CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 28 Februari 2010

PARLIMEN

Fungsi parlimen/ badan perundangan negeri dan komponen
Fungsi
- membentang / membahas dan menggubal undang-undag berdasarkan jadual 9 perlembagaan persekutuan
- bersidang tiga atau empat kali setahun
DEWAN NEGARA
- Bahas RUU yang diluluskan di DR
- Semak/ galakkan orang ramai membincangkan RUU
- Boleh memulakan sebarang RUU kecuali RUU kewangan
- RUU kewangan tidak perlu mendapat kellusan daripada dewan negara
- Tidak boleh menolak / tidak boleh meminda RUU tanpa kebenaran DR
- Boleh menangguhkan sesuatu RUU
- - kewangan 1 bulan
- - lain-lain 1 tahun
DEWAN RAKYAT
- Senarai persekutuan / bersama
- Boleh memulakan sebarang RUU
- Mempunyai kuasa mutlak terhadap RUU kewangan
DEWAN NEGERI
- Senarai negeri / bersama /
- Mempunyai kuasa membuat undang-undang bagi perkara-perkara selain senarai tadi jika tiada bantahan parlimen ( kuasa baki )


Pentadbiran Parlimen / badan perundangan negeri
- Yang dipertua DN – dipilih daripada kalangan ahli DN
- Yang dipertua DR – dipilih daripada kalangan ahli / luar
- TUgas – mempengeusikan mesyuarat / memastikan peraturan dewan dipatuhi / mengawal perjalanan dewan Timbalan YD DN – dipilih dari kalangan ahli DN
- Timbalan YD DR – dipilih daripada kalangan ahli DR
- DUN tiada jawatan Timbalan YD
- Jika YD uzur / tiada dalam negeri tugasnya akan diserahkan kepada timbalannya. /
- Korum – DN – 10 orang DR 26 orang , DUN – 1/3
- Jika bukan ahli dewan beliau tidak boleh mengundi

2 ulasan: