CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 9 September 2013

ULANGKAJI BAB 1 T 3


ULANGKAJI BAB 1 TINGKATAN 3

ARAHAN – ISI TEMPAT KOSONG DENGAN MAKLUMAT YANG BETUL

 

 

1.1    Pengenalan

1.         Jepun memerintah negara kita selama kira-kira tiga tahun setengah iaitu dari _______________ hingga __________________

2.         Pemerintahan tentera Jepun di negara kita adalah bercorak _______________

3.         Kesan utama sepanjang tempoh tersebut telah menyemarakkan _________________________  di kalangan rakyat.

 

1.2  Pemerintahan Tentera Jepun

1.2.1. Kedatangan Jepun

1.         Pada zaman pemenintahan Maharaja Mikado Meiji Jepun bangkit sebagai sebuah _______ ___________

2.         Pemulihan Meiji

a.         Dilancarkan oleh _____________

b.         Menekankan pemodenan dan _____________

c.         ____________________dijadikan model 

3.         Perluasan kuasa Jepun ke Negara China kerana :

a.         banyak ___________________

b.         berpotensi menjadi _______barangan Jepun

4.         Kemenangan Jepun dalam  Perang ________ telah menyebabkan Jepun dianggap sebagai sebuah kuasa besar.

5.         Faktor perluasan kuasa Jepun

a.         masalah __________di Negara.

b.         Pertambahan _____________Jepun

c.         Kekurangan kawasan ____________

d.         Sebagai sebuah negara industri pula, Jepun memerlukan :

i.  bekalan ______________

ii  kawasan _______________

e.         __________ekonomi terhadap Jepun kerana enggan berundur dan negara China oleh Amerika.

6.         Isi jadual berikut  dengan maklumat tepat

  Tahun            Maklumat

______            Jepun memenangi  Perang Cina –Jepun Pertama

1905    _____________________

____________

1910    Jepun _______________

_____  Jepun menakluki Mancuhria

1937    _______________________

__________________

1941    Jepun menduduki  Indo China

1941    Jepun ________________

___________

7.         Tentera telah memerintah negara Jepun sejak bulan ____________

8.         Sekatan ekonomi Amerika Syarikat menyebabkan pimpinan Jepun iaitu _________ ______menyerang Asia Tenggara.

9.         Propaganda Jepun  untuk mempengaruhi penduduk tempatan di negara kita ialah

a.         Asia Untuk ____________

b.         _____________

10.       Slogan-slogan ini berunsur ______________ dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara-negara Timur.

11.       Rancangan “________________________ Asia Timur  Raya”  diperkenalkan

12.       Rancangan ini bertujuan mewujudkan zon  _________________________yang diketuai oleh Jepun

13.       Strategi Jepun ini berkesan sehingga kehadiran Jepun tidak dianggap sebagai ______________

14.       Iktibar daripada peristiwa ini ialah :

a.         Perlu ada ________yang baik  untuk melaksanakan sesuatu. misi.

b.         berhati-hati terhadap _____________dari luar.

 

1.2.2    Kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu

1.         8 Disember 1941 mendarat serentak di ________ (Singgora dan Pattani) dan di Pantai Sabak, Kota Bharu

2.         Tentera Jepun yang mendarat di Thailand terus mara ke _____________

3.         Kumpulan ini berpecah dua, iaitu

a.         sepasukan ke ____________dan meneruskan kemaraan ke selatan melalui pesisiran pantai Barat menggunakan ________yang dirampas

b.         Sepasukan lagi, mengikut jalan darat menuju _________________di negeri-negeri pantai barat menggunakan ____________dan basikal

4.         Tentera Jepun yang mendarat di ________mara ke selatan mengikut jalan darat melalui  pantai timur.

5.         Pada 10  Disember 1941  , Jepun berjaya menenggelamkan  __________     dan ____________ oleh tentera berani mati.

 

1.2.3    Kemaraan  tentera Jepun di Sarawak dan Sabah.

1.         Tentera Jepun berpengkalan  di _________ ____________

2.         Pada _________________mendarat di Miri

3.         Tentera Jepun berpecah kepada __________

4.         Arah mara aasukan pertama  ialah

a.         Pada 21 Disember  1941 ke _________

b.         Pada ________________ ke Sibu.

5.     Arah mara pasukan yang kedua ialah

c.         Pada 1 Januari 1942 ke ______________

d.         Pada _____________  ke Sandakan.

6.         Kemaraan Jepun tidak mendapat ______________ di Sabah dan Sarawak 

 

1.2.4    Cara kemaraan dan kelengkapan tentera Jepun

1.         Sebanyak  ____________________ perang  digunakan untuk  memberi perlindungan kepada tentera darat.

2.         Sebanyak 80 buah ____________________ digunakan 

3.         100 buah kereta kebal kecil digunakan kerana mudah __________________

4.         menggunakan bot untuk mendarat dari ______ ___________menggunakan  _________untuk melalui jalan sempit

5.         Angkatan tentera seramai ______________

 

1.2.5.   Kelengkapan tentera British

1.   Tentera  British seramai   ____________

2.         British mempunyai 141 _____________ pejuang

3.         British mempunyai 2 buah kapal perang untuk menyekat _____________________

 

1.2.6.   Kesan Peperangan

1.         Antara kesan peperangan ini ialah __________  ____________ sumber ekonomi dan bangunan.

2.         Tentera British menggunakan taktik  ________ _________  semasa berundur  seperti :

a.         meletupkan ________________ di Kuala Krai   untuk meyekat kemaraan tentera Jepun

b.         Di Sarawak, British telah memusnahkan ___________dan dokumen-dokumen  kerajaan

3.         Tujuan British berbuat demikian ialah

c.         __________________kemaraan tentera Jepun

d.         melumpuhkan _____________

4.         Jepun gagal untuk __________________  akbiat kemusnahan ini

5.         Iktibar daripada peristiwa ini ialah kita hendaklah sentiasa berusaha untuk ____________  sebarang peperangan daripada berlaku di negara kita.

 

1.2.7    Tanah Melayu  jatuh ke tangan Jepun

1.         Kemaraan tentera Jepun gagal disekat oleh tentera British yang terdiri daripada askar-askar _______________________dan British

2.         Tentera British berundur ke selatan untuk mempertahankan _______________

3.         British tidak bersungguh-sungguh  mempertahankan Tanah Melayu kerana mempertahankan ______________daripada serangan tentera Paksi di Eropah.

4.         Rejimen Askar Melayu pimpinan ___________ __________telah berjuang bermati-matian mempertahankan Tanah Melayu.

5.         Jepun menguasai seluruh Tanah Melayu dan Singapura dalam tempoh ________________

6.         Pada 15 Februari 1942, _______________ menyerah diri kepada Leftenan Jeneral Yamashita Tomoyuki di Singapura.

7.         Iktibar peristiwa ini ialah jangan mengharapkan ___________untuk mempertahankan tanah air kita sendiri.

1.2.8    Faktor-faktor Kejayaan Jepun Mengalahkan British di Tanah Melayu

1.         Perancangan awal perang Jepun

a.         _____________ untuk memenangi hati dan mendapatkan kerjasama penduduk Tanah Melayu.

b.         ______________ di Tanah Melayu mendapatkan maklumat untuk memudahkan serangan.

2.         Kelemahan tentera British

a.         Tidak bersedia kerana menumpukan __________________

b.         Tentera British ________________dan kekurangan peralatan perang

c.         _____________ yang berkhidmat dengan British telah berubah sikap menjadi anti British

d.         ___________________British hanya di Singapura

3.         Kelengkapan tentera Jepun

a.         banyak kapal terbang pejuang yang moden seperti  ______________

b.         _________________dengan keadaan muka bumi di Tanah Melayu.

4.         Semangat tentera Jepun

a.         berjuang untuk ___________________ mereka

b.         ___________ demi Majaraja Jepun

c.         _______________kerana pernah terlibat  dalam Perang China –Jepun

5.         Pakatan Jepun Thailand

a.         Thailand ____________tentera  Jepun untuk mendarat

b.         Jepun tidak _____________Thailand

c.         Jepun__________________, Kedah , Perlis dan Terangganu  kepada Thailand

6.         Taktik serangan Jepun

a.         _______________________di Hawai, yang menjadi pangkalan utama tentera Amenka Syarikat di Asia Pasifik.

b.         memulakan ________________Tanah Melayu kerana pertahanan utama British tertumpu di Singapura.

7.         Peranan  Kesatuan Melayu Muda 

a.         membantu  _____________________Jepun

b.         memberi ____________________

c.         menjadi _____________ semasa kemaraan Jepun

 

Rumusan Kejayaan Jepun

1.         _________________banyak  pihak termasuk  tentera British dan  Amerika Syarikat

2.         Kunci kejayaan Jepun ialah

a.         kegiatan ___________________yang berkesan

b.         semangat______________  yang tinggi

c.         ________________pertahanan British

d.         kebijakan  tentera   Jepun menggunakan  ______________semasa kuasa barat  sedang  berperang di Eropah

e.         _______________daripada penduduk tempatan  kerana  terpengaruh dengan slogan-slogan Jepun

 

1.3         Dasar Pemerintahan Jepun

1.         Jepun telah memperkenalkan pemerintahan ___________ di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.

2.         Tanah Melayu dikenali sebagai ___________

3.         Singapura pula dikenali sebagai ___________ dan pentadbirannya diasingkan daripada Tanah Melayu.

4.         Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu dibahagikan kepada :

A.        Pentadbiran Pusat 

i.          ______________di Tokyo

ii.         Di Singapura diketuai oleh ___________ yang mengetuai mahkamah, biro-biro pentadbiran dan majlis pusat

B.        Pentadbiran Wilayah

i.          Setiap wilayah diketuai oleh ___________

ii.         Wilayah  terdiri daripada _______________

iii.        Gabenor dibantu oleh ______________dan Pegawai Daerah

iv.        Pegawai Daerah dibantu oleh __________

5.         Pada mulanya, Jepun _______________Tanah  Melayu dengan Sumatera

6.         Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu ______________________sebagai menghargai kerjasama negara itu yang memberi laluan kepada tentera Jepun.

7.         Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabungkan dikenali sebagai pentadbiran _____________

a.         diketuai oleh seorang ______________

b.         beribu pejabat di ______________

c.         Sarawak dibahagikan kepada tiga wilayah  iaitu ____________________________

d.         Sabah pula dibahagikan kepada ____________ iaitu  Jesselton dan Sandakan.

e.         Setiap wilayah diketuai oleh _______________

f.         Gebenor Wilayah dibantu oleh ____________

g.         Terdapat 15 deerah dibentuk dan setiap diketuai oleh ____________

h.         Pegawai derah dibantu oleh  ______________

8.         Jepun  memperkenalkan pelbagai dasar untuk mencapai  matlamat pendudukan mereka di Tanah Melayu.

9.         Dasar Jepun  sering _________________mengikut       kepentingan mereka.

10.       Penduduk tidak berhak _____________ pendapat mereka.

11.       Dasar Jepun mula berubah apabila mendapati mereka akan ___________________________

 

1.3.1    Dasar  Politik

1.         Kedudukan Sultan

a.         sultan tidak lagi menjadi _______________

b.         hanya menjadi_____________________ dan  adat istiadat Melayu

c.         Sultan diberi ________seperti semasa British.

2.         Status Tanah Melayu _____________________

3.         _______________ditubuhkan apabila Jepun hampir  kalah

1.3.2    Dasar Ekonomi

1.         dieksploitasi untuk kegiatan perindustrian dan ______________

2.         ______________Jepun diperkenalkan.

3.         ______________diperkenalkan

a.         Ekonomi  ______________digiatkan untuk pengeluaran makanan harian

b.         Mengeluarkan _________________pada 25 November

i.          memaksa  penduduk menjalankan tanaman sara diri  di tanah sendiri dalam masa  ______________ dari tarikh notis dikeluarkan

ii.         ___________diberi kepada yang berjaya

iii.        Kegagalan mematuhi notis ini akan ______________

c.         ______________dilaksanakan

d.         Layanan istimewa diberikan kepada ______________

 

1.3.3    Dasar Penjepunan dan Sosial

1.         Sekolah Inggeris dan Cina ditutup bagi menghapuskan ______________

2.         Rakyat ___________kepada Maharaja Jepun

3.         Lagu _____________________ dinyanyikan setiap pagi di sekolah.

4.         Dasar Bahasa

a.         _______________________menjadi bahasa pengantar di sekolah

b.         Ruangan khas belajar bahasa Jepun disiarkan dalam ______________

c.         Menukar nama Stesen Kereta Api  Tanjung Pagar kepada  ______________

d.         ______________perdagangan menggunakan bahasa Jepun

5.         ______________diiklankan dalam akhbar

6.         ______________negara Jepun diperkenalkan

7.         ______________orang Melayu untuk mendapatkankerjasama  meneruskan pemerintahan

8.         ___________orang Cina  kerana menyokong negara China semasa perang China- Jepun

9.         Melayan baik orang India  bagi mendapatkan kerjasama ______________di India .

1.4 Reaksi Penduduk

1.4.1    Reaksi Orang  Melayu

1.         Sebahagian besar  orang Melayu ___________

2.         Mereka terpengaruh dengan _______ Jepun

3.         Orang Melayu diberikan _________ yang baik oleh tentera Jepun.

4.         Usaha mendapatan kemerdekaan dijalankan oleh  _________________di bawah pimpinan Ibrahiin Haji Yaacob dengan  mengadakan pakatan sulit dengan pihak Jepun 

5.         Sokongan orang Melayu tidak kekal lama kerana :

a.         Jepun mewujudkan ______________secara tentera.

b.         Dasar pemerintahan Jepun ___________kehidupan rakyat.

c.         Slogan Jepun hanya _______untuk kepentingan mereka.

d.         Tanah Melayu tidak diberi  _________ seperti yang dijanjikan.

e.         Status Tanah Melayu menjadi  ___________

f.         Negeri-negeri Melayu Utara pula diserahkan kepada  ___________

g.         Pada mulanya pihak Jepun tidak __________ kedudukan raja-raja Melayu.

h.         KMM ___________ oleh Jepun.

i.          Tentera Jepun melakukan ________ terhadap sesiapa sahaja yang dianggap bersalah.

6.         Iktibar pemerintahan Jepun ialah kita hendaklah lebih ___________dalam menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa asing.

 

1.4.2    Reaksi Orang Cina

1.         Orang Cina menentang Jepun kerana dipengaruhi oleh Perang ___________pada tahun 1937.

2.         Kebanyakan terlibat dengan ___________

3.         Mereka ___________ barangan Jepun

4.         Mereka ___________untuk membantu negara China.

5.         Ada pemuda Cina yang balik ke negara China untuk ___________menentang Jepun.

6.         Apabila Jepun menjajah Tanah Melayu , mereka dilayan ___________dan ada juga dibunuh oleh tentera Jepun

7.         Ada orang Cina yang menyokong Jepun untuk menjaga ________________dan keselamatan nyawa mereka.

 

1.4.3    Reaksi  Orang India

1.         Orang India mendapat _________kerana Jepun memerlukan kerjasama mereka untuk mengusir British di India.

2.         Jepun _________________dalam tentera British supaya bekerjasama dengan mereka.

3.         Sebahagian besar orang India dalam tentera British telah ____________kepada pihak Jepun.

4.         Sebahagian besar orang India menyertai _____ ______________

5.         Jepun menjadi  pendorong penubuhan __________ _____________________

 

1.5. Gerakan anti¬Jepun

1.         Gerakan ini muncul di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak  kerana ___________yang dijalankan oleh pihak Jepun

2.         Mereka bergerak secara ___________

3.         Ada yang berkerjasama  dengan _________ _________  khususnya British

4.         Antara gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu  ialah

Pertubuhan     Maklumat

MPAJA                    Ditubuhkan oleh __________ __________

          Dapat bantuan daripada _______

          Menggunakan taktik ___________

Force 136                  Ditubuhkan oleh______________ di Pahang , Johor dan Kedah

          Mendapat latihan  di ___________

          Dianggotai oleh___________ _______________

Askar Melayu Setia              Melancarkan ___________

          Dapat bantuan daripada _________

Pasukan Wataniah Pahang               Pemerintah Kehormatnya ialah ___________

          Diketuai oleh __________

          Dianggotai oleh ______________ antaranya Kapten Abdul Razak bin Hussin

          Hubungan baik dengan ________

5.         Antara gerakan anti-Jepun di Sabah dan Sarawak   ialah

Pertubuhan     Maklumat

Gerila Kinabalu                    Pimpinan ___________

          Melancarkan pemberontakan ______________tetapi gagal

Pasukan Gerila Datu Mustapha                   Penentangan di ___________

Pasukan gerila di Sandakan             Penentangan di  ___________

Penentangan di pesisir pantai Sarawak                   Membantu ______________ mengusir Jepun

 

1. 6    Jepun Menyerah Kalah

1.         Menjelang 1945, Jepun enggan menyerah  diri walaupun telah didesak oleh ___________

2.         Kemudiannya ,Tentera Bersekutu telah menggugurkan bom atom  di

a.         ___________  pada 6 Ogos 1945

b.         ___________ pada 9 Ogos1945

3.         Hal ini menyebabkan Jepun menyerah kalah ___________pada 15 Ogos 1945.

4.         Jeneral Seishiro Itagaki, menyerah diri secara rasmi kepada __________________________ pada  12 September  1945 tentera Bersekutu di  Singapura

5.         Di Borneo pula, pemerintah tertinggi   tentera tentera Jepun ke-37, ___________menyerah kalah di Surrender Point, Labuan pada 10  September 1945.

 

 

1.7  Kesan Pemerintahan Tentera  Jepun

1.7.1 Politik

1.7.1.1  Menyemarak semangat kebangsaan

1.         Kejayaan Jepun rnenewaskan kuasa barat memberi _______  kepada orang Asia untuk merdeka

2.         Jepun telah menyemarakkan __________ ________di kalangan penduduk Tanah Melayu.

3.         Wujud penulisan seperti sajak ________ yang bertemakan   kebangkitan orang Asia

 

1.7.1.2  Memberi pengalaman pentadbiran

1.    Terdapat orang tempatan diberi peluang menjawat jawatan dalam pentadbiran seperti berikut :

Tokoh  Jawatan

Ibrahim Haji Yaacob  Mengetuai PETA sebagai  ___________

Abang Haji Openg     ___________di Kuching

Dr Burhanuddin Al-Helmy    Penasihat ___________ ___________

Dato Onn bin Jaafar   ___________Negeri Johor 

Dilantik semula menjadi ___________ ___________

Kapten Mohd Salleh Haji  Sulaiman             Pegawai Daerah di Hulu Perak

2.         Oleh itu , Jepun telah menubuhkan _______ ______ (Sekolah Latihan Kepimpinan) untuk melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran

3.         Kua Kunrenjo ditubuhkan di Singapura , _____  ___________

4.         ___________terdiri daripada orang Melayu

5.         Jepun menubuhkan ___________ (PETA)

6.         PETA ialah pertubuhan ___________yang diberi latihan ketenteraan oleh Jepun untuk menentang tentera Bersekutu.

7.         Peluang  menjawat jawatan tinggi memberi pemgalaman kepada orang  Melayu dalam ___________

8.         Walau bagaimanapun Jepun  tidak menunaikan janjinya membela ___________

9.         Antara dasar  politik Jepun ialah :

a.         Kegiatan politik _________ oleh Jepun

b.         Menyekat  ___________

c.         Akhbar mencurigakan ___________

d.         Hanya ___________yang dibenarkan aktif

e.         ___________KMM pada 1942.

10.       Pertubuhan politik  dibenarkan bergiat semula apabila Jepun ___________daripada pihak Bersekutu

11.       Tanah Melayu dijanjikan ___________bersama Indonesia

12.       ___________ _________ (KRIS) ditubuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan  bersama-sama

13.       KMM telah memperjuangkan  konsep ___________

 

1.7.1.3  Perluasan Pengaruh Komunis

1.         Semasa Jepun, semangat kebangsaan berbeza mengikut kaum kerana berpaksi kepada  negara ___________

a.         orang India berusaha  untuk  ___________ negara India

b.         orang  Cina pula lebih bersikap ________

2.         PKM mendapat bantuan daripada pasukan  ___________

3.         Parti Komunis Malaya menubuhkan MPAJA dikenali dengan nama tentera ___________ yang melambangkan 3 kaum .

4.         Sebahagian besar ahlinya terdiri _________

 

1.7.1.4 Iktibar daripada pendudukan Jepun

1.         Jangan tidak mudah ___________ kebaikan yang ditawarkan oleh kuasa asing  kerana .

i.          Jepun ___________untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita.

ii.         Jepun menyerahkan ___________ ____ kepada Thailand

iii.        ________ tentera Jepun semakin terserlah.

iv.        ___________telah mengongkong dan menyusahkan rakyat.

2.         Untuk mencapai kemerdekaan kita tidak sepatutnya ___________pada negara lain.

 

1.7.2 . Ekonomi

1.         Rancangan “Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya” ternyata ___________

2.         Ekonomi Tanah Melayu semakin ___________

3.         Gaji pegawai kerajaan pula ___________

4.         Kadar ___________ semakin meningkat.

5.         Perdagangan antarabangsa terhenti kerana _______ ___________oleh kuasa Bersekutu

6.         __________dan _______ tidak dapat dieksport  ke Barat.

7.         ________ tidak dapat lagi diimport dari Thailand dan Burma.

8.         Bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun kerana ________________oleh kapal selam tentera Bersekutu

9.         ___________tidak memberi kebaikan kepada penduduk

10.       ___________, menyorok barang dan pasaran gelap berlaku di merata tempat.

11.       ___________Jepun dicetak tanpa kawalan.

12.       Hal ini menyebabkan berlakunya ___________

13.       Bekalan dan barang ________________sukar diperolehi

14.       Jika ada, _____________________tinggi.

15.       ___________ bekalan makanan dikenakan

16.       ___________diberikan supaya tiada keluarga mendapat bekalan melebihi kadar yang ditetapkan

17.       ________dan________ menjadi  makanan utama 

18.       Ada penduduk bandar _________________ untuk mencari kehidupan yang lebih baik

19.       Keperitan hidup menjadikan penduduk lebih ___________seperti :

a.         ___________dibuat daripada getah keping

b.         Kain daripada ___________dihasilkan

c.         ___________ menghasilkan minyak kelapa, gula kelapa dan rokok daun digiatkan semula

d.         __________________menjadi semakin penting.

e.         munculnya ___________berasaskan sumber tempatan  seperti

i.  lori dan ___________menggunakan  arang

ii.         ___________dari susu getah

iii.        ___________dijadikan tayar tanpa tiub

iv.        ___________daripada buluh, daun getah dan lalang

v.         ________ daripada kulit haiwan dan logam

vi.        ________ dan kain daripada benang nanas

20.       Industri yang _____________dan mengalami kekurangan bahan mentah lenyap

 

1.7.3. Sosial

1.         Penduduk sentisa berada dalam ___________dan ketakutan

2.         Penduduk dikenakan _________________dan sekatan perjalanan

3.         Mereka _______________antara satu sama lain kerana  bimbang dianggap anti Jepun.

4.         Ada  yang menjadi ___________pihak Jepun.

5.         Ramai menjadi mangsa ___________tentera Jepun.

6.         ___________ditubuhkan oleh Jepun

a.         Merupakan pasukan ___________

b.         Menjaga kepentingan ___________

c.         Mengamalkan amalan  ___________ ___________

d.         Ada yang bertindak ___________

e.         menjalankan tugas ___________

7.         Jepun juga menjalankan ___________dan hukuman dijalankan di khalayak ramai.

8.         Ada rakyat yang menjadi ___________

9.         Buruh paksa ini

a.         Tidak diberi___________

b.         Hanya diberi ___________menanpung hidup

c.         Diberi surat ___________jika tidak hadir

d.         Ada yang bekerja membina “_______________ _______” 

i.          Terletak di sempadan ___________

ii.         Sejauh ________dari Thailand melalui Burma ke India

iii.        Seramai ___________penduduk terlibat

iv.        ___________telah terkorban

10.       Kemudahan __________ teruk akibat peperangan

11.       ______________semakin merebak kerana kekurangan zat makanan.

12.       ___________  berlaku di mana-mana.

13.       ___________sukar didapati

14.       Tentera Jepun ___________ubat-ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri

 

 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan