CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Khamis, 17 Disember 2020

LATIHAN SEJ

 

LATIHAN 2


1. Di manakah lokasi masyarakat arab?

 1. Semenanjung Tanah Arab
 2. Tanah Besar China
 3. Utara Arika
 4. Sg Tigris

2. Makkah, Madinah dan Taif terletak di wilayah.......

 1. Najd
 2. Yaman
 3. Hijaz
 4. Oman

3. Apakah faktor yang menyebabkan berlaku kemerosotan ekonomi sekitar tahun 300M

 1. Masyarakat yang tidak berakhlak mulia
 2. Kemerosotan dalam bidang pertanian
 3. Kejahilan Masyarakat Arab
 4. keruntuhan Empangan Maarib

4. Jahiliah berasal daripada perkataan arab iaitu

 1. jahala
 2. jahil
 3. jahid
 4. jamil

5. apakah maksud zaman jahiliah

 1. Zaman kebodohan
 2. Zaman kegelapan
 3. Zaman kesuraman
 4. Zaman kesempitan

 

6. Ciri masyarakat Arab Jahiliah ialah..

 1. Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi
 2. Berakhlak mulia dan berilmu
 3. tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk
 4. Mempunyai nabi dan kitab sebagai petunjuk

7. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam hidup dalam kumpulan...

 1. Badwi
 2. kabilah
 3. Hadhari
 4. Assabiyah

8. Masyarakat Arab Jahiliah yang hidup secara nomad dikenali sebagai kaum..

 1. Badwi
 2. kabilah
 3. Hadhari
 4. Assabiyah

9. ketua kabilah dikenali sebagai

 1. Imam
 2. Syeikh
 3. Pemimpin
 4. ummi

10. Semangat assabiyah ialah..

 1. cara kehidupan berpandukan pada ikatan keluarga
 2. berteraskan semangat bermasyarakat
 3. masyarakat yang mengamalkan system perhambaan
 4. masyarakat yang berdasarkan keturunan dan bermegah dengan kabilah masing-masing

11. kaum arab ____________ merupakan pentadbir dan yang memajukan perniagaan

 1. Hazraj
 2. Ansar
 3. Quraisy
 4. Muhajirin

12. Perniagaan masyarakat arab jahiliah hanya mementingkan..

 1. amalan riba
 2. amalan bersedekah
 3. mengutamakan pelanggan
 4. kepentingan bersama

13. Apakah agama yang menyembah api semasa zaman jahiliah?

 1. Hunafa
 2. Yahudi
 3. Majusi
 4. Wathani

 

14. Apakah agama yang menyembah berhala semasa zaman jahiliah?

 1. Wathani
 2. Yahudi
 3. Majusi
 4. Hunafa'

15. Apakah agama yang dianuti Bani Israel semasa zaman jahiliah?

 1. Wathani
 2. Yahudi
 3. Majusi
 4. Hunafa'

16. apakah fungsi Darun Nadwah

 1. Pentadbiran
 2. Ketenteraan
 3. Keagamaan
 4. Urusan diraja

17. Yang manakah bukan hasil dari Tanah Arab

 1. Gandum
 2. Sekoi
 3. Anggur
 4. Padi

18. Apakah maksud akidah

 1. Keimanan yang diyakini
 2. Berserah kepada takdir
 3. Beriman dengan sesungguhnya
 4. Bersabar menempuh dugaan

19. Apakah maksud syariah ?

 1. Hukum alam
 2. Hokum islam
 3. Peraturan semula jadi
 4. Perundangan sejagat

20. Apakah gelaran kepada Nagi Muhammad

 1. Pembawa wahyu
 2. Pembawa kebenaran
 3. Pembawa rahmat seluruh alam
 4. Penyelamat umat

21. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surah..

 1. al -Annas
 2. al- Mudassir
 3. al-Fatihah
 4. al - alaq

22. Apakah kesan daripada penurunan wahyu pertama ?

 1. Penghijrahan nabi Muhammad SAW ke Makkah untuk menubuhkan sebuah negara Islam
 2. Sebagai pengisytiharan nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam
 3. Agama Islam mula dikembangkan di Madinah
 4. Agama masyarakat Jahiliah terancam

 

23. Pusat pentadbiran Bani Umaiyah pada tahun 756 M hingga 1031 M terletak di..

 1. Anatolia
 2. Cordoba
 3. Konstantinople
 4. Baghdad

 

24. Berikut merupakan faktor-faktor penyebaran Islam. KECUALI

 1. Kesyumulan Islam
 2. Prinsip keterbukaan
 3. Prinsip Kesaksamaan
 4. Kemenangan melalui peperangan

 

25. Nabi Muhammad SAW telah berjaya merangka perlembagaan di Madinah dinamakan sebagai..

 1. Piagam Makkah
 2. Piagam Madinah
 3. Hukum Kanun Madinah
 4. Hukum Dunia

26. Antara isi kandungan di dalam piagam Madinah ialah ..

 1. Menyatakan syarat untuk menjadi pemimpin di Madinah
 2. orang bukan Islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing
 3. orang bukan Islam tidak diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing
 4. Semua masyarakat Madinah hendaklah memeluk Islam

27. Antara sifat kepimpinan nabi Muhammad SAW semasa berperang ialah..

 1. Mendengar pendapat orang lain dalam menentukan strategi peperangan
 2. Membunuh sesuka hati
 3. Memusnahkan tumbuhan dan tanaman
 4. Tidak mendengar pendapat orang lain dalam menentukan strategi peperangan

 

28. "Baginda mengetuai peperangan al-Riddah yakni memerangi golongan murtad kerana enggan membayar zakat"

Berdasarkan pernyataan tersebut, ia berkaitan dengan tokoh khulafa al-Rasyidin iaitu..

 1. Ali bin Abi Talib
 2. Umar bin al-Khattab
 3. Abu Bakar al-Siddiq
 4. Uthman bin Affan

29. "Baginda mentadbir wilayah Islam yang luas merangkumi kerajaan Parsi dan bahagian Kerajaan Byzantium"

Berdasarkan pernyataan tersebut, ia berkaitan dengan tokoh khulafa al-Rasyidin iaitu..

 1. Ali bin Abi Talib
 2. Umar bin al-Khattab
 3. Abu Bakar al-Siddiq
 4. Uthman bin Affan

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan