CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Khamis, 17 September 2015

KARANGAN BM SPM - PROGRAM PLKNPada  28  Mei 2003, kabinet telah meluluskan cadangan pelaksanaan Program  LatihanKhidmat Negara ( PLKN ) bagi pelajar lepasan    Sijil Pelajaran Malaysia (SPM ). Oleh itu,  semua pelajar yang berusia 18 tahun diwajibkan mengikuti program tersebut.

Sebagai seorang  pelajar,  bincangkan  kebaikan  yang   diperoleh   semasa  mengikuti
program  ini.

---------------------------------------------------------------
Karangan tidak berformat.

(a) Pendahuluan            
Dilaksanakan pada 16 Februari 2004 – golongan remaja berusia 18 tahun. Terdapat empat modul iaitu modul fizikal, kenegaraan, pembinaan watak, dan khidmat masyarakat.

(b) Isi-isi.  
   
(i) Dapat melahirkan golongan remaja yang mampu mempertahan negara jika negara ini menghadapi ancaman dan  serangan  daripada  pihak  musuh.   Hal  ini  demikian  kerana, melalui modul fizikal akan dapat membina kekuatan fizikal dan mental yang memperkasa semangat juang anak-anak muda untuk menghadapi  apa-apa  jua cabaran dan rintangan.

(ii) Dapat menanam semangat cinta akan negara dan membentuk jati diri yang mantap           sebagai rakyat Malaysia. Matlamat ini dapat dibentuk melalui modul kenegaraan.

(iii) Dapat membentuk watak remaja yang sempurna, berakhlak  mulia  dan  bersopan           santun. Matlamat ini selaras dengan hasrat  kerajaan  untuk   melahirkan generasi           muda yang berkualiti serta mampu mendukung  wawasan  2020   sebagai  sebuah           negara maju. Harapan murni ini dapat dicapai melalui modul pembinaan watak.

(iv) Dapat melahirkan golongan remaja yang peka dan  prihatin  dengan   isu-isu yang           berlaku di sekeliling mereka, contohnya  golongan  kurang  upaya,  orang miskin,   orang tua dan lain-lain lagi.Kesedaran ini dapat dibentuk melalui modul   khidmat           masyarakat.

(v) Perpaduan kaum dan semangat bekerjasama dapat dipupuk apabila anak-anak muda           daripada pelbagai kaum, kebudayaan dan agama hidup  bersama-sama selama   tiga   bulan. Di samping itu masalah sosial dapat dikurangkan  apabila  para  remaja tidak          melepak dan menghabiskan masa dengan aktiviti yang berfaedah.

(c) Penutup 

 Semua pihak harus memberi sokongan agar program ini dapat dilaksanakan dengan      jayanya. Dapat melahirkan warga negara yang berketrampilan serta mampu membangunkan negara ini

Tiada ulasan:

Catat Ulasan