CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 9 September 2012

Percubaan PMR BM 2 Pahang


Percubaan PMR BM 2 Pahang

Baca  petikan  di  bawah  dengan  teliti.  Berdasarkan  petikan  tersebut,  tulis  sebuah  ringkasan tentang  kepentingan mewujudkan  hutan  rekreasi  di  negara  kita. Panjang  ringkasan  anda hendaklah  tidak melebihi 80  patah  perkataan.  Anda  digalakkan  supaya menggunakan  ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kini  penduduk  dunia  telah  mula  memberikan  perhatian  terhadap  alam  semula  jadi. Masyarakat mula menyedari pentingnya  hutan  kepada  alam  dan  hidupan  khususnya manusia. Maka  langkah-langkah  yang  pragmatik  mula  difikirkan  demi  kelangsungan  hutan.  Kawasan hutan  dijadikan  kawasan  rekreasi  dan  tempat  beriadah,  sesuai  dengan  persekitarannya  yang tenang,  hijau  dan  damai.  Sehubungan  dengan  itu,  kerajaan  telah  mengambil  inisiatif mewujudkan hutan  rekreasi bagi memenuhi kepentingan yang  tertentu.

Antara  kepentingannya  termasuklah menyediakan  tempat-tempat untuk beristirahat dan beriadah  seperti  tempat  .untuk  berkelah  dan  bermandi-manda,  tempat  menikmati  keindahan taman  tumbuh-tumbuhan,  tempat  meninjau  persekitaran  hutan  dan  sebagainya.  Selain  itu, dengan  adanya  hutan  rekreasi  ini,  dapat  menyedarkan  masyarakat  tentang  pentingnya memelihara  keaslian  alam  sekitar  dan  khazanah  yang  berharga.  Dalam  masa  yang  sama, perasaan cinta dan menghargai alam  sekitar dapat dipupuk dalam  kalangan generasi muda.

Bagi  individu  yang  sentiasa  beke~a dalam  tekanan,  mereka  dapat membebaskan  diri
dan  fikiran  daripada  kesibukan  kerja  harian  dan  kesibukan  kota.  Pelbagai  aktiviti  dapat
dilakukan  di  hutan  rekreasi  ini.  Antaranya  termasuklah  aktiviti  mendaki  bukit  dan  gunung, berkhemah  di  hutan,  menyertai  aktiviti  lasak  seperti  menjelajah  hutan,  kawat  berpandu  dan sebagainya.  Secara  tidak  langsung,  aktiviti  ini  dapat memberikan  dorongan dan peluang  untuk menjelajah kawasan hutan sambil menikmati serta menghargai keindahannya.

Dengan  adanya  hutan  rekreasi  juga,pihak-pihak  tertentu  dapat  menambah  kawasan kajian  dan  penyelidikan  terhadap ekologi  hutan  tropika  bagi  tujuan  pelajaran  dan  pengetahuan sains,  terutamanya  golongan muda  dan  pelajar.  Dengan  itu,  kawasan  hutan  dapat dikekalkan supaya  dapat  berfungsi  sebagai  pengimbang  alam  sekitar  dan  bertindak  sebagai  penapis kepada  kegiatan  pembangunan  lain  di  sekelilingnya.  Tarikan  flora  dan  fauna  daripada  habitat aslinya  yang  dipersembahkan  dalam  bentuk  keunikan  semula  jadi  mampu  memberikan kepuasan kepada para pengunjung yang benar-benar mencintai keindahan alam semula jadi.


(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rencana Hutan Rekreasi dan Muzium Terbuka Hutan


Bahagian A(ii) - Pemahaman
[10 markah}

Berdasarkan petikan Sahagian A(i),  jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan
ayat anda sendiri.
1. Apakah maksud rangkai kata mengambil inisiatif?  [2 markah]
2.  Berdasarkan petikan  , mengapakah  langkah-langkah diambil untuk memastikan
kelangsungan hutan? [4 markah]
3. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya kita  tidak memelihara hutan-hutan di
negara kita ( 4m )Sahagian B
[20markah]
Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang  punca-punca keracunan
Makanan. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Punca-punca Keracunan Makanan

§               Pengabaian kebersihan premis jualan
§               Makanan yang terdedah
§               Tidak mencuci tangan sebelum makan
§               Peralatan yang tidak bersihSahagian C
[40 markah]
Pilih satu daripada soalan di bawah.  Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada
180 patah perkataan.

1.  Budi Bahasa Budaya Kita
Nyatakan ciri-ciri seorang yang berbudi  bahasa.

2.  lbu bapa merupakan ketua dalam institusi keluarga.
Huraikan peranan  ibu bapa dalam  membentuk keluarga bahagia.

3.  Anda akan menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh pihak sekolah.Tajuk
syarahan  ialah" Perpaduan  Menjamin Kesejahteraan Negara ".
Sediakan teks syarahan  selengkapnya.

4.  Belakangan  ini,  kejadian  jenayah  sering berlaku di kawasan setempat.
Hal  ini menjadi kebimbangan kepada  pelbagai pihak.
Nyatakan peranan masyarakat dalam menjamin  keselamatan setempat.

5.  Peribahasa  " Kalau  tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya" bermaksud
cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Tulis sebuah  cerita  berdasarkan maksud  peribahasa tersebut.Bahagian D
[10 markah]

Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel yang tefah anda kaji di  sama ada di Tingkatan 1,
Tlngkatan 2 atau Tingkatan 3
i) Bukan Duniaku, karya Aida Shakira
ii)  Le.stari Bukit Menghijau karya Syed Mahadzir
iii) Merenang Gelora karya Ruslan Ngah


Nilai
§               Kasih sayang 
§               Kerajinan 
§               Ketabahan

 Berdasarkan novel yang anda kaji,  huraikan satu contoh peristiwa bagi setiap nilai di atas. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan