperoleh daripada petikan dan dua persoalan  daripada keseluruhan  cerpen “Cinta Ahmad Mutawakkil’.

Soalan 3(c ) - Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahu olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awi dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melakaini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”
Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini.”
Maka segala orang Siam pun kembalilah.

(Dipetik daripada “Burung Terbang Dipipiskan Lada”
dalam antalogi Sejadah Rindu)

i) Berikan maksud kelakuannya gila-gila bahasa.                                         [2 markah]
ii) Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Paduka Raja untuk menakut-nakutkan tentera Siam itu?                                                                                    [3 markah]
iii) Pada zaman dahulu, berperang merupakan satu daripada cara untuk menyelesaikan konflik antara dua buah negara. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya peperangan?                                                                            [3 markah]Soalan 2(d) - Puisi Tradisional

Baginda menitahkan orang besar empat
Membuat istana puri berkota
Lalu dipanggil Pawang Raja
Pawang mengarah orang bekerja
Empat puluh empat tukang dan utas
Siang dan malam tidak  berhenti

Tujuh bulan tujuh purnama
Istana siap dengan alatnya
Besar tersergamsembilan ruang
Sepuluh dengan rebat guntung
Sebelas dengan pancung serong
Dua belas dengananjung tinggi

Tiga sudut menteri delapan
Tiang panjang maharaja lela
Tiang tengah syukur menanti
Galang-galangnya ular berang
Kasau kecil puteri menyembah
Kasau lentik helang berbega

Berbunga sawa mengelempai
Bertakuk bersedeling gam
Berjenang berbatu kawi
Berselimpat ukir Jawa
Lilit-melilit akar Cina
Garam sebuku sisa jeragan
Bunga kenanga dimakan ular
Layang-layang di pintu Raja

Istana siap tukang pun mati
Tiada orang dapat meniru
Dipersembahkan kepada baginda suami isteri

i) Apakah maksud rangkat kelima seloka di atas?                              [2 markah]

ii) Seloka di atas menekankan kepatuhan dan kesetiaan terhadap pemerintah. Pada pendapar anda,mengapakah kita perlu patuh kepada pemerintah dalam hal berkaitan dengan keselamatan  negara?                                                                                       [3 markah}

iii) Jelaskan dua persoalan daripada seloka di atas.                [4 markah]


SOALAN 3 :  Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[30 markah]
Jawab semua soalan.
a)         Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) tatasusila
(ii) tatacara
(iii) prasyarat
(iv) prasejarah
(v) dwibahasa
(vi) dwitahunan                                                                                                                                                                       [6 markah]

b)         Tukar ayat bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya.
(i) Sudah ditetapkan pada usia 60 tahun persaraan kakitangan kerajaan.
(ii) Terletak di Bukit Perdana banglo mewah berharga RM3 juta itu.
(iii) Sungguh menakjubkan pertunjukan udara yang diadakan bersempena dengan    sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara.
                                                                                                                                                                                                            [6 markah]
c)         Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Dalam sinario di Malaysia, ungkapan bahasa asing sering diselitkan dalam bercakap harian,sama ada dalam situasi rasmi atau sebaliknya. Ada kalanya nahu bahasa Inggeris dicampuradukan dengan nahu bahasa Melayu. Amalan ini sudah tentu akan menjejas kedaulatan bahasa Melayu yang sudah berjaya menjadi bahasa ilmu. Oleh itu, langkah-langkah yang pro-aktif perlu diambil bagi menangani masalah ini.
                                                                                                                                                                                                            [6 markah]d)         Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
 (i) Masalah kekacauan moral dalam kalangan remaja telah mendapat perhatian kerajaan sejak daripada dahulu lagi.
(ii) Sukan ialah satu wahana yang dapat mengeratkan penyatuan rakyat yang berbilang bilang kaum di negara kita..
(iii) Di antara matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mengeluarkan
warganegara yang bersahsiah tinggi.                                                                                                  [6 markah]

e)         Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat kosong.
Amir : Ramai pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa
berkomunikasi
Sofea : Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan Bahasa yang betul.
Amir : Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada
setiap masa dan keadaan, kerana……………(i)………………
Sofea : Media massa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam
mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata pepatah
` ………………(ii)…………………..
Amir : Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan
kritikan dengan lebih berkesan kerana………………….(iii)……………
                                                                                                                                                                                                            [6 markah]

Soalan 4: Novel
[ 15 markah]
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut :
i)          Leftenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip Talib
ii)         Tirani karya Beb Sabariah

(a)  Pelbagai latar masyarakat yang dapat dikutip dalam sesebuah novel. Berikan dua latar masyarakat yang terkandung dalam sebuah novel yang telah anda pelajari.                                                                                                                                                     [ 7 markah]

(b) Sesebuah novel  banyak memaparkan pelbagai peristiwa. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan tiga peristiwa yang boleh dijadikan teladan dan kemukakan alasan anda.                                       [ 8 markah]                                                     

latihan tb bm spm


Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

1.      Bantuan rakyat 1Malaysia ialah untuk membantu golongan yang berkemampuan rendah.
2.      Beberapa buah rumah-rumah rosak teruk dan pokok rebah akibat ribut yang melanda kawasan itu.
3.      Lima hakim telah mengadili Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Peringkat Negeri.
4.      Kempen untuk melayangkan Jalur Gemilang seharusnya dijalankan secara berterusan dan tidak terhad kepada bulan kemerdekaan sahaja.
5.      Kereta api Sinaran Pagi dari Johor Bahru telah terbabas dari landasan menyebabkan dua gerabaknya terbalik.
6.      Abang belum mengambil keputusan tepat sama ada mahu bekerja di sektor swasta atau sektor kerajaan.
7.      Wanita itu amat rindukan anaknya sehingga tanpa segan malu meraung apabila dimaklumkan oleh polis bahawa anaknya masih belum dijumpai.
8.      Adalah dimaklumkan bahawa hari esok diumumkan sebagai cuti awam.
9.      Ibu sedang memotong ikan di dapur, sementara ayah memperbaiki keretanya yang rosak.
10.  Pengajian yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pertanian telah berjaya mengeluarkan baka pokok yang bermutu tinggi.
11.  Untuk memastikan yang produktiviti syarikat mereka bertambah, Encik Hasnan berjanji memberikan bonus sebagai intensif kepada para pekerjanya.
12.  Lukisan-lukisan yang bergayut di dinding itu menarik perhatian para pengunjung.
13.  Setiap individu digalakkan membuat perawatan kesihatan sekurang-kurangnya enam bulan sekali untuk memastikan mereka bebas daripada pelbagai penyakit-penyakit yang berbahaya.
14.  Para guru sanggup berkorban mengadakan kelas tambahan di masa cuti demi meninggikan bilangan murid yang lulus dalam peperiksaan nanti.
15.  Perdana Menteri Malaysia yang satu, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al- Haj berperanan penting di dalam sejarah kemerdekaan tanah air tercinta.
16.  Dalam dokumentasi Tahun Melawat Malaysia pada pukul 8.00 malam tadi terdapat video klip berkenaan pengurusan perkhidmatan tren ke KLIA.
17.  Semasa Pembentangan Belanjawan 2012 Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan pendidikan sebanyak RM2 bilion ke sekolah-sekolah di negara ini.
18.  "Hadiah kebesaran yang dianugerahkan oleh beta diharapkan menjadi motivasi kepada masyarakat," titah raja kepada rakyatnya.
19.  Puan Fatimah tercegat apabila dimaklumkan bahawa anak bongsunya meninggal dunia di dalam kemalangan jalan raya.
20.  Perjanjian Pelanggan merupakan antara usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam.
21.  Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbagai-bagai mestilah bersatu padu sama ada pada waktu senang dengan susah.
22.  Ahmad telah menduduki temu duga untuk jawatan guru sandaran. Antara dokumen-dokumen yang perlu dibawa ialah sijil SPM, surat berhenti sekolah dan lain-lain lagi. Dia berasa agak takut bila berhadapan dengan penemu duga. Melalui sesi soal jawab baharu dia tahu bahawa kelulusan akademik sahaja bukan menjamin kejayaan dalam kerjaya.
23.  Kebanyakan pekerja kilang batik di Terengganu mahir dalam kerja-kerja melorek batik kerana mewarisi kemahiran ini dari nenek moyang mereka.
24.  Habis pakaian di dalam almari itu digigit oleh tikus sejak rumah itu ditinggalkan oleh kami setahun yang lalu.
25.  Ayah memandu melebihi had laju yang ditetapkan lalu merempuh isyarat lampu merah kerana terlewat  menghadiri temu janji.

latihan TB BM SPM


KESALAHAN KATA ATAU ISTILAH DAN KESALAHAN TATABAHASA

1.      Peristiwa semasa berkhemah di Taman Negara itu meninggalkan ingatan manis yang sukar dilupakan olehku.
2.      Kegiatan pemerdagangan orang telah mendapat prihatin dunia dan menjadi isu antarabangsa di masa ini.
3.      Ayah mencantas semak samun di kebunnya pada tiap hujung minggu.
4.      "Masyarakat berfikir" adalah asas penting bagi mencorakkan perubahan masyarakat maju pada zaman ke-21.
5.      Minit mesyuarat itu ada dengan pengetua untuk ditatap oleh beliau sebelum dibentangkan dalam mesyuarat bulanan.
6.      Ketua kampung akan membincangkan tentang masalah-masalah yang ditempuhi oleh anak mukimnya pada minggu depan.
7.      Tidak kira sama ada di kota atau desa, semua manusia adalah sama di samping Tuhan.
8.      Kejayaan pelakon itu yang dimasyhurkan sebagai pelakon wanita terbaik telah disambut gembira daripada peminatnya.
9.      Persembahan teater yang mengisahkan tentang kehidupan Tun Dr. Mahathir telah berjaya menarik penggiat-penggiat teater seluruh Malaysia menontonnya.
10.  Pelbagai sayur-mayur dijual oleh Pak Habib di pasar tani untuk menambahkan pendapatan bagi membiayai keluarganya.
11.  Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang tidak berharga kerana memberikan manfaat yang banyak kepada berjuta penduduk dunia sejak terciptanya alam ini lagi.
12.  Tanah lungsur yang berlaku di lereng bukit itu telah meranapkan tiga buah rumah apabila penghuninya bernasib baik kerana mereka tiada di rumah ketika itu.
13.  Media massa merupakan satu saluran komuniti yang berkesan untuk menyalurkan berbagai maklumat kepada masyarakat. Jika kita lihat pada hari ini, media massa telah digunakan secara menyeluruh. Ini kerana media massa berfungsi sebagai pelebar maklumat kepada masyarakat secara komprehensif. Selain itu, media massa berperanan mendidik masyarakat di dalam mempelajari sesuatu perkara dan membuka perasaan mereka untuk mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam.
14.  Semua pelajar-pelajar digalakkan supaya menonton taman Kementerian Pengajian Tinggi untuk mendapatkan maklumat kemasukan ke Institusi Pengajian Awam (IPTA).
15.  Walaupun kita terpaksa bersaing-saing sesama sendiri untuk merebut jawatan itu, persahabatan perlulah dipulihara.
16.  Sebagai pelajar, kita mesti tabah merempuh segala cabaran agar supaya kita berjaya dalam pelajaran.
17.  Setengah orang suka mengambil kesempatan apabila seseorang ditindih kesusahan.
18.  Pihak kerajaan tempatan diusulkan agar memperbanyak aktiviti yang menguntungkan kepada para remaja.
19.  Ayah menasihati agar kami mengikut rasmi padi, semakin berisi semakin tunduk supaya kami tidak bersikap bongkak.
20.  Semua murid-murid hendaklah menceburi aktiviti kokurikulum, di samping menumpukan aspek akademik bagi mencapai kecemerlangan secara holistik.
21.  Nasi Arab Restoran yang baru dibuka itu mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan peminat.
22.  Perabot-perabot yang diimport itu mendapat permintaan yang menggembirakan oleh penduduk di kawasan kejiranan itu.
23.  Semua rakyat mesti saling bantu-membantu sewaktu menghadapi kemiskinan ekonomi yang tidak menentu.
24.  Murid diminta berdiri untuk menyanyikan lagu patriotik bagi penghormatan kepada negara.
25.  Pengetua Sekolah-Pengetua Sekolah akan diberikan kenaikan darjat sempena sambutan Hari Guru Malaysia pada tahun ini.
26.  Sukan merupakan lapangan yang merangkumi semua aktiviti kecerdasan atau kemahiran dalam sesuatu permainan. Selain itu, sukan tidak sahaja menjadi medan untuk mempamerkan skil permainan atlet dalam bidang masing-masing, malahan menjadi lapangan yang dapat meningkatkan mutu permainan sesuatu pasukan. Lazimnya tiap negara mampu mengaut keuntungan yang lumayan melalui penganjuran kejohanan sukan yang bermutu dan bertaraf dunia.
27.  Orang yang mengetahui berbagai bahasa tidak mudah dibuli atau diambil kemudahan oleh orang lain.
28.  Kos perbelanjaan untuk membina taman permainan kanak-kanak itu dibayar oleh pihak swasta.
29.  Program Rakan Muda dilaksanakan mengikut gaya hidup tertentu kerana setengah kementerian mempunyai kecekapan dalam bidang tersebut untuk membangunkan belia.