CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Sabtu, 12 Disember 2009

Apitan meN…kan dan meN…i
Kata yang berapitan meN…kan dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan meN- dan akhiran –kan pada kata dasarnya.
Apitan meN…kan boleh berubah bentuknya menjadi me…kan, mem…kan meng…kan, dan menge…kan bergantung kepada huruf pertama kata dasar yang diimbuhinya. Sila perhatikan contoh yang berikut.


Bentuk Contoh
Me…kan Merundingkan, memajukan
Mem…kan Memberikan, membuktikan
Men…kan Menjadikan, menjayakan
Meng…kan Menggayakan, mengunakan
Menge…kan Mengesyorkan, mengehadkan


Kata yang berapitan meN…i dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan meN- dan akhiran -i pada kata dasarnya
Seperti juga apitan meN…kan, apitan meN…i boleh berubah bentuknya menjadi apitan me…i, mem…i, men…i, dan meng…i bergantung kepada huruf pertama kata dasar yang diimbuhinya.

Bentuk Contoh
Me…i Merindui, menaiki, memasuki
Mem…i Membanjiri, membasahi, membaiki
Men…i Menjalani, menjatuhi, menziarahi
Meng…i Mengubati, mengairi, mengekori

Tatabahasa : Apitan meN-...-kan dan meN-...-i
Nota

Tiada ulasan:

Catat Ulasan