CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 5 Julai 2010

SKEMA KEFAHAMAN

Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2 (a) Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan anda sendiri.


(i) Berikan maksud rangkai kata intipati alam semula jadi.
[2 markah]
 Isi / kandungan yang bersumberkan alam semesta

(ii) Bagaimanakah sains dan teknologi membantu kehidupan masyarakat primitif dan moden?
[3 markah]
 Menggunakan senjata untuk memburu [1m]
 Memahami penggunaan dalam pemburuan [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk teknologi pertanian [1m]
 Masyarakat moden menggunakannya untuk memahami dan menjaga ekosistem [1m]


(iii) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan masyarakat supaya
menggunakan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian?
[4 markah]
 Kemudahan memberi pinjaman modal / kewangan [1m]
 Pameran / karnival berkaitan sains dan teknologi kepada orang ramai [1m]
 Ceramah / seminar berkaitan sains dan teknolog [1m]
 Lawatan ke Pusat Sains Negara / Pusat Sains dan Teknologi [1m]
 Pendedahan sains dan teknologi kepada pelajar sejak awal [1m]
 Memperbanyak rancangan televisyen berkaitan sains dan teknologi [1m]
 Menawarkan kursus-kursus di universiti berkaitan dengan sains dan teknologi [1m]
 Kerajaan mengadakan minggu atau bulan sains dan teknologi [1m]Soalan 2 (b) Petikan Cerpen

(i) Apakah yang dimaksudkan oleh Cikgu Zahari mengenal akar umbi kita seperti yang terdapat dalam petikan?
[3 markah]
• Mengetahui asal usul bangsa kita
• Mengetahui corak budaya masyarakat
• Mengetahui pemikiran masyarakat kita
• Mengetahui pemerintahan negara kita

(ii) Sekiranya anda Mariah, bagaimanakah tindakan anda untuk membaiki prestasi akademik anda?
[3 markah]
• Berjumpa dengan guru kaunseling – untuk menyelesaikan masalah keluarga
• Mengetahui cara belajar yang efektif.
• Sentiasa memotivasikan diri.
• Sentiasa berfikiran positif.
• Belajar secara berkumpulan.
• Menganggap ujian hidup sebagai perangsang
(iii) Huraikan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan dua pengajaran lagi daripada keseluruhan cerpen tersebut?
[3 markah]

Dalam petikan
• Kita perlulah mendengar nasihat guru kerana guru merupakan orang yang berpengalaman daan sentiasa mengharapkan kejayaan anak-anak murid.
• Kita hendaklah selalu bersikap bersopan santun apabila berhadapan dengan guru.

Dalam Cerpen
• Kita haruslah menghormati kedua-dua ibu bapa kita – Mariah sentiasa menghormati bapanya
• Kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup - Mariah
• Kita hendaklah amanah dalam segala hal – Edah sentiasa menjaga rahsia Mariah
• Kita hendaklah saling membantu antara satu sama lain – Borhan bersedia membantu Mariah meneruskan pelajarannya.
• Kita haruslah sentiasa bersyukur dengan kurniaan Tuhan – Mariah bersyukur dikurniakan badan yang sihat untuk menjaga bapanya.

Soalan 2 (c) Petikan Prosa Klasik(i) Apakah maksud rangkai kata Hamba dapati afalnya berdasarkan petikan di atas?
[2 markah]
 Saidah sedar akan perangai / kelakuan / sikap / perbuatan Sabor

(ii) Apakah yang diadukan oleh Saidah kepada Jibor?
[ 3 markah]
 Saidah mengadu ketika dia hendak buang air di bilik air, tangannya dipegang oleh Sabor.
 Saidah cuba menjerit tetapi Sabor mengancam untuk menikamnya dengan jambiah.
 Sabor cuba mencabul kehormatan Saidah tetapi dia dapat mengelak kerana takut akan Allah dan suaminya
 Saidah rela mati daripada dicabuli

(iii) Sekiranya anda Jibor, apakah tindakan-tindakan yang akan anda ambil terhadap Sabor selepas mendengar aduan Saidah?
[3 markah]
 Menyiasat / menyelidik / mencari bukti terlebih dahulu
 Bersemuka dan berbincang dari hati ke hati dengan Sabor
 Mencari saksi yang boleh mengesahkan kejadian / peristiwa
 Menggunakan orang tengah / tokoh agama / orang yang boleh dipercayai untuk meminta pandangan / nasihat untuk mengatasi masalah tersebut

Soalan 2 (d) Petikan Puisi

(i) Berikan maksud rangkai kata Ia penerang bagi yang kabur seperti dalam syair di atas.
[2 markah]
• Ia penyuluh kepada yang kurang pandai
• Ia pembantu kepada yang kurang berilmu
• Penunjuk jalan

(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk melahirkan masyarakat berilmu?
[3 markah]
• Kerajaan mengadakan kempen membaca/menyemai budaya membaca
• Pihak sekolah mengadakan program budaya membaca
• Ibu bapa menggalakkan anak-anak ke perpustakaan
• Media massa mengadakan program-program pendidikan
• Pihak kerajaan dan swasta menubuhkan pusat-pusat pengajian tinggi

(iii) Nyatakan 3 persoalan yang terdapat dalam syair di atas.
[3 markah]
Persoalan tentang;
• Ilmu dituntut sepanjang hayat
• Ilmu menjadikan seseorang berjaya dalam hidup
• Ilmu sangat berharga/ tidak ternilai
• Ilmu sangat berkuasa/berpengaruh
• Ilmu menjadi panduan hidup manusia
• Orang berilmu dipandang tinggi dalam masyarakat

Tiada ulasan:

Catat Ulasan