CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 23 Mac 2010

isu banjir lumpur

tanah runtuh

Kejadian tanah runtuh yang berlaku berpunca daripada fenomena semulajadi dan aktiviti manusia seringkali menimbulkan masalah kepada kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan.

Pengenalan:

Kejadian tanah runtuh merupakan masalah yang sering mendapat perhatian umum. Kejadian tanah runtuh ini telah menimbulkan kesedaran akan akibat yang dialami kesan daripada kehidupan manusia.


A. Punca:

1. Semulajadi.
Jumlah taburan hujan
- kadar penyerapan air yang tinggi selepas hujan akan menyebabkan kandungan aliran air dalam tanah menjadi banyak
- tanah akan menjadi longgar kerana wujud ruang larian air dalam tanah - tanah menjadi lemah dan mudah runtuh
- Pergerakan tanah berlaku di kawasan yang mengandungi kuantiti takungan atau larian air yang banyak

2. Struktur tanah
- Kawasan tanah yang senang runtuh (sediment gegai) mempunyai risiko tinggi mengalami tanah runtuh.
- Kadar resapan yang rendah.

3. Kecuraman dan kepanjangan cerun
- Cerun yang mempunyai kecuraman lebih daripada 20% berisiko tinggi untuk runtuh.
- Ketinggian cerun akan meningkatkan kadar halaju air yang mengalir dan menggalakkan runtuhan.


B. Kesan aktiviti manusia


4. Pembangunan di kawasan tanah tinggi
- Pembinaan perhotelan, perumahan dan pembinaan lebuh raya secara tidak terancang.

-Aktiviti pemotongan dan penambakan yang tidak mengambil kira faktor-faktor sudut kecuraman cerun, kekuatan tanah/batuan, darjah luluhawa, air bawah permukaan serta pengaruh litupan tumbuhan.

5. Pembalakan tanpa kawalan
- Penebangan hutan untuk tujuan pertanian, perumahan dan sebagainya menyebabkan tanah terdedah kepada agen hakisan.

-Struktur tanah yang longgar disebabkan tiadanya pelindung atau tanaman penutup bumi menyebabkan tanah runtuh.

C. Kesan/masalah.
6. Perubahan geomorfologi
- Penimbusan tanah yang banyak ke sesuatu kawasan akan mengubah geomorfologi kawasan tersebut.
- Kerja-kerja pembersihan kawasan mengambil masa yang lama.

-Kestabilan cerun runtuh perlu diperbaiki dengan menggunakan teknik penstabilan yang sesuai.

7. Banjir lumpur
- Tiada pokok-pokok yang menyerap air menyebabkan aliran air secara langsung di permukaan tanah – banjir kilat.

- Mengancam nyawa dan harta benda.

8. Kemusnahan hutan tanah tinggi
- Pemusnahan hutan menyebabkan berlaku perubahan ekologi di kawasan tanah tinggi.

- Memusnahkan kawasan tadahan air. – wujud pencemaran dan mengurangkan kualiti air bersih.

Kesimpulan:
Langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil bagi mengatasi masalah kejadian tanah runtuh ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan