CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Khamis, 17 September 2015

KARANGAN BM STPM- PENERAPAN KOMSAS
Penerapan Komponan Sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang ’berakhlak’. Berikan ulasan anda berdasarkan karya sastera yang telah anda pelajari.


Pada zaman era globalisasi dan pasca modenisasi,  masyarakat kini terutamanya generasi muda kurang menitikberatkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian mereka.  Selaras dengan ledakan teknologi,   generasi muda yang imannya hanya  setebal kulit bawang kini lebih  terdedah kepada unsur-unsur negatif di sekeliling mereka.   Natijahnya, kebejatan sosial kini kian menular dan merunsingkan pelbagai pihak.  Kementerian Pelajaran telah mengambil langkah memperkenalkan komponan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah dengan harapan agar  nilai-nilai murni yang terdapat   dalam karya-karya sastera  yang dipelajari   akan dapat dijadikan ikhtibar dan teladan dalam diri mereka. Langkah ini bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berakhlak sesuai dengan pepatah ’yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan’.

Melalui komponan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, generasi muda yang berakhlak dapat diwujudkan kerana banyak nilai murni dan budaya dapat diambil sebagai iktibar dan teladan dalam meniti kehidupan seharian.  Hal ini jelas ditonjolkan dalam novel Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said melalui watak-watak remaja seperti Aziz dan Afidah.  Mereka mengamalkan sikap dan nilai positif seperti berdikari, tabah dan kasih sayang dalam mengharungi kehidupan pada zaman perang.  Dalam usia setahun jagung mereka mampu meneruskan kelangsungan hidup walaupun dikelilingi keperitan dan penderitaan,  Oleh hal yang demikian, sekiranya generasi muda kini mempraktikkan nilai-nilai murni yang dipelajari ini, sudah pastilah hasrat negara untuk melahirkan generasi muda yang dinamik dan berwawasan di masa hadapan akan menjadi kenyataan. 

Selain itu, komponan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu juga mampu mempengaruhi sikap dan tindakan remaja selaras dengan kehendak dan norma masyarakat.  Banyak unsur sastera yang bersifat deduktif dapat melahirkan generasi
muda yang  berakhlak mulia contohnya watak Muliati dalam cerpen Menatap Wajahnya karya Siti Hajar Mohd.Zaki.  Muliati menunjukkan sikap tidak mengalah kepada kecacatan dan kekurangan kasih sayang dalam memperjuangkan cita-citanya untuk sampai ke menara gading.  Meskipun dianggap lemah kerana kecacatan fizikalnya, berkat dorongan cikgu Balkis, Muliati akhirnya berjaya  menggenggam segulung ijazah.  Hal ini jelas menunjukkan bahawa sekiranya remaja mempunyai keazaman dan daya juang yang tinggi segala impian akan menjadi kenyataan bak kata pepatah ’hendak seribu daya tak nak seribu dalih’ dan ’jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya’. 

Di samping itu, komponan sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu juga dapat memberikan impak yang besar dalam membina sahsiah remaja kerana mereka boleh membuat perbandingan melalui bahan-bahan yang dibaca dengan realiti kehidupan masyarakat kini.  Melalui pembelajaran komponan sastera ini banyak unsur kehidupan yang ditonjolkan dalam kisah-kisah dan pemerian watak contohnya dalam mempelajari prosa tradisional berjudul ’Sabor’. Cerita ini memaparkan unsur-unsur akhlak yang negatif seperti kecurangan, penipuan, pemfitnahan dan hubungan terlarang.  Kesannya remaja dapat membuat pertimbangan antara nilai positif yang perlu diikuti dan nilai negatif yang perlu dijauhi.  Generasi yang berakhlak akan dapat menilai ’yang mana intan dan yang mana kaca’.  Begitu juga mereka dapat melihat realiti kehidupan masyarakat melalui garapan sastera. 

Komponan sastera yang diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu juga dapat memupuk nilai-nilai kemasyarakatan dalam diri pelajar.  Nilai-nilai kemasyarakatan perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda  kini kerana kebanyakan mereka lebih bersikap individualistik dan materialistik.  Mereka bersikap demikian kerana didikan ibu bapa yang rapuh dan keadaan masyarakat sekeliling yang bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk  masing-masing.  Sikap individualistik dan materialistik ini telah mendatangkan kesan yang buruk contohnya masyarakat kini sudah tiada semangat bergotong-royong, sering mencetuskan perkelahian antara jiran tetangga dan menimbulkan suasana huru-hara.  Hal ini telah menyukarkan proses integrasi nasional.  Nilai-nilai kemasyarakatan ini dapat diterapkan dalam diri generasi muda melalui pembacaan bahan sastera seperti  drama ’Serinara’.  Dalam drama tersebut rakyat ketika itu digambarkan hidup dalam keadaan bersatu padu dan bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan pepatah ’bersatu kita teguh bercerai kita roboh’dan ’yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing’.  Tanpa perpaduan sebarang usaha yang dilakukan  tidak dapat dijayakan.  Hal ini jelas dipaparkan oleh Raja Sulaiman dalam drama tersebut yang menyeru rakyatnya agar bersatu padu dan bekerja dengan ikhlas untuk membina sebuah negeri yang aman.  

Sikap tidak yakin akan kebolehan diri sendiri dan kurang kepercayaan terhadap kebesaran agama begitu ketara dalam kalangan generasi kini.  Hal ini demikian kerana mereka tidak mempunyai komitmen terhadap diri sendiri dan cetek  pengetahuan agama. Mereka sukar membuat keputusan,  akhirnya segala usaha akan menemui kegagalan. Segala yang berlaku itu adalah ketentuanNya juga. Lantaran itu, alangkah baiknya  jika generasi muda kini mencontohi sikap Muliati yang berusaha keras demi mencapai kejayaan dalam cerpen  yang berjudul ’Menatap Wajahnya’ karya Siti Hajar Mohd.Zaki . Kebesaran agama pula dipaparkan dalam  karya prosa tradisional yang berjudul Sabor.  Generasi muda yang berakhlak akan dapat dilahirkan jika mereka benar-benar menghayati nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian.  

Tuntasnya, komponan sastera dalam Bahasa Melayu yang  kurang diberi perhatian oleh pelajar selama ini mampu menjana generasi muda ke arah mewujudkan insan yang berketerampilan dan bersasiah tinggi. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlulah berganding bahu memartabatkan komponan sastera dalam Bahasa Melayu sebagai wadah pembentuk generasi berakhlak.  Hasrat Perdana Menteri untuk melahirkan insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang akan menjadi realiti kerana generasi muda merupakan pewaris bangsa yang akan memimpin negara pada masa hadapan.  Akhir kata terimalah serangkap pantun  :
                    
Pagi-pagi Ke Batu Pahat,
Sambil Membawa Buah Salak,
Komponan Sastera Kaya Nasihat,
Wadah Utama Generasi Berakhlak

2 ulasan: