CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 27 Julai 2010

PENILAIAN KURIKULUM 3- Sejarah Ting 2

PENILAIAN KURIKULUM 3
SMK FELCRA BUKIT KEPONG
SEJARAH TINGKATAN 2

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.
Fokus : Bab 3 , 4, 5

1. British telah meluaskan pengaruhnya ke Tanah Melayu. Apakah nilai yang perlu ada pada penduduk pada masa ini ?
A. Kesetiaan kepada negara B. Menghormati perlembagaan
C. Berani menentang penjajah D. Kerjasama antara kaum

2. Sultan Zainal Abdin enggan mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909. Mengapakah baginda berpendirian demikian ?
A. Kedaulatan negeri tergugat B. Kehilangan tahta kerajaan
C. Dipaksa menerima ketuanan Siam D. Bercanggah dengan perlembagaan negeri

3. Senarai berikut merupakan kuasa kuasa Eropah yang bersaing di benua Afrika dan Asia
- British
- Perancis
- Jerman
Apakah faktor yang menyebabkan persaingan kuasa Eropah tersebut ?
I. Menguasai tanah jajahan II. Menguasai bahan mentah
III. Memperkukuh angkatan tentera IV. Mendapatkan tenaga buruh mahir
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

4. Jadual berikut menunjukkan rancangan kuasa besar untuk membuka pertempatan di Asia Tenggara
- Perancis – Segenting Kra
- Jerman – Pulau Langkawi
- Rusia – Ujung Salang

Bagaimanakah British menghadapi persiangan kuasa Eropah tersebut ?
A. Menjalinkan hubungan dengan pemerintah tempatan
B. Memberi bantuan ketenteraan
C. Menandatangani perjanjian dengan Siam
D. Menandatangani perjanjian denga kuasa- kuasa Eropah

5. Berikut menerangkan tindakan yang diambil oleh sultan .

 Sultan Kelantan – memberi konsesi tanah kepada Duff Development Company
 Sultan Terengganu – menerima permohonan Amerika Syarikat untuk membuka pertempatan di Pulau Redang

Mengapakah tindakan ini diambil
A. kelemahan pengaruh Siam B. kelemahan pengaruh British
C. Kegagalan Perjanjian Bangkok 1909 D.Kegagalan Perjanjian Sulit British –Siam 1897

6. Di bawah merupakan nama pegawai British di negeri Melayu pada tahun 1902
- W.A. Graham – Kelantan
- Meadowe Frost – Kedah
- H.E. Duke – Perlis
Apakah peranan mereka ?
A. Residen B. Wakil British C. Residen Jeneral D. Penasihat sultan

7. Perjanjian Perisytiharan British –Siam 1902
Apakah kepentingan perjanjian di atas kepada negeri Melayu utara ?
A. mendapat hak wilayah asingan B. menguasai negeri
C mengukuhkan pengaruhnya D. menempatkan residen

8. Perjanjian Bangkok 1909.
Mengapakah sultan di negeri Melayu utara enggan mengiktiraf perjanjian ini ?
A. mereka tidak dibawa berbincang B. tidak dibenarkan memerintah
C. tidak mahu menerima penasihat British D.tidak mahu menjadi negeri naungan Siam

9. Pada 1910 George Maxwell dilantik sebagai penasihat British di Kedah. Beliau telah ...
I. menggunakan kalender Masihi
II. tidak menapis surat rasmi
III. penasihat British ialah ketua pentadbir
IV. menggunakan Bahasa Inggeris dalam bidang perundangan

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

10. Berikut merupakan tindakan Tunku Mahmud di Kedah .
 Menggunakan kalender hijrah
 Mengutamakan perlantikan orang Melayu dalam pentadbiran
 Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi

Apakah nilai yang ditunjukkan dalam tindakan baginda ini ?
A. Jati diri B. Toleransi C. Diplomasi D. Hemah tinggi

11. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kapten Meadowe di Perlis
 Penggubalan undang-undang
 Penubuhan Jabatan Hasil dan cukai
 Penubuhan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi
Apakah tujuan beliau mengambil langkah ini ?
A. menjaga keamanan B. Menarik pelabur luar
C. mengukuhkan kuasa British D. Menjaga kebajikan penduduk

12. Bagaimanakah Sultan Zainal Abidin III mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu selepas Perjanjian Bangkok 1909
A. Menggubal perlembagaan B. Memperbesar angkatan tentera
C. Menjalin hubungan baik dengan British D. Menghantar bunga emas kepada Siam

13. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada Kangchu di negeri Johor ?
A. berkuasa ke atas buruh Cina di kawasan ladang
B. berkuasa memungut cukai lada hitam dan gambir
C. berkuasa membawa masuk buruh Cina ke Johor
D. berkuasa mengawal penanaman lada hitam dan gambir

14. Negeri Johor berjaya mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914. Faktor utama yang membawa kejayaan ini ialah ..
A. Perpaduam rakyat B. Pertahanan yang kuat
C. Pembangunan ekonomi D. Pemerintah yang bijaksana

15. Maklumat berikut berkaitan dengan Temenggung Ibrahim
 Anak kepada Temenggung Abdul Rahman
 Mendirikan pusat pentadbiran di Tanjung Puteri
Bagaimanakah beliau memajukan ekonomi Johor
I. membawa masuk buruh Cina II. memperkenalkan Sistem Kangchu
III. mengurangkan kadar cukai eksport IV.menyediakan kemudahan di pelabuhan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

16. Dalam Sistem Kangchu , Surat Sungai digunakan untuk..
A. memerintah kawasan tersebut
B. melombong bijih timah
C menguasahakan pertanian di tebing sungai
D.menjalankan perdagangan di muara sungai

17. Senarai di bawah merupakan sumbangan Sultan Abu Bakar kepada permodenan negeri Johor
 Menjamin keamanan
 Memodenkan pentadbiran
 X
Apakah X ?
A. memindahkan pusat pentadbiran
B. menggubal perlembagaan negeri
C memperkenalkan tanaman dagangan
D. membuka kawasan perlombongan

18. Pada 1885 Sultan Abu Bakar telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan British. Perjanjian ini membolehkan Sultan Abu Bakar ..
I. diiktiraf sebagai pemerintah Johor
II. berhubung dengan kuasa barat lain
III. meluaskan perdagangan dengan negara Eropah
IV.berhubung terus dengan kerajaan British di London

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

19. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1885 dianggap penting kerana..
A. melahirkan negara bersifat demokrasi
B. ianya menjadi asas institusi kesultanan
C. digunakan untuk majlis mesyuarat negeri
D. menjadi garis panduan bagi institusi raja berperlembagaan

20. Antara sumbangan Dato Jaafar Bin Mohamad kepada Johor ialah ..
A. memartabat Bahasa Melayu
B. melukis peta pembangunan negeri
C mewajibkan pendidikan kepada semua rakyat
D. mengawal hubungan Johor dan British

21. Mengapakah Sultan Abu Bakar sering melawat England ketika memerintah Johor ?
A. Melanjutkan pelajaran
B. Menguruskan perniagaan
C. Menziarahi kaum keluarga
D. Mempelajari teknik pertanian moden

22. Pada 1868 Ratu Great Britain menganugerahkan gelaran Maharaja kepada Sultan Abu Bakar. Apakah kesan peristiwa ini ?
A. penasihat Inggeris dilantik di negeri Johor
B. kedudukan baginda setaraf dengan residen British
C. pegawai British dilantik ke dalam pentadbiran negeri
D. kedudukan baginda lebih tinggi daripada pegawai British yang lain

23. Bagaimanakah Sultan Brunei mentadbir Sarawak sebelum kurun ke -19 ?
A. melantik pegawai British B. melantik pembesar tempatan
C menempatkan pembesar Brunei D. menabalkan raja tempatan.

24. Pada 1830-an sultan Brunei telah melantik Pangeran Indera Mahkota mentadbir Sarawak. Mengapakah sultan berbuat demikian ?
I. memajukan negeri II. menguasai kekayaan
III. mengukuhkan kuasa IV. menjamin kedaulatan negeri
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

25. Kedatangan Pangeran Indera Mahkota telah dianggap merugikan pembesar tempatan . Mengapakah ianya dikatakan demikian ?
I. dilucutkan jawatan II. dikerah tanpa upah
III. hilang kuasa pentadbiran IV. hilang punca pendapatan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

26. Pemerintahan Pangeran Indera Mahkota di Sarawak mengakibatkan kebangkitan penduduk tempatan untuk menentangnya. Apakah kesan langsung daripada peristiwa tersebut ?
A. pentadbiran Sarawak diselaraskan
B. penyerahan Sarawak kepada Brooke
C Pengeran Indera Mahkota disingkirkan
D. Pengembalian kuasa pembesar tempatan

27. Dialog di bawah mungkin berlaku di istana Brunei.
Sultan : Beta hendak kamu pergi ke Sarawak dengan segera untuk menyelesaikan masalah di situ.
Pangeran Raja Muda Hashim : perintah dijunjung Tuanku
Berdasarkan dialog tersebut apakah masalah yang perlu diselesaikan oleh beliau ?
A. pengutipan cukai B. Penguasaan hasil antimoni dan emas
C. pemberontakan penduduk D. Pergaduhan antara kaum


28. Perjanjian 1841 telah ditandatangani antara James Brooke dan Pangeran Raja Muda Hashim. Mengapakah perjanjian tersebut dianggap penting kepada James Brooke ?
A. dapat mengutip cukai B. dapat berdagang
C menjadi pemerintah D. memonopoli hasil perlombongan

29. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh James Brooke sehingga berjaya mempengaruhi Pangeran Raja Muda Hashim memohon bantuan James menamatkan pemberontakan pembesar Sarawak ?
A. memiliki modal yang besar
B. memiliki kelengkapan perang
C. memiliki sejumlah kapal perang yang banyak
D. memiliki pengalaman menghapuskan pemberontakan di tempat lain

30. Pada 1841 , James Brooke telah membedil bandar Kuching . Tindakan ini bertujuan ..
A. memusnahkan kubu lanun
B. mematahkan percubaan pemberontakan
C. menamatkan pemberontakan Datuk Patinggi Ali
D. memberi amaran kepada Pangeran Raja Muda Hashim

31. Pada 1846 Sultan Omar Saifuddin bersama dengan pembesar tempatan telah melancarkan serangan ke atas James brooke . namun usaha mereka gagal . Kesan kegagalan ini kepada James Brooke ialah ..
A. diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak yang merdeka dan berdaulat
B. boleh melaksanakan pungutan cukai di kawasan yang telah ditetapkan
C. boleh memerintah Kuching
D. berhak memungut cukai di Kuching

32. James Brooke melibatkan pembesar pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak. Apakah tujuan James Brooke berbuat demikian ?
A. menjimatkan kos pentadbiran B. memenuhi kehendak sultan Brunei
C mengatasi masalah kekurangan pegawai D. dapatkan sokongan penduduk tempatan

33. Tidak banyak sekolah didirikan untuk masyarakat dayak atau bumiputera oleh James Brooke. Mengapakah ia mengambil tindakan sedemikian ?
A. kekurangan kewangan
B. masyarakat tidak meminta atau mendesak
C. mengekalkan cara hidup tradisional
D. mengelakkan penentangan oleh kaum pribumi

 dianggotai oleh residen Bahagian Pertama dan empat orang Datu Melayu
 Bertujuan menasihati James Brooke
 Membuat dasar dan meluluskan undang-undang

34. badan yang melaksanakan fungsi di atas mungkin sekali ialah
A. Majlis Negeri B. Majlis Tertinggi C. Mahlis Bahagian D. Majlis tempatan

35. Hasil hutan yang manakah antara berikut bukan dihasilkan di Sarawak
A. sarang burung B. Rotan C. Getah jelutung D. ubi

36. Persatuan Sementara Borneo Utara Berthad berusaha untuk mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British. Mengapakah persatuan tersebut perlu berbuat demikian ?
I. menambah modal II. menguatkan pertahanan
III. memajukan perniagaan IV. mengukuhkan kedudukan

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

37. pada 1881 kerajaan British menyerahkan Piagam Diraja kepada SBUB. Ini membolehkan SBUB ...
A. menghalang pertapakan kuasa asing lain B.meluaskan pengaruhnya
C mendapatkan modal untuk berniaga D. mempunyai kuasa untuk mentadbir

38. Pada 1888 satu perjanjian telah ditandatangani iaitu Perjanjian Perlindungan Borneo Utara. Bagaimanakan British mengukuhkan pengaruhnya di Sabah melalui perjanjian tersebut ?
A. menguasai hasil buminya B. mengawal hubungan luarnya
C menentukan pegawai pentadbirnya D.menetapkan bidang kuasa gabenor

39. Semasa pemerintahan SBUB di Sabah , Sabah terbahagi kepada sepuluh daerah dan setiap daerah diketuai oleh seorang pegawai daerah.
Apakah tanggungjawab pegawai daerah ?
I. memungut cukai II. Menjadi majistret
III. melulukan undang-undang IV. Menguruskan pembahagian tanah

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

40. Ketua Kampung di Sabah juga digelar Orang Tua. Apakah tugas ketua kampung dalam sistem pentadbiran SBUB
I. menasihat Residen II. Menjaga keamanan
III. melaporkan kes kecurian IV. Menguruskan pembahagian tanah
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

41. Mengapakah SBUB mengekalkan pemimpin tempatan dalam pentadbirannya di Sabah ?
A. membalas jasa B. Menjimatkan kos
C. memberi latihan kepimpinan D. Mengambil hati penduduk tempatan

42. Apakah tugas Hakim Mahkamah Anak Negeri semasa pemerintahan SBUB di Sabah ?
I. mengendalikan kes sivil II. Mengendalikan undang-undang barat
III. mengendalikan hal ehwal tempatan IV. Melaksanakan hukum adat

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

43. Pada 1882 SBUB memperkenalkan matawa wang di Sabah. Apakah kesan penggunaan wang ini kepada Sabah
I. menggalakkan pelaburan II. Memudahkan aktiviti perdagangan
III. meningkatkan taraf hidup rakyat IV. Mengeluarkan hasil pengeluaran

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Landasan keretapi
 Dari Wweston ke Beaufort
 Dari Beaufort ke Jesselton
 Dari Tenom ke Malalap

44. Apakah kesan pembinaan landasan kereta api ke kawasan tersebut ?
I. meningkatkan pembukaan ladang getah
II. menjadi pelabuhaan perdagangan antarabangsa
III. menggalakkan penghijrahan penduduk peribumi
IV. memudahkan pengangkutan hasil keluaran dari pedalaman ke pelabuhan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

45. Apakah kesan penggunaan mata wang yang diperkenalkan oleh syarikat Borneo Utara British ( SBUB ) pada tahun 1882 ?
I. menambah pelaburan
II. meningkatkan taraf hidup peribumi
III. memudahkan kegiatan perdagangan
IV. meningkatkan pengeluaran hasil tanaman tradisional
A. I , II dan III B. I , II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

46. - Mendapat pasaran yang tinggi di negara China
- nilai eksport pada tahun 1926 bernilai 125 000 dolar

Apakah bahan yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ?
A. sagu B. Kayu balak C. Sarang burung D. Antimoni

 lada hitam
 ubi kayu
 tebu

47. Mengapakah British memajukan tanaman dagangan di atas ?
A. buruh yang ramai B. Permintaan yang tinggi
C. kemudahan pengangkutan D. Penggunaan teknologi tinggi

Seberang Perai menjadi pengeluar gula terbesar bagi Negeri-negeri Selat pada tahun 1830-an.
48. Apakah faktor yang menyumbang kepada kemajuan Seberang Perai di atas
A. peningkatan harga B. Kemajuan infrastruktur
C. kemasukan modal asing D. Kemasukan buruh India

49. Mengapakah tanaman buah pala , ubi kayu dan tebu kurang mendapat sambutan menjelang kurun ke-20?
A. kekurangan tenaga buruh
B. Kos pengeluaran yang tinggi
C. kemerosotan harga di pasaran
D. Sekatan ekonomi antarabangsa

50. Apakah tujuan utama British memperkenalkan pertanian dagangan di Tanah Melayu ?
A. mendapatkan semula pulangan modal
B. mengeksploitasi hasil bumi
C memantapkan sumber ekonomi
D. menambah kekayaan


1840 – James Brooke menamatkan penentangan di Sarawak
1841 – James Brooke menjadi Gabenor Sarawak
1846 – James Brooke diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka

51. Apakah kesan daripada kesemua perisiwa di atas
A. penghapusan cukai berlebihan di Sarawak
B. penubuhan majlis undangan negeri
C pemansuhan kuasa pembesar tempatan
D. tamatnya pemerintahan kesultanan Brunei

Dialog di bawah mungkin berlaku antara penduduk Sabah.

Penduduk A : kita bersusah payah bekerja tetapi kita tidak dapat menikmati keuntungannya
Penduduk B : semakin hari semakin susahlah hidup kita

52. Mengapakah penduduk Sabah mengalami keadaan tersebut semasa pemerintahan SBUB ?
B. pelbagai jenis cukai dikenakan
C. pertanian sara diri diperkenalkan
D. pengeluaran hasil eksport membebankan
penuruan harga hasil pertanian

Isnin, 19 Julai 2010

Jadual Percubaan PMR Negeri Johor

Jadual percubaan PMR Negeri Johor
( Pindaan )

2/8/2010 ( Isnin )
- 08.00 – 10.00 pagi - Bahasa Melayu 2
- 10.30 – 11.45 pagi - Sejarah
- 12.00 – 01.00 th - Bahasa Melayu 1

3/8/2010 ( Selasa )- Tiada Peperiksaan / Program Lembaga Peperiksaan

4/8/2010 ( Rabu ) - Tiada Peperiksaan / Program Lembaga Peperiksaan


5/8/2010 ( Khamis )
08.00 – 09.00 pagi – Bahasa Inggeris 1
09.30 – 10.45 pagi – Geografi
11.30 – 1.00 th – Bahasa Inggeris 2

6/8/2010 ( Jumaat )
08.00 – 09.45 pagi – Matematik 2
10.45 – 12.00 oagi – Matematik 1

9/8/2010 ( Isnin )
07.45 - 08.45 pagi – Bahasa Cina 1 / Bahasa Tamil 1
09.00 – 11.00 pagi – Pendidikan Islam
11.30 – 1.00 th – Kemahiran Hidup

Ahad, 18 Julai 2010

komsas T4

Pantun Empat Kerat ( Pantun Budi )

Maksud
1. sebagai pesanan bahawa orang yang berbudi hendakah dikenang ( menghargai budi )
2. orang yang berbudi pasti akan disebut-sebut walaupun sudah meninggal dunia ( nilai ikhlas )
3. jasa dan budi orang sentiasa dikenang walaupun sedikit
4. seseorang yang menganggap kasih yang diterima sebagai hutang dan berasakan hutang tersebut tidak mampu dibayar untuk jangka masa panjang

tema
- budi ayng terdiri daripada akal budi , budi bahasa , budi pekerti dan budi bicara

persoalan
- ketinggian nilai budi
- sikap mengenang budi
- budi yang mengikat hubungan sesama manusia

unsur keindahan / gaya bahasa
1. pengulangan kata – terang bulan terang di paya
2. simile – kasih tuan saya terima sebagai hutang seribu tahun

Pantun Jenaka dan sindiran

Maksud pantun
1. isteri yang ccantik tidak akan dianggap sempurna jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur
2. jika sesuatu pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya orang lain akan mentertawakannya
3. orang yang pernah berkuasa tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada rakyat biasa apabila kuasanya telah tiada
4. keupayaan seseorang yang biasanya dianggap sebagai orang bawahan akan menimbulkan kebimbangan kepada orang atasan
5. apabila orang bawahan mendapat kuasa dan berjaya menjatuhkan orang berada di tempat yang tinggi dan berpengaruh , tentulah akan menimbulkan kehairanan pada pandangan umum

Tema
- menyampaikan sindiran untuk memberikan pengajaran kepada kita

persoalan
- kepentingan membuat kerja –kerja dapur bagi kaum wanita
- sesuatu yang luar biasa itu memnbawa petanda buruk dan orang yang melihatnya akan berasa bimbang
- kekuasaan yang tidak akan kekal kuasanya
- keupayaan orang yang laizmnya / biasanya dianggap lemah tetatpi mampu melakukan perkara yang mengagumkan

melunas rindu - watak Fuad

Perwatakan

FUAD / JOSHUA / ABDUL HALIM
- berusia 27 tahun
- tinggi / segak dan berwajah Melayu
- anak kepada Robert Lim / Roslan dan Mariana
- dilahirkan dengan anama Abdul Halim
- dibesarkan delam keluarga Cina dengan nama Joshua dan kemudian kembali kepada Islam dengan nama Fuad
- guru sandaran di Sekolah Menengah Seri Setia
- berpendidikan tinggi
- memiliki ijazah pentadbiran perniagaan dari Amerika Syarikat

watak
1. saudara baru yang taat pada perintah agama / suka sembahyang jemaah / masih belajar mengaji
2. patuh kepada orang tua dan baik budinya / selalu mendapatkan pandangan ibu bapa angkatnya iaitu Pak Islami dan Mak Salmah sebelum membuat sebarang tindakan
3. bertanggungjawab melaksankan tugas / sanggup pulang lewat untuk mengajar pelajar-pelajarnya
4. seorang yang gigih berusaha menawan hati ibu angkatnya / Fuad cuba menggembirakan hati ibu bapa angkatnya dengan membawa Farhana pulang ke rumah. Dia berbuat demikian bagi mengubati kesunyian dan perasaan rindu Mak Salmah terhadap Sofia
5. tabah menghadapi dugaan hidup / walaupun menerima kemarahan Mak Salmah kerana menyebabkan kematian Sofia dan cemuhan orang kampung , namun dia tetap berusaha memperbaiki keadaan .

melunas rindu - tema dan persoalan

Tema

Ketabahan hati seorang saudara baru yang mencari asal usul dirinya

Contoh
Fuad kehilangan ibu semenjak kecil / bayi dan menjalani kehidupan sebagai Joshua dan berhadapan dengan bapa dan bapa saudaranya. Setelah menjalani kehidupan baru , Fuad rindu akan ibunya. Dalam mengubati kerinduannya , Fuad mencari pusara ibunya dan saudara sebelah ibunya. Kerinduannya terubat apabila dia bertemu dengan ibu kandungnya semula yang disangkakan telah meninggal dunia

Persoalan
1. ketaatan seorang saudara baru kepada perintah agama
- Fuad sentiasa menunaikan solat secara berjemaah.
- Walaupun dia terlewat untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah di tetap ke surau untuk menunaikan solat isyak secara berjemaah
- Fuad belajar mengaji dengan tunjuk ajar Pak Ismail sementara menunggu waktu Isyak ( belum tiada pengetahuan asas kerana baru memeluk Islam )

2. sikap mengenang budi
- Fuad sanggup membiayai persekolahan adik-adik sepupunya , Mei Lan dan Ah Soh sebagai membalas budi bapa saudaranya , Peter Lim yang telah membesarkannya selama ini
- Fuad mencuba membalas segala kebaikan Pak Ismail dan Salmah terhadapnya. Fuad membeli sebuah motosikal untuk kemudahan Pak Ismail
- Fuad turut membawa Pak Ismail dan Mak Salmah mengerjakan umrah
- Fuad membalas budi ibu bapa angkatnya Peter Lim yang telah membesarkannya selama ini dengan membayar yuran peperiksaan STPM Ah Soh

3. ikatan kasih sayang dalam isntitusi keluarga
- Mariana sangat menyayangi anaknya , Abdul Halim / Fuad yang dilarikan oleh bekas suaminya Roslan. Meskipun gagal menjejaki Abdul Halim/ Fuad , Mariana sentiasa merindui anak sulungnya
- Pak Ismail dan Mak Slamah mengambil berat akan Fuad walaupun Fuad hanya anak angkat mereka
- Mak Salmah sangat sayang akan Sofia sehingga kehilangan Sofia menyebabkan dia terlantar di hospital
- Farhana pulang ke Kuantan dengan segera apabila mengetahui ibunya dirawat di hsopital
- Robert Lim / Roslan( seorang usahawan ) mengirimkan wang untuk kegunaan adiknya Peter Lim sekeluarga pada setiap bulan ( Peter Lim hidup dalam kesusahan )

-

4. sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang diamanahkan
- Farhana melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Seri Setia dengan penuh tanggungjawab dengan mengadakan program yang sesuai / mesyuarat dan sebagainya sesuai sebagai ketua . Farhana berkelulusan ijazah pendidikan dari London
- Pernah menegur sikap Cikgu Zamani yang selalu ponteng kelas sehingga menyusahka pelajar
- Walaupun Fuda hanya guru sandaran , Fuad tetap melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi sebagaimana yang diharapkan oleh Cikgu Abas

5. keikhlasan dalam memberikan pertolongan
- Fuad membantu Borhan membawa anaknya yang demam panas ke klinik walaupun sudah lewat malam
- Fuad telah menghantar Farhana pulang ke kampungnya setelah megetahyui bahawa Farhana tidak mempunyai tiket perjalanan ke sana
- Pak Said menawarkan diri menemani Fuad mencari pusara ibunya di Lembah Klau

6. redha menerima ketentuan takdir
- Fuad menerima kenyataan bahawa gadis yang dicintainya iaitu Farhana sebenarnya adalah adik kandungnya dengan reda
- Mak Salmah menerima hakikat bahawa anak angkat kesayangannya , Sofia telah pergi meninggalkannya untuk selama- lamanya.

7. sikap tidak amanah
- Cikgu Zamani sering ponteng kelas
- Tindakannya menyusahkan pelajar untuk menerima pelajaran

Selasa, 13 Julai 2010

melunas rindu - sinopsis bab 11 - 19

Bab 11
1. Cikgu Abas rasa marah kerana Cikgu Zamani tidak masuk ke kelas
2. Semasa mesyuarat cikgu Abas melepaskan kemarahannya
3. Fuad terfikir-fikir sama ada dia yang dimarahi oleh Cikgu Abas


Bab 12
1. Farhana menerima sekeping kad hari jadi daripada Fuad
2. Fuad membawa Farhana makan di Restoran Terapung di Taman Syahbandar
3. Fuad mula menyukai Farhana
4. Fuad memperkenalkan Farhana kepada Pak Ismail dan Mak Salmah
5. kedatangan Farhana disambut mesra
6. Fuad menghantar Farhana pulang selepas solat Isyak

Bab 13
1. Fuad pergi ke rumah Cikgu Zamani
2. Jamuan makan itu dihadiri oleh Cikgu Armin Cikgu Azlin dan Cikgu Rosli
3. Cikgu Zamani menasihati Fuad agar mencari perempuan yang baik sebagai isteri
4. Akhirnya Fuad dapat mengagak bahawa Cikgu Zamani menyertai parti politik

Bab 14
1. Perwatakan Robert Lim berubah ( seorang yang berwibawa kepada seorang yang pemarah )
2. Robert Lim dan Chin ke Terengganu untuk memberikan cincin dan gambar Mariah kepada Fuad
3. Fuad tiada di rumah Pak Ismail . Fuad telah ke Kuantan untuk melawat ibu Farhana yang sakit
4. Robert Lim , Chin dan Pak Ismail ke Kuantan mencari Fuad

Bab 15
1. Fuad gelisah kerana Farhana sering bertengkat dengan Cikgu Zamani
2. Fuad menelefon Farhana untuk memberi sokongan kepadanya tetapi Farhana tiada di rumah
3. Rakan Farhana memberitahu bahawa Farhana ke Kuantan melawat ibunya yang sakit lelah
4. Fuad mengambil keputusan mengejut untuk ke Kuantan menuruti Farhana

Bab 16
1. Fuad tia di Hsopital Tengku Ampuan Afzan . Farhana membawa Fuad melawat ibunya di tingkat 4
2. Fuad terkejut apabila melihat nama yang tertera pada kad rawatan ibu Farhana
3. Farhana agak terkejut apabila mendapati nama ibu mereka sama iaitu Mariana Binti Osman.
4. Robert Lim dan Pak Ismail pun tiba di hospital
5. Robert Lim mengesahkan bahawa Mariah , ibu Farhana adalah juga ibu Fuad. Kini mereka berdua adalah adik –beradik.

Bab 17
1. Fuad dn Farhana berpakat menyimpan rahsia sehingga Mariana sembuh
2. Fuad bercadang membuat kenduri kesyukuran di Danau Seberang
3. CCCikgu Zamani ditukarkan ke sekolah lain , manakala Fuad ke Maktab Perguruan untuk mengambil Kursus Bahasa Inggeris

Bab 18
1. Mariana mengimbas kembali ( teringat semula ) kisah silamnya iaitu
a. Ditinggalkan oleh Roslan ( Robert Lim )
b. Mariana gila meroyan
c. Anaknya ( Abdul Halim / Fuad ) dilarikan orang
d. Puluh daripada penyakit dan berkahwin dengan Fakhruddin ( baba Farhana )
e. Akhirnya Fuad kembali ke pangkuan ibunya

Bab 19
1. Fuad membawa Pak Ismail , Mak Salmah dan Mariana ke Mekah mengerjakan umrah
2. Mariana berpesan kepada Farhana agar menjaga adik-adiknya semasa pemergiannya
3. Robert Lim turut mengucapkan selamat jalan kepada mereka berempat.

Melunas Rindu- sinopsis Bab 1-10

MELUNAS RINDU


Biodata pengarang
Nama Hartini Hamzah
Tarikh lahir : 3 September 1970
Tempat Lahir : Selama ,Perak


Bab 1

1. Fuad lewat pulang ke rumah kerana mencari kayu api
2. Fuad pergi sembahyang Isyak di surau. Dia mengetahui anak Borhan demam.
3. Fuad membawa kereta sewa untuk membawa anak Borhan ke Klinik
4. Ketika di klinik , Fuad mencari masa untuk ke bank untuk menyemak baki akaun banknya. Dia mendapati jumlah baki wang dibank bertambah sebanyak RM 200 000 ( bapanya yang masukkan dalam akaunnya )
5. Fuad ingin menggunakan wang itu untuk membeli kereta.


Bab 2

1. Fuad pergi ke Pantai Batu Buruk dengan kereta besarnya
2. Fuad teringat kisah lalu.
3. Hampir setahun Mak Mah membencinya dan dicemuh oleh orang kampung
4. Mak Salmah tidak dapat memaafkan Fuad kerana membawa anak angkat Mak Mah iaitu Sofia pergi ke Kuala Lumpur dan mengakibatkan Sofia meninggal dunia.
5. Fuad telah menguruskan perkahwinan Masnah dengan Borhan dan semua perbelanjaan tersebut ditanggungnya.
6. Fuad terkenangkan Sofia yang tidak pernah mengetahui bahawa mereka bersaudara
7. ketika makan malam , Fuad menyatakan keinginannya untuk membeli sebuah Iswara Aeroback.


Bab 3
1. Fuad , Pa Ismail dan Mak Salmah mengusahakan tanah yang baru dibeli
2. Fuad menamakan Pak Ismail sebagai pemilik tanah
3. Mak Salmah teringat kesedihannya yang kehilangan Sofia walaupun Sofia anak angkatnya.
4. Mak Salmah membenci Fuad sebab membawa Sofia lari ke Kuala Lumpur dan Sofia mati
5. Akhirnya Mak Salmah memaafkan Fuad setelah melihat keikhlasan Fuad
6. Cikgu Abas datang menemui Fuad di kebun untuk mengambil Fuad mengajar murid-murid di SMK Seri Setia

Bab 4
1. Fuad pergi ke SMK Seri Setia untuk menjadi guru Bahasa Inggeris
2. kedatangannya disambut oleh Cikgu Abas
3. Fuad diperkenalkan dengan Cikgu Farhana yang cantik sebagai ketua Panitia Bahasa Inggeris
4. Farhana menerangkan tugas Fuad dan berbincang tentang teknik pengajaran

Bab 5
1. Fuad memulangkan buku Farhana yang dipinjamnya
2. Farhana meminta idea Fuad tentang Program Bahasa Inggeris
3. Fuad mencadangkan Program Mentor-Mantee
4. Fuad menghadiahkan Jaguh kepada Farhana


Bab 6
1. Fuad bertemu Cikgu Zamani di kantin sekolah
2. Fuad mengagumi Cikgu Zamani yang pandai dalam agama dan berbahasa
3. Chin memujuk Fuad menemui Robert Lim membantu perniagaan bapanya
4. Fuad teringat arwah ibunya dan ingin melawat pusara ibunya di Sungai Kuah

Bab 7
1. Fuad bertemu Farhana ketika singgah di stesen bas untuk membeli tiket bas
2. Fuad mempelawa Farhana untuk menumpang keretanya sehingga ke Raub
3. Dalam perjalanan mereka berbual tentang keluarga
4. Fuad singgah di rumah Farhana sebelum meneruskan perjalanan ke Sungai Ruan

Bab 8
1. Fuad tiba di rumah Peter Lim ketika hampir tengah malam
2. Peter Lim sangat uzur
3. Fuad membayar yuran persekolahan Ah Soh dan menanggung perbelanjaan sekolah Ah Soh dan Mei Lin
4. Peter Lim memberi kerjasama untuk membantu Fuad mencari kubur ibunya
5. Fuad ke Lembag Klau dengan Pak Said


Bab 9.
1. Farhana resah menanti panggilan telefon Fuad. Ibunya menegur sikapnya itu.
2. Ibu Farhana teringat akan arwah suaminya Fakhrudin yang meninggal dunia akibat penyakit usus

Bab 10.
1. Fuad dan Pak Said ke Lembah Klau mencari Pak Ngah Isa , jiran datuk Fuad
2. Pak Ngah Lisa menemani Fuad ke Sedeli di Kuala Lipis untuk mencari rumah Mariah , kakak kepada Maria
3. melalui cerita Pak Shamsudin ( jiran Mariah ) ibu Fuad masih hidup
4. Peter Lim meminta Fuad bertemu ayahnya di ibu kota untuk mendapatkan gambar ibunya dan cincin untuk memudahkan pencariannya itu

Isnin, 5 Julai 2010

SKEMA NOVEL

Soalan 4 : Novel

Di Hadapan Pulau
• Kapten Hebat sanggup memakan mokmeng hidup-hidup.
• Rugiah gadis yang selama ini bersopan santun dan berakhlak mulia telah berubah menjadi gadis liar setelah ditahan oleh askar Jepun selama empat hari.
• Peristiwa Syed Zuhri menjual batu akek yang kononnya mempunyai hikmat.
• Peristiwa Aziz dan Afidah, dua orang kanak-kanak yang mempunyai keberanian luar biasa menyusuri kubu lama yang penuh misteri untuk mencari makana, sedangkan orang dewasa pun dikatakan tidak berani pergi ke tempat itu.
• Peristiwa Aziz dan Afidah, yang boleh mengetahui kepulangan Dorani setelah dibebaskan oleh Jepun, sedangkan Dorani hanya pulang ke rumahnya setelah lewat malam.

Putera Gunung Tahan
• Terdapat perkara-perkara/benda-benda ajaib contohnya teropong terus, pohon beringin bercakap, dan burung pesuruhjaya.
• Dalam upacara majlis perkahwinan Tuan Robert daan gadis sakai – Tuan Robert terpaksa memanjat pokok kerana akur dengan budaya masyarakat Sakai.
• Peristiwa Tuan William dibawa oleh Kusina mengadap Ratu Bongsu di puncak Gunung Tahan dalam waktu yang sangat singkat.
• Peristiwa Ratu Bongsu yang mempunyai semangat patriotik yang begitu tinggi boleh jatuh hati terhadap bangsa penjajah.
• Peristiwa Ratu Bongsu yang boleh berkomunikasi dengan orang Bunian.
• Peristiwa Ratu Bongsu yang boleh tinggal di puncak Gunung Tahan dengan hanya ditemani orang-orang Bunian(b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan dua nilai kemasyarakatan dalam setiap novel itu.
[8 markah]


Dalam novel Putera Gunung Tahan, terdapat latar masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat dan tradisi, contohnya Tuan Robert terpaksa menjalani majlis perkahwinannya dengan gadis sakai mengikut adapt istiadat kaum sakai. Novel Di Hadapan Pulau pula terdapat latar masyarakat yang runtuh moralnya. Contohnya Rosiah sanggup menjual maruah diri untuk mendapatkan makanan.

Dalam novel Putera Gunung Tahan, terdapat masyarakat Sakai, contohnya masyarakat Sakai yang tinggal dalam hutan belantara yang diberi nama Kampung Rimau Putih. Dalam novel Di Hadapan Pulau terdapat masyarakat yang terdiri pelbagai kaum atau keturunan. Contohnya masyarakat Melayu diwakili oleh Tuk Marzuki dan Aziz, masyarakat berketurunan Arab, diwakili Syed Fikri dan Syed Zuhri dan masyarakat keturunan Indonesia, diwakili oleh Soejono.

Dalam novel Putera Gunung Tahan, terdapat masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Contohnya perempuan tua yang telah ditinggalkan seorang diri oleh rakan-rakannya di dalam hutan ketika hendak melahirkan anak. Dalam novel Di Hadapan Pulau terdapat masyarakat yang tolong menolong, contohnya Dorani, Zubir, dan Raihan bergotong-royong membina shelter untuk Mak Ketong

SKEMA TB

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) lalu
 melintas / sekali gus / sambil-sambil / boleh masuk / telus / lulus / yang sudah lepas / yang sudah berlaku / berdaya / hingga ke / sanggup / sesudah itu

(ii) berlalu
 lepas / lampau / berjalan / berlepas

(iii) melalui
 mengikuti / melintasi / menempuhi / melampau

(iv) terlalu
 teramat sangat / terlampau / melampaui batas / berlebih-lebihan / perbuatan yang tidak disengajakan

(v) laluan
 jalan yang dilalui / landasan / pergerakan

(vi) keterlaluan
 hal yang berlebih-lebihan / keadaan yang melampau / teramat sangat / terlalu / melampau batas

[6 markah]

(b) Tukar ayat majmuk dalam petikan di bawah ini menjadi enam ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya.

Ombak besar yang melanda beberapa buah negeri di Pantai Timur itu dikenali sebagai fenomena “ekor naga”. Para nelayan tidak berani turun ke laut kerana bimbang nyawa mereka terancam. Kejadian tersebut menyebabkan jalan raya Kampung Pulau Tok Gajah dan Kampung Dasar Sabak ditenggelami air.
[6 markah]

1. Ombak besar melanda beberapa buah negeri di Pantai Timur [1m]
2. Ombak besar itu dikenali sebagai fenomena “ekor naga” [1m]
3. Para nelayan tidak berani turun ke laut [1m]
4. Para nelayan bimbang nyawa mereka terancam [1m]
5. Kejadian tersebut menyebabkan jalan raya di Kampung Pulau Tok Gajah [1m]
6. Kejadian tersebut menyebabkan jalan raya di Kampung Dasar ditenggelami air [1m]


(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Majlis pelantikan pengawas yang berlangsung di perkarangan sekolah itu telah diresmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri Johor pada pukul 9.00 pagi.
a. perkarangan – pekarangan ; diresmikan – dirasmikan

(ii) Orang ramai membanjiri pusat membeli-belah yang baru dibuka itu kerana tidak mahu ketinggalan daripada memenangi hadiah sebagai pengunjong bertuah.
 Membeli-belah – beli-belah ; pengunjong - pengunjung

(iii) Walaupun sibuk sebagai akedemik, Amir Faris masih bersempat menabur bakti dalam aktiviti kemasyarakatan.
 akedemik - akademik ; bersempat - sempat

[6 markah]


(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Golongan remaja haruslah mempunyai ketahanan diri yang teguh demi untuk menangkis gejala negatif yang boleh memporakperandakan masa depan mereka.
a. demi untuk - demi / untuk ; memporakperandakan – menghancurkan / mengelapkan / menjejaskan

(ii) Ahli korporat berpendapat yang anaknya juga patut dibenarkan melanjutkan pendidikannya ke seberang laut.
a. yang - bahawa ; pendidikannya - pelajarannya / pengajiannya

(iii) Rencana itu mengkhabarkan tentang kegigihan tiga orang belia mengusahakan ladang limau madu di Mersing.
a. Mengkhabarkan - mengisahkan / menceritakan ; tentang - digugurkan
[6 markah]

(e) Berdasarkan pernyataan yang berikut, berikan peribahasa yang paling sesuai bagi setiap situasi di bawah.

(i) Sebaik-baik sahaja pihak mahkamah menjatuhkan hukuman mati mandatori kerana terlibat dengan pengedaran dadah, Lai Kin Sheng menitiskan air matanya penyesalan atas perbuatannya itu.
a. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna
b. Nasi sudah menjadi bubur

(i) Haji Rusli sentiasa menasihati anak bongsunya Razlan agar menjauhi najis dadah kerana mendatangkan pelbagai kesan buruk, namun langsung tidak dihiraukan oleh anaknya itu.
 Seperti hujan jatuh ke pasir
 seperti mencurahkan air ke daun keladi

(ii) Cikgu Latifah mengingatkan anak-anak murid supaya tidak mudah jemu membuat latihan seperti yang diberikan oleh guru. Katanya, “sesuatu yang susah itu akan menjadi lebih mudah jika kita selalu mempraktikkannya.”
 Alah bisa tegal biasa
[6 markah]

SKEMA KEFAHAMAN

Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2 (a) Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan anda sendiri.


(i) Berikan maksud rangkai kata intipati alam semula jadi.
[2 markah]
 Isi / kandungan yang bersumberkan alam semesta

(ii) Bagaimanakah sains dan teknologi membantu kehidupan masyarakat primitif dan moden?
[3 markah]
 Menggunakan senjata untuk memburu [1m]
 Memahami penggunaan dalam pemburuan [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk teknologi pertanian [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk memahami dan menjaga ekosistem [1m]


(iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat supaya
menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian?
[4 markah]
 Kemudahan memberi pinjaman modal / kewangan [1m]
 Pameran / karnival berkaitan sains dan teknologi kepada orang ramai [1m]
 Ceramah / seminar berkaitan sains dan teknolog [1m]
 Lawatan ke Pusat Sains Negara / Pusat Sains dan Teknologi [1m]
 Pendedahan sains dan teknologi kepada pelajar sejak awal [1m]
 Memperbanyak rancangan televisyen berkaitan sains dan teknologi [1m]
 Menawarkan kursus-kursus di universiti berkaitan dengan sains dan teknologi [1m]
 Kerajaan mengadakan minggu atau bulan sains dan teknologi [1m]Soalan 2 (b) Petikan Cerpen

(i) Apakah yang dimaksudkan oleh Cikgu Zahari mengenal akar umbi kita seperti yang terdapat dalam petikan?
[3 markah]
• Mengetahui asal usul bangsa kita
• Mengetahui corak budaya masyarakat
• Mengetahui pemikiran masyarakat kita
• Mengetahui pemerintahan negara kita

(ii) Sekiranya anda Mariah, bagaimanakah tindakan anda untuk membaiki prestasi akademik anda?
[3 markah]
• Berjumpa dengan guru kaunseling – untuk menyelesaikan masalah keluarga
• Mengetahui cara belajar yang efektif.
• Sentiasa memotivasikan diri.
• Sentiasa berfikiran positif.
• Belajar secara berkumpulan.
• Menganggap ujian hidup sebagai perangsang
(iii) Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan cerpen tersebut?
[3 markah]

Dalam petikan
• Kita perlulah mendengar nasihat guru kerana guru merupakan orang yang berpengalaman daan sentiasa mengharapkan kejayaan anak-anak murid.
• Kita hendaklah selalu bersikap bersopan santun apabila berhadapan dengan guru.

Dalam Cerpen
• Kita haruslah menghormati kedua-dua ibu bapa kita – Mariah sentiasa menghormati bapanya
• Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup - Mariah
• Kita hendaklah amanah dalam segala hal – Edah sentiasa menjaga rahsia Mariah
• Kita hendaklah saling membantu antara satu sama lain – Borhan bersedia membantu Mariah meneruskan pelajarannya.
• Kita haruslah sentiasa bersyukur dengan kurniaan Tuhan – Mariah bersyukur dikurniakan badan yang sihat untuk menjaga bapanya.

Soalan 2 (c) Petikan Prosa Klasik(i) Apakah maksud rangkai kata Hamba dapati afalnya berdasarkan petikan di atas?
[2 markah]
 Saidah sedar akan perangai / kelakuan / sikap / perbuatan Sabor

(ii) Apakah yang diadukan oleh Saidah kepada Jibor?
[ 3 markah]
 Saidah mengadu ketika dia hendak buang air di bilik air, tangannya dipegang oleh Sabor.
 Saidah cuba menjerit tetapi Sabor mengancam untuk menikamnya dengan jambiah.
 Sabor cuba mencabul kehormatan Saidah tetapi dia dapat mengelak kerana takut akan Allah dan suaminya
 Saidah rela mati daripada dicabuli

(iii) Sekiranya anda Jibor, apakah tindakan-tindakan yang akan anda ambil terhadap Sabor selepas mendengar aduan Saidah?
[3 markah]
 Menyiasat / menyelidik / mencari bukti terlebih dahulu
 Bersemuka dan berbincang dari hati ke hati dengan Sabor
 Mencari saksi yang boleh mengesahkan kejadian / peristiwa
 Menggunakan orang tengah / tokoh agama / orang yang boleh dipercayai untuk meminta pandangan / nasihat untuk mengatasi masalah tersebut

Soalan 2 (d) Petikan Puisi

(i) Berikan maksud rangkai kata Ia penerang bagi yang kabur seperti dalam syair di atas.
[2 markah]
• Ia penyuluh kepada yang kurang pandai
• Ia pembantu kepada yang kurang berilmu
• Penunjuk jalan

(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk melahirkan masyarakat berilmu?
[3 markah]
• Kerajaan mengadakan kempen membaca/menyemai budaya membaca
• Pihak sekolah mengadakan program budaya membaca
• Ibu bapa menggalakkan anak-anak ke perpustakaan
• Media massa mengadakan program-program pendidikan
• Pihak kerajaan dan swasta menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi

(iii) Nyatakan 3 persoalan yang terdapat dalam syair di atas.
[3 markah]
Persoalan tentang;
• Ilmu dituntut sepanjang hayat
• Ilmu menjadikan seseorang berjaya dalam hidup
• Ilmu sangat berharga/ tidak ternilai
• Ilmu sangat berkuasa/berpengaruh
• Ilmu menjadi panduan hidup manusia
• Orang berilmu dipandang tinggi dalam masyarakat

SKEMA JAWAPAN RUMUSAN

SKEMA JAWAPAN
(Rumusan)


Pendahuluan / pengenalan [2 markah]

1. Petikan membincangkan kepentingan/faedah/kebaikan sains dan teknologi
dalam membina tamadun manusia. 2

2. Petikan membincangkan peranan sains dan teknologi dalam membina tamadun
manusia. 1

Isi tersurat [ 4- 12 markah]

1. Sebagai salah satu sumber untuk meneruskan kehidupan. 2
2. Masyarakat pengembara primitif menjadikan sains dan teknologi sebagai panduan. 2
3. Pemburu boleh mengelak daripada binatang buruan tercium bau mereka. 2
4. Pemburu boleh memiliki ilmu anatomi binatang. 2
5. Pemburu tahu menentukan bahagian yang paling rawan untuk sasaran senjata. 2
6. Turut diaplikasikan dalam pembuatan senjata untuk memburu. 2
7. Senjata-senjata boleh ditajam dan diruncingkan. 2
8. Boleh mengukur kemajuan sesebuah negara. 2
9. Petani boleh mengaplikasikan konsep sains dalam amalan pertanian. 2


Isi tersirat [ 4-12 markah]

1. Masyarakat masih menggunakan peralatan lama. 2
2. Masyarakat tidak mahu berubah. 2
3. Harga peralatan yang sangat mahal. 2
4. Kekurangan kepakaran untuk mengendalikannya. 2
5. Kos penyelenggaraan meningkat/tinggi 2
6. Masyarakat tidak mahir menggunakannya 2
7. Kesukaran mendapatkan pinjaman pembelian peralatan. 2
8. Masyarakat kekurangan wang/modal. 2
9. Institusi kewangan sukar memberi pinjaman. 2

Penutup [2 markah]

1. Kesimpulannya, kerajaan perlu menggalakkan penggunaan sains dan teknologi
dalam kehidupan supaya meningkatkan kemajuan negara. 2

2. Oleh itu/Tuntasnya/Intihanya semua pihak perlu memanfaatkan sains dan
teknologi dalam kehidupan seharian supaya kehidupan mereka lebih selesa.

SOALAN NOVEL

Soalan 4 : Novel

[15 markah]

Jawab soalan di bawah. Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel-novel yang anda pelajari.
(i) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said
(ii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad

(a) Terdapat pelbagai peristiwa yang dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua peristiwa yang dianggap tidak munasabah dalam satu novel yang telah anda pelajari.
Mengapakah anda berpendapat demikian? [7 markah]
(b) Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan dua nilai kemasyarakatan dalam setiap novel itu. [8 markah]

TATABAHASA

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) lalu
(ii) berlalu
(iii) melalui
(iv) terlalu
(v) laluan
(vi) keterlaluan
[6 markah]
(b) Tukar ayat majmuk dalam petikan di bawah ini menjadi enam ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya.

Ombak besar yang melanda beberapa buah negeri di Pantai Timur itu dikenali sebagai fenomena “ekor naga”. Para nelayan tidak berani turun ke laut kerana bimbang nyawa mereka terancam. Kejadian tersebut menyebabkan jalan raya Kampung Pulau Tok Gajah dan Kampung Dasar Sabak ditenggelami air. [6 markah]

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Majlis pelantikan pengawas yang berlangsung di perkarangan sekolah itu telah diresmikan oleh Pengarah Pelajaran Negeri Johor pada pukul 9.00 pagi.

(ii) Orang ramai membanjiri pusat membeli-belah yang baru dibuka itu kerana tidak mahu ketinggalan daripada memenangi hadiah sebagai pengunjong bertuah.

(iii) Walaupun sibuk sebagai akedemik, Amir Faris masih bersempat menabur bakti dalam aktiviti kemasyarakatan.

[6 markah]


(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Golongan remaja haruslah mempunyai ketahanan diri yang teguh demi untuk menangkis gejala negatif yang boleh memporakperandakan masa depan mereka.

(ii) Ahli korporat berpendapat yang anaknya juga patut dibenarkan melanjutkan pendidikannya ke seberang laut.

(iii) Rencana itu mengkhabarkan tentang kegigihan tiga orang belia mengusahakan ladang limau madu di Mersing.
[6 markah]


(e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.


(i) Sebaik-baik sahaja pihak mahkamah menjatuhkan hukuman mati mandatori kerana terlibat dengan pengedaran dadah, Lai Kin Sheng menitiskan air matanya penyesalan atas perbuatannya itu.

(i) Haji Rusli sentiasa menasihati anak bongsunya Razlan agar menjauhi najis dadah kerana mendatangkan pelbagai kesan buruk, namun langsung tidak dihiraukan oleh anaknya itu.

(ii) Cikgu Latifah mengingatkan anak-anak murid supaya tidak mudah jemu membuat latihan seperti yang diberikan oleh guru. Katanya, “sesuatu yang susah itu akan menjadi lebih mudah jika kita selalu mempraktikkannya.”

[6 markah]

KEFAHAMAN

Soalan 2 (b) Petikan Cerpen

Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mariah seperti tertawa sendiri. Buku yang sekolah pinjamkan sebanyak lima belas buah itu, hanya sebahagian halaman sahaja sempat ditatapnya. Teks wajib seperti Sejarah Melayu itu pun belum selesai juga dibacanya.

“Kalau teks sejarah bangsa tidak habis , bagaimana kita mahu mengenal akar umbi kita’” leter Cikgu Zahari sambil menggelengkan kepalanya yang besar itu.

Mariah tidak membantah leteran Cikgu Zahari itu. Banyak membaca makin banyak pengetahuan yang diperoleh. Tetapi Cikgu Zahari tidak tahu hambatan waktu, lalu kepada Edah dia bergantung dan bernaung.

Mariah minta diri, berundur dengan tertib.
Aku menangkapnya di muka pintu.
“Pengetua panggil kau terima duit biasiswa.”
Mariah tersengih.
“Kau mahu duit tak?” Aku ulangi, cuba menggembirakan hatinya.
Ketika kami memanjat tangga pejabat, Bibah menampar bahuku dari belakang.
“Ada orang cari Mariah,” kata Bibah.
“Ada lelaki berkumis di sana.”
Mariah tertegun melihat pemuda itu.
Bibah mengheret Mariah turun tangga. Pemuda berkumis menghampiri Mariah.

(Antologi kerusi halaman 107-108)
(i) Apakah yang dimaksudkan oleh Cikgu Zahari mengenal akar umbi kita seperti yang terdapat dalam petikan?[3 markah]
(ii) Sekiranya anda Mariah, bagaimanakah tindakan anda untuk membaiki prestasi akademik anda?3 markah]
(iii) Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen di ats dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan cerpen tersebut?
[3 markah]

Soalan 2 (c) Petikan Prosa Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Maka kata Saidah dengan tangisnya, “sebab pun hamba demikian ini daripada tiada hamba mahu memalingkan muka hamba daripada tuan hamba, yang niat hamba kepada Allah subhanahu wataala kepada siang dan malam dan hendak mati di bawah kadam tuan hamba juga. Daripada sangat belas hati hamba, maka hamba katakan rahsia ini kepada tuan hamba. Inilah hal saudara tuan hamba yang diharapkan itu. Hamba dapati afalnya itu selama ia diam pada kita di sini. Maka hari pun malamlah sudah, maka pada ketika awal dinihari tuan hamba pun tatkala tidur tiada sedarkan diri, tatkala itu hamba sakit perut hendak qada hajat, maka hamba pun pergi pada tempat buang air seni. Setelah sudah hamba buang air seni itu, maka hamba pun keluar hendak kembali. Maka dipegang oleh Sabor tangan hamba. Maka hamba pun hendak berteriak, maka dihunusnya jambiahnya hendak menikam; daripada hamba takutkan mati, maka hamba pun diamlah. Maka hendak dicabulinya hamba, maka hamba pun tiada mahu pula, daripada hamba takut akan Allah taala dan takut akan tuan hamba, malulah hamba, baiklah hamba mati dibunuhnya sekalipun, daripada derhaka akan tuan hamba”.

(i) Apakah maksud rangkai kata Hamba dapati afalnya berdasarkan petikan di atas?[2 markah]
(ii) Apakah yang diadukan oleh Saidah kepada Jibor?[ 3 markah]
(iii) Sekiranya anda Jibor, apakah tindakan-tindakan yang akan anda ambil terhadap Sabor selepas mendengar aduan Saidah?[3 markah]

Soalan 2 (d) Petikan Puisi

Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.


SYAIR KELEBIHAN ILMU


Ilmu itulah gemala sakti, Bagi yang duka ia penghibur,
Sinarnya cerah cahaya sejati, Ia penerang bagi yang kabur,
Asal puncanya lamun didapati, Ialah kandil di dalam kubur,
Sukar bercerai sehinga mati. Lamun dengannya beramal subur.

Harganya tidak dapat dinilaikan, Ia penerang jalan ke syurga,
Sebuah dunia belinya bukan, Ia pemuas tekak yang dahaga,
Kuasanya besar sukat digunakan, Ialah sungai ialah telaga,
Di laut di darat di rimba di pekan. Laut yang luas ialah juga.

Masa seorang ialah taulan, Ialah alat sangat berguna,
Teman berbeka suluh berjalan, Idaman orang yang bijaksana,
Masa berhimpun ia pengenalan, Hamparnya luas amat saujana,
Hias penyata polan si polan. Tepinya ajal sempadannya fana.
Za’ba
Puisi Warisan, 1994.
Dewan Bahasa dan Pustaka.


(i) Berikan maksud rangkai kata Ia penerang bagi yang kabur seperti dalam syair di atas.[2 markah]
(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk melahirkan masyarakat berilmu?
3 markah]
(iii) Nyatakan 3 persoalan yang terdapat dalam syair di atas.[3 markah]

RUMUSAN

Soalan 1 : Rumusan

[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan sains dan teknologi dalam membina tamadun manusia dan kekangannya dalam memajukan ekonomi negara.. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Sejarah telah membuktikan bahawa sains dan teknologi telah wujud dalam kehidupan masyarakat tamadun terdahulu dan amat penting dalam membina kemajuan sesebuah bangsa. Gandingan sains dan teknologi itu terlalu kuat impaknya dalam kehidupan sosial manusia yang primitif, sains dan teknologi juga memainkan peranan penting sebagai salah satu sumber untuk meneruskan kehidupan.

Masyarakat pengembara primitif menjadikan sains dan teknologi sebagai panduan dalam aktiviti pemburuan yang merupakan mata pencarian utama mereka termasuk untuk mengesan jejak binatang. Selain itu, pemburu juga perlu bijak mengelak daripada binatan buruan tercium bau mereka dan harus memiliki sedikit ilmu anatomi binatang iaitu bahagian yang paling rawan untuk sasaran senjata. Walaupun agak terbatas perkembangan ilmu sains dan teknologi yang digunakan itu, namun perkembangannya cukup bernilai dan sesuai dengan keadaan masyarakat primitif tersebut. Sains dan teknologi juga turut diaplikasikan dalam pembuatan senjata untuk memburu seperti tombak, anak panah dan busur serta lembing. Senjata itu juga boleh ditajamkan dan diruncingkan dengan menerapkan ilmu sains dan teknologi. Bahan-bahan untuk membuat tombak, panah dan lembing serta binatang-binatang buruan itu pula adalah intipati dalam semula jadi manakala melatih diri untuk menjadi pemburu mahir dan berwibawa pula adalah terbit daripada kemampuan manusia.

Justeru, jelaslah bahawa kepentingan sains dan teknologi adalah amat penting dalam segenap aktiviti kehidupan manusia sekali gus merupakan fenomena sosial sejak dahulu kala lagi. Baik masyarakat primitive mahupun masyarakat moden hari ini, aktiviti kehidupan tidak boleh dipisahkan dengan sains dan teknologi. Bezanya ialah bagaimana sains dan teknologi itu diaplikasikan mengikut kesesuaian zaman dan kehidupan hari ini pastinya memerlukan sains dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Keagungan sesebuah tamadun yang sedang dibina hari ini juga terletak sepenuhnya kepada sejauh mana tamadun berjaya mengaplikasikan sains dan teknologi dalam memudahkan kehidupan penduduknya. Selain sains dan teknologi, kemajuan sesebuah negara juga diukur pada kemampuan penduduknya memahami ilmu sains dan teknologi tersebut dengan meluas dan tinggi.

Petani-petani di Jepun amat mahir dalam mengaplikasikan konsep sains dan amalan pertanian mereka tidak hanya sekadar memahami apa itu kompos sebaliknya memiliki pemahaman yang tinggi mengenai ekosistem. Kebanyakan bahan bacaan di negara ini seperti majalah dan buku lebih banyak diterbitkan dengan medium yang lebih ringan seperti hiburan, sukan atau novel remaja. Justeru, bagi memastikan masyarakat di negara ini setaraf dengan penduduk di negara maju lain terutama Jepun, lebih banyak penulisan dengan tema sains dan teknologi diperlukan. Penulis tersebut pula tidak hanya mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan yang tinggi berkenaan sains dan teknologi malah berupaya membawa tema tersebut dalam masyarakat.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Utusan Melayu
Sains dan Teknologi Membina Tamadun Manusia, Jun 2005)
Soalan 2 : Pemahaman
Soalan 2 (a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata intipati alam semula jadi. ( 2 markah]
(ii) Bagaimanakah sains dan teknologi membantu kehidupan masyarakat primitif dan moden?
[3 markah]
iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat supaya
menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian? [4 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN

Cara Pemeriksaan
1. Pemeriksaan biasanya dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan.
2. masalah
a. Kurang daripada 350 perkataan,karangan akan diperiksa seperti biasa
b. Terlalu panjang – akan diperiksa seperti biasa hingga ke akhir karangan. Masalahnya ialah ia akan menyebabkan masa menjawab soalan tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Kadang-kadang pelajar tak sempat menulis penutup kerana masa dah tamat.
Karangan terlalu panjang tidak membolehkan anda mendapat markah cemerlang secara automatik . ianya juga bukan suatu kelebihan yang diambi kira dalam pemberian markah oleh pemeriksa.
3. Kesalahan format biasanya ditolak maksimum 2 markah. Sekarang ini soalan tidak menjurus kepada soalan berformat. Tapi pelajar dinasihatkan tidak mengambil mudah apa yang telah dipelajari selama ini berkaitan dengan format karangan.
4. Kesalahan ejaan biasanya ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum 3
markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.
• Tanda baca- biasanya kerap berlaku jika anda cuai
- bagi mengelakkan anda terlibat dengan kesalahan bahasa atau tata bahasa anda digalakkan membaca semula karangan anda. Sekurang-kurangnya sekali sebelum menghantar kertas jawapan. Pada masa ini merupakan peluang terakhir anda membetulkan sebarang kesalahan seperti ayat tergantung , ayat majmuk pancangan atau gabungan yang terlalu panjang , kesalahan tiada subjek dll

• Ejaan – kuasai cara penulisan ejaan terbaru , lihat perkataan dengan kata ganda , kata majmuk
- simpulan bahasa , pepatah – tidak perlu ditulis dengan tanda pengikat kata.

2. LARAS
(Dinamis)
• Pemilihan kosa kata

3. IDEA (ISI) • Tema
• Isi utama
• Pengembangan (huraian/ bahasa/hujahan/ contoh)
• Kerelevenan

4. PENGOLAHAN •
Wacana
• Logik
• Pemerengganan
• Format

5. GAYA BAHASA • Keindahan bahasa
• Ungkapan
• Peribahasa


KRITERIA PENSKORAN

CEMERLANG 80 – 100
• Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa bervariasi
• Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti
peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.


KEPUJIAN 66 – 79

• Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, diserta dengan contoh yang sesuai.
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.BAIK 51 - 65

Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.
• Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Ejaan dan tanda baca masih betul.
• Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
• Penggunaan kosa kata umum.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai.
• Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai.
• Wacana masih lengkap
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.


MEMUASKAN 36 – 50

• Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.
• Ayat kurang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Laras bahasa kurang sesuai.
• Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang
sesuai.
• Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai.
• Wacana masih / kurang lengkap
• Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.


KURANG MEMUASKAN

• Penggunaan kata kurang tepat.
• Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
• Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.
• Unsur bahasa tidak bervariasi.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.


PENCAPAIAN MINIMUM

• Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.
• Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/ tidak berkembang dan contoh tidak
sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah serta tidak
menarik.
• Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami.

SET PERCUBAAN 2008

Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 350 patah perkataan.

1. Persatuan Bahasa Melayu di sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar
ke beberapa tempat pelancongan di Malaysia. Sebagai setiausaha persatuan, anda
diminta menulis laporan tentang lawatan tersebut.
Tulis laporan itu selengkapnya.

2. Kini ibu bapa terlalu mementingkan pencapaian akademik anak-anak mereka. Oleh
hal yang demikian, mereka tidak memberikan galakan kepada anak-anak dalam
aktiviti kokurikulum terutamanya sukan.
Huraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak
menceburi bidang sukan.

3. Isu kenaikan harga barang hangat diperkatakan oleh masyarakat pada hari ini.
Sebagai seorang pengguna yang prihatin, tulis sebuah rencana tentang kesan-kesan
daripada kenaikan tersebut kepada masyarakat dan negara, serta cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya.
Tuliskan rencana tersebut selengkapnya.

4. Peranan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) adalah untuk memastikan
keamanan sejagat. Namun, banyak negara di dunia mengalami masalah peperangan,
kemiskinan dan kebuluran.
Bahaskan penyataan di atas.

5. Pada hari ini, banyak buku hasil karya penulis muda di Malaysia seperti Faisal
Tehrani dan Nisah Haron telah mendapat tempat dalam kalangan remaja. Karya
yang berkualiti ini telah berjaya menambah bahan bacaan di pasaran.
Huraikan ciri-ciri sebuah karya sastera yang menarik pada pandangan anda.

PERATURAN PEMARKAHAN

Soalan 1. Karangan Berformat (Laporan)
Markah dipotong jika tiada
Tajuk Laporan
Nama pelapor
(Maksimum dipotong 2 markah)
tugasan : menulis laporan tempat yang telah dilawati.
Cadangan isi
1. Faedah yang diperoleh daripada lawatan tersebut.

Soalan 2 : Karangan tidak berformat
Tugasan : menulis tentang peranan ibu bapa
menggalakkan anak-anak menceburi bidang sukan.
Cadangan isi
1. Memberi sokongan secara langsung dan tidak langsung.
2. Memberi penghargaan kepada anak-anak apabila mereka mencapai kejayaan.

Soalan 3 : Karangan berformat (Rencana)
Tugasan : menulis tentang kesan-kesan daripada kenaikan harga barang dan langkah-langkah mengatasinya.
Cadangan isi:
Kesan kenaikan harga barang
a. Kekurangan wang untuk membeli keperluan asas.
b. Tabungan masyarakat menurun
c. Rasa tidak puas hati terhadap pemimpin.
d. Perbalahan atau pertengkaran mudah tercetus.
e. Kegiatan jenayah meningkat.

Langkah
a. Merancang sebelum keluar membeli-belah.
b. Berbelanja secara berhemah (membeli barang yang perlu sahaja)
c. Mengurangkan makan di luar terutamanya makanan segera yang mahal.
d. Bercucuk tanam.
e. Membawa bekalan ke sekolah atau ke tempat kerja.
f. Menggunakan kenderaan awam.

Soalan 4 : Karangan tidak berformat
Tugasan : membincangkan peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sama ada berjaya atau gagal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebuluran yang berlaku di seluruh dunia.

Cadangan isi:
Bersetuju
1. Negara di dunia masih menghormati peranan PBB.
2. PBB masih dapat mengawal dan mengekalkan kestabilan kebanyakan
negara di dunia.
Tidak Bersetuju
1. Kuasa veto menentukan arah tuju PBB.
2. PBB gagal membendung peperangan yang dicetuskan oleh negara-negara besar.
3. PBB gagal membantu negara-negara miskin dari segi bekalan makanan
perubatan dan keperluan sosial yang lain.

Soalan 5 : Karangan : Tidak Berformat
Tugasan : menulis ciri-ciri sebuah karya yang menarik.
Cadangan isi:
Jawapan merangkumi aspek kajian sastera seperti tema dan persoalan, watak
dan perwatakan, plot, nilai dan pengajaran, teknik penulisan dan gaya bahasa.

KARANGAN RANSANGAN

Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan : 45 minit]
Lihat carta pai di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah keracunan makanan di Malaysia. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
(Sumber : Keracunan Makanan di Malaysia
Dewan Siswa, Oktober 2007).

CARTA PUNCA KERACUNAN MAKANAN

MANUSIA- 70.5%
SERANGGA DAN HAIWAN-11.8%
SISA DAN BAHAN BUANGAN-11.8%
BEKALAN AIR-5.9%


PERATURAN PEMARKAHANKERTAS 1
Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
[30 markah]
- Penandaan karangan bahan ransangan akan membaca dan meletakkan karangan tersebut kepada beberapa bahagian iaitu bahagian cemerlang , kepujian , memuaskan , kurang memuaskan dan pencapaian minimum.

Peringkat Cemerlang
- markah antara 26 – 30
- antara ciri karangan jenis ini seharusnya :
 Karangan menepati tema bahan rangsangan.
 Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.
 Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem
Ejaan Rumi Baru.
 Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
 Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan)
 Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang.
Kepujian
- Markah yang diberikan ialah antara 20 – 25
- Ciri bagi karangan peringkat ini biasanya

- Karangan menepati tema bahan rangsangan.
- Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.
- Tanda baca betul dan tepat.
- Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
- Penggunaan kosa kata luas.
- Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.
- Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.

Memuaskan
Markah yang diberikan biasanya 15 – 19
- ciri karangan
Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.
Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat.
Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat.
Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
Penggunaan kosa kata umum.
Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.
Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan.
Huraian idea masih jelas.


Kurang memuaskan
Markah : 10 – 14
Ciri
Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan.
• Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat.
Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara.
Penggunaan kosa kata terhad.
Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.
Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya kurang jelas.

Pencapaian Minimun
Markah antara 01 – 09
Cirri
- Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.
- Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.
- Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.

cuti sekolah

cuti sekolah


masuk paper .. utusan malaysia

Ahad, 4 Julai 2010

PMR SPM STPM

ASALAMUALAIKUM

sekarang dah bulan Julai. bagi pelajar pmr ada masa lebih kurang 2 bulan untuk membuat persediaan dan persiapan sebelum datangnya peperiksaan. bagi pelajar lain persediaan lebih rapi perlu dibuat kerana mereka perlu memikirkan dengan lebih serius keputusan yang bakal dicapai akan mempengaruhi sejaum mana prestasi akademik dapat dipertingkat.
bagi pelajar stpm ingin saya nasihatkan agar mereka boleh melipatgandakan ulangkaji mereka ke tahap yang tertinggi mulai sekarang. jenguk-jenguklah soalan - soalan tahun lepas kerana ia dapat memandu anda sejauh mana soalan tersebut dapat anda jawap dan setakat manakah kefahaman anda pada tajuk-tajuk yang disoal. mulakanlah dengan memenuhi keperluan nota yang lebih lengkap kerana nota sangat membantu dari segi kefahaman dan daya ingatan kita. beralih kepada bentuk soalan yang selalu kita boleh jawab dan sejauh mana soalan yang kita tidak dapat jawab. pada masa ini banyakkan melihat apa kekurangan kita dalam setiap mata pelajaran. jumpalah guru untuk mendapatkan nasihat sejauhmana kita perlu berubah dan mendekati atau mejawab soalan.
cari masa untuk melihat soalan dari negeri lain. sepanjang pengetahuan saya walaupun jarang soalan ramalan keluar dalam peperiksaan tetapi ia boleh dijadikan kayu ukur ke arah kemantapan persiapan atau persediaan kita dalam menghadapi peperiksaan akan datang.

senjata ampuh bagi menduduki peperiksaan ialah dengan mengulangkaji pelajaran dengan kerap, mengingati apa yang dipelajari dengan lebih mendalam bukan sekadar cukup-cukup sahaja. oleh yang demikian masa untuk bermain dan bersuka -suka seharusnya telah berlalu. cuba kuatkan mana-mana mata pelajaran . semalam 4 Julai 2010 ialah hari pendaftaran pelajar baru ke univeriti awam di seluruh negara..... setahun dari sekarang adakah anda akan bersama dengan mereka ? .....