CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 9 Februari 2021

SUMBANGAN GENERASI MUDA MENGEKALKAN KEAMANAN

 

SUMBANGAN/PERANAN/TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT/GENERASI MUDA DALAM MENGEKALKAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN NEGARA KITA

1. Sumbangan masyarakat dalam mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia ialah rakyatnya hidup dalam suasana aman sentosa bersama-sama arus pembangunan kemodenan yang pesat.

2. Keamanan inilah yang memberikan imej yang positif kepada negara lain. Oleh itu masyarakat di sesebuah negara harus bersepakat untuk menjana kemajuan ekonomi negara.

3. Tindakan prokatif amat penting yang telah dilakukan oleh semua pihak termasuk rakyat di sesebuah negara untuk memastikan negara terus berada dalam keadaan yang harmoni.

4. Tindakan yang paling positif ialah setiap masyarakat perlu meningkatkan lagi tahap pemikiran untuk menanamkan semnagat cintakan kemanan.

5. Bagi memastikan tahap kesejahteraan negara terjamin, masyarakat perlu menyokong dasar kerajaan yang boleh memberi impak positif kepada perkembangan ekonomi apabila negara stabil.

6. Negara menjadi aman apabila masyarakat memiliki sikap sedehana dan sentiasa perihatin dalam semua aspek sama ada politik, ekonomi dan sosial demi menjaga keamanan dunia.

7. Semua masyarakat mengetahui bahawa keamanan boleh menjejaskan perkembangan ekonomi dan kestabilan politik. Oleh itu semua pihak perlu kerjasama dalam menangani konflik.

8. Kerjasama yang erat antara masyarakat ini juga memastikan setiap negara tidak berlaku perselisihan faham yang boleh membawa kepada permusuhan yang mengancam keamanan yang sedia wujud.

9. Kerjasama erat antara masyarakat dengan di negara-negara jiran amat penting dalam mengekalkan kemanan dan keharmonian.

10. Keamanan negara juga dikekalkan menerusi amalan demokrasimasyarakat perlu menyokong dasar yang dilaksanakan di negara demi menjaga kerharmonian dan kesejahteraan

11. Masyarakat harus mengambil tanggunjawab dalam pilihanraya dan proses pertukaran pemimpin di setiap buah negara masih berjalan secara rasional dan mengikut lunas-lunas perlembagaan negara yang mengutamakan hak asasi rakyat secara keseluruhannya.

12. Kesimpulannya bahawa, sebagai masyarakat yang cintakan kedamaian dan keamanan, mestilah sentiasa mengelakkan daripada berlakunya rusuhan, keganasan demi memelihara ketenteraman dalam negara, rantau ini dan dunia secara keseluruhanya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan