CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Sabtu, 12 Disember 2009

kesalahan biasa

Kesalahan biasa
Kesalahan ayat
1. Rumus ayat pasif dengan pelaku ketiga ditandai oleh awalan di :
o Tidak ada apa yang mereka risaukan waktu itu.
o Ayahnya setuju walaupun melanggar syarat yang dia sendiri menetapkan.
o Semuanya dia kenal.
o Dia menjawab seperti disuruh-suruh oleh kuasa yang dia tidak tahu dari mana puncanya.
2. Jawapan sepatutnya:
o Tidak ada apa yang ‘dirisaukan (perkataan “oleh” jika tidak diletakkan juga betul)’waktu ini.
o Ayahnya setuju walaupun melanggar syarat yang ‘ditetapkan oleh dia’.
o Semuanya dikenal oleh dia’.
o Dia menjawab seperti disuruh-suruh oleh kuasa yang’tidak tahu oleh dia’dari mana puncanya.
3. Kata ganti diri pertama dengan kata kerja pasif disisipkan kata lain:
o Bola ini ‘ditendang oleh saya’.
o Makanan ini kamu telah makan’ ?
o Segala perubahan yang berlaku ‘kita akan menghadapi’ sama-sama.
4. Jawapan sepatutnya:
o Bola ini saya tendang’ .
o Makanan ini ‘telah kamu makan’ ?
o Segala perubahan yang berlaku ‘akan kita hadapi’ sama-sama.
“Perkara yang diterangkan mesti mendahului “penerang”:
1.
o Contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.
o (Dalam frasa nama *gulai nangka*, unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* , unsur yang diterangkan ialah nangka. )
o Salah:
o Cili sos
o Mini perpustakaan
o Zaleha Restoran
o Jaya Klinik
o Betul:
o Sos cili
o Perpustakaan mini
o Restoran Zaleha
o Klinik Jaya
Kesalahan frasa dan kata
Kesalahan umum dari segi Kata jamak
1.
o Salah:
o mereka-mereka
o semua kereta-kereta
o para-para pelajar
o empat orang abang-abang
o Betul:
o mereka
o semua kereta
o para pelajar
o empat orang abang
Kesalahan umum dari segi Kata penguat
1.
o Salah:
o sangat tinggi sekali
o sungguh jauh sekali
o paling indah sekali
o amat menakutkan sekali
o Betul:
o sangat tinggi
o sungguh jauh
o paling indah
o amat menakutkan
Kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat
1.
o Salah:
o Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.
o Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.
o Betul:
o Sani mendapat markah yang tertinggi .
o Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.
Kesalahan umum dari segi Kata hubung
1.
o Salah:
o Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.
o Badannya besar kecuali kakinya kecil.
o Betul:
o Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.
o Badannya besar tetapi kakinya kecil.
Kesalahan umum dari segi Kata bilangan
1.
o Salah:
o Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
o Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
o Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
o Betul:
o Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
o Beribu- ribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
o Setengah- setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
Kesalahan umum dari segi Kata Sendi
i – Dari
1.
o Salah:
o Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
o Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
o Betul:
o Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.
o Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
ii – Daripada
1.
o Salah:
o Tilam itu dibuat dari getah asli.
o Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.
o Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.
o Betul:
o Tilam itu dibuat daripada getah asli.
o Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.
o Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.
iii – Pada
1.
o Salah:
o Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.
o Di petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
o Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.
o Betul:
o Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan.
o Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
o Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.
iv – Di
1.
o Salah:
o Saya dilahirkan diSarawak.
o Ayah awak bekerja dimana ?
o Betul:
o Saya dilahirkan di Sarawak.
o Ayah awak bekerja di mana ?
Kesalahan umum dari segi Penjodoh bilangan
1.
o Salah:
o Setiap orang pelajar.
o Sesetengah orang rakyat.
o Seluruh buah negeri.
o Semua ekor binatang.
o Betul:
o Setiap pelajar.
o Sesetengah rakyat.
o Seluruh negeri.
o Semua binatang.
Kesalahan umum dari segi Kata ganti diri
1.
o Salah:
o Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.
o “Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
o Betul:
o Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.
o “Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Kesalahan umum dari segi Kata adjektif
1.
o Salah:
o Masakan yang dihidangkan oleh ibunya benar lazat.
o Pemandangan di pantai yang nian indah itu mempesonakannya.
2. Betul:
o Masakan yang dihidangkan oleh ibunya ‘lazat benar.
o Pemandangan di pantai yang indah nian itu mempesonakannya.
Kesalahan umum dari segi Kata kerja transitif
1.
o Salah:
o Ibu sedang jahit baju kurung.
o Ayah selalu cuci keretanya.
o Betul:
o Ibu sedang menjahit baju kurung.
o Ayah selalu mencuci keretanya.
Kesalahan umum dari segi Ayat pasif
1.
o Salah:
o Cerpen itu telah dikarang oleh saya.
o Latihan itu mesti dibuat oleh kau.
o Betul:
o Cerpen itu telah saya karang.
o Latihan itu mesti kaubuat.
Kesalahan umum dari segi Kata tanya
1.
o Salah:
o Kamu berasal dari manakah ?
o Apa nama pengawas itu ?
o Bila ayah akan pulang ?
o Binatang peliharaan awak bernama siapa ?
o Betul:
o Kamu berasal dari mana ?
o Siapakah nama pengawas itu ?
o Bilakah ayah akan pulang ?
o Binatang peliharaan awak bernama apa ?
Kesalahan umum dari segi Ejaan
1.
o Salah:
o Kucing itu tidur dibawah meja.
o Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu.
o Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab.
o Ibubapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak.
o Orangtua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.
o Betul:
o Kucing itu tidur di bawah meja.
o Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.
o Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.
o Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
o Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anaknya yang bongsu.
Kesalahan umum dari segi Kata Ganti Diri
1.
o Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
o Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Misalnya:
o Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)
o Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)
o Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri atau orang tua-tua, dan bukan kanak-kanak. Misalnya:
o Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah)
o Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)
o Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi kamu-kamu, anda-anda, mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:
o Mereka-mereka yang bersalah akan dihukum. (salah)
o Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)
o Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi “ia. Misalnya:
o Jika tidak dirawat, mungkin ia akan lumpuh. (salah)
o Jika tidak dirawat, mungkin ia akan lumpuh. (betul)
o Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.
Kesalahan umum dari segi Kata Bilangan
1.
o Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.
o Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya. Lihatlah contoh #* Kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)*Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)
Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. (betul)
(b)*Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)
Tiap-tiap pelajar harus berdisiplin. (betul)
(c)*Kedua orang itu anggota polis. (salah)
Kedua-dua orang itu anggota polis. (betul)
(d)*Berbagai usul dikemukakannya. (salah)
Berbagai-bagai usul dikemukakannya.(betul)
1.
o Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi parapara. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
Para-para peserta sedang berbaris.(salah)
Para peserta sedang berbaris. (betul
1.
o Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a) Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)
Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)
(b) Harganya tiga setengah ringgit. (salah)
Harganya tiga ringgit setengah. (betul)
Kesalahan umum dari segi Penjodoh Bilangan
1.
o Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.
o Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan ,bersamasama dengan kata bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengahsetengah, dan sebilangan. Misalnya:
(a) Para orang pelajar (salah)
Para pelajar (betul)
(b) segala ekor binatang (salah)
segala binatang (betul)
(c) sekalian orang peserta (salah)
sekalian peserta (betul)
(d) seluruh buah negari (salah)
seluruh negeri (betul)
(e) semua orang gadis (salah)
semua gadis (betul)
Kesalahan umum dari segi Kata Sendi
1.
o Kata sendi ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan katakata lain dalam ayat.
o Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif, kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Misalnya:
(a) Ravi suka durian. (salah)
Ravi suka akan durian. (betul)
(b) Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. (salah)
Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. (betul)
(c) Abang sudah pergi pejabat.(salah)
Abang sudah pergi ke pejabat. (betul)
(d) Kita mesti hormat guru. (salah)
Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap guru. (betul)
(e) Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. (salah)
Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. (betul)
1.
o Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.
(a) Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada) (b) Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan) (c) Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari) (d) Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari) (e) Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari) (f) Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di) (g) Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan) (h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di) (i) Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di) (j) Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan. (bukan *ke) (k) Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan) (l) Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang saudara-saudari berikan. (bukan * diatas)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan