CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB F

KATA ADJEKTIF & FRASA ADJEKTIF

KATA ADJEKTIF (KA)
1.                  Kata adjektif / sifat berfungsi untuk menerangkan sifat / kebendaan suatu kata / frasa nama. Contohnya:
*          Kepalanya botak.
                             (FN)      (KA)

2.                  Terdapat 10 jenis kata adjektif, iaitu:
keadaan / sifat           -           sihat, alim, adil
warna                         -           biru, hijau, merah
ukuran                       -           tebal, renek, panjang
bentuk                        -           bulat, bujur, bundar
waktu                         -           suntuk, silam, pantas
cara                             -           sopan, hati-hati, kasar
jarak                           -           jauh, dekat, nyaris
perasaan                     -           sayu, belas, gembira
pancaindera               -           acap, merdu, wangi
kekerapan                  -           acap, sering, jarang

3.                  Imbuhan se-, ter-, dan ke-…-an ialah imbuhan pembentuk kata adjektif yang membawa maksud perbandingan. Contohnya:
*          baik     -           sebaik
*          baru     -           terbaru
*          anak     -           keanak-anakkan

4.                  Kata adjektif boleh disertai dengan kata bantu dan kata penguat sebagai kata keterangannya.FRASA ADJEKTIF (FA)
1.                  Terbina daripada kata adjektif sebagai kata intinya dan boleh diperluas dengan penggunaan kata bantu dan kata penguat.
2.                  Berfungsi sebagai predikat ayat atau boleh juga sebagai subjek ayat dengan mendukung fungsi sebagai frasa nama. Contohnya:
(a)                Ali bijak.
      (FA)

(b)               Biru warna pilihan saya.
(FA)


KESALAHAN UMUM FRASA ADJEKTIF
1.                  Kata adjektif bersifat pernyataan perasaan, oleh itu tidak boleh menerima akhiran –kan. Contohnya:
(a)                Saya bencikan awak.                                                                                       (û)
(b)               Saya benci akan awak.                                                                                    (ü)

2.                  Kata sendi tidak boleh dilenyapkan antara kata adjektif berpenyataan perasaan dengan frasa nama. Contohnya:
(a)                Saya suka limau.                                                                                             (û)
(b)               Saya suka akan limau.                                                                                     (ü)

3.                  Dua kata penguat tidak boleh hadir serentak di antara kata adjektif. Contohnya:
(a)                Dia paling pandai sekali.                                                                                (û)
(b)               Dia paling pandai.                                                                                          (ü)
(c)                Dia pandai sekali.                                                                                           (ü)
4.                  Kata adjektif berawalan ter- yang bermaksud paling tidak perlu ditegaskan lagi dengan kata penguat. Contohnya:
(a)                Anilah yang tercantik sekali di sini.                                                                (û)
(b)               Anilah yang tercantik di sini.                                                                          (ü)

5.                  Kata adjektif berawalan ter- yang bermaksud paling perlu diikuti dengan kata sandang yang jika berfungsi sebagai predikat ayat. Contohnya:
(a)                Diana terpandai di kelasnya.                                                                          (û)
(b)               Diana yang terpandai di kelasnya.                                                                  (ü)

6.                  Kata adjektif berawalan se- yang bermaksud sama dengan tidak perlu diikuti dengan kata sendi dengan selepas. Contohnya:
(a)                Diana sebijak dengan Amalina.                                                                      (û)
(b)               Diana sebijak Amalina.                                                                                   (ü)

7.                  Kata ganda adjektif berirama yang bermaksud paling / sangat tidak perlu lagi disertai dengan kata penguat sebelumnya. Contohnya:
(a)                Rumah itu hingar-bingar sekali.                                                                      (û)
(b)               Rumah itu hingar-bingar.                                                                                (ü)

8.                  Kata ganda adjektif berapitan ke-…-an yang bermaksud seperti tidak boleh diawali oleh kata seperti / agak / semacam lagi. Contohnya:
(a)                Air laut itu seperti kebiru-biruan.                                                                   (û)
(b)               Air laut itu kebiru-biruan.                                                                               (ü)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan