CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Khamis, 15 April 2010

PENILAIAN KURIKULUM 2 TING 2

UJIAN PENGESANAN 2
SMK FELCRA BUKIT KEPONG
SEJARAH
TINGKATAN 2

Jawab semua soalan

1. Pada tahun 1791 Sultan Abdullah mengarahkan tenteranya menyerang Pulau Pinang. Mengapakah baginda bertindak demikian ?
A. SHTI menzalimi penduduk tempatan
B. SHTI menyekat bekalan makanan ke Kedah
C. SHTI tidak memberikan bantuan ketenteraan
D. SHTI menjalin hubungan baik dengan Siam

2. Stamford Raffles telah membuka Singapura pada tahun 1819. Mengapakah Belanda membantah tindakan Raffles ?
A. mengingkari Persetiaan London
B. menggugat perdagangan Betawi
C. menganam kedaulatan sultan Melayu
D. melanggar Perjanjian Surat Kew

3. Mengapakah SHTI memerlukan sebuah pelabuhan di Kepulauan Melayu pada kurun ke-18
A. membanteras lanun
B. meningkatkan hasil dagangan
C. mengumpul bahan mentah
D. menyekat kemaraan Belanda

4. Mengapakah Sultan Kedah meminta bantuan ketenteraan daripada SHTI pada tahun 1786
A. mengekalkan kedaulatan negeri
B. menyekat serangan Belanda
C. menghalang perebutan tahta
D. menentang ancaman lanun

5. Satu perjanjian antara Kedah dengan Francis Light dilakukan pada akhir kurun ke 16. Apakah kesan daripada perjanjian itu ?
A. Kedah kekal merdeka
B. Pendudukan British di Pulau Pinang
C. Kedah memperoleh bantuan ketenteraan
D. Pampasan diberi kepada sultan Kedah

6. Mengapakah pihak British mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan Johor pada 1819
A. menyelesaikan masalah perebutan tahta
B. memudahkan urusan pentadbiran
C. menyekat perluasan kuasa Belanda
D. membuka loji perdagangan di Singapura

7. Satu surat dari Sultan Kedah dihantar kepada Francis Ligh pada 1791. Matlamat penulisan surat tersebut ialah untuk meminta SHTI tidak tinggal lama di Pulau Pinang. Mengapakah surat tersebut dibuat ?
A. SHTI memungkiri janji
B. SHTI enggan membayar cukai perdagangan
C. SHTI telah tidak memperbaharui pajakan
D. SHTI tidak membayar wang pampasan

8. Satu perjanjian telah dimetrai antara Stamford Raffles , Sultan Hussien serta Temenggung Abdul Rahman pada 7 Jun 1823. Apakah kesan daripada perjanjian ini
I. Sultan Hussien kehilangan kuasa
II. British berkuasa penuh di Singapura
III. Temenggung memonopoli perdagangan
IV. Johor berkembang maju
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

9. Mengapakah negeri Melaka , Singapura dan Pulau Pinang disatukan dalam sebuah pentadbiran ?
I. kekurangan kemudahan II. mengukuhkan pertahanan
III.menyeragamkan pentadbiran IV.menjimatkan perbelanjaan
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

10. Bagaimanakah sultan Kedah menghadapi ancaman daripada Siam , Bugis dan Burma ?
A. menghantar bunga emas
B. meminta bantuan British
C. menerima Orang Bugis dalam pentadbiran Kedah
D. menambah kekuatan tentera

11. Satu perjanjian Surat-surat Kew telah diadakan antara Raja Belanda dan British. Kesan perjanjian ini ialah ...
A. penyebaran agama
B. persaingan kuasa barat
C. Perang Napoleon di Eropah tamat
D. British menduduki jajahan Belanda di Timur

12. Dialog berikut mungkin berlaku di negeri Melayu pada kurun ke 19.
William Farquhar : kita telah gagal mendapatkan pengiktirafan pemerintah Johor
Stamford Raffles : Jangan risau. Kita akan menggunakan muslihat untuk mendapatkan Singapura.
Apakah muslihat yang dimaksudkan ?
A. menyingkirkan Temenggung Abdul Rahman
B. melantik Sultan Abdul Rahman
C. mengiktiraf adik sultan Mahmud III
D. menabalkan Tengku Hussien

13. Pada tahun 1786 Sultan Abdullah membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang. Mengapakah baginda bertindak demikian ?
A. memperoleh keuntungan
B. mengatasi masalah lanun
C. memajukan lagi Pulau Pinang
D. mendapatkan bantuan ketenteraan

14. British dan Belanda membahagikan pengaruh mereka di antara negeri Melayu dengan Indonesia. Apakah pengajaran daripada peristiwa ini?
A. bersikap prihatin
B. berpandangan jauh
C. saling muafakat
D. sentiasa berwaspada

15. Pada tahun 1791 Sultan Kedah cuba mengambil kembali Pulau Pinang daripada SHTI secara kekerasan. Apakah kesan daripada tindakan sultan itu ?
A. inggeris melantik pengganti sultan
B. Inggeris mengambil Seberang Perai sebagai wilayahnya
C. Inggeris membatalkan pembayaran saguhati kepada sultan
D. Inggeris bertindak campurtangan dalam negeri-negeri Melayu

16. Apakah faktor utama Inggeris menduduki Singapuira pada tahun 1819
A. British berkehendakkan sebuah pangkalan laut yang strategik
B. British berhasrat menyekat pengaruh Belanda di Kepulauan Melayu
C. British bimbang penguasaan semula Riau oleh Belanda
D. British mendapati Singapura selamat aripada ancaman lanun

17. Pada tahun 1883 seorang Cia warganegara British telah dibunuh di Pekan. Apakah kesan langsung peristiwa tersebut ke atas Pahang ?
A. kegiatan perdagangan British terancam
B. hubungan British dengan pembesar terancam
C. undang-undang British dilaksanakan di Pahang
D. pengaruh Inggeris mula meluas

18. Berdasarkan jadual di bawah:
 Tokoh negeri Tahun
 Sultan Abdullah Perak 1874
 Dato Kelana Sg Ujung Negeri Sembilan 1874

Antara berikut pernyataan yang manakah dapat dikaitkan dengan tokoh di atas ?
A. pernah dibuang negeri
B. pernah menentang British
C. pernah dibantu British
D. pernah membantu kegiatan kongsi gelap


 Peningkatan permintaan bijih timah
 Keperluan perluasan kawasan pasaran

19.Maklumat di atas ialah kesan daripada Revolusi Perindustrian di Eropah pada kurun ke-19. Apakah kesan revolusi tersebut kepada Tanah Melayu
A. perkembagan industri desa
B. terhapusnya pertanian sara diri
C. wujud campurtangan kuasa luar
D. perpecahan negeri Melayu

 pada tahun 1874 rumaha api yang dibina oleh British di Tanjung Rachado telah diserang
20. kesan serangan ini ialah
A. kapal dagang British dirompak
B. pergaduhan kongsi gelap
C. pelantikan residen British di Selangor
D. berlakunya Perang Klang di Selangor

 pembentukan Persekutuan 1896 telah dikritik oleh raja-raja Melayu.
21. Mengapakah tindakan ini dilakukan
A. residen jeneral terlalu berkuasa
B. pembangunan negeri terlalu lambat
C. kegagalan penubuhan Majlis Raja-raja
D. ketiadaan garis panduanpentadbiran yang lengkap


Syarat perjanjian X
1. British mengakui hak Siam ke atas negeri Melayu
British akan
2. membantu Siam jika diserang musuh

22. Pernyataan di atas adalah syarat suatu perjanjian . X merujuk kepada.
A. Perjanjian Pangkor 1874
B. Perjanjian Bangkok 1909
C. Perjanjian Sulit 6 April 1897
D. Perjanjian Inggeris –Belanda 1824


KAWASAN X

 Kaya dengan bahan mentah
 Kawasan pasaran keluaran kilang

23. X dalam rajah di atas merupakan ...
A. faktor kuasa barat sangat berminat untuk meluaskan kuasa di Tanah Melayu
B. Faktor perbalahan antara pembesar Melayu
C. Faktor termetrainya Perjanjian Inggeris Belanda 1824
D. Faktor penubuhan Negeri Melayu Bersekutu

24. Menjelang abad ke-19 pihak British mula campurtangan. Apakah alas an yang digunakan oleh British untuk menguasai negeri-negeri Melayu?
A. untuk membebaskan negeri Melayu daripada pengaruh Siam
B. untuk menamatkan perbalahan antara pembesar
C. untuk menghapuskan sebarang masalah politik di negeri Melayu
D. untuk melicinkan pentadbiran

 pada tahun 1871 pembesar Melayu Perak menabalkan raja ismail sebagai Sultan Perak
25. Mengapakah Raja Abdullah membantah pelantikan ini ?
A. dipengaruhi oleh British
B. dipengaruhi oleh pembesar Perak
C. bertentangan dengan wasiat ayahandanya
D. baginda adalah raja muda ketika itu

26. Mengapakah Perang Klang meletus pada tahun 1867 ?
A. Raja Mahadi mendakwa daerah Klang adalah kawasan ayahandanya
B. Merebut cukai di kawasan Klang
C. Kawasan itu mahu diberikan kepada Tunku Kudin , seorang putera Kedah
D. Raja Ismail anak raja Abdullah telah memajakkan Klang kepada saudagar di Singapura

27. Mengapakah Sungai Linggi menjadi kawasan yang penting pada tahun 1830-an ?
A. kawasan perlombongan bijih timah
B. jalan perdagangan bijih timah
C. pelabuhan persinggahan pedagang
D. kawasan penempatan pedagang

28. Sejak kurun ke 18, Sultan Muhammad Jiwa telah menghadapi masalah dengan tiga kuasa luar yang mengancam keselamatan negeri Kedah. Ketiga-tiga kuasa luar ini adalah
A. Portugis, Siam dan Acheh B. Siam, Burma dan Bugis
C. Siam, Acheh dan Bugis D. Portugis, Siam dan Bugis

29. Di negeri Kedah telah mengalami masalah politik kerana ada golongan yang tidak puas hati dengan tindakan Sultan Muhammad Jiwa. Apakah faktor utama yang menyebabkan masalah politik ini wujud?
A. Sultan memberikan Pulau Pinang kepada British
B. Sultan melantik Tunku Abdullah sebagai pewarisnya
C. Sultan tidak mahu menghantar bunga emas kepada Siam
D. Sultan enggan menjelaskan hutang orang Bugis.

30. Edward Monckton adalah wakil pertama dari Syarikat Hindia Timur Inggeris yang dihantar untuk berjumpa dengan Sultan Kedah pada 1772 tetapi beliau gagal mencapai matlamatnya. Apakah tujuan utama Edward Monckton berjumpa dengan Sultan Kedah?
A. berunding supaya British dapat menduduki Pulau Pinang
B. membuka sebuah petempatan di Seberang Perai
C. berunding supaya British dapat berdagang dengan bebas di Kedah
D. mendapat peluang untuk membuka petempatan di negeri Kedah

31. Stamford Raffles mendapati Singapura adalah satu pelabuhan yang sesuai untuk dijadikan petempatan oleh British. Bagaimanakah Stamford Raffles berjaya membuka petempatan British di Singapura pada 1819?
A. membeli Singapura dari Sultan Johor
B. melantik Tengku Hussein sebagai Sultan Johor
C. membeli daripada Temenggong Abdul Rahman
D. membuka petempatan di Singapura selepas Perjanjian Inggeris-Belanda 1824

32. Surat-surat Kew ditandatangani pada 1785 antara Raja Belanda dengan Raja England. Selepas perjanjian ini ditandatangani, British dapat menduduki dua kawasan utama Belanda di kawasan Timur iaitu
I. Riau II. Lingga III. Melaka IV. Jawa
A. I dan II B. I dan III C. II dan III D. III dan IV

33. Soalan 6 berdasarkan kenyataan di bawah
 Perdagangan di Negeri-negeri Selat mula dijalankan dalam mata wang India iaitu rupee
 Banduan-banduan dari India dihantar ke Negeri-negeri Selat

Faktor-faktor di atas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan pedagang di Negeri-negeri Selat tidak puas hati. Apakah perubahan yang berlaku pada 1867 di Negeri-negeri Selat?
A. Pentadbiran NNS dipindahkan dari India ke London
B. Singapura dijadikan pelabuhan entrepot
C. Pentadbiran NNS diletakkan dibawah kuasa Gabenor NNS
D. Perdagangan di NNS tidak lagi dijalankan dalam mata wang rupee.

34. Di Sungai Ujong, hubungan antara Dato' Kelana dengan Dato' Bandar menjadi tegang pada 1874. Apakah peristiwa yang menyebabkan hubungan mereka merosot ?
A. Dato' Bandar mengadakan hubungan persahabatan dengan British
B. Dato' Kelana mengadakan hubungan persahabatan dengan British
C. Kedua-dua tokoh merebut untuk menguasai daerah Sungai Ujong
D. Dato' Kelana mengadakan hubungan dengan kongsi gelap Hai San

 Sultan Pahang, Sultan Wan Ahmad tidak mahu menerima seorang Residen British di Pahang tetapi pada 1888, baginda terpaksa menerima seorang Residen

35. Apakah peristiwa yang menyebabkan Sultan Ahmad terpaksa menerima seorang Residen British pada 1888 ?
A. Kematian Goh Hui di Pekan
B. Permusuhan baginda dengan Raja Mahadi
C. British menggugut akan menjatuhkan baginda daripada kedudukannya
D. Wujud masalah lanun yang tidak dapat dikawal

36. Pada 1826, Perjanjian Burney ditandatangani di antara British dengan Siam. Apakah kesan daripada perjanjian ini?
A. British dapat berdagang dengan bebas di Bangkok
B. Siam berjanji tidak akan mengenakan sebarang sekatan terhadap perdagangan British di Pulau Pinang
C. Sultan Kedah berjaya mendapat takhta kerajaan baginda
D. British mengiktiraf Kedah sebagi milik kerajaan Siam

37. Terdapat dua perjanjian iaitu Perjanjian Sulit British-Siam 1897 dan Perjanjian Sempadan 1899 yang ditandatangani antara kerajaan British dengan Siam secara sulit. Mengapakah kedua-dua perjanjian ini ditandatangani secara sulit?
A. Siam tidak mahu membuka negerinya kepada kuasa barat yang lain
B. British ingin menyekat kuasa Siam di Negeri-negeri Melayu
C. Siam mahu menjalin hubungan persahabatan dengan British
D. British tidak mahu melanggar dasar tidak campur tangannya di Negeri-negeri Melayu

38. British berjaya menguasai Negeri-negeri Melayu Utara selepas Perjanjian Bangkok 1909 ditandatangani dan British telah melantik Penasihat-penasihat British di Negeri-negeri Melayu Utara . Bagaimanakah Penasihat-penasihat British ini diterima oleh pemerintah Negeri-Negeri Melayu Utara ?
A. Sultan-sultan Melayu tidak menerima Penasihat British
B. Sultan-sultan Melayu tidak mahu mengiktiraf Perjanjian Bangkok
C. Penasihat-penasihat British tidak menghadapi sebarang masalah
D. Pembesar-pembesar Melayu tidak mahu menerima Penasihat-penasihat British


Perjanjian X -
 British mengiktirafkan Negeri-negeri Melayu Utara sebagai hak Siam
Siam melantik pegawai British di Negeri-negeri Melayu Utara

39. Pernyataan di atas merujuk kepada syarat satu perjanjian. Apakah nama perjanjian X?
A. Perjanjian Sulit 1897 B. Perjanjian Burney 1826
C. Perjanjian Bangkok 1909 D. Perjanjian British-Siam 1902


 Kuasa Barat Kawasan yang diminati
Rusia Ujung Salang
Amerika Syarikat Terengganu
40. Namakan perjanjian yang ditandatangani oleh British bagi menyekatkan kemaraan kuasa Barat lain.
A. Perjanjian Sulit 1897 B.Perjanjian Burney 1826
C. Perjanjian Bangkok 1909 D.Perjanjian dengan Perancis 1904
41.Pernyataan di atas merupakan syarat Perjanjian Bangkok 1909. Apakah hak kehakiman yang diberi kepada warganegara British di Siam menurut Hak Wilayah Asingan ?
A. Diadili di hadapan raja Siam B. Diadili mengikut perundangan Siam
C. Diadili mengikut perundangan British D. Diadili mengikut perundangan antarabangsa

42. Mengapakah British menandatangani Perjanjian Bangkok 1909 dengan Siam?
A Menyelesaikan masalah sempadan
B Untuk menguasai kekayaan hasil bumi
C Mengelakkan campur tangan kuasa Barat lain
D Menyelesaikan masalah perutan antara kuasa barat


“Beta bantah penyerahan Tabal kepada Siam”
Sultan Muhammad IV

43. Apakah reaksi penduduk wilayah Tabal yang tidak berpuas hati dengan penyerahan Tabal kepada Siam oleh British?
A.Berhijrah ke Kelantan B.Mengaku ketuanan Siam
C.Melancarkan ke atas Siam D.Melancarkan pemberontakan terhadap British

44. Selepas Perjanjian Bangkok,suatu rundingan diadakan antara sultan Kelantan dengan British tahun 1910.Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Kelantan?
A.menerima Residen British dan menjadi negeri naungan British
B menerima Penasihat British dan menjadi naungan British
C menjadi negeri yang bebas daripada kuasa British
D menjadi tanah jajahan British


 Kedah
 Perlis
 Kelantan
 Terengganu

45. Mengapakah negeri-negeri di atas menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam selepas tahun 1909?
A Telah mendapat kemerdekaan B Menjadi negeri naungan British
C Telah terjalin hubungan diplomatik D Mempunyai pasukan tentera yang kuat

46. Tunku Mahmud telah melakukan pelbagai cara untuk mengekalkan identiti negeri Kedah
Antara usaha-usaha yang dilakukan oleh baginda ialah
I.surat rasmi perlu ditapis II.menggunakan kalender Hijrah
III.meletakkan cuti umum pada hari Jumaat IV.menggunakan bahasa Melayu dalam pentadbiran
A. I dan II B.III dan IV C.II dan III D.I dan IV


47. Penyataan manakah berkaitan dengan negeri Kelantan antara tahun 1910 hingga 1915?
A.British membayar elaun kepada sultan
B Penasihat British ditempatkan di Kelantan
C Mesyauarat Jemaah Menteri diadakan di Golok
D Tergubal perlembagaan Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil ilsuluk

48. Apakah yang dilakukan oleh Penasihat British di Perlis iaitu Kapten Meadowe Frost bagi
mengukuhkan kuasanya?
I. Menggunakan tipu muslihat untuk memujuk raja Perlis
II Memperbaiki sistem pentadbiran dan pemerintahan
III Menubuhkan jabatan-jabatan baru
IV Menguasai jabatan kewangan
A. I dan II B.III dan IV C.II dan III D I dan IV
 Kesan Perjanjian Terengganu-British 1910
 Sultan Zainal Abidin III mengambil langkah untuk memelihara kedaulatan Terengganu

49.Apakah langkah yang telah dilakukan baginda?
A.Menjalinkan perhubungan dengan Siam B Membina kubu pertahanan
C Menggubal perlembagaan D Memajukan ekonomi

50. Penasihat British ditempatkan di Negeri-negeri Melayu Utara
Bagaimanakah reaksi raja-raja di negeri-negeri tersebut ?
A Marah dan menghantar tentera mereka untuk menyingkirkan Penasihat
B Membantah tetapi tidak berupaya untuk menghalangnya
C Menerima dengan hati terbuka demi memodenkan negeri
D Mengadakan hubungan yang baik dengan Kerajaan Siam

4 ulasan:

 1. cikgu,apakah jawapan untuk soalan no.11?

  BalasPadam
  Balasan
  1. D

   perjanjian ini penting sebab Belanda nak pertahankan kuasa dia di kawasan asia tenggara/ hindia timur pada masa itu. jadi pada masa itu shti iaitu inggeris dah ada kat pulau pinang. jadi dia serahkan buat sementara waktu melaka kepada inggeris.

   selepas habis perang napoleon belanda dapat balik melaka. jadi dalam hal ini inggeris terpaksa cari satu kawasan baru untuk berdagang. jadi dia nak ambil singapura . kesan dia ambil singapura lepas tu.

   apabila dia ambil singapura belanda marah sebab singapura bawah negeri johor sementara johor dalam bawah naungan belanda. jadi nak selesaikan masalah wujudlah perjanjian inggeris belanda

   Padam