CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 20 Mei 2020

LATIHAN TB BM SPM


SET 3

Soalan 3: Pengetahuan dan Kefahaman tetang Tatabahasa Bahasa Melayu [30 markah] Jawab semua soalan.

(a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) sabut – serabut   
 (ii) tunjuk – telunjuk    
(iii)guruh - gemuruh

(c) Cerakinkan ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i) Adakah Encik Amran hendak ke Muzium Negara atau Putrajaya?
(ii)Pendebat itu petah berhujah dan bijak mematahkan hujah lawan.
(iii)Siswazah yang berpandangan jauh tidak mengharapkan kerja makan gaji sahaja.

(d) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen janakuasa kecil di situ.
(ii) Penggunaan e-mail memberikan kemudahan untuk seseorang menyampaikan mesej  dalam beberapa saat sahaja.
(iii) Kempen anti-dadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat  sambutan menggalakkan daripada masyarakat.


(d)Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaaan kata atau istilah dan kesalahan b ahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Siswazah yang memiliki kemahiran tertentu selain daripada kelulusan akademik mempunyai peluang yang lebih baik dalam perlawanan untuk mendapatkan pekerjaan.
(ii) Stesen minyak-stesen minyak dibandar-bandar utama Negara kita mengamalkan konsep layan sendiri.
(iii) Pembabitan golongan wanita di dalam pelbagai bidang kerjaya telah menambahkan martabat mereka.


(e) Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat kosong.

Amir: Ramai pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi.
Sofea: Yalah. Bukan itu sahaja! Media massa pun sering menggabaikan penggunaan bahasa yang betul.
Amir: Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan, kerana_____(i)_____.
Sofea: Media massa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik. Bak kata  pepatah_____(ii)_____.
Amir: Saya bersetuju dengan pendapat kamu, Media massa dapat menyalurkan idea dan  kritikan dengan lebih berkesan kerana___(iii)______.

SET 4

Soalan 3: Pengetahuan dan Kefahaman tetang Tatabahasa Bahasa Melayu  [30 markah]  Jawab semua soalan.

(a) Tulis dua ayat bagi tiap-tiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) muka  
(ii) terkemuka   
(iii) bersemuka    
(iv) permukaan    
(v) mengemukakan    
(vi) bermuka-muka

(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Saya telah menghasilkan beberapa buah buku masakan tradisional antara tahun  2000 hingga 2006.
(ii) Setiap petang kamu mesti menyiram sayur-sayuran di belakang rumah.
(iii) Pelatih Program latihan Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga  bulan.

(c) Dalam ayat-ayat di bawah terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula  tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Gerakan Cintailah Bahasa kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.
(ii) Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa dipantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk disekitarnya.
(iii) Pengurusan syarikat itu memasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak  tujuh puluh peratus dalam jangka masa setahun.

(d) Dalam setiap ayat terdapat dua kesalahan penggunaaan kata atau istilah dan kesalahan b ahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut, betulkan dengan menulis  ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Atur susun perabot di dalam bilik pameran itu dilakukan oleh sebahagian dari  pekerja syarikat tersebut.
(ii) Keseluruhan penduduk-penduduk kampung itu akan bergotong royong apabila tiba musim membajak padi.
(iii) Selepas pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat  spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.

(e) Beri maksud peribahasa di bawah.

(i) Bahasa Jiwa Bangsa       
(ii) Bagai dakwat dengan kertas     
 (iv) Seperti air dalam kolam

1 ulasan: