CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 3 September 2010

SET 5 TING 1

170. • memungut cukai
• membekalkan tenaga tentera
• mengekalkan taat setia masyarakat kampung

X

Senarai di atas merujuk kepada tugas

A imam
B mufti
C demang
D penggawa


171. • memungut cukai
• membekalkan tenaga tentera
• mengekalkan taat setia masyarakat kampung

X

X merujuk kepada

A Mengendalikan pengajian agama
B Menjadi penasihat kepada Sultan
C Menjadi penasihat kepada Pembesar
D Perantara antara pembesar dan rakyat


172. Bulat anak buah menjadi buapak
Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat lembaga menjadipenghulu
Bulat penghulu menjadi raja

Perbilangan di atas berkaitan dengan Adat Perpatih. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada perbilangan di atas?

A Pemilihan pemimpin secara mutlak
B Pemilihan pemimpin sistem warisan
C Pemilihan pemimpin secara demokrasi
D Pemilihan pemimpin secara autokratik
173. • Merupakan peraturan yang berdasarkan amalan kebiasan
• Dihafal secara turun-temurun

Maklumat di atas berkaitan dengan

A Undang-undang Adat
B Undang-undang Melayu
C Undang-undang bertulis
D Undang-undang Melaka


174. Adat Perpatih mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu kerana

A Jurai ibu lebih berkuasa
B Jurai ibu mewarisi harta
C Jurai ibu melahirkan suku
D Jurai ibu melantik pemimpin


175. Undang-undang bertulis yang terawal ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Apakah yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka?

I Hak dan keistimewaan raja
II Peranan raja dan pembesar
III Hukuman jenayah dan keluarga
IV Peraturan dalam perdagangan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


176. • Digubal pada tahun 1596
• Mengandungi adat lembaga negeri serta keistimewaan raja dan pembesar
• Mengandungi undang-undang jenayah, penderhaka dan penzina

Senarai di atas merujuk kepada isi kandungan undang-undang yang diamalkan di salah sebuah negeri melayu. Maklumat ini berkaitan dengan

A Undang-undang Kedah
B Undang-undang Pahang
C Undang-undang 99 Perak
D Undang-undang Tubuh Johor


177. Delta Sungai Kedah Delta Sungai Kelantan

Apakah kepentingan kedua-dua kawasan yang disenarikan di atas?

A Kawasan perikanan
B Kawasan perlombongan
C Kawasan penanaman getah
D Kawasan penanaman padi sawah


178. Cukai yang dipungut di kawasan-kawasan tertentu sungai dikenali sebagai

A Cukai labuh batu
B Cukai bebas kuala
C Cukai kuala sungai


179. • Serkap
• Tangguk
• Bubu

Senarai di atas berkaitan dengan peralatan bagi kegiatan

A Pertanian
B Perikanan
C Perdagangan
D Perlombongan


180. Di antara berikut yang manakah merupakan kawasan perlombongan bijih timah yang penting

I Larut
II Dinding
III Sungai Pahang
IV Bruas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


181. Penemuan manusia di Sarawak dipercayai bermula kira-kira 40,000 tahun dahulu. Ini dibuktikan melalui penemuan beberapa peninggalan sejarah di Gua Niah.

Apakah yang dapat dibuktikan daripada penemuan yang dinyatakan dalam pernyataan di atas?

A Wujud tamadun manusia di Kepulauan Melayu
B Petempatan awal manusia telah bermula di pesisiran pantai
C Bidang cari gali telah mencapai tahap yang tinggi di Malaysia
D Sarawak ialah antara negeri terawal yang diduduki manusia di Asia Tenggara


182. Sarawak telah ditadbir oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-15. Bagaimanakah Kesultanan Brunei mentadbir Sarawak?

A Di tadbir oleh sekumpulan kerabat Sultan Brunei
B Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa mutlak
C Ditadbir oleh pembesar yang mempunyai kuasa autonomi
D Ditadbir oleh pembesar tempatan yang dilantik oleh Sultan Brunei


183. Corak petempatan dan taburan penduduk yang berselerak menyebabkan

A Setiap kelompok hidup terasing mengikut petempatan
B Setiap kelompok menjalin hubungan dengan etnik lain
C Setiap kelompok membentuk identiti kebudayaan masing-masing
D Setiap kelompok ditadbir oleh pembesar dari etnik masing-masing


184. Etnik di Sarawak terbahagi mengikut petempatan, kumpulan etnik yang tinggal di lembah sungai terdiri daripada etnik

I Iban
II Bidayuh
III Kenyah
IV Melanau

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV185. Kelabit
Penan
Murut

Petempatan kumpulan etnik yang tersenarai di atas terletak di

A Pedalaman
B Dataran pantai
C Lembah sungai
D Pesisiran pantai


186. Singgai
Sadong
Sungai Kayan

Kawasan petempatan yang tersenarai di atas didiami oleh etnik

A Melayu
B Kenyah
C Bidayuh
D Melanau


187. Bagaimanakah penduduk Sarawak mendapat pendidikan tidak formal?

A Melalui alim ulama
B Melalui sekolah pondok
C Melalui masjid dan surau
D Melalui cerita-cerita lisan


188. Apakah aspek-aspek utama yang terkandung dalam pengajaran pendidikan formal?

I Kepercayaan turun temurun
II Membaca al-Quran
III Menulis jawi
IV Hukum islam

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


189. Masyarakat bumiputera Sarawak mempunyai tuai rumah. Apakah tanggungjawab tuai rumah?

I Menjaga keselamatan dan keamanan
II Menyelesaikan masalah masyarakatnya
III Melaksanakan tanggungjawab mengutip cukai
IV Menjadi perantaraan di antara rakyat dan pemerintah

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


190.
- DIWARISI SECARA TURUN TEMURUN
- BERNILAI
- DIANGGAP SUCI
-
Rajah di atas berkaitan dengan adat resam salah satu etnik di Sarawak. X ialah?

A Tatu
B Tajau
C Suling
D Serahang


191. Masyarakat Kenyah menindik telinga dan menggantung gelang timah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut. Anting-anting yang digunakan melambangkan

A Status
B Keturunan
C Kecantikan
D Keperibadian


192. Salah satu tradisi yang diamalkan oleh masyarakat masyarakat Melanau ialah menyambut Perayaan Kaul. Apakah tujuan perayaan ini?

A Untuk memperoleh tangkapan yang memuaskan
B Memohon supaya masyarakat setempat panjang umur
C Memohon supaya tanaman subur dan hasil yang banyak
D Menunjukkan tanda kesyukuran masyarakat tempatan


193. Mengapakah masyarakat Penan mengamalkan kehidupan berpindah- randah?

I Apabila berlaku kematian
II Dilarang hidup menetap
III Dilarang menebang pokok besar
IV Ditetapkan oleh pemimpin

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


194. Masyarakat Melanau yang bukan beragama Islam mengamalkan kepercayaan

A Ipok
B Animisme
C Kuasa magis
D Roh nenek moyang


195. Apakah tujuan sambutan Hari Gawai di kalangan masyarakat Iban di Sarawak?

A Sambutan menandakan tahun baru
B Sambutan menandakan perayaan kaul
C Sambutan menandakan kesyukuran bagi kesihatan
D Sebagai menandakan kesyukuran bagi hasil padi


196. Masyarakat Iban berpegang teguh kepada kepercayaan berkaitan dengan membuka petempatan dan mendirikan rumah. Apakah kepercayaan mereka berkaitan dengan bunyi burung ketupung dan burung beragai?

A Mesti berpindah dengan segera
B Boleh terus menetap di rumah tersebut
C Tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu
D Rumah yang didirikan perlu disemah terlebih dahulu


197. Sarawak merupakan sebuah negeri yang mempunyai banyak sumber kekayaan semula jadi. Kegiatan ekonomi masyarakat tradisional Sarawak dipengaruhi oleh

A Organisasi sosial
B Pihak pemerintah
C Agama dan kepercayaan
D Persekitaran tempat tinggal


198. Di antara berikut ynag manakah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang Kelabit

I Menanam padi huma
II Menanam padi sawah
III Berburu
IV Memungut hasil hutan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


199. • Diusahakan oleh kaum Kedayan dan Murut
• Merupakan tanaman tradisional terpenting di Sarawak

Maklumat di atas berkaitan dengan salah satu tanaman yang diusahakan di Sarawak. Tanaman ini ialah

A Sagu
B Padi huma
C Padi sawah
D Lada Hitam


200. Sejak abad ke-19 antimoni dan emas merupakan bahan galian terpenting di Sarawak. Suku kaum yang menceburi kegiatan perlombongan ialah

A Murut
B Kelabit
C Melanau
D Bidayuh
D Cukai perdagangan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan