CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB A

KATA NAMA & FRASA NAMA

 A)    KATA NAMA
1)      Kata yang menamakan manusia, benda, haiwan, tumbuhan, tempat dan konsep / abstrak.
2)      Tiga jenis kata nama, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama.
3)      Kata nama am ialah kata yang menamakan sesuatu secara umum. Lazimnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pekedai, pakaian, buaya, cendawan, tasik dan gas.
4)      Kata nama khas ialah kata yang menamakan sesuatu secara khas / khusus. Huruf awalnya ditulis dengan huruf besar. Contohnya, Ah Keat, Orlando, Sang Buaya, Rafflesia, Taman Permai dan Proton Saga.


B)     FRASA NAMA

1)      Frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai kata inti dan boleh terbina daripada satu atau lebih perkataan.
2)      Dalam ayat, frasa nama boleh terdiri daripada subjek, predikat atau objek. Contohnya,
(i)                 Ahmad menonton televisyen
 (subjek)                   (objek)
(ii)               Ahmad abang Azli
     (predikat)

 KESALAHAN UMUM KATA NAMA & FRASA NAMA
1)               Kata nama tidak perlu digandakan selepas kata bilangan yang membawa maksud   jamak / kumpulan.
(a)            Banyak sayur-sayuran ada dijual di situ.                                                          (û)
(b)           Sayur-sayuran ada dijual di situ.                                                                        (ü)
(c)            Banyak sayur ada dijual di situ.                                                                        (ü)
(d)           Kaum petani-petani itu sedang membajak sawah.                                            (û)
(e)            Kaum petani itu sedang membajak sawah.                                                       (ü)
(f)            Petani-petani itu sedang membajak sawah.                                                        (ü)

2)               Kata nama di bahagian subjek tidak perlu diulangi jika predikatnya terdiri daripada kata adjektif yang digandakan.
(a)            Bunga-bunga itu cantik-cantik belaka.                                                              (û)
(b)           Bunga itu cantik-cantik belaka.                                                                          (ü)
(c)            Bunga-bunga itu cantik belaka.                                                                        (ü)

3)               Sesuatu frasa nama mestilah berhukum D – M, iaitu unsur diterangkan mesti mendahului unsur menerangkan. Hanya nama-nama jawatan dikecualikan daripada hukum ini. Contohnya:
(a)            Menteri Perdana                                                                                                 (û)
(b)           Perdana Menteri                                                                                                 (ü)

           Contoh kesalahan frasa nama:
(a)            Cili sos Mawar enak rasanya.                                                                             (û)
(b)           Sos cili Mawar enak rasanya.                                                                             (ü)


 C)    KATA GANTI NAMA DIRI

(I)                KATA GANTI NAMA DIRI
1)      Kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia.
2)      Terdapat dalam dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak.
3)      Terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
(a)      Kata ganti nama diri pertama – aku, saya, patik, hamba, beta (tunggal), kami, kita (jamak)
(b)      Kata ganti nama diri kedua – awak, engkau, tuan hamba, tuanku, kamu (tunggal), kalian, kamu semua (jamak)
(c)      Kata ganti nama diri ketiga – ia, dia, beliau, baginda (tunggal), mereka (jamak).

(II)             KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT
1)      Terhasil daripada singkatan bentuk penuh, iaitu aku (ku), kamu (mu), engkau (kau), ia /dia (nya).
2)      Ditulis serangkai dengan kata lain yang mendampinginya. Contohnya:
(a)       Adakah buku itu kaupinjam semalam ?
(b)       Yang manakah adikmu ?


KESALAHAN UMUM KATA GANTI NAMA DIRI

1)                  Ketidaksesuaian penggunaan mengikut status seseorang, suasana konteks, dan hubungan seseorang dengan seseorang. Contohnya:
(a)                   Beliau telah dipenjarakan.                                                                             (û)
(b)                  Dia  telah dipenjarakan.                                                                                (ü)

2)                  Kata ganti nama diri bentuk jamak tidak boleh digandakan atau diawali dengan kata bilangan yang menunjukkan banyak. Contohnya:
(a)                      Mereka-mereka itu telah pun makan nasi.                                                   (û)
(b)                     Mereka itu telahpun makan nasi.                                                                 (ü)
(c)                      Semua mereka sudah tidur.                                                                          (û)
(d)                     Mereka sudah tidur.                                                                                     (ü)

3)                  Kata ganti nama diri ia dan mereka tidak boleh digunakanuntuk binatang, benda dan konsep.

4)                  Kata ganti nama diri ia tidak boleh berfungsi sebagai objek kepada kata sendi, kata kerja transitif, atau pelaku kepada kata kerja pasif diri ketiga. Contohnya:
(a)                      Surat ini untuk ia.                                                                                        (û)
(b)                     Surat ini untuknya.                                                                                       (ü)
(c)                      Beg ini dibeli oleh ia.                                                                                   (û)
(d)                     Beg ini dibeli olehnya.                                                                                 (ü)

5)                  Kata ganti nama diri ia dan nya tidak boleh diserangkaikan menjadi ianya dalam ayat.

6)                  Kata ganti nama diri singkat tidak boleh dijarakkan dengan kata yang mendampinginya.

  

(III)          KATA GANTI TANYA
1)      Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
2)      Digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat, dan bilanga. Contohnya apa, berapa, bila, mana, dan siapa.

(IV)          KATA GANTI TEMPAT
1)       Kata sana, sini, dan situ merupakan kata ganti nama tempat.
2)       Kata sana digunakan untuk tempat jauh dan kata situ tidak sejauh sana. Manakala kata sini digunakan untuk tempat yang dekat.

(V)             KATA GANTI TUNJUK
1)      Kata itu dan ini merupakan kata ganti tunjuk.
2)      Kata ganti tunjuk boleh diletak di depan kata nama atau di belakang kata nama. Contohnya:
(a)             Ini kereta. (depan)
(b)            Saya belajar di sekolah itu. (belakang)

(VI)          KATA GANTI TAK TENTU
1)   Kata ganti tak tentu terrbentuk daripadapenggandaan kata ganti tanya apa, mana, dan siapa. Contohnya apa-apa, mana-mana, dan siapa-siapa/sesiapa.

2)   Kata ini menunjukkan seseorang atau sesuatu secara tidak tentu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan