CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Sabtu, 6 Mac 2021

BAB 8 MEMBINA KEMAKMURAN NEGARA

 

Bab 8 – Membina Kemakmuran negara

a.       Pembentukan DEB

o   Dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun ( 1970 -1990 )

o   Dicadangkan oleh Majlis Perundingan negara

o   Matlamat DEB

§  Mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum

o   Isu sosioekonomi

§  Jurang sosioekonomi antara bumiputera dan bukan bumiputera / negeri pantai timur dan pantai barat/ desa dan bandar/ antara negeri

o   Strategi

§  Membasmi kemiskinan ( menambah pendapatam / memperbanyak peluang pekerjaan )

§  Menyusun semula maysrakat ( mengurangkan/ menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi )

 

b.       Pelaksanaan DEB

o   Tujuan - Meningkatkan taraf hidup rakyat

o   Rancangan buku hijau ( menggalakkan sektor pertanian )

o   Peranan agensi kerajaan

o   FELDA dan FELCRA( pembukaan tanah/ penanaman semula )

o   Pembangunan wilayah

o   Pemilikan modal saham ( ASB/ASN )

o   Pengenalan industri kecil dan sederhana / IKS

o   Pendidikan tenaga kerja mahir

c.       Pembentukan DPN

o   Latar belakang pembentukan

§  Dilancarkan oleh Dr M pada 1991

§  Kesinambungan DEB

o   Matlamat dasar pembangunan nasional ( DPN )

§  Mencapai perpaduan negara melalui pengagihan kekeyaan

§  Melalui pembangunan seimbang antara negeri / bandar/ aspek

o   Objektif

§  Mewujudkan masarakat yang bersatu padu

§  Memprkukuh kestablian sosial dan politik

§  Mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan

§  Mencapai tahap negara maju

o   Strategi

§  Ekonomi

·         Penglibatan aktif pihak swasta dalam pembangunan ekonomi

·         Melaksanakan program penanaman semula

·         Penggunaan sains dan teknologi

·         Meningkatkan pemilikan saham bumiputera

§  Sosial

·         Memberikan inssentif serta kemudahan pendidikan

·         Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera

·         Membentuk mayarakat yang berdisiplin dan progresif

§  Kemudahan fizikal dan alam sekitar

·         Menyediakan dan menambah kemudahan asas

·         Pembangunan mapan tanpa mengabaikan alam sekitar

 

d.       Pelaksanaan DPN

o   Pembasmian kemiskinan

§  Pemberian subsidi dan sokongan ( penanam padi/ nelayan )

§  Latihan kepada golongan belia/ pusat latihan/ ILP/Giatmara

o   Penyusunan semula masyarakat

§  Meningkatkan tenaga dan penyertaan bumiputera dalam pengurusan sector moden – pembuatan dan perkhidmatan

§  Latihan dalam pengurusan harta/ etiak perniagaan

§  Pemberian kontrak/ koata/ lesen

§  Menambah bilangan IKS

§  Usahasama perniagaan antara bumiputera dan bukan bumiputera

§  Pendedahan teknologi baru/ kemudahan modal/ maklumat pasaran/ hubungan perniagaan dalam pasaran antarabangsa

o   Penyusunan semula modal saham

§  Mencapai 30% dalam pemilikan/ penguasaan dan pengurusan sector moden

§  Penswastaan MARA/ PERNAS/ PKEN ( perbadanan kemajuan ekonomi negeri )

o   Pembangunan wilayah

§  MARDI- institut penyelidikan dan kemajuan pertanian Malaysia

§  Konsep pertanian pintar

§  Meningkatkan kemudahan fizikal/ pendidikan/ kesihatan dan perumahan

§  Mewujudkan pertumbuhan baharu ekonomi

e.       Pencapaian DEB Dan DPN

o   Aspek sosial

§  Penurunan kadar kemiskinan

·         Membuka peluang pekerjaan/ menambah pendapatan isi rumah

·         49.3% 1970 kepada 17.1% pada  1990

§  Peningkatan kualiti hidup

·         Peningkatan tahap kesihatan ( adanya pembinaan klinik dan hospital )

·         Taraf pendidikan semakin baik

§  Kemunculan golongan pertengahan

·         Meningkatkan jumlah pekerja di bandar – peniaga/  guru / peguam/ jurutera/ pegawai kerajaan/ doktor dll

§  Masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera

·         Memasuki dunia perniagaan/ korporat

·         Bidang – perbankan/ pemodal saham/ pemilik syarikat / usahawan muda

§  Pembangunan pendidikan

·         Muncul IPTA/IPTA( peluang meningkatkan taraf sosial )

·         Kepelbagaian fakulti/ aliran baru – perindustrian/ k-ekonomi

§  Pengangkutan dan perhubungan

·         Jaringan jalan raya/ pengangkutan udara/ kereta api dan pelabuhan moden

·         Memudahkan integrasi antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak

§  Perkembangan wilayah

·         Kemunculan bandar baru – Jenka ( Bandar Tun Abdul Razak )

·         Kemudahan perkhidmatan – pos/ hospital/ bank/institusi pendidikan/ stadium / pusat perniagaan/ pejabat

·         kilang

o   Aspek ekonomi

§  Perindustrian berteknologi tinggi

·         Penggunaan jentera moden/berat

·         Membaiki kapal/ industri besi dan keluli/ logi gas dan cecair/ kilang penapis petroleum

§  Kawasan perindustrian baharu

·         Estet perindustrian

·         Taman teknologi perindustrian

·         Zon perindustrian bebas

§  Kenderaan buatan Malaysia

·         Penubuhan PROTON/ PERODUA/ MODENAS

·         Membuka peluang pekerjaan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan