CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 9 September 2013

ULANGKAJI BAB 2 TING 3


ULANGKAJI BAB 2 TING 3

 

Pengenalan

1.         Malayan Union yang diperkenalkan pada            _______________

2.         MU  mendorong gerakan _______________

3.         Orang Melayu telah menentang MU kerana

a.         dianggap cuba _______________

b.         menghapuskan _______________

 

2.1  Tanah Melayu Selepas Jepun

A. Keganasan 14 hari

1.         Selepas Jepun meninggalkan Tanah Melayu berlaku suatu _________________iaitu negara tiada pemerintah

2.         ____________________telah menguasai Tanah Melayu

3.         Cawangan tentera PKM  iaitu  ______________ ____________________________telah berkuasa selama 14 hari.

4.         Tentera MPAJA dikenali sebagai ____________

5.         MPAJA telah menguasai :

a.         bandar dan _______________

b.         balai polis dan dan _______________.

6.         MPAJA turut menjalankan dasar-dasarnya seperti:

a.         Menjalankan _______________

b.         menjatuhkan __________ terhadap sesiapa yang dianggap telah bekerjasama dengan Jepun.

c.         mengenakan ___________, cukai harta dan cukai tanah yang tinggi

d.         Melakukan keganasan yang tidak ______________

i.          ______________________sesiapa yang dianggap bersubahat dengan Jepun

ii.         ____________________yang dikatakan menganiayai orang Cina semasa pemerintahan Jepun.

iii.        ______________________orang kampung

iv.        _______________sesiapa yang dianggap bersalah. Misalnya:

          membunuh _______________yang dianggap bersubahat dengan Jepun di Batu Pahat

          membunuh _______________yang cuba berunding

v.         mencemarkan_______________

vi.        _____________________yang berpenghuni

7.         Tindakan PKM menyebabkan berlaku ketegangan kaum kerana :

a.         kebanyakan anggota PKM  adalah ___________

b.         Penduduk kampung terdiri daripada  _______ _

8.         Orang Melayu di Batu Pahat dan Muar di bawah pimpinan _______________cuba menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat.

9.         Usaha Kiai Salleh dihalang oleh _______________

10.       Ketegangan ini dapat diatasi  oleh __________ __________________

 

B. Pentadbiran Tentera Briish(PTB)

1.         diperkenalkan oleh British pada _______________

2.         diketuai oleh _______________iaitu Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam  PTB

3.         Tujuannya adalah untuk melaksanakan __________ ____________________sebelum sebuah pentadbiran awam dipenkenalkan.

4.         Antara kejayaan PTB ialah:

a.         Menghapuskan _______________selama 14 hari

b.         _______________dan  MPAJA supaya menyerahkan senjata

c.         Mengawal dan _________________________ antara kaum

d.         Mewujudkan _______________

e.         menegakkan _______________

5.         Malayan Union dilaksanakan setelah Pentadbiran Tentera British berjaya _____________________

 

 

2.2 MALAYAN UNION (MU)

1.         diisytiharkan pada A April 1946 di _______________ (Carcosa Seri Negara), Kuala Lumpur.

2.         Gabenor pertamanya ialah _______________

3.         Pengisytiharan MU secara rasminya menggantikan _______________

4.         Tujuan penubuhan  MU

a.         Mengurangkan dan ____________________orang Melayu

b.         Membentuk satu _______________

c.         Menyediakan Tanah Melayu _______________

d.         Mewujudkan _______________yang  cekap dan seragam

e.         ________________________pentadbiran British

f.         menjamin terus _______________

g.         memastikan sumbangan _______________sebagai sumber tenaga kerja dan pelabur

h.         mengukuhkan _______________di Tanah Melayu dan Asia Tenggara

Ciri-ciri MU

1.         Pentadbiran MU menjadikan status Tanah Melayu menjadi  ______________________iaitu Tanah Melayu ___________________dan berada di bawah Parlimen British

2.         MU mewujudkan satu pentadbiran yang bersifat  _______________

3.         Malayan Union merupakan

a.         usaha British mengukuhkan _______________ ekonominya di Tanah Melayu

b.         satu bentuk ____________________oleh British

4.         Berikut ialah ciri-ciri MU

a.         Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Tidak Bersekutu dan dua buah Negeri Selat digabungkan menjadi  _______________

b.         Dibentuk Majlis Eksekutif  dan _____________ _________________

c.         MU diketuai oleh _______________yang dilantik oleh Raja England

d.         Kewarganegaraan sama rata melalui ___________ ____ iaitu  _______________berdasarkan tempat kelahiran seseorang

e.         Raja-raja menjadi _______________

(Majlis Raja-Raja Melayu) yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu.

f.         ketua pentadbir setiap negeri ialah _______________

g.         Parlimen British menjadi pemutus ________ ______________________

 

2.3       Reaksi  Penduduk Terhadap MU

2.3.1  Reaksi Menentang

1.         Sebahagian besar ____________menentang kerana :

a.         Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu

i.          Raja-aja Melayu hanya menjadi ______ ________________________

ii.         Raja-raja kehilangan kuasa , _______ ________ sebagai pelindung orang Melayu

iii.        _______________diletakkan diletakan dibawah gabenor

b.         Tamadun Orang Melayu terhakis

i.          sistem beraja, bahasa Melayu dan ______ _______  akan terhakis

ii.         _______________tercabar

iii.        Orang Melayu _______________

c.         Kerakyatan yang terlalu liberal

i.          kerakyatan secara jus soli mengancam ____  _________.

ii.         jumlah _______________menjadi kecil

iii.        __________mudah mendapat kerakyatan

d.         Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengancam raja¬-raja Melayu

i.          Tindakan  MacMichael __________ supaya menerima MU tidak dapat diterima oleh Orang Melayu

ii.         Contoh  ancaman MacMicheal  kepada contoh Sultan  Kedah ialah :

          diberi ____________iaitu sekiranya baginda tidak menurunkan tandatangan  , _______________akan  dilantik

          tidak dibenarkan _____________ apa yang berlaku

iii.        Raja-raja tidak diberikan ____________ untuk ________ dengan Majlis Mesyuarat Negeri.

 

2.3.2 Reaksi Menyokong

1.         terdapat  sekumpulan kecil orang Melayu yang menyokong seperti  _______________ _______________

2.         Mereka menyokong kerana:

a.         MU akan ______________________di Tanah Melayu

b.         MU melahirkan satu sistem pentadbiran baharu yang tidak berasaskan _______________

c.         menyokong _______________kepada semua yang lahir di Tanah Melayu

d.         Penyatuan _______________bagi seluruh  Melayu.

e.         percaya dengan _______________akan memberi kemerdekaan 

3.         Parti Komunis Malaya dan _______________

                   (MDU) menyokong  kerana

a.         bersetuju dengan ________________

b.         menguntungkan kerana _______________

4.         _____________menyokog atas alasan yang sama.

5.         Mereka bergabung  dalam _______________ __________ diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock.

6.         Walau bagaimanapun MDU mempertikaikan MU kerana tidak memasukkan _______________

 

2.3.3.  Cara penentangan

1.         Penentangan secara individu

a.         Dato’ Onn bin Ja’afar telah ____________ kepada Utusan Melayu menyeru :

i.  menyeru orang Melayu mengadakan ________

ii  menubuhkan  _____________________

b.         Raja-Raja

i.          Sultan Johor menghantar surat kepada  ______________________________

ii.         Baginda menyatakan

          menarik balik _______________yang tidak sah

          menarik balik sokongan kerana menjaga _______________

          ________________________memberitahu sultan Perak, Selanagor, Negeri Sembilan dan Kedah

iii.        Sebenarnya _______________menerima gagasan MU

iv.        Raja dan  orang Melayu _______________ menentang MU

c.         ___________________yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu

i.          mereka _______________ bantahan orang Melayu seperti:

          _______________

          _______________

          _______________

          _______________

ii.         Mereka menentang cadangan Malayan Union dalam akhbar _______________di London

 

2.         Penentangan Melalui Akhbar

a.   Melayu menulis melalui akhbar seperti _________ _____________________

b.  Akhbar Majlis bertarikh   3 April 1946

i.     merupakan _______________menyeru orang   Melayu menentang rancangan Malayan Union.

ii.    mengajak orang Melayu merenung kembali  _______________       orang Melayu

iii.        menyeru penubuhan  _______________ yang bersatu dan merdeka

iv.        mencadangkan MU digantikan dengan ______________________yang sedia ada

v.         _______________diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu

vi.        Mahu Kerajaan _______________

vii.       Tidak mahu _____________________ diserahkan kepada  Kerajaan British di London.

c.    Akhbar Majlis 4 April 1946

       i.  menyiarkan cogan kata  ucapan Dato Onn

          Barang siapa di antara orang –orang Melayu yang menyertai MU tiada _______________

          Barang siapa orang  Melayu tidak _______________ maka ertinya ia sukakan MU.

ii.         menyiarkan bahawa _______________ juga turut berkabung

iii.        Orang-orang Indonesia di Tanah Melayu turut berkabung

d.    Utusan Melayu menyeru _______________ memikirkan kesannya jika MU tidak ditentang

e.    Warta Negara telah _______________yang menggesa orang Melayu supaya menentang MU

 

3.         Mengadakan demontrasi secara aman

a.         Orang Melayu  mengadakan demontrasi kerana

i.          _______________ Sir Harold MacMichael memperoleh tandatangan

ii.         MU akan ____________________ negeri-negeri Melayu

iii.        MU akan ____________________ mereka sebagai anak negeri

b.         Demontrasi diadakan di  _______________ seperti  :

i.          10,000 orang berdemontrasi di _______________

ii.         50,000 orang berdemontrasi di ________

iii.        Di Johor Bahru, orang ramai berkumpul di hadapan _______________

 

4.         Menubuhkan dan menghidupkan Persatuan-persatuan Melayu

a.         Persatuan  Melayu sebagai alat menentang MU secara _______________

b.         Antara persatuan yang ditubuhkan ialah

i.          ______________________________

ii.         ______________________________

iii.        Islamic Voice of Malaya, Pulau Pinang

c.         Persatuan _______________dan surat  bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London

5.         Kongres Melayu pertama  diadakan

a.         Diadakan pada _______________

b.         bertempat di  _______________

c.         dihadiri oleh ____________________

d.         dirasmikan oleh ____________________ _________________________

e.         bersetuju menubuhkan _______________

f.         Pengerusi pertamaNYA  ialah ____________.

g.         Dihadiri oleh kaum lelaki, perempuan dan _______________

h.         Mereka membawa pelbagai _______________ yang bertuliskan kata-kata patriotik

i.          Wakil _______________dan kanak-kanak turut berucap .

 

6.         Kongres Melayu yang kedua

a.         diadakan pada _______________

b.         bertujuan  untuk membantah _______________ pada  1April 1946

c.         dihadiri oleh _______________daripada persatuan-persatuan  Melayu

d.         Mesyuarat diadakan di _______________.

e.         Keputusan Kongres kedua ialah

          Meminta ______________________ pelantikan Gabenor Malayan Union.

          Meminta ____________________ menganggotai sebarang majlis pentadbiran Malayan Union memulaukan pelantikan itu

          Menuntut orang Melayu  _______________ selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok

7.         Rapat Umum

a.         diadakan semasa lawatan  _______________dan _______________di setiap bandar

b.         Lawatan ini diadakan _______________

c.         Tujuan lawatan ialah untuk meninjau _____ ______________orang Melayu  terhadap MU

d.         Sepanduk mengutuk MU dan  __________ _______________dibawa semasa rapat umum

8.         Penentangan Kaum Wanita

a.         Antara kaum wanita yang menentang MU ialah

i.          ________________________di Batu Pahat

ii.         ______________________di Rembau

iii.        ___________________di Perak

b.         ____________________________telah ditubuhkan  khusus untuk menentang MU

9.         Penentangan oleh _______________ditunjukkan   semasa memberi ucapan  dalam perhimpunan menentang MU  di Kuala Kangsar , Perak

 

2.4       Penubuhan UMNO

1.         ditubuhkan pada  _______________

2.         ditubuhkan di _______________

3.         ditubuhkan hasil daripada  keputusan ________ _______ pada 1946.

4.         Penubuhan ditandatangani oleh _______________

5.         _______________pertamanya ialah Dato Onn bin Jaafar

 

 

2.4.1  Tujuan Penubuhan UMNO

1.         Tujuan penubuhan  pada 1946  ialah

a.  _______________  MU 

b.         _____________________seluruh Tanah Melayu

c.         mewujudkan _____________________________

d.         _______________dan  ketuanan Melayu

e.         _____________________orang Melayu

f.         melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum ______________________________

2.         Tujuan UMNO pada 1949 ialah

a.         menjalan fungsi sebagai _______________di Tanah Melayu.

b.         menjalankan ikhtiar dan langkah   untuk mendirikan kerajaan merdeka  yang __________ _______________

c.         _____________________________dari segi, politik, kebajikan hidup, kebudayaan dan ikhtisas

d.         menjadi _______________tanah air

e.         menuntut _______________

 

2.4.2  Perjuangan Tokoh  UMNO

1.         Dato Onn bin Jaafar

a.         merupakan _______________UMNO.

b.         Berpendidikan  _________________________ dan England

c.         Pernah menjawat _______________

d.         Pernah menjadi _______________

e.         Dilantik menjadi _______________pada 1946 kerana berjaya memulihkan keamanan di Batu Pahat

f.         Isterinya bernama _______________

g.         Menyeru orang Melayu 

i.          _______________

ii.         menubuhkan __________ di peringkat nasional

iii.        menubuhkan _______________menentang MU

h.         berjaya __________________________pada 1946

i.            Antara jasa-jasa beliau ialah :

i.          ______________________seluruh Tanah Melayu

ii.         ______________________ MU

iii.        ______________________memulaukan upacara perlantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union

j.          menjadi pengubal ______________________ dengan  mengambil contoh dari parti  yang terkenal di luar negara.

2.         Dato Panglima Bukit Gantang

a.         ______________________UMNO pertama

b.         Nama sebenarnya ialah _____________________

c.         Berpendidikan  Anderson School, Ipoh dan ______________________

d.         Menubuhkan ______________________apabila MU ditubuhkan

e.         Menyokong  ______________________untuk menumbangkam MU

f.         Menjadi ______________________UMNO Perak  dari tahun 1948 hingga 1953.

 

3.         Dato Nik Ahmed Kamil

a.         merupakan ______________________UMNO Pusat  dan  Ketua UMNO Kelantan

b.         berpendidikan  di ______________________, Kota Bahru  dan  Maktab Melayu Kuala Kangsar.

c.         Melanjutkan pelajarannya ke  ______________________

d.         Pernah menjadi ______________________

e.         Menjadi ______________________dari 1948 hingga  1955

4.         Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)

a.         seorang ______________________ yang terlibat dalam Kongres Melayu  1946

b.         membantu Dato Onn ___________________ persidangan  kongres tersebut

c.         mencadangkan perkataan _________________ (national) ke dalam United Malays Organization

d.         dianggap sebagai ______________________ yang ulung

 

2.4.3   Perjuangan dan perkembangan UMNO

1.         Antara perjuangan UMNO ialah

a.         ______________________ orang Melayu

b.         ______________________ MU

c.         Mengusahakan kemajuan _________________ ______________________orang Melayu

d.         Menghapuskan ______________________dan kedaerahan orang Melayu

e.         Memajukan ________________ orang Melayu

f.         Memperjuangkan _________________Melayu

g.         Mewujudkan sebuah parti politik bercorak ______________________

2.         Perkembanagn UMNO

a.         Beberapa ______________________di bandar-bandar besar seperti diadakan di Kota Bahru dan  Ipoh

b.         Biasanya mesyuarat agung ________________ oleh sultan atau raja-raja Melayu

c.         Kerjasama sultan dan raja-raja dengan rakyat dapat mengekalkan ______________________

d.         Pada 1946 ______________________yang mempunyai lima bab  dibentuk

e.         Pada 1949  ____________________diluluskan 

f.         Logo  UMNO diambil daripada beberapa perkataan  dalam ______________________

g.         Cogan kata UMNO ialah _______________ yang diambil dari slogan Pergerakan Melayu Semenanjung Johor

h.         Pada  Mac 1950  cogan kata UMNO ditukar kepada ____________ atas  cadangan wakil Pemuda Bahagian UMNO Batu Pahat  iaitu Syeikh Gharieb Raub

i.          Pada Jun 1946  ______________ UMNO diputuskan dalam persidangan  UMNO di Ipoh

          bendera ini dicadangkan oleh ___________ ___________, Kuala Lumpur

          terdapat warna ___________ bererti keberanian

          warna ______bererti kesucian dan keikhlasan

          warna ____________ ialah lambang raja

          ____________berwarna hijau ialah lambang islam  dan tamadun Melayu

          Bendera UMNO telah __________________ pada 27 Julai 1947 semasa  Mesyuarat Agung UMNO di Pulau Pinang 

 

 

2.5       Penubuhan Persekutaun  Tanah Melayu 1948

1.         Persekutuan Tanah  Melayu ditubuhkan pada _________________menggantikan Malayan Union

2.         Penubuhan ini merupakan ______________  ________ membantah secara aman  menolak MU

 

 

2.5.1    Rundingan ke arah penubuhan Persekutan Tanah Melayu

1.         Pada Mei 1946 telah diadakan ___________ antara  raja-raja Melayu  dengan pihak British di Kuala Kangsar

2.         Dalam pertemuan itu raja-raja menyatakan  pandangan ______________________

3.         Pada Jun 1946  satu _________ diadakan di antara UMNO dengan pihak British  di Pulau Pinang .

4.         British terpaksa memgadakan ________________ apabila raja-raja dan UMNO bertegas menolak  MU

5.         Raja-raja dan UMNO telah menghantar ________________ menyatakan bantahan terhadap  MU

6.         Pada 25 Julai 1946  , Jawatankuasa Eksekutif   ditubuhkan 

a.         dianggotai oleh  pegawai kanan British, _________________   dan wakil UMNO

b.         bersidang beberapa kali di ______________ Kuala Lumpur

c.         Antara tuntutan  raja-raja dan orang Melayu ialah

i.          Mereka menolak ______________dan struktur MU

ii.         mereka mahu sebuah _________________ bagi seluruh Tanah Melayu

iii.        mereka menolak ______________________

iv.        mereka mahu _________________dipulihkan semula

v.         mendesak raja-raja Melayu menjadi ______________________

7.         British bersetuju membentuk Persekutuan kerana :

a.         tidak mahu orang  Melayu menentang British ______________________

b.         British tidak mahu Parti Komunis Malaya  mempengaruhi orang Melayu

c.         _______________orang Melayu yang sentiasa berkerjasama  dengan British mengubah mempengaruhi dasar British

d.         British mahu menjalankan ______________ yang digalakkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

8.         Pada 21 Januari 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu  ______________________

9.         Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada              ______________________

 

2.5.2    Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu

1.         Konsep  ___________________diperkenalkan 

2.         Dibentuk _____________________menggantikan Majlis Melayu

3.         ______________________diberi kepada orang Melayu .Pesuruhjaya Tinggi British diberi kuasa melindunginya.

4.         ______________________diperketatkan

5.         Persekutuan dibentuk terdiri  ______________________kecuali Singapura

6.         Ketua Persekutuan ialah _____________________ yang dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan  Persekutuan

 

2.5.3    Perbezaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Malayan  Union

            Malayan Union           Persekutuan Tanah Melayu 1948

Ketua Pentadbiran                 ______________ _______ dan Majlis Raja-Raja

Kuasa di peringkat Pusat       Parlimen British          ______________________, Majlis Eksekutif dan Majlis Raja-Raja

Kuasa Peringkat Negeri         _____________________________dan Majlis Mesyuarat Negeri  Sultan, Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Negeri

Ketua agama Islam dan adat istiadat            Gabenor British         

Bahasa Pentadbiran    Bahasa Inggeris         

Kerakyatan Secara kuat kuasa undang-undang        Jus soli bagi yang lahir di __________________________________________________________________                   Jus soli kepada ______________________

          Pemohon yang lahir di luar ngeri tetapi babanya adalah rakyat raja atau rakyat British

Kerakyatan Secara  permohonan       * pemohon telah tinggal selama lima daripada _________________________________

 

* anak angkat pemohon  yang telah menjadi ______________________            Pemohon berusia 21 tahun , tiada rekod jenayah  dan ______________________

          berusia 21 tahun dan tinggal selama 8 daripada 12 tahun  di Tanah Melayu  serta boleh ____________________________________________

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan