CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 29 Jun 2010

kertas 2 sample

Soalan 1 : Rumusan
[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan melancong dalam negeri dan faktor perkembangan industri pelancongan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan.

Program Cuti-Cuti Malaysia yang diperkenalkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan pada tahun 1999 berjaya mengubah pandangan percutian domestik dalam kalangan penduduk negara ini. Rakyat Malaysia sudah melihat percutian sebagai satu keperluan hidup. Mereka tidak lagi menganggap pergi bercuti sebagai satu pembaziran wang, tenaga, atau masa. Oleh hal yang demikian, kerajaan memperkenalkan program tersebut untuk menggalakkan rakyat pergi melancong dalam negeri.
Kerajaan menyedari bahawa dengan bercuti rakyat dapat merehatkan minda sekali gus dapat mempertingkatkan kualiti hidup seseorang. Perjuangan kerajaan untuk memenuhi keperluan hidup rakyat dapat dikatakan selesai khususnya dalam aspek penyediaan kemudahan asas untuk hidup. Rakyat digalakkan beriadah, bersukan, bersantai, serta bercuti kerana semua aktiviti itu adalah untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Seseorang itu perlu berehat, kerana apabila seseorang berada dalam keadaan letih dan lesu produktivitinya pasti menurun. Apabila seseorang itu pergi bercuti, mereka bukan sahaja dapat berseronok dengan keluarga, malah pada masa yang sama menimba pelbagai pengetahuan dan pengalaman baru.
Program Cuti-Cuti Malaysia juga memberi peluang kepada rakyat negara ini mengenal tempat-tempat menarik dalam negeri sendiri sekali gus membantu untuk merancakkan sektor pelancongan domestik. Memang tidak dapat dinafikan bahawa bukan semua rakyat Malaysia mengenal tempat sendiri. Tegasnya, melancong dalam negeri jauh lebih murah berbanding dengan melancong ke luar negara. Oleh hal demikian, komponen terpenting dan utama dalam percutian ialah soal berkaitan dengan kos pengangkutan. Dengan memandu sendiri, berkongsi kereta atau menaiki kenderaan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api, kos pengangkutan dapat dijimatkan. Pada masa yang sama, aktiviti berbelanja dapat mempercepat aliran pusingan wang bagi menjana ekonomi negara. Sebelum Program Cuti-Cuti Malaysia diperkenalkan, kadar penginapan bilik di hotel-hotel di negara ini amat menyedihkan, tetapi selepas itu kadar penginapan bilik mencecah antara 40 hingga 80 peratus khususnya pada musim cuti sekolah dan cuti umum. Oleh itu, kerajaan yakin sektor pelancongan akan menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi negara jika diberi perhatian serius.
Selepas melalui kegawatan ekonomi yang begitu meruncing pada tahun 1997, kerajaan sudah melihat bahawa negara tidak boleh bergantung selamanya kepada ekonomi luar negara. Oleh itu, kerajaan membuat keputusan untuk memperkukuh sektor pelancongan domestik sebagai satu industri yang akan menyumbang kepada pendapatan negara. Setelah sektor pelancongan domestik memperlihatkan momentum perkembangan yang menarik, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan telah memperluas usaha menarik kedatangan para pelancong luar ke negara ini khususnya dari negara-negara di rantau Asia Tenggara dan Asia seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, China, serta negara-negara di Asia Barat.

(Dipetik dan diubah suai daripada petikan Pelancongan domestik momentum baru ekonomi oleh Rozaman Ismail, Utusan Malaysia, 20 Ogos 2003)
Soalan 2: Pemahaman

Soalan 2 (a) Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata mempertingkatkan kualiti hidup.
[2 markah]
(ii) Mengapakah Program Cuti-cuti Malaysia yang diperkenalkan kepada rakyat tempatan?
[3 markah]
(iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkukuh sektor pelancongan domestik di negara ini?
[4 markah]

Soalan 2 (b) Petikan Cerpen

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

“Daneng, cikgu meminta maaf jika menyinggung perasaanmu. Cikgu perlu berterus terang. Daneng perlu meneruskan pelajaran sampai SPM, sampai menara gading. Kau bijak, Daneng. Gunakanlah kebijaksanaanmu itu, mungkin untuk membantu kaummu. Setakat ini, cuma ada lebih 50 atau 60 orang sahaja, mahasiswa kaummu di universiti.”
Daneng merenung jauh ke tengah danau biru.
“Cikgu kasihan melihat cara hidup masyarakatmu.”
“Cikgu menganggap kami miskin, bukan? Bukan sahaja cikgu, ramai orang luar yang simpati akan kami. Tetapi konsep miskin itu tidak ada dalam kamus kami. Seluruh hutan dan belantara ini, danau dan tanah ini, milik kami bersama, milik kami sejak berzaman. Hutan ini tidak membenarkan sebarang kekurangan kepada kami.” Daneng bersuara dengan agak serius.
Kekaguman mengisi benak Jo sekali lagi melihat kepetahan anak muridnya itu berpidato. Tidak dapat disangkal lagi bahawa Daneng memang bijak dan mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang. Keinginan untuk meneruskan niatnya terus membara.
“Tentu sekali! Belantara ini sememangnya satu anugerah. Tetapi dunia sentiasa berubah. Kemajuan menerpa manusia. Suka ataupun tidak, manusia perlu bergelut dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu ketika disapa kemajuan. Jika tidak, manusia itu menempah kepupusan.”
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada cerpen Lambaian Malar Hijau, oleh Saroja Theavy a/p Balakrishnan dalam antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Mengapakah Cikgu Jo memujuk Daneng untuk kembali ke sekolah?
[3 markah]
(ii) Pada pendapat anda, mengapakah hutan belantara sangat penting dalam kehidupan manusia?
[3 markah]
(iii) Nyatakan satu perwatakan Cikgu Jo dalam petikan di atas dan dua perwatakan Cikgu Jo dalam cerpen tersebut.
[3 markah]
Soalan 2 (c) Petikan Prosa Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka Jibor pun segera pergi pada suatu tempat sunyi. Maka disuruhnya panggil empat orang sipahi seraya diberinya seratus dinar pada seorang, katanya, “Apabila waktu Maghrib sekarang, segala orang pergi sembahyang ke dalam masjid, tatkala itu barang siapa memakai kopiah kaulihat buatan Rom, maka kamu penggal lehernya, tatkala ia pergi sembahyang, orang bertandakan kopiah itu.”
Maka kata sipahi, “Baiklah, tuan hamba,” serta dengan takzimnya.
Setelah sudah ia bersetia itu, maka Jibor pun kembalilah ke rumahnya lalu ia tidur. Maka hari pun malamlah. Maka Jibor pun terkejut daripada tidurnya lalu ia keluar pergi ke masjid mengambil air sembahyang. Setelah sudah lalu ia masuk masjid.
Bahawa pada ketika itu Sabor pun ada hadir di dalam masjid memakai kopiah yang diberi Jibor itu. Maka dirasanya oleh Sabor itu kepalanya pening. Maka kopiah di atas kepalanya itu ditanggalkannya. Maka diletakkannya di atas mihrab. Maka ia memakai sapu tangan bertelepuk intan baiduri. Setelah itu, maka bilal pun banglah. Maka dengan takdir Allah taala menggerakkan hati jauhari itu, maka dilihatnya kopiah itu di atas mihrab itu. Maka oleh jauhari diambilnya lalu dipakainya kopiah itu, daripada sangat ia ingin akan kopiah itu.
(Dipetik daripada Sabor dalam antologi Kerusi, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Apakah maksud menggerakkan hati jauhari?
[2 markah]
(ii) Bagaimanakah cara Jibor membunuh Sabor?
[3 markah]
(iii) Perbuatan membunuh merupakan satu jenayah.
Pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh diambil oleh Jibor selain melakukan pembunuhan?
[3 markah]

Soalan 2 (d) Petikan Puisi
Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

SYAIR PEMBUNUHAN ANGRENI

Setelah sampai ke tepi pantai,
Pasirnya putih sangat permai,
Batunya indah bagai dicanai,
Ombak memecah di tepi pantai.

Ada sepohon bunga cina,
Cempaka berapit dengan angsana,
Kuntum indah serba warna,
Berhentilah Raden Kartabangsa.

Ada suatu batu yang rata,
Terhampar rupa seperti geta,
Raden Perbangsa segera berkata,
Di sinilah adinda berhenti kita.

Angreni turun dari juli,
Melungguh di batu berjuntai kaki,
Rasa hati sangatlah Sali,
Pada perasaan salah sekali.

Perlahan bermadah Ratna Angreni,
Tuanku mengapa kita ke mari,
Kerana waktu sudah tengah hari,
Di manakah tempat Raden Menteri.

Dahulu tuanku sanggup menghantar,
Kepada adinda muda yang sabar,
Sekarang mengapa dalam belukar,
Raden menyahut rasanya sukar.

Antologi Anak Laut,
Dewan Bahasa dan Pustaka

(i) Gambarkan unsur alam seperti yang terdapat dalam rangkap pertama hingga ketiga syair di atas.
[2 markah]
(ii) Jika anda Angreni, apakah tindakan yang akan anda lakukan untuk menyelamatkan diri?
[3 markah]
(iii) Huraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam syair tersebut.
[4 markah]


Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[30 markah]
Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat bagi perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambah, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) pindah - pindah milik
(ii) reka - reka bentuk
(iii) ganti - ganti rugi
[6 markah]
(b) Tukarkan ayat biasa kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Kerajaan akan memberikan perhatian dalam bidang pertanian.
(ii) Orang ramai sedang berusaha memerangi wabak denggi di negara ini.
(iii) Sebuah kapal kargo dari Jepun telah tenggelam di perairan Selat Melaka semalam.
[6 markah](c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan pengguna ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kerajaan telah putuskan untuk terus mengekalkan bangunan Parlimen di ibunegara dan tidak akan memindahkannya ke tempat lain termasuk ke Putrajaya.
(ii) Kerajaan Selangor bercadang membina laluan khas untuk motorsikal di jalan-jalan negeri bagi mengurangi jumlah kemalangan jalan raya.
(iii) Guru-guru di kawasan pendalaman dijangka menikmati insentif baru termasuk insuran keselamatan serta yuran tajaan pengajian ke pusat pengajian tinggi.

[6 markah]

(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Penjajah yang pernah menangkap Melaka telah mengambil koleksi bahan-bahan bertulis dan pelbagai barangan yang berkaitan dengan Kesultanan Melayu ke negara mereka.
(ii) Isu kenaikan harga minyak baru-baru ini turut mendapat prihatin mesyuarat Jemaah Menteri-menteri yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri.
(iii) Jabatan Pertanian memperuntukkan bantuan kewangan bagi program pemutihan tanah di dalam usaha membangunkan tanah terbiar.
[6 markah]

3 (e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian lengkapkan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(i) Ramli kelihatan tenang sahaja ibarat pepatah _____________________________ ketika pihak polis menggeledah rumahnya yang disyaki menjadi pusat pengedaran dadah kerana dia tahu bahawa tuduhan itu tidak benar.
(ii) “Hasrat pihak tuan yang ingin mengadakan kursus motivasi kepada pelajar-pelajar kami sangat dialu-alukan seperti kata peribahasa ______________________________________, “ kata Pengetua kepada wakil syarikat perunding motivasi tersebut.
(iii) “Untuk menyelesaikan masalah algebra ini, lebih baik kamu bertanya kepada guru matematik kamu sendiri kerana beliau lebih arif ibarat _____________________________,” kata Cikgu Norulain kepada muridnya.

[6 markah]
Soalan 4: Novel

[15 markah]

Jawab soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel-novel yang anda pelajari.

(i) Terminal Tiga karya Othman Puteh.
(ii) Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusof
(iii) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said
(iv) Bukit Kepong karya Ismail Johari
(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain
(vi) Seteguh Karang karya Tuan Faridah Syed Abdullah
(vii) Julia karya Abu Hassan Morad
(viii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad


4 (a). Huraikan dua peristiwa yang memberi kesan mendalam kepada pembaca berdasarkan satu daripada novel yang anda pelajari.
[7 markah]

(b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar masyarakat dalam setiap novel itu.
[8 markah]

kertas sample karangan

Bahagian B
[Masa dicadangkan: 1 jam 30 minit]
[100 markah]Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.


1. Penggunaan telefon bimbit telah merubah gaya hidup para pengguna khususnya golongan remaja masa kini.

Berikan pendapat anda berkaitan fenomena ini.


2. Kemiskinan keluarga bukan faktor utama yang menghalang kejayaan seseorang dalam bidang akademik.
Ulaskan pernyataan di atas.


3. Kawasan hutan negara kita yang selama ini menjadi tempat tinggal hidupan liar sudah semakin terancam. Seorang rakan anda dari luar negara ingin mengetahui tentang faktor-faktor kepupusan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawalnya.
Balas surat sahabat anda itu.


4. Kenaikan harga petrol di seluruh dunia menyebabkan harga pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan meningkat.

Bincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan beban rakyat ekoran kenaikan harga petrol.


5. Bakat, minat, dan kreativiti merupakan sebahagian daripada kriteria untuk melahirkan penulis karya sastera yang bermutu.
Berikan pendapat anda.

latihan TB

Soalan 21 hingga 29
Isikan tempat-tempat kosong yang berikut dengan memilih kata yang paling sesuai.

21 “___________ gering,” kata bendahara kepada Hang Tuah
A Baginda
B Beta
C Patik
D Tuanku

22 Rumah ini lebih besar _____________ rumah itu
A dari
B daripada
C seperti
D oleh

23 Amin ____________ di lantai kerana ditolak oleh abangnya
A terjunam
B terperosok
C tersungkur
D terjelepok

24 Kakak _____________ lantai yang kotor itu dengan air sabun
A menyimbah
B menggosok
C merendam
D merenjis

25 Terharu sungguh saya tatkala melihat orang tua itu ____________ mengayuh basikalnya.
A tersengguk-sengguk
B terbongkok-bongkok
C terkial-kial
D terkebil-kebil

26 Tukang masak itu ____________ daging lalu memasukkanny ake dalam kuali.
A memangkas
B mengerat
C mencencang
D memotong

27 Tugas sebagai _____________ di radio bukan hanya memberikan hiburan tetapi juga menyampaikan maklumat kepada para pendengar
A juruhebah
B jurucakap
C jurugambar
D juruulas

28 Setiap hari kami _____________ di halaman rumahnya.
A lalu-lalang
B berduyun-duyun
C pindah randah
D bersimpang-siur

29 Pengarah syarikat tersebut mendapt ___________di Universiti Malaya dalam bidang kejuruteraan
A gaji
B ijazah
C pendidikan
D persekolahan

Soalan 30 hingga 39
Ayat-ayat di bawah ini mungkin betul dan mungkin salah. Jika tedapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandai dengan A, B, atau C. Tandakan sama ada A, B, atau C jika ayat itu mempunyai kesalahan, dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan

30 Dalam masyarakat majmuk, sikap saling menghormati antara kaum penting bagi mengekalkan perpaduan. Tiada kesalahan

31 Mak Leha menjinjing bakul yang berisi sireh itu di atas kepalanya. Tiada kesalahan

32 Bagi menghubungkan kedua-dua kawasan itu, sebuah lebuh raya akan dibina tidak lama lagi. Tiada kesalahan

33 Pihak polis akhirnya berjaya memberkas keenam orang banduan yang melarikan diri. Tiada kesalahan.

34 Pegawai itu menerangkan tentang cara-cara memproses kelapa sawit kepada kami. Tiada kesalahan

35 Kebanyakan para peserta yang mengambil bahagian berumur dalam lingkungan dua puluhan. Tiada kesalahan.

36 “Kita akan mencuba melakukan yang terbaik, cikgu,” kata ketua pasukan bolasepak itu kepada jurulatihnya. Tiada kesalahan

37 Usaha meletakkan batu asas itu dilakukan oleh pegawai daripada Jabatan Kajibumi. Tiada kesalahan

38 Munirah agak-agak untuk masuk ke rumah itu kerana dia tidak menerima undangan. Tiada kesalahan

39 Selain daripada memancing ikan, Zahar gemar juga bermain catur dan menonton televisyen. Tiada kesalahan.


Soalan 40 hingga 45
Sebahagian daripada ayat-ayat yang berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris itu mungkin mempunyai kesalahan dalam penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika anda menganggap bahawa bahasa pada bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda hendaklah menandakan A, B atau C sebagai jawapan pilihan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D

40 Pemuda yang berbaju merah itu mempunyai banyak wang.
A Mempunyai wang banyak
B Punyai wang yang banyak
C Banyak mempunyai wang
D Mempunyai banyak wang

41 “Budak itu siapakah?” Ramli bertanya kepada Hassan.
A Siapa budak itu.
B Apakah budak itu.
C Siapakah budak itu.
D Budak siapakah
42 Sedangkan kereta yang buruk itu tidak mampu saya beli apatah lagi kereta yangbesar itu.
A tidak mampu dibeli oleh saya namun
B tidak mampu saya beli bahkan juga
C tidak mampu saya beli walaupun
D tidak mampu saya beli apatah

43 Dia berada di pulau Langkawi dari dua hari yang lalu
A daripada dua hari yang lalu
B sejak dua hari yang lalu
C pada dua hari yang lalu
D dari dua hari yang lalu

44 Sonia menerima sepucuk surat dari ayahnya di kampung.
A daripada ayahnya di kampung
B daripada ayahnya ke kampung
C dari ayahnya ke kampung
D dari ayahnya di kampung

45 Amin segera pergi mandi bila bapa pulang dari pejabat.
A bila bapa pulang daripada pejabat
B apabila bapa pulang dar ipejabat
C apabila bapa pulang daripada pejabat
D bila bapa pulang dari pejabat

Soalan 46 hingga 50
Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

46 Cadangan untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur akan diberitahukan kepada Guru Besar.
A Guru Besar akan membincangkan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur tidak lama lagi.
B Guru Besar akan dimaklumkan mengenai cadangan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur.
C Guru Besar belum memberikan sebarang keputusan tentang cadangan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur
D Lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur akan dicadangkan Guru Besar

47 Mangsa-mangsa yang ditempatkan di petempatan sementara itu telah pulang ke rumah masing-masing apabila banjir telah surut
A Petempatan sementara menjadi tempat tinggi bagi mangsa-mangsa banjir yang pulang ke rumah masing-masing setelah banjir surut.
B Setelah keadaan pulih, mangsa-mangsa banjir yang tinggal di petempatan sementara itu, pulang ke rumah masing-masing
C Mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan di petempatan sementara sebelum pulang ke rumah masing-masing setelah keadaan banjir pulih
D Hanya mangsa-mangsa banjir yang pulih yang akan pulang ke rumah masing-masing setelah tinggal di petempatan sementara

48 Untuk berjaya dalam bidang perniagaan, seseorang itu harus rajin dan sanggup bekerja keras.
A Seseorang itu mesti bekerja keras serta rajin untuk memastikan kejayaan dalam bidang perniagaan.
B Dalam bidang perniagaan, seseorang itu sentiasa rajin dan sanggup bekerja keras.
C Orang yang berjaya dalam dunia perniagaan ialah orang yang mempunyai sifat rajin dan sanggup bekerja keras saja.
D Seseorang itu akan bekerja keras dan rajin agar maju dalam bidang perniagaan.

49 Sudah hampir dua jam Nina dan Lina menunggu Hashim, tetapi bayangnya pun masih belum kelihatan.
A Nina dan Lina menunggu Hashim selama dua jam tetapi hanya bayang Hashim yang kelihatan.
B Nina dan Lina menunggu bayang Hashim selama dua jam tetapi masih belum kelihatan.
C Walaupun sudah dua jam Nina dan Lina menunggu Hashim, namun dia masih belum kelihatan.
D Setelah dua jam menunggu, Lina dan Nina masih belum menemui bayang Hashim.

50 Walaupun pernah gagal dalam peperiksaan, Harun tidak pernah berasa serik untuk terus mencuba.
A Harun terus mencuba sekalipun berasa serik kerana pernah beberapa kali gagal dalam peperiksaan.
B Harun akan berasa mencuba sekiranya terus gagal dalam peperiksaan
C Setiap kali gagal dalam peperiksaan, Harun akan berasa serik untuk mencuba
D Harun tidak pernah berputus asa sebaliknya terus mencuba walaupun pernah gagal dalam peperiksaan

Soalan 51 hingga 55
Pilih ayat atau ayat-ayat yang menggunakan kata yang berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih jawapan cadangan yang paling sesuai.

51 I Bunga itu kelihatan amat cantik apabila kembang
II Pak Karim memanaskan kepingan besi itu hingga kembang
III Kembang hatinya apabila mendengar berita yang menggembirakan itu
IV Bayi itu menangis kerana perutnya kembang.
A I dan II sahaja
B II dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

52 I Setelah hampir senja barulah hujan reda
II Kemarahan ayah reda sedikit setelah mendengar penerangan kakak
III Idayu reda dengan nasib malang yang menimpa dirinya
IV Demamnya reda selepas dia makan ubat itu
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

53 I Pasangan pengantin itu sama padan
II Ibu memasukkan daun padan ke dalam bubur itu
III Baju yang dibeli oleh ayah tidak padan dengan badan saya
IV “Padan dengan muka kamu,” kata Kim kepada Siva
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

54 I Bekalan elektrik terputus ketika Dahlia sedang mengulangkaji pelajarannya
II Encik Jiman membina sebuah rumah yang sedang sahaja besarnya
III Bagaimana saya hendak membantu anak yatim itu sedang saya sendiri pun serba kekurangan.
IV Sedang hadirin khusyuk mendengar ceramah yan gakan disampaikan oleh Encik Lai.
A I dan III sahaja
B II dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II, III dan IV

55 I Ramesh diberi tugas menaikkan bendera sewaktu perhimpunan pagi itu
II Tengku Jamil telah menaikkan takhta selepas kemangkatan ayahanda
III Kejadian itu telah menaikkan kemarahan penduduk kampung Sentosa
IV Kerajaan sentiasa berusaha untuk menaikkan taraf hidup rakyat
A I dan III sahaja
B II dan III sahaja
C I, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

Soalan 56 hingga 60
Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih jawapan cadangan yang paling sesuai.

56 I Tidak terangkat oleh saya guni yang berisi beras ini
II Sejak tadi, dia asyik menyebut nama ibunya
III Dia masih dalam ingatan saya walaupun telah lama kami tidak bersua
IV Gaji bulanannya tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka berdua
A I dan III sahaja
B I, II dan III sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

57 I Jumlah kehadiran murid-murid dalam mesyuarat itu amat mendukacitakan
II Pisang goreng itu rangup dan sedap
III Ketua Pengawas menaiki bendera dalam perhimpunan itu
IV Antara kita berdua, siapakah yang paling layak?
A I dan III sahaja
B II dan III sahaja
C I, II dan IV sahaja
D I, II, III dan IV

58 I Masih diingat oleh saya peristiwa sedih itu
II Jangankan membawa kereta mahupun basikal dia tidak tahu
III Lama lagikah mereka akan tinggal di rumah itu?
IV Hanya Alin yang mengetahui rahsia kita bertiga
A I dan II sahaja
B I dan IV sahaja
C II dan III sahaja
D III dan IV sahaja

59 I Keindahan Pulau Kapas tidak asing lagi kepada masyarakat setempat walaupun luar negeri
II Janganlah suka memperkata hal orang lain sementara orang itu tidak tahu
III Tidak kira tua atau muda, semuanya berkumpul untuk meraikan perayaan itu
IV Mereka yang diundang sahaja yang berpeluang menyaksikan pertunjukkan muzik itu
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I, III dan IV sahaja

60 I Eh, banyaknya orang berkumpul di hadapan rumah kita
II Encik Johari akan melawat ke Jepun selama beberapa minggu
III Kenyataannya mengenai perkara itu meragukan orang ramai
IV Kian benar kian tidak ceritanya itu
A I dan II sahaja
B II dan III sahaja
C III dan IV sahaja
D I, II dan III sahaja

kefahaman pmr

Kefahaman

Ketika dia berjalan ke rumah Pak Mustaffa petang itu, ( gambar ) di fikirannya rakan-rakannya menyerahkan bungkusan hadiah masing-masing kepada Cikgu Fatimah. Ketika itu dia hanya merenung bungkusan-bungkusan yang cantik, dibungkus dengan kertas berbunga, tentu mahal pula harganya; dengan hati yang penuh terharu.
“Oh! Apakah yang dapat aku hadiahkan pada Cikgu Fatimah ? Dia sangat baik padaku. Dia banyak menolongku, Aku mesti hadiahkan sesuatu padanya.
“Demikian azam Ramli sambil melangkah satu-satu menuju ke rumah Pak Mustaffa.
Rumah Pak Mustaffa berdekatan benar dengan sebuah bukit. Dia melihat pokokpokok menghijau di sekitar bukit tersebut. Di situ dia dan ibunya sering mencari kayu api, umbut-umbut kayu dan ulam. Betapa segar daun-daun kayu di situ tanpa diterokai oleh manusia.

“Hadiah Hari Guru” (Antologi Sastera – Sehijau Warna Daun)
1 . Siapakah Pak Mustaffa seperti yang dipaparkan dalam petikan?
A Pemilik kedai runcit
B Saudara ibu Ramli
C Penduduk sekampung Ramli
D Bapa saudara Ramli

2 Siapa pula Ramli dalam petikan cerpen ini?
I Pelajar berusia 10 tahun
II Belajar dalam darjah lima
III Bersekolah di sekolah agama di kampungnya
IV Pelajar miskin
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Bagaimanakah latarbelakang rumah Pak Mustaffa seperti yang digambarkan dalam cerpen?
I Berdekatan dengan bukit
II Terdapat banyak pohon hijau
III Kawasan yang belum dicemari
IV Di kelilingi sawah padi
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
D I, II dan IV

4 Apakah hadiah yang diberikan Ramli kepada guru kelasnya?
A Ulam pucuk betik
B Ulam pegaga
C Ulam pucuk jaggus
D Ulam pucuk raja

5 Apakah tema utama yang dipaparkan dalam petikan?
A Menghormati guru yang banyak berjasa
B Bersikap tolong menolong sesama insan
C Kepentingan menjaga kebersihan dalaman dan luaran
D Keikhlasan hati seorang pelajar menghargai jasa gurunya

6 Gambarkan sifat Cikgu Fatimah dalam cerpen ini
A Penyayang tetapi tegas
B Garang tetapi baik
C Mudah tersinggung
D Peramah dengan semua pelajar

7 Pilih penyataan yang tepat dengan sikap Ramli yang patuh kepada ibuya.
I Berusaha sendiri mencari hadiah untuk gurunya
II Sentiasa menjaga kebersihan rumah dan pakaiannya
III Menolong ibunya dengan menjaga adik-adiknya
IV Ke rumah Pak Mustaffa untuk meminta beras
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
D I, II dan IV

Soalan 8 hingga 13
Baca petikan sajak “ Negeri Cinta “ (Nahmar Jamil) di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan berikut:

Negeri Cinta
Alam adalah sebahagian daripada kita
alam adalah syurga bumi
cinta kepadanya cinta jutaan bunga-bunga
cinta kepadanya cinta jutaan jiwa manusiawi
Di sanalah negeri tercantik
negeri terlindung di luar penglihatan
negeri kerinduan, negeri penghijrahan
dari buruan kehidupan yang mencekik
Ini laut kita, lindungilah dari pencemaran
ini hutan kita,lindungilah dari pemusnahan
ini langit kita, lindungilah dari keracunan
ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan
Malaysia negeri alam dunia sebelah sini
negeri impian, negeri gemerlapan
lindungilah dari keganasan-keganasan
modenisasi
negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan

8 Secara tersirat, apakah yang dimaksudkan oleh penyajak dengan “negeri kerinduan, negeri penghijrahan” ?
A Negeri yang menjadi tempat kegemaran pelancong.
B Negeri yang menjadi rebutan rakyat dari negara luar berhijrah untuk menetap di sini.
C Negeri idaman pendatang yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik.
D Negeri idaman negara-negara maju untuk menguasai tanahair ini.

9 Yang manakah di antara berikut bukan merupakan ciri-ciri Negeri Cinta yang digambarkan oleh penyajak dalam sajaknya?
A Aman damai
B Memiliki keindahan alam semulajadi
C Pembangunan yang pesat
D Digugat anasir-anasir negatif kesan modenisasi

10 Kesan-kesan negatif akibat arus modenisasi mungkin sekali;
I Pemusnahan hutan
II Pencemaran udara
III Penjajahan budaya
IV Kepincangan sosial
A I dan II
B I, II dan III
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

11 Apakah nada yang dapat dirasakan apabila membaca sajak “Negeri Cinta” ini?
A Romantis
B Sinis
C Patriotik
D Melankolik

12 Sajak Negeri Cinta terdiri empat rangkap. Setiap rangkap mengandungi empat baris yang menyamai;
A Pantun dan seloka
B Pantun dan syair
C Gurindam dan syair
D Seloka dan gurindam

13 Yang manakah di antara berikut adalah padanan yang salah dari segi pengkelasan unsur bahasa berdasarkan sajak di atas
A metafora - cinta jutaan bunga-bunga
B imejan - negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan
C asonansi - lindungilah dari keganasan-keganasan
D pengulangan - Di sanalah negeri tercantik
negeri terlindung di luar penglihatan

latihan TB

Menggabungkan Ayat 1
Tulis semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan ayat-ayat itu.

Iklan memainkan peranan. Peranan iklan sangat penting. Iklan mempengaruhi pengguna. Pengguna membeli barangan. Pengguna menggunakan perkhidmatan. Iklan mempunyai kuasa yang tersembunyi. Iklan mampu mendorong pengguna membeli sesuatu barangan. Barangan itu sebenarnya tidak diperlukan. Kini, bidang pengiklanan di negara ini telah menjadi industri. Industri ini mendatangkan keuntungan. Industri ini cepat berkembang.

Soalan 2
(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya.

(i) Tempuh – tempoh

(ii) tepuk - tepok (4 markah)

b. Dalam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan kata atau istilah yang tidak sesuai. Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggantikan kata atau istilah tersebut.


(i) Buku undangan diedarkan kepada para tetamu selepas majlis perkahwinan.

(ii) Para pelancong tempatan tidak boleh memasuki negara ini sebelum menjalani penjagaan kesihatan.

( 4 markah )

( c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan tatabahasa. Kenalpasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asal.

(i) Dinegara ini, pihak berkuasa berusaha membenteras kegiatan cetak rompak yang meleluasa.
(ii) Encik Rahmat menghadiahkan pekerjanya Sofia seutas rantai
emas kerana dia amat rajin sekali menjalankan tugasnya.

( 6 markah )
( d ) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti kemudian nyatakan subjek dan predikat ayat-ayat tersebut.

1. Jalal pergi ke sekolah dengan menaiki bas.
2. Nelayan tua itu sanggup mengharungi lautan untuk menangkap ikan.
3. Kereta Proton Waja telah dibeli oleh Ali pada minggu lepas.( 6 markah )
(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham maksud dan penggunaannya.

(i) perlanggaran – pelanggaran
(ii) pekarangan -- perkarangan

(4 markah)
(b) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat penggunaan kata atau istilah yang tidak sesuai. Tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggantikan kata atau istilah tersebut.

(i) Kejayaan sains dan teknologi memainkan peranan penting dalam perhubungan sesebuah Negara.

(ii) Gaya hidup moden yang melanda masyarakat kita dapat melunturkan nafsu kesukaralaan.
( 4 markah)
(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan tatabahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat-ayat berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kaca tiga segi lutsinar itu menyebabkan pemecahan cahaya putih kepada berbagai warna skunder.

- Ibubapa tidak boleh dianggap bahawa matlamat pendidikan dimatanya untuk mendapatkan kejayaan akademik dan kebendaan sahaja

soalan karangan

1. Sempena dengan kempen Cuti-cuti Malaysia , anda dan keluarga telah mengambil kesempatan untuk melancong ke salah sebuah destinasi pelancongan di Negara ini.
Ceritakan pengalaman dan perasaan anda itu.


2. Walaupun kerajaan telah mengambil pelbagai usaha untuk memajukan kawasan liuar Bandar, namun kawasan tanah terbiar masih wujud secara meluas.
Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini masih terjadi?

3 Seorang sahabat anda telah menulis surat kepada anda untuk mengetahui langkanh-langkah yang dijalankan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah penyakit berjangkit.
Balas surat sahabat anda itu selengkapnya.

4. Mutu sukan negara kita belum mencapai tahap yang dapat dibanggakan walaupun banyak usaha yang telah dijalankan. Sebagai wartawan sebuah majalah sukan tempatan, anda dikehendaki menemuramah seorang tokoh sukan berkaitan dengan perkembangan sukan di negara ini.
Tulis wawaqncara itu selengkapnya.

5. Walaupun dunia hari ini mementingkan saian dan teknologi, namun pengetahuan ilmu sejarah tidak patut diabaikan.
Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran Sejarah di kalangan pelajar.


6. Sejak akhir-akhir ini, dunia sastera tanah air ketandusan penulis-penulis barisan pelapis yang berwibawa.
Bincangkan usaha-usaha yang patut dilakukan untuk melahirkan lebih banyak
penulis muda yang mampu melahirkan karya bermutu.

skema ringkas

1. Format: Surat tidak rasmi

Diharap calon dapat menulis:
Langkah-langkag mengatasi penyakit berjangkit
-kempen kesedaran kepada kepada orang ramai
-penguatkuasaan undang-undang tentang masalah penyakit berjangkit
-meningkatkan penggunaan teknologi moden di hospital
-memberi peruntukan yang tinggi untuk mencegah penyakit berjangkit
-kuaratin kepada pesakit yang dikenal pasti sebagai pembawa wabak

-melahirkan lebih ramai doctor pakar dalam bidang perubatan
2. Format : wawancara

Diharap calon dapat
a. menemuramah seorang tokoh sukan
b. perkembangan sukan
- kemudahan fizikal seperti stadium dan litar
- kejayaan atlet-atlet Negara
- pertumbuhan badan-badan sukan
- tajaan daripada pihak swasta
- sukan semakin mendspst tempat di kalangan golongan elit contoh golf, sukan berkuda
- pembinaan sekolah-sekolah sukan

pengenalan pengajian sains sukan di IPTA/PTS
1. Diharap calon dapat membincangkan kepentingan mempelajari ilmu sejarah.
-melahirkan warganegara yang mempunyai semangat cintakan tanah air
-melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan bertoleransi
-menghargai jasa dan sumbangan pemimpin
-memahami sejarah, budaya,dan adap resam masyarakat Malaysia

-menghargai kemerdekaan yang dikecap
2. Diharap calon dapat membincangkan usaha-usaha untuk melahirkan penulis muda yang mampu menghasilkan karya bermutu
-mengadakan pertandingan penulisan kreatif di semua peringkat
-penglibatan golongan korporat untuk menaja penghasilan karya
-mengadakan bengkel-bengkel penulisan yang dibimbimg oleh penulis berpengalaman
-mengiktiraf karya-karya remaja yang bermutu
-penglibatan GAPENA untuk menggalakkan aktiviti penghasilan karya sastera

-pengenalan mata pelajaran sastera dan komponen sastera dalam Bahasa Melayu di sekolah


set 2
1. Baru-baru ini anda dan rakan-rakan telah menyertai satu pertandingan kawat kaki di peringkat daerah.

Gambarkan keadaan dan suasana semasa pertandingan tersebut dijalankan.
2. Anda telah menyertai satu pertandingan menulis karangan. Tajuk karangan yang hendak anda tulis ialah “Kemiskinan menjadi punca gejala sosial”.

Tuliskan karangan tersebut selengkapnya.


3. Hubungan kekeluargaan yang erat selama ini mula renggang. Pada pendapat anda mengapakah hal ini sedemikian dan bagaimanakah cara-cara untuk mengatasinya.
4. Seorang sahabat anda yang berada di luar negara, kagum dengan keadaan negara Malaysia yang aman dan murni walaupun masyarakatnya berbilang kaum. Sahabat anda ingin tahu mengapa hal ini berlaku.

5. Anda ingin menulis sebuah rencana bertajuk ‘Dunia Tanpa Sempadan”. Tuliskan rencana tersebut sepenuhnya.

6. Untuk mementaskan sebuah drama, pengarah perlu meneliti semua aspek pementasan. Huraikan aspek-aspek yang perlu diteliti oleh pengarah sebelum mementaskan sesebuah drama.

Selasa, 1 Jun 2010

karangan - frasa menarik III

Contoh 11: Isu remaja/ sosiobudaya

Sekiranya pergaulan didominasi oleh akal dan nafsu yang sihat, maka pergaulan itu akan menjadi pergaulan yang baik. Akal yang sihat dan hati sanubari yang dipandu oleh nilai-nilai murni boleh membantu mewujudkan pergaulan yang sihat.


Contoh 12: Isu perpaduan

Memang tepat sekali kalau dikatakan bahawa kita kini menghadapi suatu kenyataan politik, ekonomi, sosial yang mahukan kita lebih sedar dan berfikir secara rasional. Matlamat untuk menjelmakan kedamaian, kemakmuran serta Kebahagiaan dan keharmonian terletak di tangan rakyat.


Contoh 13: Isu sosiobudaya

Baru-baru ini timbul lagi soal nilai hiburan, filem dan drama yang disiarkan di televisyen Malaysia dan nilai budaya yang dipamerkan pada papan-papan iklan awam, yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya dan nilai moral ‘bangsa Malaysia’ atau nilai bangsa Melayu Islam di negara ini.


Contoh 14: Isu sosiobudaya

Masalah kedua ialah masalah filem dan program televisyen yang diimport dari luar negara dan imejan dan mesej yang dipamerkan melalui iklan di tempat awam. Nilai apakah yang harus kita gunakan sebagai model atau rujukan untuk mengatakan bahawa sesuatu adegan atau senario dalam televisyen atau imejan dalam iklan tidak sesuai dengan nilai budaya dan agama bangsa Melayu.Contoh 15: Isu sosial

Kini kita perlu mengetahui secara terperinci, secara teoretikal, apa itu ‘nilai bangsa Malaysia”. Kita tahu bahawa melalui kesedaran biasa akal dan hati kita, bahawa iklan yang mendedahkan tubuh wanita untuk mempromosikan alat solek misalnya, memang salah dari segi nilai dan maruah wanita Timur .


Contoh 16: Isu remaja

Usia remaja merupakan tempoh penting yang dilalui oleh setiap orang sebelum menjadi dewasa. Dalam tempoh ini pelbagai cabaran hadir untuk menguji kekuatan jati diri. Ada kalanya cabaran ini menjerumuskan seseorang ke dalam kemelut sosial seperti terbabit dalam kegiatan jenayah.


Contoh 17: Isu pendidikan

Sebagai intiha bicara, pembentukan kumpulan belajar perlu seimbang dengan tahap pencapaian akademik pelajar di samping beberapa banyak perkara lain yang perlu diberikan perhatian secara komprehensif. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, sejajar dengan pembestarian sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia semua warga pendidikan perlu melakukan anjakan paradigma dan mempunyai iltizam yang mapan untuk memberikan apa-apa terbaik kepada pelajar.


Contoh 18: Isu sosiobudaya

Pemaparan masyarakat majmuk di Malaysia dalam filem Melayu harus diteruskan dan diperluaskan. Mungkin dengan menonton filem seperti ini, rakyat dari negara lain dapat membuat identifikasi tentang Malaysia, sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama, dan latar belakang. Idea pemaparan atau representatif kelompok sosial dalam filem bukan sekadar paparan imej yang dilihat secara lahirian semata-mata, malah dilihat dari segi dimensi perbezaan sosial. Apatah lagi filem itu sendiri merupakan medium komunikasi yang cukup berkuasa dan berpengaruh serta begitu dekat dengan masyarakat.

Contoh 19: Isu juvana

Keganasan dalam kalangan pesalah juvenil pula boleh disebabkan oleh dadah dan juga senjata api yang senang diperoleh dalam sesebuah masyarakat, pemaparan kekerasan dan keganasan dalam media. Keadaan kemiskinan yang ekstrem, konflik keluarga, kegagalan di sekolah , sikap memberontak pada seseorang individu itu serta pengaruh negatif rakan sebaya.

Contoh 20: Isu alam sekitar

Bencana alam memaparkan tragedi yang tidak dapat dijangka. Fenomena bencana alam juga masih menjadi misteri kepada ahli sains dalam menganalisis perubahan iklim dan persekitaran bumi.


Contoh 21: Isu bahasa

Tanda-tanda budi ialah bahasa. Antara wang ringgit dengan budi, budilah yang tetap dipandang orang dan dikenang sampai mati. Gambaran tentang peri pentingnya budi ada diungkapkan dengan begitu indah dalam pantun Melayu lama seperti yang berikut:
Makan sirih berpinang tidak,
Pinang ada di bawah tangga;
Makan sirih mengenyang tidak,
Tanda budi dengan bahasa.Contoh 22: Isu Pendidikan

Sebenarnya, sekolah juga dapat membantu mencegah golongan remaja daripada terjebak dalam kancah jenayah. Guru sebagai tonggak yang menunjangi system pendidikan mampu membentuk peribadi dan susila pelajar dari peringkat awal lagi.


Contoh 23: Isu Pelancongan

Sejak mutakhir ini, kerajaan telah menggalakkan pelancongan dalam negara. Justeru, usaha yang terancang dan ikhtiar yang teratur perlu dimurnikan agar citra dan identiti negara dapat direalisasikan. Di samping itu, perlu ada persefahaman, permuafakatan, bersatu padu, bertoleransi, saling memahami dan bekerjasama semua pihak. Impak sampingan yang terperi, dalam industri ini mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara.


Contoh 24: Isu budi bahasa

Pelancaran ‘Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni’ pada 11 Januari 2005 yang lalu amat bertepatan dengan masa dan bersesuaian dengan tuntutan era globalisasi yang mewarnai dunia kini. Justeru, remaja seharusnya menyahut dan menyokong kempen kerajaan ini kerana mereka bakal mewarisi tampuk kepimpinan dan generasi penyumbang kebaikan ke arah menjayakan agenda negara.


Contoh 25: Isu filem

Awal 1990 hingga seterusnya, di dada akhbar harian Utusan Malaysia. Sememangnya, Festival Filem Asia Pasifik (FFAP), merupakan penanda aras kecemerlangan kualiti dan nilai seni karya filem sudah mula berubah dan bertukar tempat. Oleh yang demikian, FFAP ke-50 sepatutnya dirancang dengan teliti, dengan penuh visi dan misi, dengan ketat dan padat supaya objektif rancangan pembangunan industri perfileman Asia Pasifik.

karangan - frasa menarik III

Contoh 11: Isu remaja/ sosiobudaya

Sekiranya pergaulan didominasi oleh akal dan nafsu yang sihat, maka pergaulan itu akan menjadi pergaulan yang baik. Akal yang sihat dan hati sanubari yang dipandu oleh nilai-nilai murni boleh membantu mewujudkan pergaulan yang sihat.


Contoh 12: Isu perpaduan

Memang tepat sekali kalau dikatakan bahawa kita kini menghadapi suatu kenyataan politik, ekonomi, sosial yang mahukan kita lebih sedar dan berfikir secara rasional. Matlamat untuk menjelmakan kedamaian, kemakmuran serta Kebahagiaan dan keharmonian terletak di tangan rakyat.


Contoh 13: Isu sosiobudaya

Baru-baru ini timbul lagi soal nilai hiburan, filem dan drama yang disiarkan di televisyen Malaysia dan nilai budaya yang dipamerkan pada papan-papan iklan awam, yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya dan nilai moral ‘bangsa Malaysia’ atau nilai bangsa Melayu Islam di negara ini.


Contoh 14: Isu sosiobudaya

Masalah kedua ialah masalah filem dan program televisyen yang diimport dari luar negara dan imejan dan mesej yang dipamerkan melalui iklan di tempat awam. Nilai apakah yang harus kita gunakan sebagai model atau rujukan untuk mengatakan bahawa sesuatu adegan atau senario dalam televisyen atau imejan dalam iklan tidak sesuai dengan nilai budaya dan agama bangsa Melayu.Contoh 15: Isu sosial

Kini kita perlu mengetahui secara terperinci, secara teoretikal, apa itu ‘nilai bangsa Malaysia”. Kita tahu bahawa melalui kesedaran biasa akal dan hati kita, bahawa iklan yang mendedahkan tubuh wanita untuk mempromosikan alat solek misalnya, memang salah dari segi nilai dan maruah wanita Timur .


Contoh 16: Isu remaja

Usia remaja merupakan tempoh penting yang dilalui oleh setiap orang sebelum menjadi dewasa. Dalam tempoh ini pelbagai cabaran hadir untuk menguji kekuatan jati diri. Ada kalanya cabaran ini menjerumuskan seseorang ke dalam kemelut sosial seperti terbabit dalam kegiatan jenayah.


Contoh 17: Isu pendidikan

Sebagai intiha bicara, pembentukan kumpulan belajar perlu seimbang dengan tahap pencapaian akademik pelajar di samping beberapa banyak perkara lain yang perlu diberikan perhatian secara komprehensif. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, sejajar dengan pembestarian sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia semua warga pendidikan perlu melakukan anjakan paradigma dan mempunyai iltizam yang mapan untuk memberikan apa-apa terbaik kepada pelajar.


Contoh 18: Isu sosiobudaya

Pemaparan masyarakat majmuk di Malaysia dalam filem Melayu harus diteruskan dan diperluaskan. Mungkin dengan menonton filem seperti ini, rakyat dari negara lain dapat membuat identifikasi tentang Malaysia, sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, agama, dan latar belakang. Idea pemaparan atau representatif kelompok sosial dalam filem bukan sekadar paparan imej yang dilihat secara lahirian semata-mata, malah dilihat dari segi dimensi perbezaan sosial. Apatah lagi filem itu sendiri merupakan medium komunikasi yang cukup berkuasa dan berpengaruh serta begitu dekat dengan masyarakat.

Contoh 19: Isu juvana

Keganasan dalam kalangan pesalah juvenil pula boleh disebabkan oleh dadah dan juga senjata api yang senang diperoleh dalam sesebuah masyarakat, pemaparan kekerasan dan keganasan dalam media. Keadaan kemiskinan yang ekstrem, konflik keluarga, kegagalan di sekolah , sikap memberontak pada seseorang individu itu serta pengaruh negatif rakan sebaya.

Contoh 20: Isu alam sekitar

Bencana alam memaparkan tragedi yang tidak dapat dijangka. Fenomena bencana alam juga masih menjadi misteri kepada ahli sains dalam menganalisis perubahan iklim dan persekitaran bumi.


Contoh 21: Isu bahasa

Tanda-tanda budi ialah bahasa. Antara wang ringgit dengan budi, budilah yang tetap dipandang orang dan dikenang sampai mati. Gambaran tentang peri pentingnya budi ada diungkapkan dengan begitu indah dalam pantun Melayu lama seperti yang berikut:
Makan sirih berpinang tidak,
Pinang ada di bawah tangga;
Makan sirih mengenyang tidak,
Tanda budi dengan bahasa.Contoh 22: Isu Pendidikan

Sebenarnya, sekolah juga dapat membantu mencegah golongan remaja daripada terjebak dalam kancah jenayah. Guru sebagai tonggak yang menunjangi system pendidikan mampu membentuk peribadi dan susila pelajar dari peringkat awal lagi.


Contoh 23: Isu Pelancongan

Sejak mutakhir ini, kerajaan telah menggalakkan pelancongan dalam negara. Justeru, usaha yang terancang dan ikhtiar yang teratur perlu dimurnikan agar citra dan identiti negara dapat direalisasikan. Di samping itu, perlu ada persefahaman, permuafakatan, bersatu padu, bertoleransi, saling memahami dan bekerjasama semua pihak. Impak sampingan yang terperi, dalam industri ini mampu menjana pertumbuhan ekonomi negara.


Contoh 24: Isu budi bahasa

Pelancaran ‘Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni’ pada 11 Januari 2005 yang lalu amat bertepatan dengan masa dan bersesuaian dengan tuntutan era globalisasi yang mewarnai dunia kini. Justeru, remaja seharusnya menyahut dan menyokong kempen kerajaan ini kerana mereka bakal mewarisi tampuk kepimpinan dan generasi penyumbang kebaikan ke arah menjayakan agenda negara.


Contoh 25: Isu filem

Awal 1990 hingga seterusnya, di dada akhbar harian Utusan Malaysia. Sememangnya, Festival Filem Asia Pasifik (FFAP), merupakan penanda aras kecemerlangan kualiti dan nilai seni karya filem sudah mula berubah dan bertukar tempat. Oleh yang demikian, FFAP ke-50 sepatutnya dirancang dengan teliti, dengan penuh visi dan misi, dengan ketat dan padat supaya objektif rancangan pembangunan industri perfileman Asia Pasifik.

karangan - frasa menarik II

Contoh 1: Isu sosial

Apalah ertinya jika negara maju membangun, sedangkan kualitinya hidup bermasyarakat menyongsong arus pembangunan. Apalah maknanya pemodenan, sekiranya nilai-nilai murni sebagai peradaban bangsa tidak diletakkan seiring dengan agenda negara. Atas dasar itu, langkah Kementerian Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan Malaysia melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni pada 11 Januari 2005 yang lalu, amat bertepatan dengan masanya dan bersesuaian dengan tuntutan era globalisasi yang mewarnai dunia kini.


Contoh 2: Isu budaya

Justeru, rakyat Malaysia seharusnya menyahut dan mendukung kempen kerajaan ini demi melahirkan masyarakat yang berilmu dan berperibadi unggul. Dengan kembali memupuk serta menghidupkan. Budaya berbudi bahasa dan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat, secara tidak langsung kita telah dapat memenuhi prinsip Rukun Negara yang kelima, iaitu “kesopanan dan kesusilaan”.


Contoh 3: Isu sosioekonomi

Pada masa yang sama juga, orang Melayu harus berani melakukan perubahan sikap dan minda agar lebih terbuka, berdaya saing, dan tidak mudah selesa dengan keadaan yang telah sedia dinikmati. Bangsa Melayu perlu melakukan anjakan paradigma supaya segala dasar dan bantuan kerajaan untuk membantu orang Melayu lebih bermakna.


Contoh 4: Isu kekeluargaan

Dalam meniti usia emas, warga tua sepatutnya boleh menyandarkan harapan kepada anak-anak. Pertalian yang sekian lama terjalin wajarlah ada tautan hingga ke penghujung zaman. Ini untuk mengelakkan warga emas merasa rendah diri, tersisih dan hidup dalam cucur menitis airnya mata.


Contoh 5: Isu remaja

Dalam meniti era globalisasi, remaja harus mengentalkan perasaan menguasai dan mengawal minda masing-masing. Di samping itu remaja harus mengenal identiti diri untuk mengelakkan semangat daripada luruh bertepatan dengan hasrat negara “generasi muda pelapis dan peneraju wawasan”


Contoh 6: Isu pendidikan

Mahasiswa perlu disuntik dengan nilai pengetahuan yang tinggi supaya mereka lebih cekap, inovatif, kreatif dan dinamik untuk bersaing di peringkat global bagi memastikan negara ini berupaya dan berdaya saing dalam era ekonomi dunia yang semakin mencabar kerana tidak ada kejayaan yang datang bergolek.


Contoh 7: Isu pendidikan

Keadaan ini akan memecahkan kebekuan ilmu dan minda yang wujud dalam kalangan sesetengah pelajar supaya mereka dapat berfikir dan bertindak dalam bidang ilmu yang lebih luas dan mencabar sesuai dengan kehidupan dunia hari ini untuk mengharungi cabaran dan halangan yang terhampar.Contoh 8: Isu dadah

Cogan kata Dadah Musuh Negara wajar disimpulkan dalam minda setiap individu. Masyarakat khususnya remaja perlu lebih berhati-hati dan berwaspada supaya terhindar daripada penularan najis dadah yang kian parah. Remaja harus cuba lari daripada sesawang negatif yang membelenggu masa depan mereka kelak.


Contoh 9: Isu pendidikan

Ruang waktu yang ada di IPTA untuk melatih kemahiran berbahasa, apatah lagi bahasa Inggeris dan bahasa asing lainnya, sangat terbatas. IPTA seharusnya berperanan berbahasa dan bukannya memberikan latihan asas dalam bahasa Inggeris. Namun inilah yang biasanya terpaksa dilakukan oleh pihak IPTA apabila menerima mahasiswa yang sebahagian besarnya tidak menguasai langsung atau terlalu lemah keupayaan bahasa Inggeris. Kepincangan dalam sistem pengajaran dalam bahasa Inggeris terpaksa dipikul oleh pihak IPTA yang menjadi perhentian terakhir sebelum graduan memasuki pasaran kerja.


Contoh 10: Isu remaja

Sememangnya naluri remaja tidak suka berseorangan. Remaja mahukan perhatian dan rakan untuk berbual, menyatakan perasaan diri untuk didengar oleh seseorang, membisikkan isi hati agar orang lain tahu, malah mengadu hal tentang masalah peribadi untuk mencari jalan penyelesaian. Bersama rakan yang mengerti dan memahami, remaja dapat melontarkan idea dan meluahkan perasaan yang membelenggu di jiwa nurani.

karangan - peribahasa asing

a) Peribahasa asing
# Ahli korporat
“Dosa korporat terletak di muka pintu bilik mesyuarat Lembaga Pengarahnya”

# Tibet
“Berasa cukup adalah kekayaan yang paling besar.”

“Kalau kita membenci orang, orang akan membenci kita.”

“Kalau kurang pada rupa juga kurang pada budi.”

# Inggeris
“ Tetap dan tekun itu ialah ibu kekayaan.”

“Orang yang tidak ada cita-cita, bagaikan burung tanpa sayap.”

“Seseorang sahabat yang ada semasa diperlukan itulah sebenarnya sahabat.”

“Kalau kamu tua beri nasihat dan kalau kamu muda terimalah nasihat.”

“Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu akan kebodohannya itu sendiri.”

“Tidak guna memancing ikan di hadapan pukat.”

“Perkara yang dapat dibuat dan diselesaikan dalam sehari jangan dipandu sehingga esok.”

“Jangan memusuhi orang yang apabila berkata pasti dilakukannya.”

# Arab
“Masa itu umpama pedang. Jika kamu tidak memancungnya, pasti ia akan memancungmu.”

“Tiada kejahatan yang dapat dinilai sebagai baik, walaupun kejahatan dilakukan dengan tujuan yang baik.”

“Orang yang tidak tahu gunakan mata itu sama seperti orang yang sudah mati.”

# Jepun
“Orang miskin tiada waktu rehat.”

“Sumpah serapuh telur, sama-sama mudah pecah.”

“Perpaduan adalah kekuatan.”

“Seperti serigala berbulu biri-biri.”

“Pengalaman adalah ibu segala kejayaan.”

“Kita dapat mengawal lidah orang lain.”

“Anda boleh belajar kaligrafi di usia 80.”

“Jatuh kali ke-7 dan bangun kali ke-8.”

“Jangan berkira jumlah ayam yang kamu ada sebelum ianya menetas.”

“Di mana tiada anjing musang menjadi raja.”

“Anjing yang kuat menyalak tidak sesuai berburu.”

“Peminta sedekah jangan terlalu memilih.”

“Orang yang buta sekali sekala boleh menembak gagak.”

# Latin
“Undang-undang yang baik datangnya daripada perangai yang baik.”

“Kekayaan itu hanya terdapat pada mereka yang tidak serakah dan kemiskinan itu hanya terdapat pada orang yang kikir.”

“Jika orang miskin menjadi kaya, ia akan lihat ke tanah, dan jika orang kaya jadi miskin ia sekar pandang ke langit.”

# Cina
“Memerangi seratus peperangan adalah bagus tapi tidak terbaik”

“Jangan jemu separuh jalan”

“Seutas kawat dapat memotong sekeping papan dan titisan air dapat lekukkan seketul batu.”

“Mereka yang berjiwa besar cakap sedikit tetapi benar, mereka yang berjiwa kerdil bercakap banyak tetapi bohong.”

“Menumpaskan musuh tanpa pertempuran itulah paling baik.”

“Seseorang tidak layak memberi pendapat sehingga ia membaca buku dari seluruh dunia.”

“Jika seseorang itu membaca buku tetapi tidak mengamalkan pengajaran itu daripada buku itu, orang itu ibarat tidak tahu membaca.”

“Bagi manusia tidak ada penyakit berbahaya dari rasa tidak berpuas hati.”

“Seseorang pengukir yang mahu menghasilkan ukiran bermutu mestilah terlebih dahulu memastikan ketajaman pisau-pisau pengukirnya.”

“Rakyat adalah asas negara. Jika asasnya kukuh, negara akan aman makmur.”

“Cinta kepada rakyat dan baik hati kepada negara jiran adalah perbendaharaan yang berharga.”

“Walaupun seseorang mati di usia seratus tahun, kematiannya dianggap muda jika cita-citanya tidak diusahakan.”

karangan - kata-kata berbunga

a) Kata-kata hikmat
1 bertangguh itu pencuri masa
2 bersatu teguh bercerai roboh
3 guru berbicara mulia, pelajar berbahasa mesra
4 hilang bahasa, lenyaplah bangsa
5 ilmu pelita hati
6 muafakat itu berkat
7 cita-cita menghendaki perjuangan
8 perjuangan menghendaki pengorbanan
9 pengorbanan menghendaki ketabahan hati
10 muafakat membawa berkat
11 yang indah budinya, yang cantik bangsanya
12 tidak ada kejayaan yang datang bergolek
13 rumahku,syurgaku
14 masa itu emas
15 budi bahasa amalan mulia
16 bahasa ialah pakaian otak
17 kata di kota janji ditepati
18 gagal itu tiang kejayaan
19 belajar tidak memandang usia
20 buku teman setia, kawan menambah minda
21 masa umpama pedang yang tajam
22 jadikan imaginasi suatu realiti
23 kita tidak suka dikeji tetapi kita sentiasa suka untuk dipuji.
24 keluarga bahagia akan melahirkan masyarakat yang bahagia.
25 berkata benarlah walaupun kebenaran itu menyakitkan
26 bertangguh itu pencuri masa
27 buku umpama lautan ilmu.
28 orang yang bijaksana membetulkan kesilapannya dengan melihat kesilapan orang lain.
29 marah menyebabkan separuh daripada keintelektualan hilang.
30 dunia yang indah ini adalah ujian
31 tidak ada orang yang berjaya dalam keadaan dirinya tidak pernah bersedia untuk berjaya.
32 keelokan orang yang berilmu ialah mulia diri (pesan Imam Al-Syafie)
33 kecantikan ilmu pula adalah warak dan berlemah lembut. (pesan Imam Al-Syafie)


a) Bahasa berbunga
1 tetap mendesah, tetap bergasak
2 kehampaan yang menggari
3 cucur menitis airnya mata
4 hancur daging tulang berkecai
5 bergayut di layar minda
6 intiha bicara
7 epilog cinta luka
8 daerah kelemahan masing-masing
9 merapuh kedudukan bangsa
10 menyinarkan kembali keampuhan akar budaya
11 Ruang waktu yang ada
12 mempertajam kemahiran
13 melontarkan idea dan meluahkan perasaan yang membelenggu di jiwa nurani.
14 kata-kata itu terpantul lalu berdesing ke jantung dan tersemat kuat dalam ingatan dan tindakanku.
15 sirih sejunjung, serai serumpun
16 sukma yang resah
17 bergelut dengan masalah yang tidak kunjung padam
18 tonggak pembangunan negara dan pendukung impian generasi
19 kesepaduan insan sepakat
20 mengisi dada dengan ilmu
21 air mata berguguran
22 hati yang rajuk kian dimamah kecewa
23 tinta-tinta harapan
24 lurah ketewasan
25 api kerinduan
26 dalam gundah dan pasrah
27 menuruni cerun pipi
28 bijak mengabui pandangan
29 menggunakan kata-kata yang muluk-muluk
30 bijak serta hebat memalsukan keikhlasan
31 senjata untuk memikat khalayak
32 ghairah menebang khazanah alam
33 mengundang rasa kurang senang
34 mengundang kekacauan dan sengketa
35 menagih simpati
36 kehausan kasih sayang
37 menumpang kasih
38 membuka langkah dengan gagah
39 cabaran besar yang harus digalas bersama
40 tenggelam dalam perasaan
41 bumi mulai menangis mengenangkan nasibnya
42 memekakkan telinga akan nasib manusia yang tersepit
43 selajur melangsar ke jiwaku
44 melaharkan ketakutan yang menggigil
45 menyaring ingatan
46 jentaka penantian
47 khayalan niskala
48 daun-daun penyesalan yang gugur di padang sanubariku
49 kerinduan yang menyalar sukma
50 kebuntuan yang tersembul
51 memutar-mutar cepu ingatan
52 cepu kepalanya terus bersipongang dengan tanda tanya
53 kudrat tangan sepasang
54 ulitan mimpi indah

karangan -cogankata

a) Cogankata
1 perbelanjaan berhemah
2 berjimat cermat
3 pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara
4 generasi muda pelapis dan peneraju wawasan
5 remaja penggerak wawasan
6 generasi muda wawasan bangsa
7 satu matlamat satu wawasan
8 belia benci dadah
9 fikir dulu sebelum buang
10 tak nak merokok
11 budi bahasa budaya kita
12 jadilah pengguna yang bijak
13 bahasa jiwa bangsa
14 guru penyayang, pelajar sayang
15 guru cemerlang, pelajar gemilang
16 indah budi kerana bahasa
17 semakin hari semakin sayang
18 kepimpinan melalui teladan
19 semangat waja diri asas kecemerlangan
20 Malaysia Boleh
21 Keranamu Malaysia
22 bersatu teguh bercerai roboh
23 usaha tangga kejayaan
24 dadah musuh negara
25 filem kita wajah kita
26 generasi muda pelapis dan peneraju wawasan
27 remaja penggerak wawasan
28 generasi muda wawasan bangsa
29 guru cemerlang , negara gemilang
30 membaca sepanjang hayat
31 sihat sepanjang hayat
32 membaca jambatan ilmu
33 bersekutu bertambah mutu
34 pandu cermat, jiwa selamat
35 biar lambat asalkan selamat
36 bersatu teguh bercerai roboh
37 bahasa jiwa bangsa
38 cegah sebelum parah
39 mencegah lebih baik daripada mengubati
40 bersih, cekap, amanah

karangan - frasa setara

a) Penggunaan rangkai kata setara
1 bercelaru, berserabut, lintang pukang
2 tercalar maruahnya, tercabar martabatnya dan tersasar darjatnya
3 sanggup membelakangkan dan mencantas orang lain
4 masyarakat yang berilmu dan berperibadi unggul
5 melontarkan idea dan meluahkan perasaan
6 melampau batas dan melanggar susila
7 bahasa halus dan sopan santun.
8 menangkis kegundahan dan keresahan
9 membuahkan kegembiraan dan kesejahteraan
10 bersandar pada cara dan berpegang pada peraturan
11 menyusuli usaha dan diikuti ikhtiar
12 dirungkaikan secara matang dan dileraikan secara bijaksana
13 keserabutan fikiran dan kekusutan akal
14 mempersoalkan kegagalan dan mengungkitkan ketewasan
15 meluahkan perasaan dan melahirkan isi hati
16 keperibadian mulia dan ketinggian yang luhur
17 memantapkan pemahaman dan menstabilkan tanggapan
18 kemiskinan maklumat dan kekurangan informasi
19 memiringkan hasrat dan mencondongkan impian
20 penyanggahan pendapat dan penentangan hujah
21 meratakan kemakmuran dan mendatarkan keharmonian
22 kemampuan bersaing dan keupayaan beriringan
23 menimbulkan kesedaran dan melahirkan keinsafan
24 menilai keupayaan sebenar dan mentafsir kemampuan hakiki
25 usaha yang terancang dan ikhtiar yang teratur
26 kecelaruan pemikiran dan kekacauan akal
27 keupayaan memanipulasika dan kebolehan mengendalikan
28 memperlihatkan keterampilan dan menunjukkan kemampuan
29 strategi komunikasi dan pendekatan perhubungan
30 melemparkan tohmahan dan melontarkan syak wasangka
31 menggugat keimanan dan menggoncang ketetapan hati
32 mencemarkan imej dan memburukkan bayangan
33 pewaris generasi dan penyambung bangsa


a) penggunaan kata setara
1 terancang dan bersepadu
2 penciptaan dan pembinaan
3 tekad dan nekad
4 retorik dan kontradiksi
5 intonasi dan nada
5 berkomunikasi dan berinteraksi
6 aura dan atma
7 borong dan pukal
8 artistik dan futuristik
9 cabaran dan pancaroba
10 inovatif, kreatif dan proaktif
11 leka dan alpa
12 enigma dan kebingungan
13 jeladeri dan lautan
14 menjadi nanar dan bingung
15 cekuh dan mahir
16 formulasi dan rumusan
17 integriti dan kejujuran
18 intifadah dan perjuangan
19 pucat dan mania
20 orak-arik dan kacau bilau
21 vital dan penting
22 citra dan identiti
23 teguran dan kritikan
24 ilmuwan dan cendekiawan
25 telus dan tulus
26 ihsan, bantuan dan subsidi
27 realistik dan rasional
28 pengemis dan kutu rayau
29 kesopanan dan kesusilaan
30 menghargai dan menjunjung tinggi
31 buli-membuli dan gengsterisme
32 bersatu padu, bertoleransi, saling memahami dan bekerjasama
33 mendarah daging dan berakar umbi
34 igauan dan impian
35 modenisasi dan globalisasi
36 menyahut dan mendukung
37 unggul lagi perkasa
38 ilusi dan emosi
39 memperkasa dan melestarikan
40 delusi dan halusinasi
41 simpati dan empati
42 homisid dan keganasan
43 ambiguiti dan kesamaran
44 dakar dan berani
45 culas dan malas
46 khidmat nasihat dan bimbingan kaunseling
47 dijaga dan dipelihara
48 khazanah bernilai dan warisan berharga


a) Imbuhan setara
1 berserabut dan berkecamuk
2 berdiskusi dan bermuzakarah
3 menebus kekurangan dan kegagalan
4 pra-e-komuniti dengan era e-komunti
5 persefahaman membawa permuafakatan
6 pengetahuan, maklumat dan ilmu
7 pembangunan dan kemajuan
8 petua dan pembangunan
9 membimbing dan membantu
10 ketabahan, kecekalan dan kegigihan
11 terarah, terpimpin
12 keunikan, kekreatifan
13 kemahuan, kemahiran dan kepakaran
14 dijulang dan diangkat tinggi
15 dimamah dan dimakan usia
16 menyahut dan mendukung
17 bersopan santun dan berpekerti mulia
18 menghaluskan, melembutkan dan menyopankan
19 dicalar dan digores
20 berbudi bahasa, berpekerti mulia dan bertanggungjawab
21 mencintai,memesrai dan menghargai
22 kesibukan, kesesakan dan kebingitan suasana
23 sehati dan sejiwa
24 kesopanan dan kehalusan budi pekerti
25 keanehan dan keunikan
26 penasihat dan pembimbing
27 kehandalan dan kecemerlangan
28 ketelitian, kepekaan dan keprihatinan
29 tercalar, tercabar dan tersasar
30 mendaulat dan memartabatkan
31 menegur, membimbing dan menasihati
32 keindahan dan kemanisan
33 ketidakpekaan dan ketidakcekapan
34 menggenapkan dan mencukupkan
35 kegentaran dan ketakutan
36 menggertak dan mengugut
37 segunung dan selautan
38 terlerai dan terungkai
39 menangguk dan meraduk
40 kedaifan, kenaifan dan kemiskinan
41 dilontarkan dan dilemparkan
42 kesedaran, kemahiran dan keyakinan

karangan - frasa menarik I

a) Penggunaan frasa yang menarik

1 Tidak terkongkong dalam lingkungan tradisi
2 turut menyandarkan harapan
3 mempunyai iltizam yang tinggi
4 anjakan paradigma dan menongkah arus
5 menempah arus globalisasi
6 mempunyai keterampilan tersendiri
7 sesawang negatif
8 sebagai intihanya
9 wajarlah ada tautan
10 tali pengikat dan aturan yang kukuh
11 Masih berada di takuk lama
12 interaktiviti dan komunikasi
13 kolektif dan kompak
14 lebih proaktif dan efesien
15 Meniti arus zaman
16 Impak sampingan yang tidak terperi
17 menjana pertumbuhan ekonomi
18 teras penggerak perkembangan
19 wadah bagi menghasilkan pengeluaran
20 mempunyai prakarsa untuk melakukan perubahan
21 menjadi pemangkin kepada modenisasi
22 melalui suntikan teknologi terkini
23 pancaran budi dan ketinggian agama
24 menyiratkan makna
25 tingkat kekomunikatifan yang tinggi
26 penularannya akan menjadi kian parah
27 kemewahan pun boleh melalaikan
28 mengentalkan perasaan
29 formula ampuh membina perpaduan kaum
30 semangatku seakan-akan luruh
31 menguasai dan mengawal minda
32 berdegar-degar dan lebih besar daripada idea yang cuba disampaikan
33 melonjakkan citra penyampainya
34 berhati-hati dalam pembicaraannya agar tidak terpantul daripada suara kata-kata
yang mengaibkan orang lain
35 guru sebagai tonggak yang menunjangi persekolahan
36 tanggungjawab itu penting untuk dilunaskan demi melahirkan insan berkualiti
37 bahasa merupakan wadah untuk suatu julat kenyataan manusia
38 kenyataan yang dibina oleh mimpi dan fantasi
39 institusi pembentukan akhlak dan sebagai menanam bibit kemanusiaan yang sebenar
40 gelombang laungan ‘belia benci dadah’ bergema
41 mewarisi tampuk kepimpinan
42 media arus perdana
43 generasi penyumbang kebaikan
44 menjayakan agenda negara
45 menanjak usia remaja
46 terserlah keluhuran hati dan ketinggian budi

47 menghidupkan situasi yang erat dan mesra
48 memahami setiap ujaran yang dilahirkan
49 mengenal identiti diri
50 berwadahkan ilmu
51 memuatkan sari pati
52 membuahkan fikiran yang konsisten dan tidak runsing.
53 kemiskinan maklumat
54 kini dia sudah pergi
55 hingga ke titisan darah yang terakhir
56 fajar mula menyingsing
57 manusia yang berada di marcapada ini
58 pentas penyaluran ilmu
59 mengurangkan jurang digital
60 mauduk perbicaraan
61 meneruskan kelangsungan hidup
62 cerminan bangsa yang berperibadi
63 menerjah kecemerlangan
64 menggarap pengetahuan
65 adat resam tradisi mula terhakis
66 potensi otak dan fizikal
67 impak baik dan buruk
68 membisikkan isi hati
68 menyatakan perasaan diri
69 mencari jalan penyelesaian
70 pengalaman biasa yang bernostalgia
71 memberikan nafas dan semangat
72 membentuk personaliti dan hala tuju
73 didominasi oleh akal dan nafsu
74 akal yang sihat dan hati sanubari yang dipandu
75 dilingkungi oleh batas budaya dan agama
76 membicarakan harapan
77 terkepung dalam hiruk pikuk pembangunan
78 bertindak rakus terhadap alam sekitar
79 tepu dengan keghairahan
80 memerlukan revolusi sikap
81 akar umbi dan tunjang keutuhan hidup
82 benteng yang ampuh untuk menghadapi arus dan gelombang perubahan
83 menjadi pemangkin kepada modenisasi
84 apabila alam mula memprotes
85 kupasan mengenai perspektif
86 sikap keakuan mula melonjak-lonjak dalam salur darah
87 ruang lingkup kerjayanya
88 menguasai dada akhbar
89 ambang persaraan
90 njap kedamaian hidup berkeluarga yang berpanjangan
91 mengangkat realiti sebuah masyarakat.
92 bergelut dengan pelbagai penyakit sosial
93 menyelunsur kegawatan ekonomi
94 menghambat usaha
95 merealisasikan bakti
96 membiasakan diri membuat pertimbangan yang wajar
97 menukar dan mematangkan minda masyarakat
98 mempunyai daya tahan yang tinggi,
99 mengundang pada
100 jentera propaganda

MODUL KOMSAS 7 - NOVEL

Soalan 26

Huraikan persamaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel
yang anda pelajari
[8 markah]

Jawapan

Dalam novel Di Hadapan Pulau Afidah digambarkan sebagai seorang yang tabah dan sanggup menghadapi dugaan. Contohnya,Afidah hidup dalam kesukaran terutama ketika zaman perang dan selepas kematian Tuk Marzuki. Dalam novel Putera Gunung Tahan pula Perempuan Tua dilihat mempunyai perwatakan yang sama dengan Afidah. Ketabahannya dapat dilihat selepas suaminya meninggal, dia melahirkan anak dalam keadaan susah payah di hutan.

Persamaan lain ialah Afidah merupakan seorang yang pandai mengambil hati orang lain begitu juga dengan Perempuan Tua. Kepandaian Afidah dalam menyediakan minuman kepada Tuk Marzuki membuktikan beliau cuba mengambil hati datuknya yang dalam kerisauan. Manakala Perempuan Tua baik hati dengan melayan kedatangan dan pertanyaan Tuan Robert ketika Tuan Robert berkunjung ke pondoknya.

Sifat penyayang kedua-dua watak ini juga dapat dibuktikan apabila Afidah bersama dengan Tuk Marzuki dengan menjaga dan mengambil berat tentang kesihatan datuknya. . Manakala, dalam novel Putera Gunung Tahan pula sifat penyayang ditonjolkan apabila Perempuan tetap menyayangi Ratu Bongsu walaupun beliau telah terpisah daripada Ratu Bongsu.


Soalan 27

Huraikan perbezaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang telah anda kaji.
[8 markah]

Jawapan

Watak sampingan yang dipilih ialah Syed Fikri dan Tuan Robert.Syed Fikri seorang yang menyayangi kanak-kanak.Contoh, Syed Fikri sentiasa mengambil berat tentang pendidikan dan keselamatan Aziz dan rakan-rakannya.Sebaliknya Tuan Robert digambarkan sebagai seorang yang bersifat mementingkan diri sendiri apabila tidak menghormati kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Sakai.

Watak Syed Fikri juga digambarkan sebagai seorang yang warak tentang ilmu dan amalan agama Islam.Sebaliknya Tuan Robert pula hanya mengatakan kebaikan agama Kristian tanpa mengamalkan.Contoh beliau memandang rendah kepada kepercayaan agama lain.

Syed Fikri juga digambarkan seorang yang baik hati. Contoh, beliau mengambil berat tentang keselamatan jirannya seperti Dorani dan Sarjono yang ditawan oleh tentera Jepun.Manakala Tuan Robert digambarkan sebagai seorang yang tamak.Contoh,beliau sanggup memujuk Perempuan Tua agar menjual kulit harimau putih dalam usahanya untuk mendapat nama dan kekayaan.Soalan 28


Berdasarkan dua novel yang anda kaji,bandingkan peranan yang dimainkan oleh watak utama dalam novel tersebut.
[8 markah]


Jawapan

Watak utama dalam novel Putera Gunung Tahan ialah Ratu Bongsu ,manakala dalam novel Di Hadapan Pulau ialah Aziz.Peranan kedua-dua watak ini amat berbeza,apabila Ratu Bongsu ialah seorang yang berkuasa dalam pemerintahan di Puncak Gunung Tahan dengan menjaga rakyat dan puncak gunung tahan daripada dijajah oleh Inggeris tetapi watak Aziz pula tidak mempunyai kuasa pentadbiran sebaliknya hanya berjuang untuk meneruskan kehidupan semasa perang.

Ratu Bongsu berperanan sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab terhadap agama dan bangsa.Buktinya, Ratu Bongsu berusaha mengambil hati Mem William dengan keperibadiaan seorang Islam agar Mem William menerimanya sebagai seorang yang perlu dikasihi tetapi Aziz hanya berperanan sebagai kanak-kanak yang masih dibimbing untuk menjadi insan yang baik.Contohnya, Syed Fikri meminta Aziz mengerjakan solat dan mengaji Al.Quran.

Aziz juga berperanan sebagai rakan sebaya yang baik dan mengambil berat tentang keselamatan kawan.Contoh, Aziz mengambil berat tentang keselamatan dan keperluan Afidah setelah Afidah tinggal seorang diri apabila datuknya meninggal dunia tetapi, Ratu Bongsu tidak berperanan sebagai rakan yang karib kepada Tuan William dan hubungan antara Ratu Bongsu dengan Kusina juga masih terbatas sebagai seorang raja dan orang suruhan.

Soalan 29

Huraikan persamaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang anda pelajari
[8 markah]

Jawapan

Dalam novel Di Hadapan Pulau Afidah digambarkan sebagai seorang yang tabah dan sanggup menghadapi dugaan. Contohnya, Afidah hidup dalam kesukaran terutama ketika zaman perang dan selepas kematian Tuk Marzuki. Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan pula Perempuan Tua selepas suaminya meninggal, dia melahirkan anak dalam keadaan susah payah di hutan.

Persamaan lain ialah Afidah merupakan seorang yang pandai begitu juga dengan Perempuan Tua. Kepandaian Afidah dalam menyediakan minuman diakui oleh Tuk Marzuki. Tuk Marzuki sentiasa memuji Afidah yang pandai membuat kopi sehingga disaat kematiaannya pujian itu tetap diberikan kepada Afidah. Manakala Perempuan Tua pula pandai dalam ilmu agam dan ilmu dunia. Perempuan Tua mengajar gadis-gadis Sakai tentang agama Islam. Dia juga mengetahui ilmu-ilmu dunia kerana diajar oleh orang Sakai.

Sifat penyayang Afidah boleh dilihat ketika Afidah bersama dengan Tuk Marzuki. Dia menyayangi Tuk Marzuki dengan menjaganya dan membuat air kopi kegemaran datuknya setiap hari. Kasih sayangnya bukan sahaja terhadap keluarganya malahan dia juga menyayangi Aziz dan rakannya. Misalnya Afidah sanggup bersama dengan Aziz untuk mencari makanan dan berlindung. Untuk PuterAa Gunung Tahan pula sifat penyayang ditonjolkan melalui watak Tuan William yang amat meyayangi rakannya iaitu Tuan Robert. KetikaTuan Robert hilang Tuan William berasa susah hati dan berusaha mencari Tuan Robert. Beliau juga seringkali teringat Tuan Robert.Soalan 30

Bincangkan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang telah anda kaji.
[8 markah]

Jawapan


Tuan William digambarkan sebagai seorang yang mementingkan kekayaan. Beliau berusaha mengumpul kekayaan dengan datang ke Tanah Melayu atas arahan ketuanya, iaitu untuk mendapatkan tempat untuk dijadikan kawasan peranginan orang Barat.Watak Syed Fikri dalam novel Di Hadapan Pulau dilihat sebagai seorang yang sederhana kerana tidak mementingkan kekayaan semasa urusan jual beli batu akit dan minyak atar.

Selain itu Syed Fikri merupakan seorang yang alim. Beliau mengambil berat soal agama dengan dengan sering bertanyakan kepada Aziz dan rakannya sama ada mereka sudah bersembahyang atau tidak. Contohnya,Tuan William pula patuh kepada tuannya dengan berusaha untuk mendapatkan puncak Gunung Tahan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketuanya.

Syed Fikri dalam novel Di Hadapan Pulau juga seorang yang berperikemanusiaan dan tidak suka perkara-perkara negatif contohnya,beliau mengeji tindakan tentera Jepun yang menyeksa kanak-kanak dan wanita yang tidak buan erdosa manakala Tuan William tidak bertimbangrasa apabila mengutus surat agar kerajaanya menyerang puncak Gunung Tahan .Soalan 31

Keperibadian dalam diri sesorang watak amat penting untuk menarik minat pembaca.Berdasarkan kedua-dua novel yang anda kaji, bandingkan perwatakan dinamik dalam novel tersebut.
[ 8 markah ]

Jawapan

Watak dinamik ialah watak yang mengalami perubahan dari segi sikap ,pemikiran dan aksi.Berdasarkan watak Mem William dalam novel Putera Gunung Tahan dan Rosiah dalam novel Di Hadapan Pulau.Watak Mem William mengalami perubahan sikap daripada tidak baik kepada baik.Contoh semasa suaminya berada di Tanah Melayu dia telah menjalinkan hubungan sulit dengan pemuda lain.Sementara Rosiah digambar sebagai gadis yang pemalu dan bersopan santun kemudian berubah sikap sehingga sanggup menjual maruah diri untuk mendapatkan makanan.

Mem William juga berubah fikiran daripada menerus hasrat mendiang suaminya untuk menawan Puncak Gunung Tahan akhirnya berubah apabila beliau jatuh cinta kepada Ratu Bongsu dalam novel Putera Gunung Tahan.Contohnya,Rosiah daripada seorang wanita yang warak juga telah berubah apabila menghadapi masalah kesukaran mendapat punca pendapatan dengan menjual maruah diri kepada askar Jepun.

Perubahan tingkah laku Mem William terhadap Ratu Bongsu.Contoh , daripada seorang yang sanggup membunuh Ratu Bongsu kepada seorang yang penyayang apabila terpandang ketampanan Ratu Bongsu dalam novel Putera Gunung Tahan.Manakala Rosiah pula tanpa segan silu telah melayan tentera jepun di kubu lama yang disaksikan oleh Aziz dan Afidah dalam novel Di Hadapan Pulau.


Soalan 32

Huraikan nilai murni berdasarkan kedua-dua novel yang anda pelajari

Jawapan

Nilai kasih sayang.Contohnya watak Tuk Marzuki dalam novel di Hadapan Pulau yang menyayangi cucunya Afidah dan memuji cucunya yang telah ditinggalkan oleh ibu dan bapa. Contoh dalam novel Putera Gunung Tahan watak Ratu Bongsu yang menyayangi Mem William walaupun mereka berlainan agama dan bangsa.

Nilai keberanian dapat dilihat dalam kedua-dua novel ini.Contohnya Tuan Robert dan Tuan William yang berani menempuh pelbagai halangan dan bahaya ketika dalam perjalanan ke puncak Gunung Tahan. Contohnya, dalam novel Di Hadapan Pulau dapat dilihat bagaimana Aziz berani menempuh dugaan-dugaan pada zaman perang dengan berusaha mencari makanan walaupun di tempat yang berbahaya iaitu di kubu lama.

Nilai simpati atau belas kasihan dalam kedua-dua novel ini.Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu yang bersimpati dengan nasib Mem William yang tercedera akibat jatuh dari kapal terbang yang terhempas dengan merawat Mem William sehingga pulih.Contohnya,dalam novel Di Hadapan Pulau , Tuk Marzuki amat bersimpati dengan nasib Aziz yang sudah kematian bapa manakala ibunya pula tidak pernah ditemui.

MODUL KOMSAS 6 - NOVEL

Soalan 26

Huraikan persamaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel
yang anda pelajari
[8 markah]

Jawapan

Dalam novel Di Hadapan Pulau Afidah digambarkan sebagai seorang yang tabah dan sanggup menghadapi dugaan. Contohnya,Afidah hidup dalam kesukaran terutama ketika zaman perang dan selepas kematian Tuk Marzuki. Dalam novel Putera Gunung Tahan pula Perempuan Tua dilihat mempunyai perwatakan yang sama dengan Afidah. Ketabahannya dapat dilihat selepas suaminya meninggal, dia melahirkan anak dalam keadaan susah payah di hutan.

Persamaan lain ialah Afidah merupakan seorang yang pandai mengambil hati orang lain begitu juga dengan Perempuan Tua. Kepandaian Afidah dalam menyediakan minuman kepada Tuk Marzuki membuktikan beliau cuba mengambil hati datuknya yang dalam kerisauan. Manakala Perempuan Tua baik hati dengan melayan kedatangan dan pertanyaan Tuan Robert ketika Tuan Robert berkunjung ke pondoknya.

Sifat penyayang kedua-dua watak ini juga dapat dibuktikan apabila Afidah bersama dengan Tuk Marzuki dengan menjaga dan mengambil berat tentang kesihatan datuknya. . Manakala, dalam novel Putera Gunung Tahan pula sifat penyayang ditonjolkan apabila Perempuan tetap menyayangi Ratu Bongsu walaupun beliau telah terpisah daripada Ratu Bongsu.


Soalan 27

Huraikan perbezaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang telah anda kaji.
[8 markah]

Jawapan

Watak sampingan yang dipilih ialah Syed Fikri dan Tuan Robert.Syed Fikri seorang yang menyayangi kanak-kanak.Contoh, Syed Fikri sentiasa mengambil berat tentang pendidikan dan keselamatan Aziz dan rakan-rakannya.Sebaliknya Tuan Robert digambarkan sebagai seorang yang bersifat mementingkan diri sendiri apabila tidak menghormati kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Sakai.

Watak Syed Fikri juga digambarkan sebagai seorang yang warak tentang ilmu dan amalan agama Islam.Sebaliknya Tuan Robert pula hanya mengatakan kebaikan agama Kristian tanpa mengamalkan.Contoh beliau memandang rendah kepada kepercayaan agama lain.

Syed Fikri juga digambarkan seorang yang baik hati. Contoh, beliau mengambil berat tentang keselamatan jirannya seperti Dorani dan Sarjono yang ditawan oleh tentera Jepun.Manakala Tuan Robert digambarkan sebagai seorang yang tamak.Contoh,beliau sanggup memujuk Perempuan Tua agar menjual kulit harimau putih dalam usahanya untuk mendapat nama dan kekayaan.Soalan 28


Berdasarkan dua novel yang anda kaji,bandingkan peranan yang dimainkan oleh watak utama dalam novel tersebut.
[8 markah]


Jawapan

Watak utama dalam novel Putera Gunung Tahan ialah Ratu Bongsu ,manakala dalam novel Di Hadapan Pulau ialah Aziz.Peranan kedua-dua watak ini amat berbeza,apabila Ratu Bongsu ialah seorang yang berkuasa dalam pemerintahan di Puncak Gunung Tahan dengan menjaga rakyat dan puncak gunung tahan daripada dijajah oleh Inggeris tetapi watak Aziz pula tidak mempunyai kuasa pentadbiran sebaliknya hanya berjuang untuk meneruskan kehidupan semasa perang.

Ratu Bongsu berperanan sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab terhadap agama dan bangsa.Buktinya, Ratu Bongsu berusaha mengambil hati Mem William dengan keperibadiaan seorang Islam agar Mem William menerimanya sebagai seorang yang perlu dikasihi tetapi Aziz hanya berperanan sebagai kanak-kanak yang masih dibimbing untuk menjadi insan yang baik.Contohnya, Syed Fikri meminta Aziz mengerjakan solat dan mengaji Al.Quran.

Aziz juga berperanan sebagai rakan sebaya yang baik dan mengambil berat tentang keselamatan kawan.Contoh, Aziz mengambil berat tentang keselamatan dan keperluan Afidah setelah Afidah tinggal seorang diri apabila datuknya meninggal dunia tetapi, Ratu Bongsu tidak berperanan sebagai rakan yang karib kepada Tuan William dan hubungan antara Ratu Bongsu dengan Kusina juga masih terbatas sebagai seorang raja dan orang suruhan.

Soalan 29

Huraikan persamaan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang anda pelajari
[8 markah]

Jawapan

Dalam novel Di Hadapan Pulau Afidah digambarkan sebagai seorang yang tabah dan sanggup menghadapi dugaan. Contohnya, Afidah hidup dalam kesukaran terutama ketika zaman perang dan selepas kematian Tuk Marzuki. Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan pula Perempuan Tua selepas suaminya meninggal, dia melahirkan anak dalam keadaan susah payah di hutan.

Persamaan lain ialah Afidah merupakan seorang yang pandai begitu juga dengan Perempuan Tua. Kepandaian Afidah dalam menyediakan minuman diakui oleh Tuk Marzuki. Tuk Marzuki sentiasa memuji Afidah yang pandai membuat kopi sehingga disaat kematiaannya pujian itu tetap diberikan kepada Afidah. Manakala Perempuan Tua pula pandai dalam ilmu agam dan ilmu dunia. Perempuan Tua mengajar gadis-gadis Sakai tentang agama Islam. Dia juga mengetahui ilmu-ilmu dunia kerana diajar oleh orang Sakai.

Sifat penyayang Afidah boleh dilihat ketika Afidah bersama dengan Tuk Marzuki. Dia menyayangi Tuk Marzuki dengan menjaganya dan membuat air kopi kegemaran datuknya setiap hari. Kasih sayangnya bukan sahaja terhadap keluarganya malahan dia juga menyayangi Aziz dan rakannya. Misalnya Afidah sanggup bersama dengan Aziz untuk mencari makanan dan berlindung. Untuk PuterAa Gunung Tahan pula sifat penyayang ditonjolkan melalui watak Tuan William yang amat meyayangi rakannya iaitu Tuan Robert. KetikaTuan Robert hilang Tuan William berasa susah hati dan berusaha mencari Tuan Robert. Beliau juga seringkali teringat Tuan Robert.Soalan 30

Bincangkan perwatakan watak sampingan dalam dua novel yang telah anda kaji.
[8 markah]

Jawapan


Tuan William digambarkan sebagai seorang yang mementingkan kekayaan. Beliau berusaha mengumpul kekayaan dengan datang ke Tanah Melayu atas arahan ketuanya, iaitu untuk mendapatkan tempat untuk dijadikan kawasan peranginan orang Barat.Watak Syed Fikri dalam novel Di Hadapan Pulau dilihat sebagai seorang yang sederhana kerana tidak mementingkan kekayaan semasa urusan jual beli batu akit dan minyak atar.

Selain itu Syed Fikri merupakan seorang yang alim. Beliau mengambil berat soal agama dengan dengan sering bertanyakan kepada Aziz dan rakannya sama ada mereka sudah bersembahyang atau tidak. Contohnya,Tuan William pula patuh kepada tuannya dengan berusaha untuk mendapatkan puncak Gunung Tahan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketuanya.

Syed Fikri dalam novel Di Hadapan Pulau juga seorang yang berperikemanusiaan dan tidak suka perkara-perkara negatif contohnya,beliau mengeji tindakan tentera Jepun yang menyeksa kanak-kanak dan wanita yang tidak buan erdosa manakala Tuan William tidak bertimbangrasa apabila mengutus surat agar kerajaanya menyerang puncak Gunung Tahan .Soalan 31

Keperibadian dalam diri sesorang watak amat penting untuk menarik minat pembaca.Berdasarkan kedua-dua novel yang anda kaji, bandingkan perwatakan dinamik dalam novel tersebut.
[ 8 markah ]

Jawapan

Watak dinamik ialah watak yang mengalami perubahan dari segi sikap ,pemikiran dan aksi.Berdasarkan watak Mem William dalam novel Putera Gunung Tahan dan Rosiah dalam novel Di Hadapan Pulau.Watak Mem William mengalami perubahan sikap daripada tidak baik kepada baik.Contoh semasa suaminya berada di Tanah Melayu dia telah menjalinkan hubungan sulit dengan pemuda lain.Sementara Rosiah digambar sebagai gadis yang pemalu dan bersopan santun kemudian berubah sikap sehingga sanggup menjual maruah diri untuk mendapatkan makanan.

Mem William juga berubah fikiran daripada menerus hasrat mendiang suaminya untuk menawan Puncak Gunung Tahan akhirnya berubah apabila beliau jatuh cinta kepada Ratu Bongsu dalam novel Putera Gunung Tahan.Contohnya,Rosiah daripada seorang wanita yang warak juga telah berubah apabila menghadapi masalah kesukaran mendapat punca pendapatan dengan menjual maruah diri kepada askar Jepun.

Perubahan tingkah laku Mem William terhadap Ratu Bongsu.Contoh , daripada seorang yang sanggup membunuh Ratu Bongsu kepada seorang yang penyayang apabila terpandang ketampanan Ratu Bongsu dalam novel Putera Gunung Tahan.Manakala Rosiah pula tanpa segan silu telah melayan tentera jepun di kubu lama yang disaksikan oleh Aziz dan Afidah dalam novel Di Hadapan Pulau.


Soalan 32

Huraikan nilai murni berdasarkan kedua-dua novel yang anda pelajari

Jawapan

Nilai kasih sayang.Contohnya watak Tuk Marzuki dalam novel di Hadapan Pulau yang menyayangi cucunya Afidah dan memuji cucunya yang telah ditinggalkan oleh ibu dan bapa. Contoh dalam novel Putera Gunung Tahan watak Ratu Bongsu yang menyayangi Mem William walaupun mereka berlainan agama dan bangsa.

Nilai keberanian dapat dilihat dalam kedua-dua novel ini.Contohnya Tuan Robert dan Tuan William yang berani menempuh pelbagai halangan dan bahaya ketika dalam perjalanan ke puncak Gunung Tahan. Contohnya, dalam novel Di Hadapan Pulau dapat dilihat bagaimana Aziz berani menempuh dugaan-dugaan pada zaman perang dengan berusaha mencari makanan walaupun di tempat yang berbahaya iaitu di kubu lama.

Nilai simpati atau belas kasihan dalam kedua-dua novel ini.Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu yang bersimpati dengan nasib Mem William yang tercedera akibat jatuh dari kapal terbang yang terhempas dengan merawat Mem William sehingga pulih.Contohnya,dalam novel Di Hadapan Pulau , Tuk Marzuki amat bersimpati dengan nasib Aziz yang sudah kematian bapa manakala ibunya pula tidak pernah ditemui.

MODUL KOMSAS 5 - NOVEL

Soalan 21

Berdasarkan kedua- dua buah novel yang anda pelajari, nyatakan latar masa antara kedua novel tersebut.
[ 8 markah ]

Latar masa novel Di Hadapan Pulau ini berlaku sekitar tahun 1940-an.Secara jelas, keadaan ini berlaku semasa bibit awal bermulanya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Pada bahagian awal, penulis memperlihatkan persediaan tentera Berikat menghadapi kedatangan tentera Jepun. Pada bahagian seterusnya berlaku sekitar tahun 1942 hingga 1945 iaitu selama tiga tahun lapan bulan Tanah Melayu berada di bawah jajahan Jepun. Sementara itu dalam Novel Putera Gunung Tahan pengarang tidak menjelaskan tarikh- tarikh sebenar berlaku sesuatu peristiwa. Bagaimanapun, berdasarkan peristiwa yang berkaitan dalam sejarah tanah air, latar eranya ialah zaman penjajahan British berdasarkan nama pejuang seperti Dato Bahaman, Mat Kilau dan juga Mat Gajah.

Pengarang menggunakan setiap waktu yang melibatkan pagi, tengah hari, petang dan malam bagi mengambarkan situasi masyarakat yang sukar. Sebagai contohnya, semasa mula- mula berhadapan dengan serangan udara tentera Jepun, para penduduk tidak dibenarkan memasang sebarang cahaya pada waktu malam. Pengarang memperlihatkan kesukaran hidup penduduk ketika itu. Manakala dalam novel Putera Tahan digambarkan bagaimana Tuan Robert dan Tuan William terpaksa berlindung di dalam gua selama tujuh hari tujuh malam ketika berlakunya hujan yang sangat lebat hingga menyebabkan air dari gunung turun bergulung-gulung dan menderam- deram bunyinya. Diceritakan juga pada hari yang kelapan Tuan Robert telah ditawan oleh orang Sakai dan dibawa ke kawasan Rimau Putih.

Soalan 22

Berdasarkan dua novel yang telah anda pelajari, huraikan sumbangan penulis kepada masyarakat dan negara.
[ 7 markah ]

Jawapan

Sumbangan penulis kepada masyarakat dan negara adalah menyampaikan idea atau buah fikiran untuk membentuk masyarakat yang berguna kepada negara.Contohnya,Pak Sako menyampaikan pandangan bahawa perlunya ada semangat yang kuat untuk mempertahankan negara daripada penjajahan .Sementara A.Samad Said pula menyampaikan pandangan bahawa peperangan membawa akibat buruk kepada manusia.

Usaha membetulkan masyarakat dengan mengkritik kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya pengarang mengkritik masyarakat yang sanggup mengkhianati perjuangan menentang penjajah.Manakala dalam novel Di Hadapan Pulau pula pengarang mengkritik masyarakat yang sanggup mencuri dan menipu orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

Seterusnya pengarang dapat menerapkan nilai-nilai murni supaya dapat dicontohi oleh masyarakat. Buktinya, nilai berani ,patriotik dan bijaksana seperti yang terdapat dalam novel Putera Gunung Tahan.Manakala semangat kerjasama ,tabah, dan belas kasihan yag terdapat dalam novel Di Hadapan Pulau.

Soalan 23

Huraikan faedah-faedah membaca novel dengan merujuk kepada kedua-dua novel yang anda pelajari.
[ 7 markah ]

Jawapan

Masyarakat dapat mengambil pelbagai nilai murni dan pengajaran yang dapat dijadikan panduan hidup seperti, nilai cinta akan tanahair yang ditonjolkan melalui watak Ratu Bongsu yang patriotik wajar dicontohi oleh pembaca.Sementara nilai ketabahan menghadapi penderitaan hidup yang ditunjukkan oleh watak Aziz dan Afidah wajar dicontohi oleh para remaja.

Bacaan novel ini juga dapat meluaskan pengetahuan.Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan , pengarang mengutarakan perjuangan pahlawan Pahang menentag penjajah Inggeris.Manakala dalam novel Di Hadapan Pulau pembaca mendapat pengetahuan tentang perang dunia ke-2 di tanah air kita yang melibatkan tentera British dan Jepun.

Pembaca dapat mempelajari teknik mengarang.Contohnya, imbas kembali,teknik kejutan ,dialog dan penyususnan bahagian dalam novel yag jelas berbeza daripada karya kreatif yang lain.Soalan 24

Bandingkan dan huraikan persamaan perwatakan watak utama dalam dua novel yang
anda pelajari.
[8 markah]


Jawapan

Kedua-dua novel ini memaparkan persamaan watak utama Aziz dan Ratu Bongsu. Sikap baik hati Aziz dengan membantu Afidah mendapatkan makanan ketika dalam keadaan yang sukar sedangkan dirinya sendiri berada dalam keadaan kelaparan dalam novel Di Hadapan Pulau. Contohnya, dalam novel Putera Gunung Tahan pula sikap baik hati ini ditonjolkan melalui watak Putera Bongsu menolong Mem William semasa Mem William cedera selepas jatuh dari kapal terbang.

Kedua-dua watak turut digambarkan sebagai orang yang pintar.Contohnya,dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu dilihat amat pintar mengelak sebarang tipu muslihat Tuan William sehingga Tuan William terperangkap dalam bilik khazanah dan terkena bom. Contohnya,dalam novel Di Hadapan Pulau kepintaran Aziz pula dilihat ketika beliau cuba mencari rezeki untuk menampung dengan membantu Syed fikri bercucuk tanam dan juga mengambil upah menjual todi.

Kedua-dua watak ini hidup sendirian tanpa perhatian daripada ibu dan bapa.Contohnya, dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu hidup sendirian tanpa ibu di Puncak Gunung Tahan begitu juga dengan watak Aziz.Contohnya, Aziz terpaksa meneruskan hidup tanpa perhatian daripada ibu dan ayah.


Soalan 25

Huraikan perbezaan watak utama dalam dua novel yang anda pelajari.

[8 markah]


Jawapan

Dalam kedua-dua novel ini dipaparkan dengan dua watak utama iaitu Aziz dalam novel Di Hadapan Pulau dan Ratu Bongsu dalam novel Putera Gunung Tahan.Dalam novel Di Hadapan Pulau watak Aziz digambarkan sebagai seorang kanak-kanak yang lebih matang pemikirannya berbanding dengan rakan-rakannya.Keadaan ini berlaku kerana Aziz sudah biasa berhadapan dengan kesukaran hidup kerana dia hidup sebagai anak yatim piatu yang memerlukannya untuk berdikari. Manakala watak Ratu Bongsu pula ditonjolkan sebagai seorang yang berpendirian tegas dalam mempertahankan Puncak Gunung Tahan daripada terlepas ke tangan orang barat walaupun ditawarkan dengan ganjaran yang lumayan.

Perbezaan yang kedua antara kedua watak ini ialah dalam novel Di Hadapan Pulau watak Aziz digambarkan sebagai seorang yang berperasaan sensitif. Contohnya, kegagalannya mendapat perhatian daripada Tuk Marzuki dan Joyah kadang-kadang menjadikan Aziz hilang ketabahan lalu menangis.Manakala,dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu digambarkan sebagai seorang yang mempunyai perasaan cinta akan tanah air yang sangat mendalam.Contohnya, Ratu Bongsu sanggup membelakangkan kepentingan peribadi demi memperjuangkan kedaulatan Puncak Gunung Tahan.

Perbezaan ketiga ialah dari kebijaksanaan. Contohnya dalam novel Putera Gunung Tahan Ratu Bongsu mempunyai strategi yang bijak untuk memperdayakan musuhnya iaitu Tuan William terbunuh akibat terperangkap di dalam bilik Khazanah. Sementara dalam novel Di Hadapan Pulau contohnya kebijaksanaan Aziz kurang ditonjolkan kerana sifatnya sebagai seorang kanak-kanak yang hanya mementingkan makanan dan minuman.