CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 28 Februari 2010

PERLEMBAGAAN

Bab 2- Perlembagaan dan Perlembagaan Malaysia
1. konsep dan takrif perlembagaan
- sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara
- kumpulan peraturan dan undang-undang yang menentukan organisasi kerajaan dan pembahagian kuasa antara badan pemerintah
- ia mengandungi peruntukan umum mengenai sistem kerajaan , hak asasi dan tanggungjawab rakyat , kewargenegaraan , hak istimewa bumiputera , agama , bahasa dan perkara lain
- undang-undang lain tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan
fungsi
- menentukan corak pemerintahan dan hak asasi rakyat sesebuah negara
- menjamin kestabilan politik dan sistem pemerintahan yang cekap dan adil
- memastikan wujudnya keamanan
- menjadi panduan kepada pemerintah
- mengesahkan segala tindakan kerajaan
jenis
a. bertulis
- didokumenkan / dibukukan
- parlimen memperolehi kuasa daripada perlembagaan
- kuasa paling tinggi diperuntuk kepada perlembagaan
- undang-undang yang dibuat , digubal dan dipinda tertakluk mengikut kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan
- boleh dipinda oleh parlimen
- mudah – 2/3 daripada persetujuan ahli parlimen
- Tidak mudah – melibatkan referendum rakyat terlebih dahulu
b. tidak bertulis
- parlimen boleh membuat , menggubal atau meminda apa jua jenis undang-undang tanpa sekatan
- kuasa paling tinggi diperuntukkan kepada parlimen
- berdasarkan tradisi , amalan, sikap serta pengalaman politik / terdapat dalam akta yang digubal oleh badan perundangan / berdasarkan keputusan mahkamah
- contoh negara - Britain
2. perlembagaan malaysia – jenis bertulis
pindaan perlembagaan
- perlembagaan boleh dipinda dengan sokongan 2/3 daripada jumlah bilangan ahli parlimen
- tak boleh pinda / memerlukan persetujuan MRR/ YDA / YDP Sabah dan Sarawak
perkembagan perlembagaan Malaysia
1 Kerajaan Kesultanan Melayu Sistem beraja / ketua/ sultan berkuasa mutlak
2 Sistem residen - Semua kuasa pentadbiran , kecuali adat istiadat orang Melayu dan agama Islam dilaksanakan oleh residen
3 Negeri Melayu Bersekutu – Perak , Selangor, Negeru Sembilan dan Pahang Residen Jeneral – kuasa pemusatan kuasa
4 Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909
5 Pengagihan kuasa secara berperingkat mulai 1934
6 Perjanjian Bangkok 1909 Inggeris Meluaskan kuasa di Kedah Perlis Terengganu dan Kelantan
7 Negeri Melayu tidak Bersekutu 1914 Johor Kedah Perlis Terengganu Kelantan menerima pengaruh Inggeris
8 Malayan Union 1946 Kuasa kepada residen Jeneral
9 Persekutuan Tanah Melayu 1948
10 Perlembagaan bertulis 1948 - Diperkenalkan kepada semua negeri Melayu , Pulau Pinang dan Melaka kecuali Johor Perlembagaan Johor 1895 dan Terengganu ( 1911 )
11 Pilihan raya umum 1955

3. Pembentukan perlembagaan persekutuan
- digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai Lord Reid berpandukn Memorandum Perikatan
- ia dikemukakan pada bulan Febuari 1957
- diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 Ogos 1957
- ia menjadi asas pembentukan perlembagaan persekutuab pada 16 September 1963 dengan kemasukan Sabah , Sarawak dan Singapura

Konsep ketinggian perlembagaan Malaysia
- menjadi sumber segala perundangan lain yang wujud dalan negara
- mengandungi u yang tertinggi yang mewujudkan satu sistem kerajaan yang teratur
- u yang berlawanan dengan perlembagaan hendaklaah terbatal setakat mana yang berlawanan
- parlimen hanya membuat dan menggubal u mnegikut bidang kuasa yang diperuntukan oleh perlembagaan
- mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan u yang betretntangan dengan perlembagaan
- YDA sebagai ketua negara , PM melaksanakan tugas mengikut kehendak perlembagaan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan