CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 13 Januari 2017

PEDOMAN TB D

KATA KERJA TRANSITIF

1.                  Kata kerja transitif menerangkan perbuatan pelaku terhadapsesuatu (objek)
2.                  Kata kerja ini mesti diikuti oleh unsur objek yang terdiri daripada kata/frasa nama. Contohnya:
Emak makan nasi
         (KKT) (objek)
3.                  Selain kata kerja dasar makan, minum, dan minta, kata kerja transitif ditanda pengimbuhan meN-, meN-…-kan/i, mempeR-, atau mempeR-…-kan/i.

 Kesalahan Umum Kata Kerja Transitif

1.                  Kata kerja transitif makan atau minum yang menerima unsur objek nya mestilah mengimbuhkan awalan meN-. Contohnya:
(a)               Adik suka minumnya.                                                                                     (û)
(b)               Adik suka meminumnya.                                                                                (ü)

2.                  Imbuhan pembentuk kata kerja transitif tidak boleh digugurkan dalam binaan ayat aktif. Contohnya:
(a)                Ayah sedang cat rumah.                                                                                 (û)
(b)               Ayah sedang mengecat rumah.                                                                       (ü)

3.                  Kata selain kata/frasa nama tidak boleh hadir selepas kata kerja transitif. Contohnya:
(a)                Kami mencari akarnya tadi.                                                                            (û)
(b)               Kami mencarinya tadi.                                                                                   (ü)


 KATA KERJA TRANSITIF (FKT)

1.                  Frasa kerja transitif terbina daripada kata kerja transitif sebagai kata intinya.
2.                  Frasa kerja transitif memerlukan objek selepasnya. Contohnya:
*          Saya    menggubah      bunga.
                                      (KKT)           (objek)
                                                   (FKT)

Kesalahan Umum Frasa Kerja Transitif

1.                  Hanya kata hubung bahawa boleh hadir selepas frasa kerja transitif yang dalam binaan ayat majmuk aktif. Contohnya:

(a)                Dia mengatakan yang ibunya sakit.                                                                (û)
(b)               Dia mengatakan bahawa ibunya sakit.                                                           (ü)

2.                  Kata nafi bukan tidak boleh bertindak sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja transitif kecuali dalam konteks pertentangan maklumat. Contohnya:
(a)                Kami bukan memancing ikan.                                                             (û)
(b)               Kami tidak memancing ikan.                                                                           (ü)
(c)                Kami bukan memancing ikan atau berenang.                                                 (û)
(d)               Kami bukan memancing ikan, tetapi berenang.                                              (ü)


  
KATA KERJA TAK TRANSITIF

1.                  Kata yang menerangkan perbuatan pelaku terhadap diri sendiri.
2.                  Terbina daripada pengimbuhan meN-, beR-, dan teR-.
3.                  Tidak diikuti oleh objek tetapi boleh diikuti oleh unsur penerang atau pelengkap. Contohnya:
(a)                Ali menyanyi. (tanpa penerang)
(b)               Ali menyanyi dengan nyaring. (dengan penerang)
(c)                                        Ali bermodalkan suaranya yang merdu. (dengan pelengkap)


Kesalahan Umum Kata Kerja Tak Transitif

1.                  Imbuhan awalan kata kerja tak transitif tidak boleh digugurkan atau ditiadakan. Contohnya:
(a)               Ah Huat sedang senam.                                                                                  (û)
(b)               Ah Huat sedang bersenam.                                                                            (ü)
(c)                            (
2.                  Kata kerja tak transitif berapitan beR-…-kan mesti diikuti oleh kata nama selepasnya sebagai unsur pelengkap. Contohnya:
(a)                Mereka berbekalkan dengan sebotol air sahaja.                                              (û)
(b)               Mereka berbekalkan sebotol air sahaja.                                                          (ü)

3.                  Sesetengah kata kerja tak transitif seperti naik dan masuk tidak perlu diikuti oleh kata sendi nama. Contohnya;
(a)                Mereka masuk ke persatuan itu.                                                                      (û)
(b)               Mereka masuk persatuan itu.                                                                          (ü)Frasa Kerja Tak Transitif

1.                  Frasa kerja tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya.
2.                  Kata intinya terdiri daripada kata kerja tak transitif yang terdiri daripada kata kerja dasar dan yang berimbuhan meN-, beR-, dan teR-.
3.                  Frasa kerja tak transitif terbahagi  kepada dua jenis, iaitu frasa kerja tak transitif dengan pelengkap dan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap.
4.                  Frasa kerja tak transitif dengan pelengkap seperti menjadi, berapitan beR-…-kan yang diikuti oleh kata nama selepasnya. Contohnya:
*          Bermandikan               embun.
                        (KKTT)                       (pelengkap)
5.         Fasa kerja tak transitif tanpa lengkap diikuti oleh unsur penerang selepasnya atau tanpa unsur penerang selepasnya. Contohnya:
            *          bersiul. (tanpa penerang)
*          bersiul dengan riangnya. (dengan penerang)


Kesalahan Umum rasa Kerja Tak Transitif

1.         frasa tak transitif yang selain daripada berimbuhan beR-…-kan dan kata kerja menjadi mesti disisipkan dengan kata sendi atau kata adjektif untuk tujuan perluasan. Contohnya:
(a)                Kami berbelanja pakaian raya agak banyak.                                                  (û)
(b)               Kami berbelanja untuk pakaian raya agak banyak.                                        (ü)
2.         frasa kerja tak transitif tidak menerima kata nafi bukan sebagai unsur keterangan kecuali terdapat pertentangan maklumat. Contohnya:
(a)                Mereka bukan menyanyi.                                                                                (û)
(b)               Mereka bukan menyanyi sebaliknya menari.                                                  (ü)Tiada ulasan:

Catat Ulasan