CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 20 Mei 2020

LATIHAN TB BM SPM


3a. BINA AYAT
Praktis 1 : Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                 potong
(ii)               hiris
(iii)             raut
(iv)             kerat
(v)               penggal
(vi)             cencang

Praktis 2 :Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                        baring-baring
(ii)                      faham-faham
(iii)                    makan-makan
(iv)                    betul-betul
(v)                      nyaris-nyaris
(vi)                    sungguh-sungguh

Praktis 3 : Tulis dua ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (Membina ayat dengan menggunakan  Kata Homograf)

(i)    rendang               -         rendang
(ii)   semak                  -         semak
(iii)  selak                    -         selak

Praktis 4 :Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (Membina ayat dengan menggunakan Kata Banyak Makna)

(i)            cerah
(ii)           cermat
(iii)          cermin

Praktis 5 :Tulis ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)                 hias
(ii)               berhias
(iii)             menghiaskan
(iv)             menghiasi
(v)               perhiasan
(vi)             penghias

Praktis 6 :Tulis ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i)                 penampilan
(ii)               keterampilan
(iii)             bertempiaran
(iv)             berkeliaran
(v)               mengkaji
(vi)             mengaji

Praktis 7 : Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang di bawah dengan menunjukkan maksud yang jelas. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

1. Merebus
2. Menjerang
3. Mengukus
4. Memanggang
5. Menggoreng
6. Menguli

Praktis 8 :Tulis ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                 menyalahi
(ii)               menyalahkan
(iii)             mengotori
(iv)             mengotorkan
(v)               menghiasi
(vi)             menghiaskan

Praktis 9 :Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                 gamat
(ii)               diam
(iii)             bidang
.
Praktis 10 :Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang di bawah dengan menunjukkan maksud yang jelas. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, dan menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)                 lama
(ii)               berlama-lama
(iii)             lama-kelamaan
(iv)             jauh
(v)               menjauh
(vi)             kejauhan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan