CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB E


  
KATA KERJA PASIF (KKP)

1.                  Kata kerja yang membentuk ayat pasif.
2.                  Kata kerja ini mengutamakan objek sebagai unsur penderita, iaitu sesuatu yang kena oleh sesuatu perbuatan yang dilakukan.
3.                  Objek atau unsur penderita terletak di hadapan ayat pasif.
4.                  Empat jenis kata kerja pasif, iaitu kata kerja pasif diri pertama dan kedua, kata kerja pasif diri ketiga, kata kerja pasif berimbuhan pasif, dan kata kerja pasif dengan kata bantu pasif “kena”.


KATA KERJA PASIF DIRI PERTAMA DAN KEDUA

1.                  Kata kerja ini diawasi oleh objek dan kata ganti nama diri pertama atau kedua.
2.                  Berasal daripada pengimbuhan aktif meN-, meN-…_kan, meN-…-i, mempeR--, mempeR-…-kan, atau mempeR-…-i yang digugurkan awalannya. Contohnya:
(a)        Saya memancing ikan. (ayat aktif)
(b)        Ikan                 saya                 pancing. (ayat pasif)
            (objek)             (KGND)          (KKP)


KATA KERJA PASIF DIRI KETIGA

1.                  Kata kerja ini berpola (objek+KKP+(oleh)+KGND3).
2.                  Ditandai dengan imbuhan di-, di-…-kan, di-…-i, dipeR-, dipeR-…-kan atau dipeR…-i. Contohnya:
(a)                Dia memancing ikan. (ayat aktif)
(b)               Ikan                 dipancing                    olehnya.                       (ayat pasif)
(objek)               (KKP)                        (KS)                          (KGND3)

  
KATA KERJA PASIF BERIMBUHAN PASIF

1.                  Kata kerja yang berimbuhan beR-, teR-, dan apitan
2.                  Mengutamakan dan meletakkan objek atau unsur penderita di hadapan ayat pasif. Contohnya:
(a)                Bajunya tidak bergosok
(objek)   (KB)  (KKP)

(b)               Tikar itu terbentang di ruang tamu.
(objek)     (KKP)         (unsur keterangan)

(c)                Sani              kegelian kerana digeletek.
(Penderita)   (KKP)


KATA KERJA PASIF DENGAN KATA BANTU PASIF “KENA”

1.                  Lazimnya kata bantu pasif “kena” hadir sebelum kata kerja dasar yang mengalami pengguguran imbuhannya. Contohnya:
(a)                Amin kesampukan tadi.
(b)               Amin kena sampuk tadi.

2.                  Kebanyakan soalan yang berkaitan dengan kata kerja pasif disoal dalam slot soalan penggunaan kata dan kesalahan umum tatabahasa bagi perkataan yang digariskan. Untuk ulasan PMR, sila rujuk imbuhan pasif.

  
FRASA KERJA PASIF

1.                  Kata intinya terbina daripada kata kerja pasif.
2.                  Jenis frasa kerja pasif adalah mengikut jenis kata kerja pasif,iaitu:
(a)                Frasa kerja pasif diri pertama dan kedua. Contohnya:
(i)                 Buku itu    saya           baca.
   (KGND1)     (KKP)

(ii)               Poster itu    awak        lukis?
    (KGND2)    (KKP)

(b)               Frasa kerja pasif diri ketiga. Contohnya:
Tikar itu   dianyam      olehnya.
       (KKP)      (KGND3)

(c)                Frasa kerja pasif berimbuhan pasif. Contohnya:
Soalan itu belum berjawab.
                              (KKP)

(d)               Frasa kerja pasif dengan kata bantu pasif kena.contohnya:
Buku itu kena conteng oleh adik.
                       
  
KESALAHAN UMUM FRASA KERJA PASIF

1.                  Memasukkan kata lain di antara kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan kata kerja positifnya. Contohnya:
(a)                Foto itu saya akan ambil.                                                                                (û)
(b)               Foto itu akan saya ambil.                                                                                (ü)

2.                  Memberikan awalan di- pada kata kerja pasif sebelum kata ganti nama diri pertama dan kedua. Contohnya:
(a)                Foto itu diambil oleh saya.                                                                              (û)
(b)               Foto itu saya ambilkan.                                                                                  (ü)

3.                  Tidak boleh menghadirkan kata sandang nya selepas kata kerja pasif diri pertama dan kedua. Contohnya:
(a)                Foto itu saya ambilkannya untuk awak.                                                         (û)
(b)               Foto itu saya ambilkan untuk awak.                                                               (ü)

4.                  Tidak boleh merangkaikan kata ganti nama diri ketiga dengan kata kerja pasif yang mengalami pengguguran awal meN-. Contohnya:
(a)                Foto itu Encik Khoo cuci.                                                                               (û)
(b)               Foto itu dicuci oleh Encik Khoo.                                                                    (ü)

5.                  Frasa kerja pasif diri pertama, kedua dan ketiga tidak menerima kata nafi bukan kecuali maklumatnya terdapat pertentangan maksud. Contohnya:
(a)                Foto itu bukan saya ambil ataupun Ani.                                                         (û)
(b)               Foto itu bukan saya ambil, tetapi Ani.                                                            (ü)Tiada ulasan:

Catat Ulasan