CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 31 Mac 2010

Taklimat kerja kursus sejarah PMR 2010

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.

2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan
Februari hingga bulan Julai 2010 berpandukan senarai semak.

3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Tajuk
kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.

4. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaian
Kod 1, Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen
sahaja, calon hanya layak mendapat Kod 4.

5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk
mencari dan mengumpul fakta sejarah.

6. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah
secara individu.

7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersamasama
hasil Elemen 2 dan Elemen 3.

8. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak.

9. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman
mengikut format yang ditetapkan.

10. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman,
saiz 12 dengan langkau 2.0.

11. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.

12. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus
dilaksanakan.

14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.

15. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2010.


TUGASAN 1
Anda ditugaskan membuat kajian tentang satu perayaan tradisi kaum di Malaysia.
(a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.
(b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:

Aspek dan perinciannya

Tajuk Kajian
Perayaan tradisi kaum di Malaysia.( muka depan sekali )

Senarai Kandungan
Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman
secara tertib.( biasanya kita buat kemudian sekali untuk mengelakkan salah isi muka surat dan kandungannya )

Penghargaan
Penghargaan kepada pihak yang telah membantu dalam
pelaksanaan kerja kursus.( biasanya pengetua , ibu bapa , guru , orang sumber )

Objektif Kajian
Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan/iktibar/
pengalaman kajian.( ada dalam nota )

Kaedah Kajian
Menyatakan dan menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.(
kumpul maklumat berkaitan perayaan tradisi
- buku ( nama pengarang , tajuk , muka surat ,tempat terbit , penerbit , photostat ms )
- VCD – berkaitan hari raya / ada isi/ kalau masukkan dalam komputer masa cikgu semak mesti boleh tengok / tak boleh photostat contoh
Isi lagu raya / drama raya
- sumber internet ( perayaan – no http / masukkan dalam lampiran / print isi )
- surat khabar – nama akhbar / tarikh / halaman / ambil yang ada kaitan dengan tajuk / gambar
- orang sumber / temu ramah dengan pak imam / ustaz dll ( nama / umur / alamat ) – ada dialog
- jurnal – nama pengarang / tajuk/ bilangan / tahun
- majalah – nama majalah / tarikh / halaman- mesti yang sesuai

- buat 4 sekurang-kurangnya untuk dapat 4 markah penuh / buat 3 - 3 markah , buat 2 - 2 markah , buat 1 - 1 markah )
- kena lengkap tak boleh tak lengkap

Hasil Kajian ( dihuraikan tidak kurang 15 muka surat / dalam bentuk esei )

1 Perayaan Tradisi:
1.1. Nama perayaan/Nama lain
1.2. Pihak/Etnik/Kaum yang terlibat
1.3. Tarikh/Tempoh masa dirayakan
1.4. Tujuan perayaan

2 Latar Belakang:
2.1. Sejarah/Asal usul perayaan
2.2. Upacara khusus dalam perayaan
2.3. Individu yang mengetuai upacara khusus
2.4. Tempat khusus sambutan dijalankan

3 Persiapan Sambutan Perayaan:
3.1. Sebelum
3.2. Semasa
3.3. Selepas
3.4. Peraturan/Pantang-larang/Amalan sampingan

4 Kesan Perayaan:
4.1. Kekeluargaan
4.2. Perpaduan
4.3. Pelancongan
4.4. Kebudayaan
- Peluang perniagaan
- Keagamaan/Kepercayaan
- Pengekalan tradisi
- Pendidikan/Pengetahuan
(Pilih mana-mana empat)

RUMUSAN Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini.
Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara.

LAMPIRAN Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang
berkaitan.( mesti selaras dengan kaedah kajian yang kita dah buat )

Tulis kapsyen di bawah setiap bahan /lampiran yang
disertakan.( no pun boleh )contohnya gambar tengah buat apa ..

RUJUKAN Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.


ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI

Kerja Kursus Sejarah mengandungi tiga elemen iaitu:
Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah
1.1 Mencari dan mengumpul fakta sejarah daripada sumber yang sahih.

Elemen 2 Merekod fakta sejarah
2.1 Mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, merumus dan
merekod fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan.

Elemen 3 Penerapan unsur patriotisme
3.1 Berbangga sebagai rakyat Malaysia
3.2 Bersemangat setia negara
3.3 Bersemangat kekitaan
3.4 Berdisiplin
3.5 Berusaha dan produktifFokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk
nilai-nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang:
catatan
- masa buat esei bahagian 2 tu masukkan nilai di bawah / paling kurang buat 4 nilai saja dan diselitkan dalam huraian soalan esei untuk dapat markah penuh ( mesti ada perkataan di bawah ini )

1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia
- menghormati raja dan pemimpin negara
- menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
- menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan
jata negara)
- menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
- menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
- berbangga dengan sejarah negara

2 Bersemangat Setia Negara
- cinta akan bangsa dan negara
- taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
- sedia berkorban untuk bangsa dan negara
- bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
- berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
- peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
- bersyukur sebagai warganegara Malaysia

3 Bersemangat Kekitaan
- bersatu padu dan berharmoni
- bertolak ansur dan bertoleransi
- bekerjasama dan tolong-menolong
- hormat-menghormati
- bersefahaman dan bermuafakat
- muhibah atau semangat bermasyarakat

4 Berdisiplin
- berakhlak dan berbudi pekerti mulia
- mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
- mematuhi peraturan dan undang-undang
- berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
- bertindak wajar
- bersifat amanah dan jujur
- berlaku adil dan bertimbang rasa

5 Berusaha dan Produktif
- rajin dan gigih
- berdikari
- tabah menghadapi cabaran
- menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
- berganding bahu membangunkan negara
- berilmu dan berketrampilan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan