CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 9 September 2013

ULANGKAJI BAB 3 TING 3


ULANGKAJI BAB 3 TING 3

 

3.1       Pengenalan

1.         komunisme diasaskan oleh _________________

2.         merupakan fahaman menentang  golongan  ______ dan _____________secara kekerasan

3.         memperjuangkan

a.         masyarakat _________________

b.         _________________  tanah dan perindustrian

c.         Dianuti di beberapa negara seperti _________________

 

4.         Pada Julai 1919 , ___________________________  (Comintern)  mengarahkan parti-parti  komunis di Eropah menyebarkan ideologinya.

 

3.2       Penyusupan dan Kegiatan Pengganas Komunis

3.2.1    Cara Penyusupan

1.         Di Tanah Melayu disebarkan melalui ______ _________________ (KMT)

2.         menyebarkan di kalangan   orang Cina melalui ____________________________________________________________________

3.         Penyebaran di kalangan orang Melayu melalui _____ __ _________________ tetapi tidak mendapat sambutan kerana :

a.         bertentangan dengan _________________ _________________

b.         fahaman ini tidak _________________

c.         komunis menggunakan _________________ untuk mencapai matlamat

4.         Penyusupan komunis di Sarawak 

a.         Fahaman komunis  dibawa masuk oleh orang Cina  pada awal tahun 1940 an .

b.         Fahaman ini  menyusup masuk melalui Kuomintang

c.         Kelab Cina Seberang Laut ditubuhkan selepas lawatan Suruhanjaya Khas  dari ibu pejabat KMT di Nanking dan Konsul Jeneral dari Singapura

d.         Kelab ini menjadikan pelajar-pelajar Cina  sebagai sasaran mereka

e.         Selepas penubuhan kelab ini , beberapa  pertubuhan berhaluan kiri  ditubuhkan dianggotai oleh orang Cina

 

3.2.2.   Penubuhan Parti Komunis Malaya

1.         ditubuhkan pada ______________

2.         bertujuan menubuhkan  _________________

3.         dipimpin oleh ______________atau Ong Boon Hua sebagai setiausaha

4.         Menjelang 1935 semakin _____________

5.         Antara kegiatannya ialah :

a.         melatih kader dan menyusup dalam _________________

b.         melancarkan mogok dan sabotaj bagi _________________ _________seperti mogok di lombong  _________________

6.         Tindakan British  terhadap mogok tersebut ialah :

a.         menghantar seramai _________________ untuk menamatkan mogok

b.         pemimpin yang terlibat _____________ke China

c.         pemimpin PKM ____________

7.         PKM  pada  zaman Jepun

a.         menawarkan kerjasama dengan ___________

b.         anggota  PKM mendapat latihan di _________ __________________________________

c.         membentuk _________________ __________ _______ (MPAJA)

d.         mendapat bekalan ____________  dari British

8.         MPAJA dibubarkan apabila _________________ ______

9.         PKM tidak _______________ semua senjata

10.       Anggota MPAJA yang menyerahkan senjata akan dibayar _______dan menerima _________________

 

3.2.3.   Keganasan  Komunis

1.         Pada  1948 . wakil PKM menghadiri _____________  _________________ ___di Culcatta , India.

2.         Hasil persidangan tersebut ialah :

a.         menggalakkan parti komunis mengadakan _________________

b.         PKM menubuhkan  _________________ _________________ (MRLA)

3.         Antara keganasan yang dilakukan ialah

a.         Menyerang ladang , _____________     dan _________________

b.         Membakar _________________

c.         merosakkan _________________

d.         membunuh _________________ dengan British

 

3.3       Langkah  Membanteras Ancaman Komunis

3.3.1    Perisytiharan  darurat

1.         Darurat diisytiharkan apabila PKM __________ ___ _________________ berbangsa Eropah di Sg Siput

2.         Darurat diistiharkan akibat daripada kekejaman  dan _________________ (ms 108)

3.         Darurat diisytiharkan oleh _________________ _________________

4.         diistiharkan pada _________________

5.         Tujuan disytiharkan ialah untuk melindungi ____________________________

6.         _________________ __________dikuatkuasakan

7.         Antara undang-undangnya ialah  :

a.         Menahan sesiapa sahaja yang ______________ dengan PKM

b.         Memberi kebenaran kepada pihak keselamatan  untuk :

          __________________________

          Memindahkan _________________

          Memagar  _________________ yang disyaki penduduknya membantu komunis

 

3.3.2    Pengharaman Parti   Komunis Malaya dan parti berhaluan kiri

1.         Denagn mengunakan undang-undang Darurat , PKM diharamkan pada _________________

2.         British juga memgambil kesempatan mengharamkan  _________________ ____seperti AWAS, PETA  , PKMM dan Hizbul Muslimin

 

3.3.3    Memperbesarkan pasukan keselamatan

1.         memperbesarkan _________________

2.         pasukan polis _________________

3.         askar dari _________________dibawa masuk

4.         menubuhkan pasukan _________________

a.         untuk ___________ pasukan  polis dan tentera  _________________

b.         dianggotai oleh kaum _________________

5.         melatih 24000  _________________ ( Special Constables) yang bertugas di ladang dan lombong

6.         Pasukan keselamatan melakukan ______________ dan mengebom  sarang komunis

 

3.3.4    Rancangan Briggs

1.         dilancarkan oleh ________________pada tahun 1950

2.         Pengarah operasinya ialah _____________________

3.         Antara rancangan ini ialah :

 i.. Kampung  Baru

a.         Melibatkan _________________penduduk di kawasan pinggir hutan  ke penempatan baru  iaitu kampung baru.

b.         bertujuan _______________________, wang, maklumat dan ubat-ubatan  kepada pihak komunis.

c.         tindakan ini berkesan melumpuhkan  _________________

          Min Yuen  ditubuhkan oleh PKM untuk _________________, bekalan makanan dan ubat-ubatan kepada pengganas PKM

          Kebanyakan mereka ialah pekerja _________________

d.         Lebih 400,000 orang setinggan Cina dipindahkan ke  _________________

e.         Kampung baru dilengkapi dengan _________________

f.         Kampung ini dipagari dengan ____________

g.         Dikawal oleh _________________

h.         setiap keluarga diberi _________________

i.          _________________masuk dikawal selia

 

ii.         Gerakan Kelaparan

a.         bertujuan memastikan PKM tidak dapat _______________________, senjata , maklumt  dan ubat-ubatan .

b.         _________________diadakan bagi mencegah bekalan makanan , ubat-ubatan  dan maklumat sampai ke tangan komunis.

c.         Hal ini memaksa komunis keluar dari _________________

d.         Tindakan ini memudahkan  pasukan keselamatan ____________________komunis

 

iii.        Menggalakkan Penubuhan Malayan Chinese Association (MCA)

a.         penubuhannya disokong oleh _____________

b.         bertujuan ______________________ menjalani kehidupan di kampung baru

c.         menjalankan kutipan derma  melalui  _________________

d.         Kutipan derma ______________  kepada penduduk kampung baru

 

iv.        Sistem Pendaftaran Kebangsaan

a.         bertujuan mengawal _________________

b.         penduduk berumur ___________ke atas mesti didaftarkan  dan diberi _________________

4.         Rancangan Briggs berjaya ____________ rangkaian gerakan PKM

5.         Dalam mesyuarat Jawatankuasa   Pusat di Pahang , komunis  mengambil  keputusan :

a.         _________________terhadap orang awam

b.         ____________ ke selatan Thailand

 

3.3.5    Perang Saraf

1.         Rancangan untuk menghapuskan komunis melalui  kempen __________________________________

2.         Kematian _________________menyedarkan bahawa penggunaan kekerasan gagal menghapuskan komunis.

3.         Rancancan ini berjaya

a.         memujuk rakyat berbilang kaum supaya ______

b.         menghapuskan perasaan _________________

4.         Antara rancangan perang saraf ialah :

a.         Kempen Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis 

i.          penduduk membawa_________ mengutuk  keganasan komunis

ii.         membakar __________________

b.         Mengedarkan risalah

i.          Perang saraf menimbulkan _________ terhadap kekejaman komunis

ii.         penduduk rela hati menawarkan diri menyertai ___________________________

c.         Memperkenalkan  Konsep Kawasan Hitam

i.          kawasan yang terdapat kegiatan _________ _________

ii.         Kawasan ini dikenakan ________________

iii.        Perintah berkurung ialah undang-undang _________ _________ daripada rumah kediaman dalam tempoh tertentu

d.         Memperkenalkan  Konsep Kawasan Putih

i.          kawasan yang _________ _________ daripada ancaman komunis

ii.         kawasan putih pertama ialah _________

e.         Syarat kewarganegaraan dilonggarkan

i.          untuk _________ _________ orang  Cina  supaya menyokong usaha perang  saraf

ii.         Hal ini menunjukkan _________ _________ _________ demi mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan rakyat.

f.         Tawaran hadiah

i.          ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap  atau _________ _________ tentang gerila komunis

ii.         _________ _________ jika dapat menangkap  Chin Peng

iii.        _________ _________ jika dapat menangkap orang kanan Chin Peng

g.         Peraturan catuan  bekalan makanan

i.          peraturan ini dikuatkuasakan  menyebabkan komunis terpaksa ______________di dalam hutan

ii.         Kawasan tanaman komunis _________ ___ oleh pasukan keselamatan

h.         Peranan  Sultan dan menteri besar

i.          sering _________ _________ langkah menentang komunis

ii.         Sultan Pahang mengingatkan rakyatnya supaya jangan terperdaya dengan janji komunis

iii.        _________ _________ mengingatkan orang ramai supaya tidak lupa kekejaman  tentera Bintang Tiga

iv.        _________ _________ menyeru  rakyat supaya membantu kerajaan menghapuskan momunis

v.         Orang Melayu yang membantu komunis dianggap sebagai __________________

vi.        Komunis digelar _________  supaya  rakyat membenci komunis .

 

3.3.6    Pengampunan Beramai-ramai

1.         bertujuan menggalakkan pengganas komunis __________________

2.         sebanyak ______________dan 12 juta pas pengampunan diedarkan .

3.         syarat tawaran pengampunan disiarkan melalui _________

4.         _________ ditampal merata tempat.

5.         _________ _________ digunakan untuk membantu penduduk memujuk penganas komunis   menyerah diri

 

3.3.7    Pertemuan Baling

1.         _________ _________ berjanji  akan mengadakan rundingan dengan PKM jika partinya memenangi pilihan raya Majlis Perundangan  Persekutuan  1955 .

2.         Chin Peng telah _________ _________ untuk mengadakan rundingan .

3.         Pertemuan diadakan pada _________ _________

4.         Pertemuan diadakan di _________ _________ Baling Kedah .

5.         Rombongan  wakil kerajaan Persekutuan ialah  ______________________________________________________

6.         Wakil PKM  ialah ____________ _________ _______________

7.         Perkara dibincangkan  dalam pertemuan ialah

a.         syarat Tunku Abdul Rahman

i.          PKM hendaklah  _________

ii.         PKM meletakkan senjata dan _________ _________

iii.        Syarat Chin Peng  kerajaan mesti mengakui PKM sebagai _________ _________

8.         Pertemuan ini gagal kerana 

a.         Tunku Abd Rahman enggan _________ dengan syarat Chin Peng.

b.         Tunku  menyedari _________ _________ tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat  di negara kita

9.         Kemerdekaan Tanah Melayu  menyebabkan pengaruh  komunis _________

10.       Darurat ditamatkan pada _________

 

 

3.4 KESAN DARURAT

3.4.1    Politik

1.         kerajaan British membendung _________ _________ berhaluan kiri.

2.         melonggarkan _________ _________ kepada  bukan melayu.

3.         Kerajaan British mempercepatkan langkah memberikan __________________

4.         Pemberian kemedekaan menyebabkan PKM tidak ada alasan untuk meneruskan __________________

5.         Penubuhan  Malayan Chinese Association (MCA)

b.         usaha melibatkan orang Cina  dalam  pertubuhan __________________

c.         kesannya penubuhan MCA  ialah

i.          kerjasama  dan bantuan orang Cina dalam          __________________

ii.         mengikis _________ _________ penduduk tempatan  terhadap orang Cina yang dianggap pengganas komunis

 

3.4.2    Ekonomi

1.         Keganasan komunis menyebabkan rakyat tidak dapat menjalankan _________ ______secara aman.

2.         ___________________________, jentera lombong, kemudahan awam dan gangguan terhadap buruh  menjejaskan pengeluaran ekonomi negara

3.         Banyak _________ ___ digunakan semasa  darurat .

c.         $250,000 hingga _________ dibelanjakan sehari

d.         $721.9 juta selama 12 tahun membelanjakan  mengukuhkan __________________

e.         pembesaran _________________, menambah bilangan polis dan Home Guard  demi melindungi  dan menjamin keselamatan penduduk

4.         Kesan perbelanjaan ini menyebabkan :

a.         _________ _________ ________kurang diberi tumpuan

b.         kerajaan kurang memberi perhatian untuk _________ _________ kerana menumpukan pembangunan kampung baru

 

3.4.3    Sosial

1.         Semasa darurat banyak nyawa _________  iaitu:

a.         seramai 21231 orang _________ _________ yang terkorban

b.         6133  orang _________ _________ _mati

2.         Peperangan menentang komunis membawa _________ ________kepada kehidupan penduduk.

3.         _________ _________ yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan penduduk

a.         kesukaran untuk _________

b.         kesukaran mendapat __________________

c.         menjalankan __________________

d.         _________ _________ menyebabkan  pekebun kecil  tidak dapat mengusahakan  kebun mereka .

e.         _________ _________ menyebabkan penduduk bergantung kepada  makanan   seperti pada zaman Jepun.

4.         Daruratmemberi kesan kepada  masalah _______ _________

5.         Kerajaan menubuhkan _________ _________ _________ _________ (CLC) pada 1949 bertujuan untuk mengeratkan hubungan kaum

6.         Dasar _________ _________ berorientasikan Tanah Melayu diperkenalkan bagi memupuk perasaan cintakan tanah air.

7.         _________ _________ yang sama digunakan untuk  memupuk persefahaman antara kaum

Tiada ulasan:

Catat Ulasan