CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB G


 KATA SENDI & FRASA SENDI
 KATA NAMA
1.                  Merupakan suatu kata tugas yang terletak di hadapan kata nama.
2.                  Berfungsi sebagai sendi / penyambung antara kata nama dengan kata lain yang ada perkaitan dalam ayat. Contohnya:
(a)                Ani pergi pasar.                                                                                               (û)
(b)               Ani pergi ke pasar.                                                                                          (ü)

3.                  Berikut  merupakan kata sendi dan fungsi yang lazim digunakan.
(a)                di                                             =  tempat dan arah
(b)               ke                                            =  tempat, arah dan masa
(c)                dari                                         =  waktu, arah dan tempat
(d)               kepada                                    =  arah yang merujuk kepada manusia
(e)                daripada                                 =  unsur abstrak, asal sesuatu, orang perbandingan
    dan keanggotaan
(f)                pada                                        =  masa, tempat bagi sesuatu perbuatan, abstark dan
    manusia
(g)               tentang                                   =  hal yang diperkatakan
(h)               mengenai                                =  merujuk kena pada sasaran
(i)                 akan, kepada, terhadap        =  pernyataan perasaan / sikap selepas kata adjektif


 FRASA SENDI
1.                  Kata intinya ialah kata sendi.
2.                  Berfungsi sebagai predikat ayat.
3.                  Boleh diperluas dengan menambahkan unsur keterangan sebelum dan selepasnya. Contohnya:
Buku itu di atas meja.            (frasa sendi)
            *          atas      =  kata arah yang menjadi keterangan kepada kata sendi di.

 KESALAHAN UMUM FRASA SENDI

1.                  Kata sendi memerlukan kata nama selepasnya. Oleh itu, penggunaan oleh kerana adalah salah kerana kerana ialah kelas kata hubung. Kata yang sesuai digunakan ialah oleh sebab.
2.                  Kata sendi yang merujuk kepada pernyataan sikap / perasaan tidak boleh ditiadakan di antara kata adjektif dengan kata nama. Contohnya:
(a)                Saya suka aiskrim ini.                                                                                      (û)
(b)               Saya suka akan aiskrim ini.                                                                             (ü)

3.                  Kata sendi akan tidak boleh digugurkan di antara kata kerja tunggal dengan kata nama. Contohnya:
(a)                Biar dia kenal diri sendiri.                                                                               (û)
(b)               Biar dia kenal akan diri sendiri.                                                                      (ü)

4.                  Kata sendi demi dan untuk tidak boleh hadir serentak dalam ayat kerana dianggap lewah. Contohnya:
(a)                Dia berusaha demi untuk kejayaannya.                                                           (û)
(b)               Dia berusaha demi kejayaannya.                                                                     (ü)

  
5.                  Kata sendi tentang dan mengenai tidak boleh bertukar ganti sewenang-wenangnya. Contohnya:
(a)                Dia tahu mengenai perkara itu.                                                                       (û)
(b)               Dia tahu tentang perkara itu.                                                                           (ü)

6.                  Frasa sendi di dalam atau di antara hanya digunakan bagi frasa nama yang berpengertian tempat atau ruang. Contohnya:
(a)                Buku itu dalam laci meja.                                                                               (û)
(b)               Buku itu di dalam laci meja.                                                                           (ü)

7.                  Kata sendi dari tidak boleh hadir selepas kata sendi semenjak atau sejak kerana  membawa maksud lewah. Contohnya:
(a)                Sejak dari tadi dia ada di situ.                                                                                    (û)
(b)               Sejak tadi dia ada di situ.                                                                                (ü)

8.                  Kata sendi pada unsur kedua dalam ayat majmuk tidak boleh digugurkan jika dihubungkan dengan kata hubung dan atau atau secara pilihan. Contohnya:
(a)                Awak ingin bertemu dengan dia atau saya?                                                   (û)
(b)               Awak ingin bertemu dengan dia atau dengan saya?                                      (ü)

9.                  Kata sendi pada unsur kedua dalam ayat majmuk tidak boleh digugurkan jika kata tersebut adalah ke. Contohnya:
(a)                Kita mahu ke sana atau sini.                                                                            (û)
(b)               Kita mahu ke sana atau ke sini.                                                                       (ü)

10.              Kata sendi pada unsur kedua tidak boleh digugurkan jika kata sendi tersebut adalah ke dan tidak berkata hubung. Contohnya:
(a)                Lajim berjalan ke sana sini.                                                                             (û)
(b)               Lajim berjalan ke sana ke sini.                                                             (ü)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan