CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 27 Julai 2010

PENILAIAN KURIKULUM 3- Sejarah Ting 2

PENILAIAN KURIKULUM 3
SMK FELCRA BUKIT KEPONG
SEJARAH TINGKATAN 2

Arahan : Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.
Fokus : Bab 3 , 4, 5

1. British telah meluaskan pengaruhnya ke Tanah Melayu. Apakah nilai yang perlu ada pada penduduk pada masa ini ?
A. Kesetiaan kepada negara B. Menghormati perlembagaan
C. Berani menentang penjajah D. Kerjasama antara kaum

2. Sultan Zainal Abdin enggan mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909. Mengapakah baginda berpendirian demikian ?
A. Kedaulatan negeri tergugat B. Kehilangan tahta kerajaan
C. Dipaksa menerima ketuanan Siam D. Bercanggah dengan perlembagaan negeri

3. Senarai berikut merupakan kuasa kuasa Eropah yang bersaing di benua Afrika dan Asia
- British
- Perancis
- Jerman
Apakah faktor yang menyebabkan persaingan kuasa Eropah tersebut ?
I. Menguasai tanah jajahan II. Menguasai bahan mentah
III. Memperkukuh angkatan tentera IV. Mendapatkan tenaga buruh mahir
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

4. Jadual berikut menunjukkan rancangan kuasa besar untuk membuka pertempatan di Asia Tenggara
- Perancis – Segenting Kra
- Jerman – Pulau Langkawi
- Rusia – Ujung Salang

Bagaimanakah British menghadapi persiangan kuasa Eropah tersebut ?
A. Menjalinkan hubungan dengan pemerintah tempatan
B. Memberi bantuan ketenteraan
C. Menandatangani perjanjian dengan Siam
D. Menandatangani perjanjian denga kuasa- kuasa Eropah

5. Berikut menerangkan tindakan yang diambil oleh sultan .

 Sultan Kelantan – memberi konsesi tanah kepada Duff Development Company
 Sultan Terengganu – menerima permohonan Amerika Syarikat untuk membuka pertempatan di Pulau Redang

Mengapakah tindakan ini diambil
A. kelemahan pengaruh Siam B. kelemahan pengaruh British
C. Kegagalan Perjanjian Bangkok 1909 D.Kegagalan Perjanjian Sulit British –Siam 1897

6. Di bawah merupakan nama pegawai British di negeri Melayu pada tahun 1902
- W.A. Graham – Kelantan
- Meadowe Frost – Kedah
- H.E. Duke – Perlis
Apakah peranan mereka ?
A. Residen B. Wakil British C. Residen Jeneral D. Penasihat sultan

7. Perjanjian Perisytiharan British –Siam 1902
Apakah kepentingan perjanjian di atas kepada negeri Melayu utara ?
A. mendapat hak wilayah asingan B. menguasai negeri
C mengukuhkan pengaruhnya D. menempatkan residen

8. Perjanjian Bangkok 1909.
Mengapakah sultan di negeri Melayu utara enggan mengiktiraf perjanjian ini ?
A. mereka tidak dibawa berbincang B. tidak dibenarkan memerintah
C. tidak mahu menerima penasihat British D.tidak mahu menjadi negeri naungan Siam

9. Pada 1910 George Maxwell dilantik sebagai penasihat British di Kedah. Beliau telah ...
I. menggunakan kalender Masihi
II. tidak menapis surat rasmi
III. penasihat British ialah ketua pentadbir
IV. menggunakan Bahasa Inggeris dalam bidang perundangan

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

10. Berikut merupakan tindakan Tunku Mahmud di Kedah .
 Menggunakan kalender hijrah
 Mengutamakan perlantikan orang Melayu dalam pentadbiran
 Menggunakan Bahasa Melayu dalam penulisan rasmi

Apakah nilai yang ditunjukkan dalam tindakan baginda ini ?
A. Jati diri B. Toleransi C. Diplomasi D. Hemah tinggi

11. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kapten Meadowe di Perlis
 Penggubalan undang-undang
 Penubuhan Jabatan Hasil dan cukai
 Penubuhan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadi
Apakah tujuan beliau mengambil langkah ini ?
A. menjaga keamanan B. Menarik pelabur luar
C. mengukuhkan kuasa British D. Menjaga kebajikan penduduk

12. Bagaimanakah Sultan Zainal Abidin III mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu selepas Perjanjian Bangkok 1909
A. Menggubal perlembagaan B. Memperbesar angkatan tentera
C. Menjalin hubungan baik dengan British D. Menghantar bunga emas kepada Siam

13. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada Kangchu di negeri Johor ?
A. berkuasa ke atas buruh Cina di kawasan ladang
B. berkuasa memungut cukai lada hitam dan gambir
C. berkuasa membawa masuk buruh Cina ke Johor
D. berkuasa mengawal penanaman lada hitam dan gambir

14. Negeri Johor berjaya mengekalkan kedaulatannya sehingga tahun 1914. Faktor utama yang membawa kejayaan ini ialah ..
A. Perpaduam rakyat B. Pertahanan yang kuat
C. Pembangunan ekonomi D. Pemerintah yang bijaksana

15. Maklumat berikut berkaitan dengan Temenggung Ibrahim
 Anak kepada Temenggung Abdul Rahman
 Mendirikan pusat pentadbiran di Tanjung Puteri
Bagaimanakah beliau memajukan ekonomi Johor
I. membawa masuk buruh Cina II. memperkenalkan Sistem Kangchu
III. mengurangkan kadar cukai eksport IV.menyediakan kemudahan di pelabuhan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

16. Dalam Sistem Kangchu , Surat Sungai digunakan untuk..
A. memerintah kawasan tersebut
B. melombong bijih timah
C menguasahakan pertanian di tebing sungai
D.menjalankan perdagangan di muara sungai

17. Senarai di bawah merupakan sumbangan Sultan Abu Bakar kepada permodenan negeri Johor
 Menjamin keamanan
 Memodenkan pentadbiran
 X
Apakah X ?
A. memindahkan pusat pentadbiran
B. menggubal perlembagaan negeri
C memperkenalkan tanaman dagangan
D. membuka kawasan perlombongan

18. Pada 1885 Sultan Abu Bakar telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan British. Perjanjian ini membolehkan Sultan Abu Bakar ..
I. diiktiraf sebagai pemerintah Johor
II. berhubung dengan kuasa barat lain
III. meluaskan perdagangan dengan negara Eropah
IV.berhubung terus dengan kerajaan British di London

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

19. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1885 dianggap penting kerana..
A. melahirkan negara bersifat demokrasi
B. ianya menjadi asas institusi kesultanan
C. digunakan untuk majlis mesyuarat negeri
D. menjadi garis panduan bagi institusi raja berperlembagaan

20. Antara sumbangan Dato Jaafar Bin Mohamad kepada Johor ialah ..
A. memartabat Bahasa Melayu
B. melukis peta pembangunan negeri
C mewajibkan pendidikan kepada semua rakyat
D. mengawal hubungan Johor dan British

21. Mengapakah Sultan Abu Bakar sering melawat England ketika memerintah Johor ?
A. Melanjutkan pelajaran
B. Menguruskan perniagaan
C. Menziarahi kaum keluarga
D. Mempelajari teknik pertanian moden

22. Pada 1868 Ratu Great Britain menganugerahkan gelaran Maharaja kepada Sultan Abu Bakar. Apakah kesan peristiwa ini ?
A. penasihat Inggeris dilantik di negeri Johor
B. kedudukan baginda setaraf dengan residen British
C. pegawai British dilantik ke dalam pentadbiran negeri
D. kedudukan baginda lebih tinggi daripada pegawai British yang lain

23. Bagaimanakah Sultan Brunei mentadbir Sarawak sebelum kurun ke -19 ?
A. melantik pegawai British B. melantik pembesar tempatan
C menempatkan pembesar Brunei D. menabalkan raja tempatan.

24. Pada 1830-an sultan Brunei telah melantik Pangeran Indera Mahkota mentadbir Sarawak. Mengapakah sultan berbuat demikian ?
I. memajukan negeri II. menguasai kekayaan
III. mengukuhkan kuasa IV. menjamin kedaulatan negeri
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

25. Kedatangan Pangeran Indera Mahkota telah dianggap merugikan pembesar tempatan . Mengapakah ianya dikatakan demikian ?
I. dilucutkan jawatan II. dikerah tanpa upah
III. hilang kuasa pentadbiran IV. hilang punca pendapatan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

26. Pemerintahan Pangeran Indera Mahkota di Sarawak mengakibatkan kebangkitan penduduk tempatan untuk menentangnya. Apakah kesan langsung daripada peristiwa tersebut ?
A. pentadbiran Sarawak diselaraskan
B. penyerahan Sarawak kepada Brooke
C Pengeran Indera Mahkota disingkirkan
D. Pengembalian kuasa pembesar tempatan

27. Dialog di bawah mungkin berlaku di istana Brunei.
Sultan : Beta hendak kamu pergi ke Sarawak dengan segera untuk menyelesaikan masalah di situ.
Pangeran Raja Muda Hashim : perintah dijunjung Tuanku
Berdasarkan dialog tersebut apakah masalah yang perlu diselesaikan oleh beliau ?
A. pengutipan cukai B. Penguasaan hasil antimoni dan emas
C. pemberontakan penduduk D. Pergaduhan antara kaum


28. Perjanjian 1841 telah ditandatangani antara James Brooke dan Pangeran Raja Muda Hashim. Mengapakah perjanjian tersebut dianggap penting kepada James Brooke ?
A. dapat mengutip cukai B. dapat berdagang
C menjadi pemerintah D. memonopoli hasil perlombongan

29. Apakah kelebihan yang dimiliki oleh James Brooke sehingga berjaya mempengaruhi Pangeran Raja Muda Hashim memohon bantuan James menamatkan pemberontakan pembesar Sarawak ?
A. memiliki modal yang besar
B. memiliki kelengkapan perang
C. memiliki sejumlah kapal perang yang banyak
D. memiliki pengalaman menghapuskan pemberontakan di tempat lain

30. Pada 1841 , James Brooke telah membedil bandar Kuching . Tindakan ini bertujuan ..
A. memusnahkan kubu lanun
B. mematahkan percubaan pemberontakan
C. menamatkan pemberontakan Datuk Patinggi Ali
D. memberi amaran kepada Pangeran Raja Muda Hashim

31. Pada 1846 Sultan Omar Saifuddin bersama dengan pembesar tempatan telah melancarkan serangan ke atas James brooke . namun usaha mereka gagal . Kesan kegagalan ini kepada James Brooke ialah ..
A. diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak yang merdeka dan berdaulat
B. boleh melaksanakan pungutan cukai di kawasan yang telah ditetapkan
C. boleh memerintah Kuching
D. berhak memungut cukai di Kuching

32. James Brooke melibatkan pembesar pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sarawak. Apakah tujuan James Brooke berbuat demikian ?
A. menjimatkan kos pentadbiran B. memenuhi kehendak sultan Brunei
C mengatasi masalah kekurangan pegawai D. dapatkan sokongan penduduk tempatan

33. Tidak banyak sekolah didirikan untuk masyarakat dayak atau bumiputera oleh James Brooke. Mengapakah ia mengambil tindakan sedemikian ?
A. kekurangan kewangan
B. masyarakat tidak meminta atau mendesak
C. mengekalkan cara hidup tradisional
D. mengelakkan penentangan oleh kaum pribumi

 dianggotai oleh residen Bahagian Pertama dan empat orang Datu Melayu
 Bertujuan menasihati James Brooke
 Membuat dasar dan meluluskan undang-undang

34. badan yang melaksanakan fungsi di atas mungkin sekali ialah
A. Majlis Negeri B. Majlis Tertinggi C. Mahlis Bahagian D. Majlis tempatan

35. Hasil hutan yang manakah antara berikut bukan dihasilkan di Sarawak
A. sarang burung B. Rotan C. Getah jelutung D. ubi

36. Persatuan Sementara Borneo Utara Berthad berusaha untuk mendapatkan Piagam Diraja daripada kerajaan British. Mengapakah persatuan tersebut perlu berbuat demikian ?
I. menambah modal II. menguatkan pertahanan
III. memajukan perniagaan IV. mengukuhkan kedudukan

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

37. pada 1881 kerajaan British menyerahkan Piagam Diraja kepada SBUB. Ini membolehkan SBUB ...
A. menghalang pertapakan kuasa asing lain B.meluaskan pengaruhnya
C mendapatkan modal untuk berniaga D. mempunyai kuasa untuk mentadbir

38. Pada 1888 satu perjanjian telah ditandatangani iaitu Perjanjian Perlindungan Borneo Utara. Bagaimanakan British mengukuhkan pengaruhnya di Sabah melalui perjanjian tersebut ?
A. menguasai hasil buminya B. mengawal hubungan luarnya
C menentukan pegawai pentadbirnya D.menetapkan bidang kuasa gabenor

39. Semasa pemerintahan SBUB di Sabah , Sabah terbahagi kepada sepuluh daerah dan setiap daerah diketuai oleh seorang pegawai daerah.
Apakah tanggungjawab pegawai daerah ?
I. memungut cukai II. Menjadi majistret
III. melulukan undang-undang IV. Menguruskan pembahagian tanah

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

40. Ketua Kampung di Sabah juga digelar Orang Tua. Apakah tugas ketua kampung dalam sistem pentadbiran SBUB
I. menasihat Residen II. Menjaga keamanan
III. melaporkan kes kecurian IV. Menguruskan pembahagian tanah
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

41. Mengapakah SBUB mengekalkan pemimpin tempatan dalam pentadbirannya di Sabah ?
A. membalas jasa B. Menjimatkan kos
C. memberi latihan kepimpinan D. Mengambil hati penduduk tempatan

42. Apakah tugas Hakim Mahkamah Anak Negeri semasa pemerintahan SBUB di Sabah ?
I. mengendalikan kes sivil II. Mengendalikan undang-undang barat
III. mengendalikan hal ehwal tempatan IV. Melaksanakan hukum adat

A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

43. Pada 1882 SBUB memperkenalkan matawa wang di Sabah. Apakah kesan penggunaan wang ini kepada Sabah
I. menggalakkan pelaburan II. Memudahkan aktiviti perdagangan
III. meningkatkan taraf hidup rakyat IV. Mengeluarkan hasil pengeluaran

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

Landasan keretapi
 Dari Wweston ke Beaufort
 Dari Beaufort ke Jesselton
 Dari Tenom ke Malalap

44. Apakah kesan pembinaan landasan kereta api ke kawasan tersebut ?
I. meningkatkan pembukaan ladang getah
II. menjadi pelabuhaan perdagangan antarabangsa
III. menggalakkan penghijrahan penduduk peribumi
IV. memudahkan pengangkutan hasil keluaran dari pedalaman ke pelabuhan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

45. Apakah kesan penggunaan mata wang yang diperkenalkan oleh syarikat Borneo Utara British ( SBUB ) pada tahun 1882 ?
I. menambah pelaburan
II. meningkatkan taraf hidup peribumi
III. memudahkan kegiatan perdagangan
IV. meningkatkan pengeluaran hasil tanaman tradisional
A. I , II dan III B. I , II dan IV C. I,III dan IV D. II,III dan IV

46. - Mendapat pasaran yang tinggi di negara China
- nilai eksport pada tahun 1926 bernilai 125 000 dolar

Apakah bahan yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ?
A. sagu B. Kayu balak C. Sarang burung D. Antimoni

 lada hitam
 ubi kayu
 tebu

47. Mengapakah British memajukan tanaman dagangan di atas ?
A. buruh yang ramai B. Permintaan yang tinggi
C. kemudahan pengangkutan D. Penggunaan teknologi tinggi

Seberang Perai menjadi pengeluar gula terbesar bagi Negeri-negeri Selat pada tahun 1830-an.
48. Apakah faktor yang menyumbang kepada kemajuan Seberang Perai di atas
A. peningkatan harga B. Kemajuan infrastruktur
C. kemasukan modal asing D. Kemasukan buruh India

49. Mengapakah tanaman buah pala , ubi kayu dan tebu kurang mendapat sambutan menjelang kurun ke-20?
A. kekurangan tenaga buruh
B. Kos pengeluaran yang tinggi
C. kemerosotan harga di pasaran
D. Sekatan ekonomi antarabangsa

50. Apakah tujuan utama British memperkenalkan pertanian dagangan di Tanah Melayu ?
A. mendapatkan semula pulangan modal
B. mengeksploitasi hasil bumi
C memantapkan sumber ekonomi
D. menambah kekayaan


1840 – James Brooke menamatkan penentangan di Sarawak
1841 – James Brooke menjadi Gabenor Sarawak
1846 – James Brooke diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka

51. Apakah kesan daripada kesemua perisiwa di atas
A. penghapusan cukai berlebihan di Sarawak
B. penubuhan majlis undangan negeri
C pemansuhan kuasa pembesar tempatan
D. tamatnya pemerintahan kesultanan Brunei

Dialog di bawah mungkin berlaku antara penduduk Sabah.

Penduduk A : kita bersusah payah bekerja tetapi kita tidak dapat menikmati keuntungannya
Penduduk B : semakin hari semakin susahlah hidup kita

52. Mengapakah penduduk Sabah mengalami keadaan tersebut semasa pemerintahan SBUB ?
B. pelbagai jenis cukai dikenakan
C. pertanian sara diri diperkenalkan
D. pengeluaran hasil eksport membebankan
penuruan harga hasil pertanian

Tiada ulasan:

Catat Ulasan