CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Rabu, 10 Februari 2010

akhir tahun sej ting 1

TINGKATAN 1


Arahan : Tiap-tiap soalan di bawah diikuti dengan empat jawapan. Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan.

1. Soalan 1 berdasarkan kenyataan di bawah
- Laporan-laporan kerajaan
- Batu bersurat
A. Sumber utama B. Sumber kedua C. Sumber sekunder D. Sumber lisan

2. Dalam kajian sejarah, mengapa cerita dongeng tidak dapat diterima sebagai peristiwa sejarah?

A. Tidak ada seorang pengarang untuk cerita dongeng
B. Sentiasa berlaku unsur tokoh tambah
C. Tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya
D. kebenarannya susah diterima kerana ada banyak penerangan

3. Tun Seri Lanang. Apakah sumbangan utama tokoh ini?

A. Mereka telah membuat kajian sejarah Melaka berdasarkan sumber-sumber arkeologi
B. Mereka berjaya menghasilkan penulisan tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu
C. Mereka telah menghasilkan penulisan mengenai kerajaan dan pelabuhan Melaka
D. Mereka telah membuat catatan-catatan penting mengenai kerajaan-kerajaan Melayu

4. Soalan 4 berdasarkan kenyataan dibawah

- Peristiwa penentangan Dato' Bahaman terhadap British dianggap sebagai satu peristiwa bersejarah .Apakah ciri-ciri yang manjadikan peristiwa bersejarah ?

I. Peristiwa itu mempunyai sebab dan akibat
II. Peristiwa itu benar-benar berlaku
III. Peristiwa itu memang bermakna
IV. Peristiwa itu dikaji oleh ahli sejarah
A. I, II, dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

5. Soalan 5 berdasarkan di bawah
pada 1403, Laksamana Yin Ching yang dihantar oleh Maharaja China telah sampai ke Melaka dan Parameswara telah setuju untuk menerima perlindungan dari China.
Hasil daripada lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka, wujud hubungan yang baik antara Melaka dengan China. Apakah faedah yang didapati oleh Melaka selepas terjalinnya hubungan yang baik ini?

A. Hubungan perdagangan antara China dengan Melaka meningkat
B. Melaka dapat berkembang dengan pesat
C. Pemerintahan Melaka telah memperkenalkan sistem "cukai Berkeutamaan."
D. Masyarakat Melaka dapat hidup dengan aman

6. Salah satu daripada matlamat orang Portugis ingin datang ke kawasan Timur adalah untuk memecahkan monopoli perdagangan rempah dari tangan pedagang-pedagang Islam. Mengapakah orang Portugis ingin berbuat begitu?
A. Orang Portugis telah bermusuhan dengan orang Islam sejak berzaman-zaman lagi
B. Orang Islam tidak mahu menjual rempah kepada orang Portugis
C. Orang Portugis Mengaut keuntungan yang banyak daripada perdagang rempah
D. Semua pusat-pusat pengeluaran rempah dikuasai oleh orang Islam

7. Kerajaan Melaka telah mengenakan cukai yang berbeza-beza kepada pedagang-pedagang yang datang berdagang di Melaka. Bagaimanakah kerajaan Melaka menentukan kadar cukai ini?

A. Cukai yang dikenakan berdasarkan barangan yang dibeli
B. Cukai yang dikenakan berdasarkan dari mana pedagang itu berasal
C. Cukai yang dikenakan berdasarkan berat barangan pedagang
D. Cukai yang dikenakan berdasarkan nilai barangan pedagang

8. Pada mulanya, Sultan Mahmud Syah telah menerima rombongan Portugis yang terawal ke Melaka dengan baik tetapi tidak lama selepas itu, baginda mengarahkan orang Portugis itu ditangkap. Apakah keadaan yang menyebabkan baginda berbuat begitu?


A. Sultan Mahmud mendapat tahu tentang kegiatan orang Portugis di Goa
B. Orang Portugis mendesak Sultan Mahmud membenarkan mereka berdagang tanpa sebarang sekatan
C. Orang Portugis telah membina satu kubu pertahanan di Melaka tanpa mendapat kebenaran Sultan Mahmud
D. Sultan Mahmud kecewa dengan tindakan orang Portugis yang mula menyebarkan agama Islam secara terbuka di Melaka

9. mengapakah kerajaan Johor mempunyai hubungan yang baik dengan Belanda walaupun Belanda adalah satu kuasa barat?

A. Sultan Johor pernah membantu Belanda menyerang Portugis di Melaka
B. Orang Belanda mahu menjadikan Johor sebagai satu pusat perdagangan yang penting
C. Sultan Johor menghantar ufti setiap tahun kepada Belanda
D. Sultan Johor membenarkan Belanda berdagang dengan bebas di Johor

10.Pada 1535 tentera Portugis telah bertindak dengan menyerang ibu negeri Johor iaitu Pekan Tua. Apakah kesan daripada penyerangan ini?


A. Seluruh Johor jatuh ke tangan orang Portugis
B. Kerajaan Johor bertambah lemah dan tidak dapat berkembang dengan pesat
C. Sultan Johor dijadikan tawanan perang oleh orang Portugis
D. Ibu negeri Johor berubah kepada Sayong Pinang


11. Tun Perak adalah Bendahara Melaka yang paling berjasa kepada kerajaan Melaka. Apakah sumbangan Tun Perak kepada kerajaan Melaka?

I. Beliau melantik pengganti sultan yang baru
II. Beliau berjaya menjadikan Sumatera sebagai tanah jajahan Melaka
III. Beliau berjaya menamatkan permusuhan Melaka dengan kerajaan Siam dan Majapahit
IV. Beliau berjaya mematahkan serangan kerajaan Siam ke atas Melaka
A. I dan II B. II dan III C. I dan IV D. II dan IV

12. Soalan 12 berdasarkan kenyataan di bawah

- Masyarakat ini mula memakai gelang dan menggunakan gincu.
Masyarakat di atas telah mempunyai corak kehidupan yang lebih maju dan teratur. Masyarakat ini adalah
A. Orang Mesoltik B. Orang Neolitik C. Orang Hoabinh D. Orang Paleolitik

13. Kuala Selingsing, Kedah Tua dan Santubong adalah pelabuhan-pelabuhan awal di kepulauan Melayu. Apakah peranan yang dimainkan oleh pelabuhan-pelabuhan ini?

A. Sebagai pusat penghasilan barang-barang pertanian
B. Sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran barang
C. Sebagai pusat perkembangan agama Hindu
D. Sebagai pusat penghasilan rempah-ratus

14. Di Melaka, terdapat golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Apakah peranan golongan Kiwi dalam masyarakat Melaka?

A. Mereka mentadbir kawasan naungan Melaka
B. Mereka menguruskan urusan perdagangan entrepot
C. Mereka menjadi orang suruhan sultan
D. Mereka mengendalikan semua urusan pentadbiran di istana Melaka

15. Soalan 15 berdasarkan maklumat di bawah

- HUKUM KANUN MELAKA DAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKA

Kedua-dua undang-undang ini diamalkan di Melaka, Apakah perkara yang ditekan kan dalam Undang-undang Laut Melaka?

A. Ia menerangkan tugas-tugas Bendahara dan kuasa yang ada pada Bendahara
B. Ia menerangkan tugas-tugas Laksamana dan kuasa yang ada pada Laksamana
C. Ia menerangkan tanggungjawab nakhoda kapal dan anak kapal
D. Ia menerangkan hukuman-hukuman bagi setiap kesalahan yang berlaku semasa kapal pedagang berlabuh di pelabuhan

16. Bendahara dan Laksamana adalah dua orang pengawai penting dalam kerajaan Melaka. Apakah persamaan tugas diantara kedua-dua pengawai ini?
A. Mereka terpaksa menjaga keamanan di darat
B. Mereka diberi tugas untuk menyelesaikan semua masalah-masalah sivil di Melaka
C. Mereka menjadi pengiring semasa sultan berangkat menaiki gajah
D. Mereka diberi kuas untuk menyelesaikan segala masalah yang ditimbulkan oleh pedagang-pedagang

17. Batu nisan Sultan Salleh telah dijumpai oleh ahli-ahli sejarah.
Penemuan ini dianggap penting kerana
A. ia membuktikan agama Islam tersebar di Samudera pada 1297
B. ia membuktikan agama Islam sudah dianuti oleh pendudukknya sejak 1297
C. ia membuktikan sultan-sultan Pasai adalah orang pertama memekuk agama Islam di Asia Tenggara
D.Ia membuktikan Samudera adalah kerajaan terawal Islam yang pertama di Asia Tenggara

18. Soalan 18 berdasarkan kenyataan di bawah

-Istana
-Surau
-Masjid

Apakah peranan yang dimainkan oleh ketiga-tiga tempat ini semasa Kesultanan Melayu Melaka?
A. Tempat untuk membincangkan masalah-masalah golongan ulama
B. Tempat dimana anak-anak sultan belajar agama Islam
C. Tempat dimana hal-hal yang berkaitan dengan agama dibincang bersama
D. Tempat dimana agama Islam disebarkan oleh golongan ulama Islam

19. Kota 'A Famosa' merupakan satu bangunan bersejarah di Melaka pada masa ini. Mengapakah Portugis membina bangunan ini?

A. Ia menjadi lambang kemegahan kuasa Portugis
B. Ia ditubuhkan untuk mengukuhkan pertahanan Portugis di Melaka
C. Ia merupakan tempat dimana semua barang-barang pedagang disimpan dengan selamat
D.Ia menjadi tempat tinggal gabenor dan pegawai-pegawai tinggi Portugis

20. Sultan Melaka yang terakhir,Sultan Mahmud Syah telah membunuh Tun Mutahir dan keluarganya kerana sangat marah terhadap tindakan Tun Mutahir. Apakah tindakan Tun Mutahir yang menyebabkan sultan marah terhadapnya?

A. Tun Mutahir telah bekerjasama dengan orang Minangkabau untuk menjatuhkan Sultan Mahmud Syah
B. Tindakan Tun Mutahir yang telah menangkap orang Portugis dengan terburu-buru
C. Tun Mutahir telah memberikan hampir semua jawatan penting kepada kaum keluarganya
D.Tun Mutahir tidak mengahwinkan anaknya Tun Fatimah dengan Sultan Mahmud

21. Soalan 21 berdasarkan kenyataan di bawah

-Sultan Melaka yang terakhir ,Sultan Mahmud telah malarikan diri dari Melaka apabila Portugis menyerang Melaka.Dari Melaka,baginda telah ke Muar,Bintan dan mangkat di Kampar

Apakah peristiwa yang menyebabkan Sultan Mahmud terpaksa berpindah dari Bintan ke Kampar?
A.Orang Portugis telah menyerang baginda di Bintan
B.Terdapat pengintip-pengintip Portugis di Bintan
C. Kampar mempunyai kedudukan yang lebih strategik
D.Pembesar Bintan tidak gembira dengan kehadiran baginda

22. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim di Johor, baginda telah mengumiakan gelaran 'Paduka Raja' kepada Laksamana Tun Jamil. Apakah sumbangan Tun Jamil kepada kerajaan Johor?

A. Tun Jamil berjaya meluaskan empayar Johor
B. Tun Jamil telah berjaya mengalahkan Portugis di Melaka
C. Tun Jamil telah menjadikan Kampar sebagai negeri naungan Johor
D. Tun Jamil berjaya memajukan Riau sebagai pelabuhan utama Johor

23. Soalan 23 berdasarkan kenyataan di bawah
- Sultan Mahmud dari Johor telah mati dibunuh pada 1699
Apakah kesan daripada peristiwa ini kepada negeri Johor?

A. Kerajaan Johor menjadi lebih lemah
B. Johor teleh kehilangan seorang pemerintah yang cekap
C. Johor mula diperintah oleh keluarga Bendahara
D. Keadaanpolitik di Johor menjadi tidak stabil

24. Kerajaan Kedah, Melaka dan Pahang mempunyai beberapa persamaan. Di antara berikut, pilih kenyataan yang menunjukkan persamaan antara ketiga-tiga kerajaan Melayu ini.

I. ketiga-tiga pernah dikuasai oleh kerajaan Melaka
II. ketiga-tiga pernah dikuasai oleh kerajaan Bugis
III. ketiga-tiga pernah dikuasai oleh kerajaan Acheh.
IV. ketiga-tiga pernah dikuasai oleh kerajaan

A. I dan II B. II dan III C. I dan III D. II dan IV

25. Mengikut Hsieh Ch'ing Kao, seorang pengembara Cina yang pernah melawat Kelantan, pembesar-pembesar Kelantan diberi gelaran Wan dan Tuan.

Apakah peranan yang dimainkan oleh pembesar-pembesar ini di Kelantan?
A. Mereka membantu Long Yunus menyelesaikan masalah-masalah di Kelantan
B. Mereka menjadi Pembesar-pembesar di peringkat jajahan
C. Mereka diberi kuasa menjatuhkan hukuman keatas pesalah-pesalah
D. Mereka mengambil kuasa pemerintahan apabila Long Yunus tidak ada di Kelantan

26. Soalan 26 berdasarkan kenyataan di bawah

-Sesiapa yang makan di depan orang ramai semasa bulan Ramadhan akan dipukul atau dipaksa makan rumput

Undangundang di atas merupakan salah satu undang-undang bertulis dalam
A. Undang-undang perak B. Undang-undang Kedah C. Undang-undang Melaka
D. Undang-undang Islam

27. Soalan 27 berdasarkan kenyataan di bawah

- KELANTAN - TERENGGANU

Kedua-dua kerajaan di atas mempunyai hubungan yang baik. Bagaimanakah hubungan antara kedua-dua kerajaan ini menjadi tidak baik?

A. Pada 1800, Terengganu telah menyerang Kelantan dan dapat mengalahkan Kelantan dengan bantuan Siam
B. Pada 1800, Kelantan telah menyerang Terengganu dan dapat mengalahkan Kelantan dengan bantuan Siam
C. Kelantan telah berpakat dengan Siam supaya Long Yunus dapat dijatuhkan
D. Kelantan telah berpakat dengan Siam supaya Sultan Zainal Abidin dapat dijatuhkan

28. Jalan penarikan telah menjadi salah satu jalan laut yang penting kepada pedagang-pedagang. Apakah kepentingan jalan penarikan ini?
A. Ia memendekkan jalan perjalanan dari barat ke timur
B. Ia memendekkan jalan pedagang dari Selangor ke Johor
C. Ia memudahkan pedagang bergerak dari utara ke selatan Tanah Melayu
D. Ia memudahkan pedagang bergerak dari Melaka ke Muar

29. Soalan 29 berdasarkan kenyataan di bawah

* Hasta
* Jengka
* Depa
Ketiga-tiga ukuran di atas telah digunakan dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah persamaan yang ketara di antara ketiga-tiga ukuran ini?

A. Ukuran-ukuran ini selalunya digunakan untuk mengukur saiz dan keluasan tanah
B. Ukuran-ukuran ini menggunakan anggota badan manusia
C. Ukuran-ukuran ini selalunya tidak tepat
D. Ukuran-ukuran ini diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab

30. Dalam masyarakat Melayu tradisonal sudah wujud sistem sekolah pondok.
Apakah tujuan sekolah-sekolah pondok ini didirikan?

A. Sekolah pondok memberi pendidikan agama Islam kepada pelajar-pelajanya
B. Sekolah pondok dapat melahirkan para ulamak-ulamak Islam
C. Sekolah pondok dapay melahirkan golongan intelek di Tanah Melayu
D. Sekolah pondok memberi peluang pendidikan tinggi kepada pelajar-pelajar di Tanah Melayu

31. Soalan 31 berdasarkan kenyataan di bawah

- Ia adalah sejenis persembahan di mana ia digabungkan dengan tarian dan nyayian, dan ia sangat popular di Kelantan dan Terengganu

Persembahan di atas merujukan kepada
A. tarian Mak Yong B. Persembahan boria C. Persembahan kuda kepang
D. Persembahan dikir barat

32. Soalan 32 berdasarkan kenyataan di bawah

* Hikayat Iskandar Zulkarnain
* Hikayat Amir Hamzah
kedua-dua hikayat di atas tergolong dalam sastera berbentuk
A. Sastera yang berbentuk dongeng
B. Sastera berbentuk cerita-cerita panglipurlara
C. Sastera yang disadur dari Bahasa parsi
D. Sastera yang disadur dari Bahasa Arab

33. Kegiatan perdagangan menjadii satu aktiviti yang penting dalam masyarakat Melayu tradisional. Pilih kenyataan yang benar mengenai kegiatan perdagangan dalam masyarakat Melayu tradisional.

I. Sistem tukar barang masih diamalkan
II. Mata wang emas mula digunakan secara meluas oleh pembesar-pembesar Melayu
III. Penduduk tempatan menggunakan mata wang timah dan emas
IV. Kulit siput geweng digunakan sebagai mata wang peringkat awal

A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. I dan IV

34. Soalan 34 berdasarkan kenyataan di bawah

* Mereka adalah pelaut dan nelayan yang terkenal
* Mereka adalah penunggang kuda yang terhandal
Masyarakat pribumi yang dimaksudkan dengan petikan di atas adalah orang

A. Bajau B. Kadazan C. Iban D. Murut

35. Tamu merupakan satu tempat yang istimewa nagi penduduk pribumi Sabah. Apakah peranan yang dimainkan oleh Tamu

A. Ia menjadi tempat semua golongan pribumi Sabah bertemu sekali dalam seminggu untuk menjalankan kegiatan perdagangan mereka
B. Ia menjadi tempat di mana semua upacara rasmi negeri Sabah diadakan
C. Ia menjadi tempat pemujaan roh nenek moyang orang Murut
D. Ia menjadi tempat di mana perayaan Kaamantan dimulakan

36. Orang Murut percaya kepada Aki Kopuno dan dalam jampi mereka, Gunung Kinabalu disamakan dengan Aki Nobalu. Apakah kepentingan Gunung Kinabalu kepada orang Murut?

A. Orang Murut percaya Aki Kopuno tinggal di atas Gunung Kinabalu
B. Gunung Kinabalu adalah gunug yang tertinggi di Sabah dan harus dipuja
C. Orang Murut percaya roh orang yang sudah mati akan berada di Gunung Kinabalu
D. Orang Murut memulakan sembayang mereka dengan menghadap ke Gunung Kinabalu

37. Dalam masyarakat Kadazan, perayaan Kaamantan dianggap sangat penting. Mengapa perayaan ini disambut setiap tahun?
A. Perayaan ini menandakan bermulanya musim tengkujuh
B. Perayaan ini menandakan berakhirnya musim kemarau
C. Perayaan ini menandakan berakhirnya musim menuai padi
D. Perayaan ini menandakan bermulanya musim menuai padi

38. Terdapat beberapa jenis hukuman dalam masyarakat Kadazan. Bilakah hukuman sogit dijatuhkan ke atas seseorng pesalah?

A. Apabila pesalah itu terlibat dalam kes pergaduhan
B. Apabila pesalah itu melakukan perbuatan yang tidak sopan
C. Apabila pesalah itu melanggar hukum adat orng Dusun
D. Apabila pesalah itu merosakkan harta benda seseorang

39. Soalan 39 berdasarkan kenyataan di bawah

* Dusun/Kadazan
* Rungus
* Lotus
Apakah persamaan yang ketara di antara ketiga-tiga penduduk pribumi di atas.
A. Mereka tinggal berdekatan dengan kawasan pantai
B. Mereka percaya kepada Aki Kopuno
C. Mereka menjalankan kegiatan menanam padi sawah
D. Mereka merupakan golongan pribui yang terkaya di Sabah

40. Sarang burung telah mula dieksport ke negara China oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Dari manakah sarang burung ini didapati di Sabah?
I. Gua Madai II. Gua Niah III. Gua Kerbau IV. Gua Gomantong

A. I dan II B. II dan III C. II dan IV D. I dan IV

41.Soalan 41 merujuk kepada kenyataan di bawah

* Singlang Burung
* Pulau Gama
Kedua-dua kepercayaan di atas berkiatan dengan sat golongan pribumi di sarawak. Golongan pribumi ini adalah

A. orang Iban B. orang Bidayuh C. orang Kenyalang D. orang Murut

42. Di Sunai Oya, Igan dan Mukah terdapat satu kegiatan ekonomi yang diusahakan secara besar-besaran oleh orang Melanau. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan adalah
A. Kegiatan menanam padi sawah
B. Kegiatan menanam sagu
C. Kegiatan memungut sarang burung
D. Kegiatan memungut hasil-hasil hutan

43. Orang Melanau menyambut perayaan Kaul secara besar-besaran. Mengapa perayaan ini disambut oleh orang Melanau yang bukan beragama Islam?
A. Ia menandakan kesetiaan mereka kepada Aki Kopunu
B. Ia menunjukkan tamatnya musim menuai padi
C. Ia menandakan hari jadi tuhan mereka iaitu Pulang Gama
D. Ia menunjukkan bermulanya tahun baru

44. tuai Rumah merupakan orang yang penting dalam masyarakat Sarawak Apakah peranan yang dimainkan oleh beliau?
A. Tuai rumah menetapkan bila perayaan Kaamantan akan disambut
B. Tuai rumah menyelesaikan segala masalah yang timbul antara ahli-ahlinya
C. Tuai Rumah menjatuhkan hukuman mati ke atas sesiapa yang melanggar hukum adat
D. Tuai Rumah membantu pengawai Daerah mengekalka keamanan di tempat tinggalnya

45. Nobat ialah salah satu alat muzik bagi golongan istana dalam masyarakat Melayu tradisional. Apakah peranan yang dimainkan oleh nobat kepada golongan istana?
A. Nobat adalah alat muzik yang menjadi gemaran sultan-sultan Melayu
B. Nobat menjadi lambang kedaulatan bagi sultan-sultan Melayu
C. Nobat menjadi alat muzik yang paling mahal pada masa itu
D. Nobat hanya boleh dimainkan apabila sultan menyambut hari jadinya

46. Soalan 46 berdasarkan kenyataan di bawah

Negeri - Nama mata wang
Kedah - Duit berbentuk seperti ayam jantan
Pahang - Duit Tampang
Kelantan "Y"

Apakah nama mata wang yang digunakan di negeri Kelantan

A. Duit setampang B. Duit emas C. Duit Parsi D. Duit pitih

47. Selepas membuka Melaka, Parameswara telah menubuhkan angkatan laut Melaka yang terdiri daripada Orang Laut. Apakah kepentingan Orang Laut kepada kerajaan Melaka?

A. Mereka menubuhkan kubu untuk mempertahankan Melaka
B. Mereka membina perahu untuk mengawal pergerakan lanun di perairan Melaka
C. Mereka menjaga keamanan di Melaka supaya kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar di Melaka
D. Mereka mengadakan hubungan yang baik dengan orang Bugis untuk menjaga keamanan di Melaka

48. Pelabuhan Merbok yang terletak di kuala Muda telah berkembang dan menjadi satu pelabuhan yang terkenal. Apakah keistimewaan yang terdapat pada pelabuhan yang terdapat pada pelabuhan ini?
A. Pelabuhan ini terletak berdekatan dengan Melaka
B. Pelabuhan ini terlindung daripada tiupan angin kencang
C. Pelabuhan ini menjadi pusat pertemuan pedagang dari barat dengan timur
D. Pelabuhan ini menjadi pusat pengumpulan rempah-ratus dari Kepulauan Melayu

49. Soalan 49 berdasarkan kenyataan di bawah

-Melaka telah menjadi satu pelabuhan yang terkenal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah dan kerajaan Melaka juga telah berkembang dengan pesat semasa pemerintahan baginda
Apakah perubahan yang penting berlaku semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah?

A. Melaka berjaya meluaskan empayarnya sehinnga seluruh Sumatera jatuh ke tangan kerajaan Melaka
B. Baginda menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di Melaka
C. Melaka telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan Majapahit
D. Baginda telah berkahwin dengan Puteri Hang Li Po

50. Soalan 50 berdasarkan kenyataan di bawah

Bendahaa Tun Perak : "Pantang anak Melayu derhaka kepada raja tetapi anak itu janganlah dipertuankan."

Pembesar Melayu : "Saya setuju dengan kata-kata Dato".

Kata-kata di atas telah diluahkan oleh Bendahara Tun Perak apabila beliau mendapat tahu bahawa anaknya, Tun Besar telah mati di tikam oleh Raja Muhammad. Apakah kesan daripada peristiwa di atas?

A. Raja Muhammad dihantar ke Pahang dan dijadikan Sultan Pahang
B. Seluruh keluarga Tun Perak telah dihukum kerana kata-kata Tun Perak dianggap menderhaka kepada sultan
C. pemerintahan Melaka telah menjatuhkan hukuman mati ke atas anaknya yang membunuh Tun Besar
D. Berlakulah perpecahan antara rakyat Melaka yang tidak puas hati selepas Tun Besar dibunuh

51. Melaka dapat berkembang dengan maju dan menjadi terkenal di kalangan pedagang-pedagang. Apakah faktor-faktor yang membantu perkembangan pelabuhan Melaka?

I. Sistem pentadbiran di Melaka yang sistematik
II. Melaka mengamalkan sistem cukai yang adil
III. Melaka diperintah oleh pemerintah-pemerintah yang cekap
IV. Melaka mengamalkan "Sistem Cukai Berkeutamaan."

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

52. Petempatan terawal di Malaysia telah wujud kira-kira 35 000 tahun dahulu. Di manakah petempatan terawal dijumpai di Malaysia?
A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

53. Peristiwa sejarah boleh mempunyai pelbagai tafsiran. Bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku?

I. Cara maklumat itu diperolehi mengenai sesebuah peristiwa
II. Sikap ahli sejarah itu yang bias dalam pandangannya
III. Persamaan yang terdapat antara peristiwa itu dengan peristiwa yang lain
IV. Kepentingan maklumat itu kepada seseorang
A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

54. Mengapakah Melaka dapat dikalahkan dengan begitu mudah oleh Portugis sehingga seluruh Melaka jatuh ke tangan Portugis pada Ogos 1511?

I. Sultan Mahmud tidak menjalankan tugasnya dengan cekap
II. Tentera Portugis lebih terlatih jika dibandingkan dengan tentera Melaka
III. Portugis mendapat tahu mengenai sistem pertahanan di Melaka sebelum menyerang Melaka
IV. Melaka tidak mempunyai bilangan tentera yang mencukupi

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

55. Keris adalah satu senjata yang paling penting dalam masyarakat Melayu tradisional. Yang manakah peranan yang dimainkan oleh keris dalam masyarakat Melayu tradisional?

I. Ia dianggap sebagai lambang kebesaran
II. Ia dilihat sebagai satu alat mampertahanankan diri
III. Ia dijadikan sebagai alat perhiasan
IV. Ia menjadikan simbol kebesaran bagi golongan kerabat diraja
A. I, II dan II B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

56. Kerajaan Johor mulai merosot menjelang akhir kurun ke-17. Bagaimanakah kerajaan Johor boleh merosot?
I. Selepas Sultan Mahmud Syah dibunuh oleh Megat Seri Rama dan baginda tidak meninggalkan seorang waris
II. Munculnya Raja Kecil yang menuntut sebagai anak Sultan Mahmud
III. Orang Bugis mula campur-tangan dalam politik negeri Johor
IV. Belanda telah menyerang dan memusnahkan pelabuhan Riau

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

57. Ramai orang Sabah dan Sarawak suka tinggal di rumah-rumah panjang. Mengapa mereka suka tinggal di rumah-rumah panjang?

I. Mereka dapat berkenalan antara satu dengan lain dengan lebih rapat
II. Mereka dapat berkerjasama apabila membuka sesuatu perniagaan
III. Mereka boleh mempertahankan diri dari ancaman musuh
IV. Mereka dapat mewujudkan semangat berkerjasama antara satu dengan yang lain

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

58. Walaupan Melaka dapat ditakluki pleh Portugis tetapi Sultan Mahmud masih tidak putus asa. Baginda telah berusaha untuk mendapat kembali kerajaan Melaka daripada tangan Portugis. Apakah usaha-usaha baginda untuk mendapatkan Melaka semula?

I. Baginda telah meminta bantuan daripada orang Bugis
II. Baginda telah menyekat bekalan makanan daripada sampai ke Melaka
III. Baginda telah menyerang pelabuhan Melaka melalui jalan laut sebanyak lima kali
IV. Baginda menyeru kepada pedagang-pedagang Islam supaya jangan berdagang di Melaka
A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

59. Orang Neolitik telah mencipta alat perhiasan daripada batu untuk membentuk tembikar dan gelang. Apakah kegunaan tembikar dan gelang kepada orang Neolitik?

I. Tembikar digunakan sebagai alat mengisi makanan
II. Gelang digunakan sebagai alat hiasan
III. Tembikar digunakan untuk masak makanan
IV. Gelang digunakan dalam upacara pemujaan roh
A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

60. Terdapat beberapa jenis ukuran yang digunakan dalam masyarakat Melayu tradisional. Pilih kenyataan yang benar mengenai sistem ukuran dalam masyarakat Melayu tradisional.

I. Hasta adalah ukuran dari hujung siku sehingga ke ibu jari
II. Depa adalah ukuran dari dua hujung tangan
III. Jengkal adalah jarak antara ibu jari dengan jari kelengkeng
IV. Hasta adalah ukuran dari hujung siku ke hujung jari hantu

A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

11 ulasan:

 1. salam cikgu...kalu tak keberatan boleh tak cikgu emailkan sy skema jawapan bg soalan ni???? sitiamirah51013@gmail.com

  BalasPadam
 2. salam cikgu...kalu tak keberatan boleh tak cikgu emailkan sy skema jawapan bg soalan ni???? remuschin@yahoo.com

  BalasPadam
 3. salam cikgu...kalu tak keberatan boleh tak cikgu emailkan sy skema jawapan bg soalan ni???? remuschin@yahoo.com

  BalasPadam
 4. salam cikgu...kalu tak keberatan boleh tak cikgu emailkan sy skema jawapan bg soalan ni??? arieyarieyna92@gmail.com

  BalasPadam
 5. tak sempat..... saya tengah sibuk sangat dengan pt 3 dan pengendalian awal peperiksaan spm 2015.

  BalasPadam
 6. cg...mohon jasa baik cg utk bg jawapan soalan2 di atas..

  BalasPadam
 7. salam cikgu...kalu tak keberatan boleh tak cikgu emailkan sy skema jawapan bg soalan ni??? szura0281@gmail.com

  BalasPadam
 8. salam, mohon cikgu emelkan sy skema jawapan bg soalan sejarah diatas.
  szura0281@gmail.com

  BalasPadam
 9. Salam
  Kenapa la buat soalan tanpa jawapan....kalau semua yy ngaja tu option x pe la...ni kalau cikgu matematik kena ngaja sejarah x ke parah....nak kata bz dah 6 tahun x kan x leh letak jawapan lagi...sapa2 yg ada skema utk jawapan ni mohon share ye...tq

  BalasPadam
 10. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam