CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB B

KATA HUBUNG
1)                  Kata yang menghubungkan dua atau lebih kata, frasa atau ayat.
2)                  Jenis kata hubung iaitu:
(a)                Kata hubung gabungan – dan, atau, tetapi, serta, maka, kecuali dan sebagainya.
(b)               Kata hubung pancangan – agar, kerana, supaya, selama, yang, untuk dan sebagainya.
(c)                Kata hubung berpasangan – baik… mahupun, bukan sahaja… tetapi,   walaupun… tetapi dan sebagainya.

KESALAHAN UMUM KATA HUBUNG

1.                  Perkataan bila adalah kata tanya, manakala apabila adalah kata hubung yang menunjukkan masa, tetapi kedua-duanya tidak boleh ditukar ganti dalam sesautu ayat tertentu. Contohnya:
(a)                Saya makan nasi bila lapar.                                                                             (û)
(b)               Saya makan nasi apabila lapar.                                                                        (ü)

2.                  Kata hubung kerana tidak boleh hadir selepas kata sendi oleh sebaliknya hanya perkataan sebab yang patut hadir kerana sebab adalah kelas kata nama dan untuk membentuk frasa sendi, kata sendi mestilah diikuti oleh kata nama. Contohnya:
(a)                Oleh kerana sakit, dia ke klinik.                                                                      (û)
(b)               Oleh sebab sakit, dia ke klinik.                                                                       (ü)

3.                  Kata hubung hingga, sampai dan sehingga tidak memerlukan kata sendi ke selepasnya. Contohnya:
(a)                Saya tunggu awak hingga ke petang.                                                             (û)
(b)               Saya tunggu awak hingga petang.                                                                  (ü)

4.                  Hanya kata hubung bahawa boleh hadir sebagai komplemen selepas kata kerja transitif, kata adjektif dan sebelum kata nama. Contohnya:
(a)                Dia memberitahu yang dia akan ke sini.

(b)               Dia memberitahu bahawa dia akan ke sini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan