CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 15 Mac 2010

contoh soalan pengajian am

BAHAGIAN A ( 25markah )

Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan
( 25 markah )

1. Mengikut statistik terkini menunjukkan bahawa 14 peratus daripada remaja di seluruh dunia perokok. Di Malaysia pula berdasarkan kajian lebih 8 peratus daripada 4.6 juta perokok terdiri daripada golongan remaja. Statistik ini menunjukkan bahawa terdapat 50 hingga 60 orang remaja mula merokok setiap hari.
Bincangkan langkah-langkah yang efektif untuk mengelakkan remaja merokok

2. Kepentingan menjaga permainan tradisional ini akan mampu mendidik generasi muda menghargai dan menghormati permainan ini agar tidak pupus di telan zaman. Namun kini permainan congkak, galah panjang, batu seremban dan sebagainya semakin dilupakan. Berdasarkan pernyataan di atas huraikan mengapa pentinganya memelihara permainan tradisional dan seba-sebab kian dilupakan.

BAHAGIAN B ( 25markah)

Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan

3. Masyarakat Malaysia sekarang lebih peka kepada perubatan atau perawatan dengan menggunakan ubat-ubatan dari herba, dan kadang-kadang turut disyorkan oleh doktor yang merawat penyakit tertentu. Bincangkan langkah-langkah mengembangkan perubatan herba di Malaysia.

4. Pencemaran alam sekitar masa kini semakin serius seiringan dengan pembangunan dan pemodenan sesebuah negara. Tahap pencemaran ini menampakkan pelbagai kesan negatif kepada kehidupan manusia dan alam sekitar. Bincangkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar ini


LARAS SASTERA
SOALAN 1
( 4 + 0 )

Pendahuluan
-Statistik yang dinyatakan menggambarkan amalan merokok dalam kalangan remaja
amat membimbangkan- Pelbagai kesan negatif akibat daripada amalan merokok
kurang diendahkan. Namun begitu semua pihak tidak harus berputus asa dan perlukan
langkah bersepadu utnuk menanganinya.

1- Kempen Kesedaran memalui media elektronik dan cetak
- Stesen radio dan televisyen serta akhbar secara bereterusan menyiarkan maklumat
berkaitan kesan merokok yang menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit
- Kesungguhan dan keberkesan kempen akan memberi kesan positif kepada golongan
remaja yang merokok.
- Memaparkan maklumat kes penyakit paru-paru yang semakin bertambah 17%
setahun dan menyebabkan 10 000 kematian setiap athun
- Menyedarkan remaja bahawa setiap batang rokok yang dihisapkan akan
memendekkan jangka hayat selama 5 minit

2- Pendidikan formal dan tidak formal
- Pihak sekolah perlu menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas kepada golongan
remaja tentang kesan buruk dari merokok.
- Kementerian Kesihatan Malaysia mesti meningkatkan kempen kesedaran di peringkat
sekolah secara berterusan.
- Setiap mesej yang disampaikan melalui risalah mestilah ringkas, padat dan mudah
difahami dengan jelas
- Ibu bapa perlu mendidik anak dengan memberi perhatian penuh dengan memberika
informasi yang jelas tentang bahaya merokok.

3- Menaikkan cukai rokok
- Peranan kerajaan dalam Belanjawan negara setiap tahun akan menaikkan cukai
rokok contoh belanjawan 2006 harga sekotak rokok 20 batang telah dinaikkan
menjadi RM 7.00.
- Harga rokok yang mahal ini akan menjadi penghalang kepada remaja untuk meroko
dalam kekerapan yang banyak
- Golongan remaja atau muda akan cuba mengelak untuk merokok dengan harga
rokok yang mahal dan mengamalkan gaya hidup sihat.

4- Penguatkuasaan undang-undang
- Undang-undang berkaitan penjualan, tempat merokok telah diuar-uarkan namun
masih terdapat remaja yang merokok
- Perkara penting ialah tindakan penguatkuasaan undang-undang perlu ditingkatkan
seperti pengharaman penjualan rokok kepada remaja bawah umur dan amaran
kerajaan Malaysia bahaya merokok
- Penggunaan iklan yang berunsurkan rokok dalam bentuk hiburan dan sukan perlulah
dihadkan atau jika perlu diharamkan terus

SOALAN 2
( 2 + 2 )

Pendahuluan
- Permainan tradisonal merupakan satu warisan masyarakat melayu lama / tradisonal
Permainan ini menjadi lambang kehidupan masyarakat tradisional yang penuh
dengan keunikan serta keindahan – Warisan ini semakin dilupakan oleh generasi
muda yang asyik dengan pemodenan.

