CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 5 Julai 2010

RUMUSAN

Soalan 1 : Rumusan

[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan sains dan teknologi dalam membina tamadun manusia dan kekangannya dalam memajukan ekonomi negara.. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Sejarah telah membuktikan bahawa sains dan teknologi telah wujud dalam kehidupan masyarakat tamadun terdahulu dan amat penting dalam membina kemajuan sesebuah bangsa. Gandingan sains dan teknologi itu terlalu kuat impaknya dalam kehidupan sosial manusia yang primitif, sains dan teknologi juga memainkan peranan penting sebagai salah satu sumber untuk meneruskan kehidupan.

Masyarakat pengembara primitif menjadikan sains dan teknologi sebagai panduan dalam aktiviti pemburuan yang merupakan mata pencarian utama mereka termasuk untuk mengesan jejak binatang. Selain itu, pemburu juga perlu bijak mengelak daripada binatan buruan tercium bau mereka dan harus memiliki sedikit ilmu anatomi binatang iaitu bahagian yang paling rawan untuk sasaran senjata. Walaupun agak terbatas perkembangan ilmu sains dan teknologi yang digunakan itu, namun perkembangannya cukup bernilai dan sesuai dengan keadaan masyarakat primitif tersebut. Sains dan teknologi juga turut diaplikasikan dalam pembuatan senjata untuk memburu seperti tombak, anak panah dan busur serta lembing. Senjata itu juga boleh ditajamkan dan diruncingkan dengan menerapkan ilmu sains dan teknologi. Bahan-bahan untuk membuat tombak, panah dan lembing serta binatang-binatang buruan itu pula adalah intipati dalam semula jadi manakala melatih diri untuk menjadi pemburu mahir dan berwibawa pula adalah terbit daripada kemampuan manusia.

Justeru, jelaslah bahawa kepentingan sains dan teknologi adalah amat penting dalam segenap aktiviti kehidupan manusia sekali gus merupakan fenomena sosial sejak dahulu kala lagi. Baik masyarakat primitive mahupun masyarakat moden hari ini, aktiviti kehidupan tidak boleh dipisahkan dengan sains dan teknologi. Bezanya ialah bagaimana sains dan teknologi itu diaplikasikan mengikut kesesuaian zaman dan kehidupan hari ini pastinya memerlukan sains dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Keagungan sesebuah tamadun yang sedang dibina hari ini juga terletak sepenuhnya kepada sejauh mana tamadun berjaya mengaplikasikan sains dan teknologi dalam memudahkan kehidupan penduduknya. Selain sains dan teknologi, kemajuan sesebuah negara juga diukur pada kemampuan penduduknya memahami ilmu sains dan teknologi tersebut dengan meluas dan tinggi.

Petani-petani di Jepun amat mahir dalam mengaplikasikan konsep sains dan amalan pertanian mereka tidak hanya sekadar memahami apa itu kompos sebaliknya memiliki pemahaman yang tinggi mengenai ekosistem. Kebanyakan bahan bacaan di negara ini seperti majalah dan buku lebih banyak diterbitkan dengan medium yang lebih ringan seperti hiburan, sukan atau novel remaja. Justeru, bagi memastikan masyarakat di negara ini setaraf dengan penduduk di negara maju lain terutama Jepun, lebih banyak penulisan dengan tema sains dan teknologi diperlukan. Penulis tersebut pula tidak hanya mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan yang tinggi berkenaan sains dan teknologi malah berupaya membawa tema tersebut dalam masyarakat.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Utusan Melayu
Sains dan Teknologi Membina Tamadun Manusia, Jun 2005)
Soalan 2 : Pemahaman
Soalan 2 (a) Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata intipati alam semula jadi. ( 2 markah]
(ii) Bagaimanakah sains dan teknologi membantu kehidupan masyarakat primitif dan moden?
[3 markah]
iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat supaya
menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian? [4 markah]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan