CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Ahad, 28 Februari 2010

MAHKAMAH

MAHKAMAH AWAM : MAHKAMAH PERSEKUTUAN

Sistem kehakimaan
- perlantikan hakim
- pemecatan hakim

mahkamah awam
- jenis
- struktur
- keanggotaan
- bidang kuasa

Bidang Kuasa Mahkamah Awam

Mahkamah persekutuan
- Dalam kes khas seperti pertikaian antara kjn negeri dengan kjn persekutuan
- mahkamah persekutuan boleh memberi nasihat kepada YDA sebelum keputusan dibuat oleh baginda
- Mendengar rayuab kes daripada mahkamah rayuan
- Mendengar rayuan kes daripada mahkamah rayuan


Mahkamah rayuan
- Mendengar rayuan kes drp mahkamah tinggi
- Kes yg melibatkan tuntutan tidak kurang drpd RM 250 000
- Mendengar rayuan kes daripada mahkamah tinggi
- Boleh mengenakan hukuman penjara atau hukuman mati

Mahkamah tinggi
- Berkuasa dalam perbicaraan kes khas seperti kesalahan dalam kapal/ kapal terbang yg didaftarkan di Malaysia , Akta ISA , Akta Rahsia Rasmi , Akta Hasutan , Akta senjata api , Akta Dadah Berbahaya sesyen 39B dan pertikaian keputusan pilihan raya
- Mendengar rayuan kes daripada mahkamah rendah yg nilai tuntutan melebihi RM 10 000
- Boleh membicarakan kes yg melibatkan tuntutan melebihi RM 250 000
- Mendengar rayuan kes daripada mahkamah rendah yg melibatkan denda melebihi RM 25
- Boleh mengenakan denda tidak terhad dan hukuman mati

Mahkamah sesyen
- Boleh membicarakan kes yg melibatkan tuntutan melebihi RM 250 000
- Boleh mengenakan semua jenis hukuman kecuali hukuman mati dan hukuman sebat sehingga 24 sebatan
Mahkamah majistret
- Boleh membicarakan kes yg melibatkan tuntutan melebihi RM 25 000
- Boleh mengenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun , denda kurang daripada RM 10 000 dan merotan sehingga 12 sebatan

Mahkamah penghulu
- Boleh membicarakan kes yg melibatkan tuntutan kurang daripada RM 50
- Boleh mengenakan denda kurang daripada RM 25
Perlantikan hakim
- syarat – warganegara , telah berkhidmat sebagai peguam dalam tempoh 10 tahun sebelum perkhidmatannya
- memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun
- hakim utama ( KHN , PMR < HB , HMT ) dilantik oleh YDA/ MRR atas nasihat PM
- hakim mahkamah sesyen dilantik oleh YDA atas nasihat hakim besar mahkamah tinggi tanpa melalui PM dan MRR
- hakim mahkamah majistret – oleh YDA di WP atas nasihat HB mahkamah tinggi
- di negeri lain ( diantik oleh ketua negeri atas nasihat HB )

penamatan jawatan hakim
- melalui peletakan jawatan dan dipecat
- hakim MP , MR , MT dipecat oleh YDA atas syor tribunal
- tiada rayuan atas sebarang keputusan tribunal

hak istimewa hakim
- kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam mana-mana majlis parlimen kecuali dengan usul ¼ daripada ahli majlis parlimen itu
- kelakuan hakim tak boleh dibincang di DUN / oleh orang perseorangan atau badan lain
- saraan hakim ditanggung olej Kumpulan Wang yang Disatukan
- hskim tidsk bolrh didakwa semasa menjalankan tugasnya dan tidak perlu menjawab komen orang lain

penghinaan mahkamah

antaranya ialah :
1. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perintah mahkamah
2. membuat komen sebelum hakim memutuskan kes
3. mengkritik keputusan mahkamah secara terbuka dan melawan keputusan mahkamah
4. mengkritik cara hakim menjalankan tugasnya secara terbuka

- mahkamah berkuasa untuk menghukum msesiapa sahaja yg menghina mahkamah
- pihak yg menghina mahkamah boleh dikenakan hukuman penjara

mahkamah persekutuan
ahli
- ketua hakim mahkamah persekutuan ( ketua hakim negara )
- presiden mahkamah rayuan
- hakim besar MT
- lapan orang hakim lain
- hakim tambahan yg dilantik YDA

bidang kuasa
- perbicaraan didengar oleh tidak kurang 3 orang hakim
- menentukan kesahan u yg digual oleh badan perundangan negara dan berkuasa menolak u yg bercanggah dengan perlembagaan persekutuan
- menyelesaikan kekeliruan dan persoalan yg timbul daripada tafsiran u persekutuan dan perlembagaan persekutuan
- menasihati YDA tentang penguatkuasaan mana-mana peruntukan u
- mengendalikan kes perselisihan faham antara kjn pusat dengan kjn negeri atau antara kjn negeri
- mendengar dan mempertimbangkan rayuan kes sivil dan kes jenayah daripada mahkamah rayuan


mahkamah rayuan

keanggotaan – seorang pengerusi ( presiden mahkamah rayuan dan 10 hakim yg lain.

Perlantikan
- dilantik oleh YDA atas nasihat PM setelah berunding dengan MRR
Penamatan
- meletakkan jawatan dan dipecat ( tibunal )

persidangan mahkamah rayuan
- rayuan kes hendaklah didengar tidak kurang daripada 3 orang atau lebih
- mendengar rayuan bagi kes jenayah atau kes sivil yg melibtakan nilai tidak kurang RM 250 000 daripada mahkamah tinggi
- mendengar rayuan kes jenayah tertentu daripada mahkamah sesyen
- mendengar rayuan kes daripada mahkamah majistret berkaitan dengan tafsiran undang-undang sahaja
- MR berkuasa untuk meminda keputusan MT

Mahkamah Tinggi

Terbahagi kepada 2 iaitu – MT Malaya dan MT Sabah dan Sarawak
Anggota – MT Malaya seorang hakim besar dan 46 hakim yg lain
MT S dan S – hakim besar dan 10 hakim lain
Lantikan / pemecatan = sama dengan MP dan MR
Persidangan
- diadili oleh seorang hakim
- kes jenayah yang boleh dibicarakan
i. kes yg dilakukan oleh sesiapa sahaja di Malaysia termasuk rakyat asing
ii. kes yg dilakukan sesiapa sahaja yg berada dalam kapal atau kapal terbang yg didaftarkan di negara ini
iii. kes yg dilakukan oleh sesiapa sahaja di kaw perairan negara ini
iv. kes kesalahan di bawah kanun keseksaan , kanun prosedur jenayah , ISA, Akta Hasutan , Akta Rahsia Rasmi dan Aktapenerbitan
v. semua kes yg boleh dikenakan hukuman mati
vi. kes sivil
- kes perkahwinan dan perceraian orang bukan Islam
- kes muflis
- penjagaan atau rebutan anak dan harta
- kes berkaitan dengan wasiat
- pengeluaran sesuatu perintah atau perisytiharan yg dikenali sebagai writ mahkamah

Bidang Kuasa
- meminta mahkamah bawahnya mengadakan suatu siasatan kehakiman untuk mahkamah tinggi
- mengarahkan sesuatu pembayaran atau penyerahan dibuat olh pihak tertentu ( wang / anak )
- membicarakan kes sivil yg melibatkan nilai tuntutan melebihi RM 250 000
- menjatuhkan apa-apa hukuman termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup
- mendengar kes rayuan daripada mahkamah rendah dan menyemak rekod mahkamah rendah
- mengeluarkan writ , waran dan sebagainya seperti perintah lelongan dan waran tangkap )
- membicarakan kes pembunuhan
- mengarahkan mahkamah rendah ( sesyen dan majiestret ) mengadakan ulang bicara setelah mendengar kes kes rayuan dripada mahkamah rendah
- mengarahkan kes didengar di mahkamah secara terbuka
- merekod bahagian tertentu mangsa dengan kamera secara tertutup dalam kes rogol sebagai bukti dalam perbicaraan
- meminta permohonan writ yang belum dicabar atau writ kes sivil dibuat dalam kamar hakim
- membicarakan kes yg boleh membawa hukuman mati ( ISA 1960 , Akta Dadah Berbahaya 1952 m Seksyen 39B , Akta penculikan 1961 , Akta Senjata api 1971
- membicarakan kes pembunuhan dengan sengaja
- mendengar petisyen pilihan rayaperbicaraan kes rayuan di mahkamah tinggi

- bagi kes jenayah pihak pendakwa atau tertuduh mesti menyerahkan notis rayuan kepada MT dalam masa 10 hari daripada tarikh keputusan dibuat di mahkamah rendah
- rayuan bagi kes sivil pula mesti dbuat dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan dibuatdi mahkamah rendah
- kes jenayah yg dirayu mesti melibatkan denda lebih daripada RM 25
- kes rayuan sivil hendaklah melibatkan tuntutan nilai tidak kurang daripada RM 10 000 kecualai kes penafsiran undang-undang , penjagaan anak atau perceraian dan sebagainya
- rayuan boleh dibuat oleh pihak pendakwa mahupun tertuduh dalam kes jenayah atau plaintif dan defenden dalam kes sivil
- sebab rayuan dibuat
a. ingin mencari kesahihan tentang hukuman yg telah dijatuhkan
b. yakin bahawa hukuman disalahjatuhkan di sisi undang-undang
c. percaya bahawa terdapat kesalahan fakta
d. hukuman yg dijatuhkan terlalu tinggi atau ringan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan