CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 6 Januari 2010

istilah komsas 2

1. Aliterasi – pengulangan bunyi atau huruf konsonan dalam baris-baris puisi dan prosa
- selalunya huruf m , k , n , t dan kadang-kadang p
2. amanat / pengajaran / mesej – perutusan yang ingin disampaikan kepada orang ramai / pembaca oleh pengarang
3. anapora – pengulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan ayat ( dalam puisi atau prosa )
4. antagonis – watak jahat atau watak terlalu kuat yang menentang watak utama
5. antologi – kumpulan karya prosa atau sajak atau kedua-daunya yang dihasilkan oleh seseorang atau sekumpulan penulisa dan yang telah dibukkan
6. asonsansi – pengulangan bunyi atau huruf vokal dalam barus -baris puisi dan prosa
7. babak – bahagian dalam drama atau lakonan / adegan
8. bait – bahagian sajak / rangkap
9. balada – lagu atau puisi panjang yang mengisahkan cerita yang romantis atau sentimental
10. bentuk – binaan puisi yang terdiri daripada jumlah bait atau rangkap , jumlah p[erlarataan , jumlah suku kata , bunyi rima akhir
11. cereka – kependekan untuk cerita rekaan atau fiksyen
12. cerpen – kependekan untuk cerita pendek
13. dialog – pertuturan watak-watak dalam drama dan fiksyen
14. didaktik – unsur pengajaran / nasihat / pendidikan yang terkandung dalam karya-karya
15. diksi – pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan
16. dilema – keadaan yang menyebabkan sukarnya membuat keputusan antara dua perkara
17. dinihari – pagi-pagi benar ( antara pukul 3 hingga 5 pagi )
18. drama – karya yang dipersembahkan oleh pelakon yang mengandungi dialog (percakapan ) dan aksi ( gelagat / kelakuan )
19. elegi –puisi bernada sedih atau sayu
20. epik – puisi kepahlawanan yang menceritakan tentang pahlawan yang gagah
21. episode –satu bahagian daripada sesebuah karya yang mengandungi beberapa peristiwa atau persoalan
22. gaya bahasa – corak , bentuk atau rupa sesuatu bahasa meliputi aspek kesemua penggunaan perkataan , frasa dan ayat
23. genre – jenis karya sastera seperti sajak , novel , cerpen dan lain-lain
24. hiperbola – perbandingan yan berlebih-lebihan
25. humor – unsur jenaka atau kelucuan yang menimbulkan rasa seronok
26. imbas kembali – peristiwa atau kejadian yang digambarkan melalui penceritaan semula
27. imbas muka – ramalan atau jangkaan sesuatu peristiwa yang akan berlaku dalam plot
28. intonasi – turun naik tinggi rendah nada suara
29. inverse – pembalikan susunan kata yang menyimpang daripada susunan biasa / tatabahasa ( dibalikkan )
30. jeda – berhenti sebentar
31. ketegangan / suspens – keadaan tertunggu-tunggu untuk mengetahui sesuatu perkara yang akan berlaku seterusnya
32. klimaks – bahagian dalam cerita lebih hebat genting mencemaskan dan lain-laian daripada bahagian lain dalam sesebuah cerita
33. konflik – unsur- unsur ketegangan / pertentangan sehingga menimbulkan konflik yang memerlukan penyelsaiannya
34. latar – menyatakan tentang masa , ruang dan suasana dalam sesebuah karya
35. mesej – pemikiran atau pengajaran yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya
36. metafora – perbandingan yang menggunakan kata-kata yang lain daripada makna biasa
37. nada – bunyi suara yang melahirkan atau membayangkan sesuatu sikap
38. nilai – sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang digeamari atau dibenci
39. peleraian – penyelesaian sesebuah scerita dalam sesuatu karya sastrea
40. pemikiran – idea yang dikelmukakan dalam sesebuah karya
41. personafikasi – unsure yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawaa atau sesuatu yang abstrak
42. perwatakan – sifat watak dalam cerita . dapat dinilai melalui gambaran oleh pengarang , aksi , dialog dan monolog watak
43. plot – urutan atau jalinan peristiwa dalam sesebuah cerita
44. prosa – karya novel dan cerpen
45. protagonis – watak utama dalam cerita
46. puisi- karangan berbentuk sajak , syarir , pantun gurindam dll
47. rangkap – beberapa baris dalam pantun , sajak atau syair yang disatukan
48. rima – bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akakhir dalam sesebuah rangkap / puisi atau sajak
49. simile – kiasan yg menggunakan kata-kataperbandingan seperti seumpama bagai bak macam
50. sinkof – pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata dengan menghilangkan huruf atau suku kata ( sahaja – saja , tidak – tak , hendak – nak )

1 ulasan: