CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 9 April 2013

sej T4 Bab 9


BAB 9        :        PERKEMBANGAN DI EROPAH

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah


1.         ZAMAN GELAP DI EROPAH
           
a)         Maksud Zaman Gelap
·                    Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rom
·                    merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
·                    Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
·                    Eropah mengalami kemorosotan dalam perdagangan
·                    Eropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaran

b)        Ciri-ciri zaman gelap

Politik
·                    Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah
·                    Berlaku huru-hara
·                    Kemunculan golongan Baron
·                    Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
·                    Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
·                    Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah
·                    Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
·                    Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
·                    Pembentukan sistem feudal  
·                    Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak rajaa
·                    Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana

Ekonomi
·                    Kegiatan ekonomi terhad 
·                    Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
·                    Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
·                    Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam
·                    Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
·                    Perniagaan secara kecil-kecilan
·                    Perniagaan meneerusi sistem tukar barang
·                    Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad

Sosial
·                    Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
·                    Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan
·                    Kemerosotan kehidupan perbandaran
·                    Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan


c)         Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan ( Perubahan- perubahan )
·                    Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
·                    Gereja menjadi ejen penyatuan
·                    Peningkatan aktiviti pertanian
·                    Kemunculan perdagangan
·                    Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
·                    Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan
·                    Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
·                     Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat
·                    Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
·                    Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

d)        Persamaan  sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional

·                    Raja menjadi penaung dalam negara
·                    Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
·                    Raja mempunyai pembesar-pembesar
·                    Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
·                    Pembesar memberi khidmat kepada raja
·                    Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar

           
2.         ZAMAN RENAISSANCE

(a)       Maksud Renaissance       
·                    Berasal daripada perkataan  Itali renisciment  yang bermaksud kelahiran
      Semula
·                    Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang  seni dalam Tamadun Yunani dan Rom
·                    Menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya
     
(b)       Senaraikan tokoh Zaman Renaissance. 

                                                                                                    
·                    Leonardo Da Vinci
·                    Michelangelo
·                    Niccolo Machiavelli                                                                                                           
·                    Francesco Petrarch
·                    Johann Sebastian Bach
·                    Nicholas Copernicus
·                    Galilei
·                    Raphael                                                                                                                                                                                                        
  ( c )    Faktor kewujudan gerakan Renaissance di  Itali.  

·                     Kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francesco Petrarch , Niccolo Machiavelli  dan Giovanni Bocaccio                                                                                                      
·                    Semangat inkuari / semangat ingin tahu
·                    Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
·                    Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
·                    Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat  perkembangan idea-idea baru
·                    Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi  perdagangan utama  yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di  Eropah
·                    Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali dan mereka  menjadi penaung ( patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis                                                                                                                                  
·                    Berlakunya persaingan antara bandar-bandar d Itali untuk mendapatkan tokoh seniman dan cendiakiawan
·                    Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan   
·                    Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung  dari bandar ke bandar

(d)        Kesan perkembangan Zaman Renaissance di Eropah.                     

       Politik

·                    Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang  termasuk seni lukis,seni ukir, persuratan, politik, ekonomi dan sosial.
·                    Kemunculan monarki baru
·                    Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
·                    Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
·                    Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertaambah kurang

       Ekonomi

·                    Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan  meluas
·                    Kegiatan ekonomi  sara diri kian pupus
·                    Perkembangan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa
·                    Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
·                    Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi  ( teknik melukis peta) dan astronomi
·                    Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri , keobjektifan dan eksperimen
·                    Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan.

      Sosial

·                    Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
·                    Mendorong kemajuan dalam seni  muzik, lukisan dan ukiran           
·                    Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
·                    Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik ,falsafah dan metafizik
·                    Menekankan tanggungjawab sosial seseoraang dalam masyaarakat
·                    Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya   keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi   memajukan kehidupan manusia.
·                    Mempunyai sifat inkuiri
·                    Mempunyai sifat berani untuk meneroka
                                                                                                                                                                                                                                                      


3. GERAKAN REFORMATION

 (a)     Maksud Reformation. 
·                    Suatu gerakan yang berlaaku di Eropah Barat pada abad ke 16
·                    Berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik  / membentuk sesuatu yang baru 
·                    Mempunyai kaitan dengan agama Kristian                                                                                                                                    
                                                                                                                                       

(b)       Tokoh gerakan Reformation
·                    Martin Luther                                                                                                                    
·                    Huldreich Zwingli
·                    John Calvin

( c )      Faktor-faktor
·                    Berlaku kepincangan , rasuah dan penyelewengan apabila Gereja Katolik meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
·                    Menentang gaya hidup penguasa gereja Katolik yang mirip kepada gaya  hidup pemerintah  dan golongan bangsawan
·                    Menentang gaya hidup penguasa yang tidak  begitu mencerminkan  kehidupan  keagamaan
·                    Menentang amalan institusi gereja Katolik  yang menjual sijil Indulgences  iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa
·                    Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan cepat dan murah
·                    Tindakan Martin Luther ,profesor ilmu teologi menentang amalan indulgences 
·                    Luther berpendapat dalam bidang pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohaninya
·                    Kejayaan gerakan ini didorong oleh penyebaran mazhab protestant

                                                                                                                       


( d )     Kesan gerakan Reformation.
·                    Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
·                    Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
·                    Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai  mazhab  Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman  mereka
·                    Kuasa institusi gereja telah dicabar secara terbuka
·                    Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
·                    Monarki baru ingin  membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
·                    Raja England ( Raja Henry VIII ) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom  dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

Tiada ulasan:

Catat Ulasan