CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 22 Januari 2010

rumusan spm 6

LATIHAN 1

Bina ayat pendahuluan rumusan bagi setiap arahan soalan di bawah.


1. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang kebaikan industri pelancongan kepada masyarakat desa dan peranan kerajaan untuk memajukan industri ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

2. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang tanggungjawab rakyat untuk mengisi kemerdekaan dan kesan jika masyarakat tidak menghargai kemerdekaan negara.. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


3. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang usaha-usaha memperkasakan bidang kokurikulum dan kekangan-kekangannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

4. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang kesan-kesan pemanasan global dan peranan Malaysia untuk mengatasinya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

5. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang saranan-saranan untuk memajukan ekopelancongan dan kekangan-kekangannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

6. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan punca PIBG gagal memajukan sekolah . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

7. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembuangan bayi dan kesannya jika masalah ini tidak dibendung. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

8. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang halangan-halangan membangunkan industri bioteknologi di Malaysia dan implikasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

9. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang punca-punca kemerosotan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat dan cara-cara mengatasinya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

10. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang sebab-sebab manusia hari ini menjunjung nilai kebendaan dan usaha-usaha untuk mengikis sikap sedemikian. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

11. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang implikasi kes ragut terhadap masyarakat dan kepentingan untuk menangani gejala sosial tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

12. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang kesan-kesan iklan kepada masyarakat dan langkah-langkah untuk mengatasinya . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

13. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang usaha-usaha untuk mengelakkan krisis air dan kesan –kesan sekiranya ia tidak diatasi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

14. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahsa dalam kalangan masyarakat dan kekangannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

1 ulasan: