CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 9 April 2013

Sej T4 Bab 10


BAB 10  :   DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP
EKONOMI NEGARA

                                                                                                                                                      
1.  Maksud ekonomi dagangan

·                    pertanian dan perlombongan melibatkan lebihan pengeluaran
·                    pengeluaran dalam skala besar
·                    gunakan sumber tenaga buruh yang banyak
·                    modal yang besar
·                    teknologi yang lebih tinggi
·                    pemasaran lebih tinggi

2.         Faktor-faktor yang mendorong buruh  Cina dan India datang ke Tanah Melayu.

·                    galakan kerajaan British
·                    Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh pembesar Melayu
·                    Wujud hubungan tradisi antara kerajaan India dengan Tanah Melayu
·                    Kepesatan ekonomi Tanah Melayu
·                    Kestabilan politik
·                    kemakmuran Tanah Melayu

3.  Cara kemasukan  buruh Cina dan India ke Tanah Melayu.

      Kemasukan buruh Cina

      Sistem  tiket kredit
·                    Bakal imigran dikumpul oleh kheh-tau(ketua)
·                    Ketua ini dibayarsejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa
·                    Bakal imigran dikenali sebagai sin keh
·                    Imigran diletakkan dibawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh  majikan
·                    golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu
·                    Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju
·                    Tiba di pelabuhan mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan  majikan untuk mereka

     Sistem pengambilan kakitangan
·                    majikan akan menghantar pegawai ke China untuk mendapatkan buruh
·                    Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan
·                    pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan
     Sistem rumah kongsi
·                    pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China yang
·                    dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
·                    Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah
kongsi

      Secara berkumpulan
·                    Cara kedatangan imigran berubah ekoran wujudnya  tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura
·                    Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke
·                    Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan  lada hitam

      Kemasukan buruh India

      Sistem buruh bebas
·                    datang sendiri dengan biaya masing-masing
·                    kedatangan mereka diaturkan  oleh orang atau  kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi
·                    setelah tiba di Tanah Melayu bebas memilih tempat dan pekerjaan yang  dikehendaki

      Sistem kontrak
·                    majikan akan  membiayai  tambang  mereka ke Tanah Melayu
·                    Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum

      Sistem Kangani
·                    Seorang kangani akan akan diberi lessen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.
·                    Kangani akan diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga tiba di Tanah Melayu
·                    Seorang Kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing

4.   Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.

·                    tidak terdapat kesepaduan kaum menyulitkan proses perpaduan kaum
·                    Lokasi orang Melayu di bandar, ,India  di ladang,, dan C ina di bandar
·                    pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi
·                    perbezaan bahasa pertuturan
·                    kehidupan sosial yang berbeza
·                    menggunakan bahasa  ibunda
5.         Kesan-kesan daripada penigkatan jumlah kemasukan Imigran India  dan Cina ke Tanah Melayu.

·                    pembentukan masyarakat majmuk
·                    wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum
·                    jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
·                    penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan
·                    tidak terdapat interaksi antara kaum
·                    tidak ada perpaduan antara kaum

o% � i f @/ �+ y:Symbol;mso-ansi-language: FI;mso-bidi-font-weight:bold'>·                    Raphael                                                                                                                                                                                                        
  ( c )    Faktor kewujudan gerakan Renaissance di  Itali.  

·                     Kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francesco Petrarch , Niccolo Machiavelli  dan Giovanni Bocaccio                                                                                                      
·                    Semangat inkuari / semangat ingin tahu
·                    Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
·                    Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
·                    Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat  perkembangan idea-idea baru
·                    Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi  perdagangan utama  yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di  Eropah
·                    Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali dan mereka  menjadi penaung ( patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis                                                                                                                                  
·                    Berlakunya persaingan antara bandar-bandar d Itali untuk mendapatkan tokoh seniman dan cendiakiawan
·                    Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan   
·                    Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung  dari bandar ke bandar

(d)        Kesan perkembangan Zaman Renaissance di Eropah.                     

       Politik

·                    Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang  termasuk seni lukis,seni ukir, persuratan, politik, ekonomi dan sosial.
·                    Kemunculan monarki baru
·                    Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
·                    Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
·                    Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertaambah kurang

       Ekonomi

·                    Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan  meluas
·                    Kegiatan ekonomi  sara diri kian pupus
·                    Perkembangan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa
·                    Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
·                    Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi  ( teknik melukis peta) dan astronomi
·                    Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri , keobjektifan dan eksperimen
·                    Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan.

      Sosial

·                    Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
·                    Mendorong kemajuan dalam seni  muzik, lukisan dan ukiran           
·                    Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
·                    Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik ,falsafah dan metafizik
·                    Menekankan tanggungjawab sosial seseoraang dalam masyaarakat
·                    Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya   keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi   memajukan kehidupan manusia.
·                    Mempunyai sifat inkuiri
·                    Mempunyai sifat berani untuk meneroka
                                                                                                                                                                                                                                                      


3. GERAKAN REFORMATION

 (a)     Maksud Reformation. 
·                    Suatu gerakan yang berlaaku di Eropah Barat pada abad ke 16
·                    Berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik  / membentuk sesuatu yang baru 
·                    Mempunyai kaitan dengan agama Kristian                                                                                                                                    
                                                                                                                                       

(b)       Tokoh gerakan Reformation
·                    Martin Luther                                                                                                                    
·                    Huldreich Zwingli
·                    John Calvin

( c )      Faktor-faktor
·                    Berlaku kepincangan , rasuah dan penyelewengan apabila Gereja Katolik meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
·                    Menentang gaya hidup penguasa gereja Katolik yang mirip kepada gaya  hidup pemerintah  dan golongan bangsawan
·                    Menentang gaya hidup penguasa yang tidak  begitu mencerminkan  kehidupan  keagamaan
·                    Menentang amalan institusi gereja Katolik  yang menjual sijil Indulgences  iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa
·                    Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan cepat dan murah
·                    Tindakan Martin Luther ,profesor ilmu teologi menentang amalan indulgences 
·                    Luther berpendapat dalam bidang pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohaninya
·                    Kejayaan gerakan ini didorong oleh penyebaran mazhab protestant

                                                                                                                       


( d )     Kesan gerakan Reformation.
·                    Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
·                    Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
·                    Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai  mazhab  Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman  mereka
·                    Kuasa institusi gereja telah dicabar secara terbuka
·                    Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
·                    Monarki baru ingin  membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
·                    Raja England ( Raja Henry VIII ) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom  dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

2 ulasan:

  1. nota ini sangat membantu sya untuk menjawab kertas peperiksaan :)

    BalasPadam
  2. catatan ini sangat berguna untuk membuat kerja kursus sejarah

    BalasPadam