CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 3 September 2010

SET 2 TING 3

501. Antara berikut yang manakah merupakan tujuan penubuhan Malayan Union?

I Membentuk Bangsa Malayan Union
II Mengukuhkan pertahanan
III Mewujudkan perpaduan kaum
IV Ke arah berkerajaan sendiri

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


502. Di bawah pentadbiran Malayan Union, Tanah Melayu berubah taraf menjadi

A Negeri bebas
B Tanah jajahan
C Negeri naungan
D Negeri lindungan
503. Apakah bidang kuasa raja-raja Melayu di bawah pentadbiran Malayan Union?

I Cukai
II Islam
III Adat istiadat
IV Tanah

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


504. Kerakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran seseorang

Maklumat di atas berkaitan dengan syarat kerakyatan dalam Malayan Union. Pemberian syarat kerakyatan dalam Malayan Union berasakan prinsip

A Jus Soli
B Naturalisasi
C Permohonan
D Kuatkuasa undang-undang


505. Kerakyatan diberikan berasaskan tempat kelahiran seseorang

Kenapakah orang Melayu menentang syarat kerakyatan berasaskan prinsip di atas?

A Hilang penguasaan politik
B Menghadapi masalah sosial
C Hilang status quo sebagai pribumi
D Hilang penguasaan ekonomi Tanah Melayu


506. Pegawai British 1 Orang Melayu dipercayai telah memberikan kerjasama kepada Jepun
Pegawai British 2 Kita harus menghukum mereka

Berdasarkan perbualan di atas, apakah tindakan yang telah diambil oleh British terhadap orang Melayu?

A Mengharamkan akhbar-akhbar Melayu
B Memenjarakan mereka yang bersubahat dengan Jepun
C Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu
D Mahu memberikan kewarganegaraan berasaskan prinsip jus soli


507. Apakah langkah yang diambil oleh British dalam usahanya untuk memastikan gologan imigran memberikan kesetiaan kepada Malayan Union?

A Membentuk sistem ahli
B Melonggarkan syarat kerakyatan
C Menubuhan parti politik mengikut kaum
D Melantik lebih ramai pegawai kerajaan di kalangan mereka


508. Pentadbiran Malayan Union terdiri daripada

I Negeri-negeri Melayu Bersekutu
II Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
III Negeri-negeri Selat
IV Pulau Pinang

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


509. Apakah muslihat sebenar British menubuhan Malayan Union?

A Memantapkan lagi ekonomi
B Menjamin pertahanan yang kukuh
C Membentuk panjajahan secara mutlak
D Mewujudkan perpaduan antara kaum


510. Apakah yang dapat dirumuskan tentang penglibatan kaum wanita dalam usaha menentang Malayan Union?

A Memperjuangkan hak mereka
B Menunjukkan keberanian yang tinggi
C Bergabung tenaga menentang Malayan Union
D Mengadakan demonstrasi secara besar-besaran


511. Tindakan Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu merupakan antara faktor yang menyebabkan penentangan orang Melayu. Bagaimanakah Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu?

A Menghapuskan hak istimewa orang Melayu
B Memaksa raja-raja Melayu menerima Residen British
C Menghapuskan hak memungut cukai di negeri masing-masing
D Mengancam akan menurunkan raja-raja Melayu daripada takhta


512. Apakah cara-cara yang digunakan oleh orang Melayu untuk menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union?

I Secara individu
II Secara kolektif
III Melalui akhbar
IV Perang gerila

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


513. Akhbar manakah yang digunakan oleh orang Melayu untuk membantah Malayan Union?

I Majlis
II Warta Negara
III Utusan Melayu
IV Fajar Malaya

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
514. Siapakah yang menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu dalam pentadbiran Malayan Union?

A Raja Melayu
B Residen Jeneral
C Gabenor British
D Pesuruhjaya Tinggi


515. Mengapakah orang Melayu membantah penubuhan Malayan Union?

I Kerakyatan jus soli
II Tindakan Harold MacMichael
III Kedaulatan raja-raja terhapus
IV Penyatuan politik

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


516. Apakah faktor-faktor yang mendorong segelintir orang Melayu menyokong Malayan Union?

I Penyatuan pentadbiran
II Tidak berasakan kuasa raja
III Hak istimewa terjamin
IV Menyokong kerakyatan terbuka

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


517. Kenapakah orang bukan Melayu menyokong Malayan Union?

A Penyatuan politik
B Singapura diasingkan
C Kerakyatan yang terbuka
D Peluang ekonomi yang luas


518. • Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya
• Angkatan Pemuda Insaf
• Angkatan Wanita Sedar
• Barisan Tani Malaya

Apakah persamaan pertubuhan-pertubuhan yang tersenarai di atas?

A Menentang prinsip kerakyatan jus soli
B Menyokong penubuhan Malayan Union
C Membantah penubuhan Malayan Union
D Mendesak kuasa raja-raja Melayu dikembalikan


519. Parti Komunis Malaya Malayan Democratic Union

Apakah persamaan kedua-dua parti di atas?

A Menentang jus soli
B Bergabung dengan UMNO
C Menentang Malayan Union
D Menyokong Malayan Union


520. • Berpusat di Singapura
• Keahliannya terdiri daripada golongan berpendidikan Inggeris
• Mencadangkan supaya Singapura dimasukkan dalam Malayan Union

Maklumat di atas berkaitan dengan parti

A Malayan Association
B Malayan Joint Action
C Parti komunis Malaya
D Malayan Democratic Union


521. Kongres Melayu yang pertama telah diadakan dari 1-4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur.

Apakah pencapaian terpenting kongres ini?

A UMNO ditubuhkan
B Pelaksanaan Malayan Union
C Persekutuan Tanah Melayu dibentuk
D Kedaulatan raja-raja Melayu dipulihkan


522. Apakah tujuan utama Kongres Melayu kedua yang diadakan pada 30 hingga 31 Mac 1946 di Kuala Lumpur?

A Membantah perisytiharaan Malayan Union
B Menggabungkan persatuan-persatuan Melayu
C Menunjukkan sokongan terhadap raja-raja Melayu
D Mewujudkan perpaduan di kalangan orang Melayu


523. Apakah tujuan utama penubuhan UMNO pada tahun 1946?

I Menentang Malayan Union
II Menyatupadukan orang Melayu
III Menjamin ketuanan orang Melayu
IV Menuntut kemerdekaan

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


524. Apakah cogan kata UMNO yang dicipta oleh Dato’ Onn Ja’afar pada tahun 1950?

A Merdeka
B Hidup UMNO
C Hidup Melayu
D Hapuskan Malayan Union


525. British telah mengadakan rundingan rasmi dengan raja-raja Melayu dan UMNO. Apakah tujuan rundingan tersebut ?

A Membantah penubuhan UMNO
B Mewujudkan raja berperlembagaan
C Penentangan terhadap Malayan Union
D Pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

526. Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946

Apakah tujuan utama penubuhan jawatankuasa ini?

A Menjamin hak orang Melayu
B Menggantikan Malayan Union
C Mengatasi masalah perkauman
D Menerangkan tentang Malayan Union


527. Jawatankuasa Eksekutif telah ditubuhkan pada 25 Julai 1946

Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa ini?

I Pegawai kanan British
II Wakil raja-raja Melayu
III Wakil UMNO
IV Wakil bukan Melayu

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


528. Kenapakah British bersetuju membentuk Persekutuan Tanah Melayu?

A Mahu mewujudkan perpaduan kaum
B Ingin mendapat sokongan orang Cina
C Menghormati perjuangan orang Melayu
D Mengelakkan penentangan secara kekerasan


529. Apakah ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948?

I Konsep raja berperlembagaan
II Majlis raja-raja Melayu dibentuk
III Syarat kerakyatan diperketatkan
IV Sebuah persekutuan dibentuk

A I, II dan III
B I, IIdan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


530. Siapakah yang mengetuai pentadbiran dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948?

A Residen
B Gabenor
C Raja Melayu
D Pesuruhjaya Tinggi British


531. Karl Marx telah mengasaskan fahaman komunisme pada pertengahan abad ke-19. Bagaimanakah beliau menyebarkan ideologinya?

I The Comunist Manisfesto
II The Communist Ideology
III Das Capital
IV The German Ideologis

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


532. Apakah prinsip-prinsip asas fahaman komunisme?

I Menentang sistem feudal dan imperialis
II Melakukan penentangan secara kekerasan
III Memiliknegarakan perindustrian
IV Bepegang kepada sistem kelas

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


533. Fahaman komunis disebarkan di Tanah Melayu oleh

I Parti Kuomintang KMT
II Parti Komunis Nanyang
III Parti Komunis Indonesia
IV Parti Komunis Malaya

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


534. Fahaman komunis tidak mendapat sokongan orang Melayu kerana

A Dilarang oleh Majlis Raja-raja
B Menentang amalan demokrasi
C Bertentangan dengan ajaran Islam
D Fahaman ini disokong oleh orang Cina


535. Apakah prinsip-prinsip fahaman komunis yang tidak diterima oleh masyarakat Melayu?

I Bertentangan dengan adat resam orang Melayu
II Tidak mengakui kewujudan tuhan
III Matlamat dicapai secara kekerasan
IV Dasar sama rata

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


536. Apakah tujuan utama penubuhan Parti Komunis Malaya pada tahun 1930?

A Mencapai kemerdekaan
B Membentuk ekonomi kapitalis
C Mewujudkan perpaduan kaum
D Menubuhkan Republik Komunis Malaya


537. Apakah arahan Pertubuhan Komunis Antarabangsa kepada parti-parti komunis di Eropah pada bulan Julai 1919?

A Menghapuskan amalan demokrasi
B Mengasaskan pemerintahan komunis
C Mengesyorkan pemberontakan bersenjata
D Menyebarkan ideologi komunis ke seluruh dunia


538. Siapakah yang menjadi sasaran ejen komunis untuk menyebarkan dakyah komunis?

I Pertubuhan politik
II Kesatuan sekerja
III Kelas-kelas malam
IV Penerbitan Cina

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV


539. Siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan fahaman komunis di kalangan orang Melayu?

A Parti Komunis Malaya
B Parti Komunis Nanyang
C Parti Komunis Indonesia
D Kesatuan Melayu Muda


540. Bagaimanakah Parti Komunis Malaya menyebarkan fahamannya di Tanah Melayu?

A Melatih ramai kader
B Mengasaskan parti politik
C Menubuhkan sekolah malam
D Mengajar fahaman komunis di sekolah


541. Menjelang tahun 1935 Parti Komunis Malaya telah menjadi semakin agresif. Apakah antara tindakan yang telah dilakukan?

I Melancarkan mogok
II Mensabotaj ekonomi Tanah Melayu
III Menentang pemimpin tempatan
IV Menubuhkan parti politik

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


542. Apakah tujuan utama disebalik tindakan agresif yang mula dilakukan oleh Parti Komunis Malaya menjelang tahun 1935?

A Melumpuhkan ekonomi
B Mewujudkan rusuhan kaum
C Menghapuskan penentangan
D Mendapatkan sokongan rakyat


543. Jawatankuasa Pemuda Komunis Antarabangsa telah bersidang di Calcuta, India pada tahun 1948

Apakah keputusan penting yang telah dicapai semasa persidangan ini?

A Menyusup ke dalam kesatuan sekerja
B Menyeru golongan muda menerima ideologi komunis
C Menggalakkan pemberontakan bagi mencapai matlamat
D Mempengaruhi generasi muda untuk menerima fahaman komunis


544. Jawatankuasa Pemuda Komunis Antarabangsa telah bersidang di Calcuta, India pada tahun 1948

Apakah tindakan yang dilakukan oleh PKM sebagai hasil daripada persidangan tersebut?

A Menubuhkan unit gerila
B Mempengaruhi generasi muda
C Menubukan lebih banyak cawangan
D Mengadakan persidangan di Tanah Melayu


545. Kenapa British berkerjasama dengan PKM semasa Perang Dunia Kedua?

A PKM bersifat sederhana
B PKM didsokong oleh orang Cina
C PKM telah melatih tentera British
D PKM menentang pendudukan Jepun


546. PKM telah melancarkan mogok yang paling besar di Batu Arang, Selangor yang melibatkan 6000 orang buruh.

Apakah punca utama mogok tersebut?

A Melumpuhkan ekonomi
B Menuntut gaji yang lebih
C Menuntut kebajikan dijaga
D Masalah penindasan pemilik


547. PKM telah melancarkan mogok yang paling besar di Batu Arang, Selangor yang melibatkan 6000 orang buruh.

Apakah kesan mogok tersebut?

A PKM diharamkan oleh British
B Pemimpin PKM diberi amaran
C British mengharamkan kesatuan sekerja
D Mereka yang terlibat dihantar pulang ke China


548. Apakah yang dituntut oleh Pentadbiran Tentera British kepada PKM sebaik sahaja tamatnya Perang Dunia Kedua?

I Menyertai pasukan keselamatan
II Membubarkan MPAJA
III Menyerahkan senjata
IV Menubuhkan parti politik

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


549. Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menggalakkan anggota MPAJA menyerahkan senjata?

I Memberikan jawatan kerajaan
II Menjanjikan kerakyatan mudah
III Diberikan wang sebagai insentif
IV Dibekalkan dengan beras

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


550. Apakah peritiwa yang menyebabkan kerajaan Persekutuan mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu pada tahun 1948?

A Tindakan Min Yuen
B Pembunuhan Sir Henry Gurney
C Mogok pekerja lombong di Batu Arang
D Pembunuhan tiga orang pengurus ladang

2 ulasan:

 1. soalan percubaan sejarah pmr 2012 negeri johor .tak jumpa lagi dlm mana2 blog. cikgu ada tak? kalau ada cikgu papar kat blog cikgu atau cikgu email kat sy pokkiok@yahoo.com
  kalau cikgu nak soalan dari negeri lain sy ada kecuali selangor, sabah, sarawak, wilayah, perlis dan johor

  BalasPadam
  Balasan
  1. negeri johor tak keluarkan soalan standard tahun ini untuk semua mata pelajaran termasuk sejarah. rujuk negeri lain pun tak apa

   Padam