A. Kepentingan

1- Mengeaklakan kebudayaan
- permainan tradisional menunjukkan sesuatu kebudayaan
- contoh permainan wau, gasing, congkak, sepak raga menunjukkan kebudayaan
melayu
- warisan budaya dapat diteruskan - menjadi cermin identity bangsa

2- Tarikan Pelancong
- satu unsur tmabhan yang berjaya menarik minat masyarakat luar luar
- pengalaman bermain permainan tradisional oleh pelancong asing
- satu cara menarik dan berkesan promosi pelancongan negara

3- Menyihatkan tubuh badan
- ada permainan tradisional libatkan aktiviti bersenam contoh sepak raga, galah
panjang – pergerakan yang cergas dan aktif untuk fifizikal badan
- menjana minda / pemikiran untuk sesuatu permainan seperti batu seremban

4- Mewujudkan semangat perpaduan
- mewujudkan hubungan masyarakat yang lebih akrab tanpa mengira kaum
- membentuk persefahaman dan setiakawan dalam melaksanakan sesuatu permainan

5- Mengelakkan gejala sosial
- penggunaan masa lapang yang lebih bijak dan berfaedah serta terancang – ini
terbentuk melalui aktiviti sihat yang terdapat dalam permainan contoh wau / layang-
laying,

B. Punca dilupakan

1- Arus pemodenan teknologi
- lebih mementingkan aktiviti mengejar kebendaan dan kemewahan
- perkembangan teknolgi maklumat ( ICT ) yang lebih menyeronokkan

2- Kurang nilai kormesial
- tanggapan generasi muda permainan ini tidak mendatangkan hasil yang lumayan
dan tiada nilai komersial seperti perinan badminton bola sepak

3- Persaingan daripada permainan lain
- Kegemaran generasi muda lebih cenderung kepada permainan masa kini dan
moden seperti tennis, badminton, skuasy, permainan video dan sebagainya


4- Kurang pendedahan dan diperluaskann
- Permainan tradisional kurang diperkenallkan di semua peringkat sama ada di
sekolah atau badan-badan swasta / pertubuhan
- Permainan ini dianggap bukan menjadi agenda penting sesebuah badan sukan
- Permainan ini kurang atau tidak popular hanya melibatkan negara tertentu sahaja.
- Jarang diketengahkan di peringkat yang lebih tinggi seperti sukan bertaraf dunia
atau antarabangsa.


BAHAGIAN B
LARAS SAINS
SOALAN 3
( 4 + 0 )

Pendahuluan
- Amalan perubatan tradisional seperti penggunaan herba telah menjadi budaya sejak
zaman silam lagi, cuma penggunaannya tidak meluas – Aamaan penggunaan haruslah
diperkembangkan kerana ubat-ubatannya adalah bersifat alami.

Langkah-langkah

1- Mengekalkan pemeliharaan hutan dengan baik
- Pelbagai tumbuh-tumbuhan dalam hutan berpotensi dijadikan ubat – hutan yang
mengandungi tumbuhan herba wajar dilindungi dan dikekalkan.
- Tumbuhan tertentu perlu diisytiharkan sebagai spesies yang dilindungi
- Perbanyakkan hutan simpanan agar spesies yang bernilai tidak musnah

2- Penyelidikan berkaitan perubatan tradisional perlu dikembangkan
- Perubatan tradisional masih kurang penyelidikan secara saintifik – keberkesanan
penggunaan ubat herba hanya mengikut kepercayaan tanpa dos yang tertentu.
- Kajian terhadap semua herba dan fauna yang berpotensi untuk diekstrak menjadi
ubat perlu diijalankan – Herba yang diguna perlu dianalisis agar kandungan
penggunaanya sesuai dengan jenis penyakit
- Contoh penggunaan urat-urat kayu seperti eurycoma ( tongkat ali ), buah mengkudu,
daun misai kucing dan sebagainya boleh diselidik secara mendalam

3- Penyerapan teknologi moden dalam penghasilan ubat yang diiktiraf
- Di negara-negara barat penghasilan ubat herba dijalankan secara moden dan
saintifik berbanding di Malaysia dihasilkan secara kaedah lama dan mungkin
meragukan dari segi penggunaan dos sebenar.
- Kaedah penghasilan ubat herba harus dilakukan secara moden dengan dihasilkan
dalam bentuk cecair, kapsul atau pil.

4- Penanaman dan pembiakan sumber herba secara bioteknologi
- Bomoh dan tabib hanya mampu mencari dan menghasilkan herba tanpa usaha
Untuk menanamnya – Ini boleh menyebabkan kepupusan jika tidak ditanam semua.


- Kaedah penanaman dan pembiakan herba secara biotrknolgi akan mampu
menghasilkan spesies herba yang lebih berkualiti dan lebih imun kepada
persekitaran.
- Kaedah kultur sel dan pengklonan penting untuk proses pembiakan ini – Kaedah ini
akan dapat membiakkan tanaman herba ini dalam skala besar dalam jangka masa
yang lebih singkat – sumber bahan herba ini tidak akan pupus

5- Melatih tenaga pakar secara formal dalam perubatan ini
- Pendidikan secara formal untuk ubat herba perlu diwujudkan di peringkat universiti.
Ini membantu pelajar mengetahui komposisi bahan herba yang digunakan sebagai
ubat bagi sesuatu penyakit.
- Melalui cara pakar dan pengamal perubatan herba ini akan bertambah kerana ilmu
ubat herba ini diajar di peringkat lebih tinggi
- Setiap hasil penyelidikan dan penghasilan ubat herba perlu didokumentasikan semua
maklumatnya agar dapat diperkembangkan ke negara lainSOALAN 4
( 4 + 0 )

Pendahuluan
- Pencemaran alam sekitar di negara ini berlaku di darat, laut, air dan udara
- Pencemaran ini berpunca dari tindakan manusia yang kurang peka dalam
mengharmonikan alam sekitar
- Jikalau tidak dikawal denganbijaksana fenomena ini akan menjejaskan tahap
kesihatan semua manusia

Langkah-langkah

1- Melaksanakan kaedah kitar semula
- tempat pelupusan sampah sarap merupakan punca kemunculan pembawa vektor
- kegagalan melestarikannya secara bijaksana akan mendatangkan bau busuk dan
mengggalakkan agen pembawa penyakit merebak seperti lalat serta tikus
- kitar semula merupakan kaedah terbaik mengurangkan pembuangan sampah seperti
botol dan kertas – mengurangkan tempat pelupusan sampah

2- Penggunaan tenaga alternatif
- pembakaran bahan fosil seperti petroleum oleh kenderaan akan menghasilkan gas
beracun dalam udara sepeeti karbon monoksida – ini akan mencemarkan ruang
udara – keadaan ini akan mengurangkan kualiti udara dan menjejaskan kesihatan.
- menyumbang kepada pelbagai jenis penyakit seperti asma, kanser, dan salura
pernafasan yang kronik
- penggunaan tenaga alternatif yang efektif seperti solar dan hidro akan dapat
mengurangkan pencemaran udara dan menyelamatkan kesihatan oranag ramai

3- Kemajuan dalam penyelidikan
- penghasilan alat pelupusan sampah yang mesra alam seperti insinerator
- kaedah ini menyelamatkan alam sekitar melalui pembekaran sampah dalam
insinerator secara terkawal.
- pusat pelupusan sampah dapat dikurangkan dan kawalan pencemaran dapat
diminimakan.

4- Penanaman pokok hijau secara meluas
- penanaman pokok di kawasan yang banyar pencemaran seperti bandar-bandar
dapat mengurangkan kesan gas rumah hijau
- pokok yang banyak dapat mengimbangi kandungan gas beracn dalam udara
terutama karbon dioksida dan karbon monoksida – ini secara langsung akan dapat
menyejuk dan menyegarkan udara sekitar
- Sumbangan pokok-pokok hijau ini dapat mengurangkan pemanasan suhu bumi
secara global dan menyelamatkan bumi

Kesimpulan
- Pencemaran alam sekitar perlu dikawal untuk kelansungan kehidupan manusia dan
flora serta fauna yang lain
- Setiap langkah yang diambil oleh kerajaan perlulah konkrit agar fenomena
pencemaran ini tidak membelenggu atmosfera bumi

1 ulasan: