CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 9 April 2013

Sej T4 Bab 2


BAB 2 :      PENINGKATAN TAMADUN


Tamadun India.

Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik. ( Peranan pendidikan dalam  Tamadun India)                
·                    Mementingkan keagamaan
·                    Agama  Hindu sebagai teras
·                    Didominasi  oleh kaum lelaki
·                    Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
·                    Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
·                    BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
·                    Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda
·                    Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
·                    Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
·                    Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
·                    Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

Tujuan pendidikan

·                    adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
·                    Segala hukuman agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup
            sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama
·                    untuk capai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan,
·                    Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains.
·                    Pendidikan di India bertujuan untuk menambah ilmu
·                    bertujuan  mengatasi butahuruf
·                    Pendidikan juga untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan.

Aspek penekanan dalam pendidikan

·                    Mementingkan keagamaan dan agama Hindu
·                    Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
·                    seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya veda yang mengandungi
            peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama.
·                    Mereka juga harus belajar karya sainstifik dan falsafah


Pusat dagangan dan pelabuhan di India.

·                     Anga                    Kalinga                  Karusa.


 Contoh pelabuhan penting

·                    Tamralipti               Ghantashala,          Kadura           Broach             Chual  Kalyan
·                    Cambay
           
 Hasil dagangan di India.

·                    Senjata                   gading gajah         emas    berlian             mutiara.

Perusahaan di India
·                    pengeluaran tekstil      kain kapas       sutera.  barang emas    mutiara           batu permata.


 Sresthin

·                     persatuan perdagangan dan perusahaan
·                    wujud disetiap bandar
·                    contoh  persatuan itu ialah persatuan tukang kayu, tukang logam,
            tukang kulit  
·                    Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji
            pekerja.
·                    Undang-undang telah digubal untuk mengawal persataun.
·                    Pelaksanaan undang-undang telah diawasi oleh raja.Cukai di India.

·                    Diperkenalkan sejak Zaman Maurya
·                    Hasil pertanian dan hasil buah-buahan
·                     untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

           
Negara yang menjalinkan hubungan dagangan dengan India.

·                    Hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri langka, rantau
            Asia Tenggah dan Asia Tenggra.
·                    Sejak tahun 100M, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu.


Kemajuan yang dicapai dalam bidang perdagangan tamadun India.
           
           
·                    Aktiviti perdagangan mengalami perkembangan pesat kerana melibatkan
·                    Perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Maedonia,
·                    Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggara.
·                    Pusat Perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata,
·                    gading gajah, emas, berlian dan mutiara.
·                    Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan Negara luar seperti
·                    Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, kalian dan Cambay.
·                    Di setiap bandar wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai sresthin antaranya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit.
·                    Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja.
·                    Raja menggubal undang-undang untuk mengawasi perjalanan persatuan perdagangan.
·                    Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik dengan  menggunakan mata  wang sebagai medium jual beli.Contoh bentuk mata wang emas dan dikenali sebagai dinara, wang perak dan wang daripada cangkerang siput.
·                    Terdapat sektor perusahaan seperti pengeluaran tekstil, kain kapas, sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata.
·                    Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan
·                    Seperti hasil pertanian dan buah-buahan.
·                    Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja.
·                    Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi.
·                    Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi.


Tamadun China

Jenis kegiatan ekonomi zaman Dinasti Shang.

·                    kemajuan dalam pertanian
·                    perdagangan dalam negeri
·                    perdagangan maritim,
·                    perusahaan
·                     pembentukan persatuan perniagaan.
           
Sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian.

·                    Dalam bidang pertanian tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman     
·                    Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan
·                    kereta sorong beroda serta penyisir tanah.
·                    Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga
      kesuburan tanah.
·                    Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang.
·                    Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air  dalam pertanian terkawal.
·                    Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan.
           
Kesan perkembangan perusahaan dalam tamadun China.

·                    Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi.
·                    Perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di laur China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat.
·                    Hasil dagangan dibawa melalui jalan darat, iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melaluai Jalan Laut mulai zaman Dinasti Tang.
·                    Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasan-kawasan tersebut.
·                    Hasil perusahaan China bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan dalam negeri China sendiri.
·                    Muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar.
·                    Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan system perhubungan, iaitu pembinaan jalan raya, jambatan, dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan