CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 9 Februari 2021

PERANAN MALAYSIA DI PBB

 

 PERANAN/TANGGUNGJAWAB/SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA UNTUK MENGATASI KONFLIK

Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ialah…

1. Menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo

2. Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan

3. Melalui PPB juga, Malaysia telah menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia

4. Menentang dasar aparteid di Afrika Selatan yang telah menyalahgunakan hak asasi manusia

5. Malaysia telah bertindak menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia yang diletakkan di bawah hak milik atau kuasa semua negara

6. Memerangi gejala penyalahgunaan dadah melalui usul yang dikem ukakan dalam satu persidangan antarabangsa yang diadakan di Viena, Austria

7. Malaysia dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 dan 1999

8. Tan Sri Razali Ismail menjadi Pengerusi Perhimpunan Agung PBB untuk menyelesaikan konflik politik di negara Myanmar

9. Malaysia berusaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa di Kuala Lumpur

10. Malaysia telah menyuarakan supaya dua kuasa besar dunia bermuafakat dalam soal im. Amerika Syarikat dan Rusia sudah seharusnya mencari jalan perdamaian dalam ujian senjata nuklear ini.

11. Malahan penglibatan tentera Malaysia ke Congo merupakan misi terulung atau misi yang pertama yang pernah disertai oleh Malaysia. Walaupun Malaysia pada masa itu baru sahaja mencapai kemerdekaannya dan menghadapi masalah ancaman pihak komunis

 

Peranan Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ialah…..

1. Usul Malaysia membela kepentingan negara sedang membangun seperti isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Benua Antartika pada Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi (1987)

2. Malaysia mencadangkan penghapusan dasar aparteid di Afrika Selatan pada Sidang Kemuncak Kelapan di Harare, Zimbabwe

3. Malaysia telah diberi penghormatan apabila telah dipilih sebagai Naib Presiden Sidang Kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia

4. Malaysia juga telah dilantik sebagai ahli Kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota

5. Malaysia sebagai tuan rumah Sidang Kemuncak NAM ke-13 (2003) yang telah berjaya

mendaftarkan anggota baharu iaitu Timur Lasted dan Pulau Catalina

6. Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan NAM kembali serta

mengeluarkan pernyataan bersama tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq

7. Menubuhkan Pusat Antarabangsa mengenai Palestin Masyarakat Sivil Selatan

8. Memberi kerjasama lebih komprehensif dan proaktif dan mengukuhkan kapasiti nasional

setiap anggota NAM Deklarasi berasingan untuk penyelesaian konflik Israel Palestin

9. Menjadi tuan rumah Mesyuarat Peringkat Menteri Pergerakan Negara Berkecuali

mengenai wanita di Kuala Lumpur bertemakan “Memperkasa Wanita dalam Menghadapi Cabaran Globalisasi”

10. Malaysia mula aktif dalam mesyuarat mesyuarat NAM yang diadakan di Algiers,

Colombo, Havana, New Delhi dan Luanda.

 

Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) ialah…

1. Malaysia berperanan aktif dalam OIC dan mendapat penghormatan melalui pelantikan

Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama

2. Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq

3. Menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan tanah air daripada Israel

4. Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah Persidangan OIC (1974 dan 2003)

5. Pada tahun 2002, Malaysia telah menganjurkan persidangan menentang pengganas

dalam kalangan negara Islam

6. Menawarkan biasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di Universiti Islam

Antarabangsa Malaysia (UIAM)

7. Malaysia turut mengesyorkan penggunaaan dinar emas dalam kalangan negara Islam

untuk urusan perdagangan dan ekonomi

8. Memperjuangkan hak negara Islam dan bersuara dalam satu nada bagi kepentingan

umatIslam

9. Menghantar pasukan perubatan ke Bosnia, Afghanistan dan Lubnan

10. Memberi bantuan kewangan kepada negara miskin seperti Sudan dan Nigeria

11. Memberi sokongan kuat kepada perjuangan rakyat Palestin dan Pertubuhan

Pembebasan Palestin (Palestinan Liberation Organisation-PLO)

12. Menjadi tuan rumah kepada Persidangan Keserantauan Asia mengenai masalah yang

dihadapi oleh Palestin di Kuala Lumpur Mei 1983

13. Menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap Rejim Kabul yang dibantu oleh

tentera Rusia sejak 1978.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan