CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Selasa, 29 Januari 2019

EJAAN - BETUL SALAH


SALAH                       BETUL

Aidil adha/iduladha      Aidiladha
Aidil fitri/idulfitri            Aidilfitri
Arkitek                         Arkitek
Ambil aleh                    Ambil alih
Analisa                        Analisis
Atlet                             Atlet
Aturcara                     Atur cara
Baikpulih                     Baik pulih
Bandaraya                  Bandar raya
Baucer                        Baucar
Bersyukor                    Bersyukur
Beserta                        Berserta
Bistari                          Bestari
Bowling                       Boling
Buffet                          Bufet
Bumiputra                   Bumiputera
Cahayamata               Cahaya mata
Calun                           Calon
Campurtangan            Campur tangan
Catit                             Catat
Cendiakawan              Cedekiawan
Cap (tera/cetak)          Cap
Dailog                          Dialog
Definasi                       definisi
Deligasi                       Delegasi
Deraf                           Draf
Efisyen                        Efisien
Ehsan                          Ihsan
Ekslusif                       Eksklusif
Ekspot                         Eksport
Emel                            e-mel

SALAH BETUL
Empatbelas                 Empat belas
Engkar                        Ingkar
Fax                              Faks
Febuari                        Februari
Forklift                         Forklif
Gambarajah                Gambar rajah
Gantirugi                     Ganti rugi
Garispanduan             Garis panduan
Gelak ketawa              Gelak ketawa
Gembeleng/gembeling Gembleng
Geraf                           Graf
Gulong                        Gulung
Gunatanah                  Guna tanah
Hajjah                          Hajah
Hakmilik                      Hak milik
Hapuskira                    Hapus kira
Ibu mu                         Ibumu
Ibubapa                       Ibu bapa
Ibupajabat                   Ibu pejabat
Ibusawat                      Ibu sawat
Ide                               Idea
Iktizam                        Iltizam
Impot                           Import
Injin                              Enjin
Inspekter                     Inspektor
Insuran                        Insurans
Insyallah/insya Allah Insya-Allah
Intipati                          Inti pati
Isipadu                         Isi padu
Istihar                          Isytihar
Istirehat                       Isytirahat
Janakuasa                  Jana kuasa

SALAH BETUL
Jasabaik                      Jasa baik
Jawatan kuasa            Jawatankuasa
Jiwa-mu                      Jiwamu
Johor Bharu                Johor Bahru
Jualbeli                        Jual beli
Kadhi                           Kadi
Kakilima                      Kaki lima
Kampong                    Kampung
Kapitalisma                 Kapitalisme
Kaptain                        Kapten
Karenah (ragam)        Kerenah
Kawalselia                   Kawal selia
Kelendar/kelender       Kalendar
Kemaskini                   Kemas kini
Keredhaan                  Keredaan
Keretapi                       Kereta api
Kerinting                      Keriting
Kerja sama                  Kerjasama
Kerjatanah                   Kerja tanah
Kertaskerja                  Kertas kerja
Keunikkan                   Keunikan
Kianat                          Khianat
Ko-kurikulum              Kokurikulum
Kolestrol                      Kolesterol
Komersil                      Komersial
Komplek                      Kompleks
Kontingen                    Kontinjen
Kota Bahru                  Kota Bharu
Kuatkuasa                   Kuat kuasa
Lagenda                      Legenda
Lakun                          Lakon
Lalulintas                     Lalu lintas


SALAH BETUL
Lanskap                      Landskap
Lapuran                       Laporan
Latarbelakang             Latar belakang
Lebel                           Label
Lebuhraya                   Lebuh raya
Lencungan                  Lencongan
Leukimia                     Leukemia
Liberalisma                  Liberalisme
Lojik                             Logik
Losyen                        Losen
Maksima                     Maksimum
Manafaat                     Manfaat
Masaalah                    Masalah
Mee                             Mi
Mekanisma                 Mekanisme
Membasoh                  Membasuh
Mempamirkan            Mempamerkan
Memperolehi               Memperoleh
Menaik-tarafkan         Menaiktarafkan
Menakibatkan                         Mengakibatkan
Mencatit                      Mencatat
Mengambilkira            Mengambil kira
Mengenangahkan       Mengetengahkan
Mengenepikan            Mengetepikan
Mengswastakan          Menswastakan
Mengujudkan (mengadakan) Mewujudkan
Mengwujudkan           Mewujudkan
Mentera                       Mantera
Menukarguna              Menukar guna
Merbahaya                  Berbahaya
Minima                                    Minimum
Munshi                        Munsyi
Nasionalisma              Nasionalisme
Oditorium                    Auditorium


SALAH BETUL
Olah raga                    Olahraga
Olih                              Oleh
Optima                        Optimum
Organisme                  Organisma
Otomatik                     Automatik
Otomobil                     Automobil
Pamir                          Pamer
Papantanda                 Papan tanda
Paspot                         Pasport
Patriotisma                  Patriotisme
Pehak                          Pihak
Pelancung (pelawat)   Pelancong
Pemerosesan              Pemprosesan
Pemilekan                   Pemilikan
Pengembala                Penggembala
Pengemblengan          Penggemblengan
Pengstrukturan           Penstrukturan
Penguatkuasa             Penguat kuasa
Pengubahmilik            Pengubah milik
Pengwartaan               Pewartaan
Pensil                          Pensel
Perabut                       Perabot
Pergerakkan               Pergerakan
Perihatin                      Prihatin
Perlabelan                   Pelabelan
Perlaburan                  Pelaburan
Perlancaran                Pelancaran
Perlesanan                  Pelesenan
Perletakan                   Peletakan
Pertunjukkan               Pertunjukan
Pesaraan                     Persaraan
Pesiaran                      Persiaran
Pilihanraya                  Pilihan raya
Pindahmilik                 Pindah milik
Pinggan mangkok       Pinggan mangkuk
Plan                             Pelan
Profession                   Profesion
Prosidur                       Prosedur
Protin                           Protein
Rekabentuk                Reka bentuk
Rekabina                     Reka bina
Renik (rendah)            Ruang niaga
Saidina                        Sayidina
Sama                          Sama ada
Sayugia                       Seyogia
Sayyid                         Sayid
Sebutharga                 Sebut harga
Sediada                       Sedia ada
Segitiga                       Segi tiga
Sekala                         Skala
Sekaligus                    Sekali gus
Sekelian                      sekalian
Sekim                          Skim
Senireka                      Seni reka
Sessi                           Sesi
Setor                           Stor
Siarkaki                       Siar kaki
Siksa                           Seksa
Silaturrahim                 Silaturahim
Snooker                      Snuker
Stesyen                       Stesen
Stokin                          Stoking
Sulong                         Sulung
Sunnah                        Sunah
Suratcara                    Surat cara
Suratkhabar                Surat khabar
Susunatur                    Susun atur
Susutnilai                     Susut nilai


Talipon                        Telefon
Tele-jariah                   Telejariah
Tele-perbankan           Teleperbankan
Tele-perubatan            Teleperubatan
Temubual                    Temu bual
Temuduga                   Temu duga
Tengahari                    Tengah hari
Trampil                        Terampil
Tuanpunya                  Tuan punya
Tuanrumah                 Tuan rumah
Tukarsyarat                 Tukar syarat
Tulin                            Tulen
Ugama                        Agama
Ulangtahun                  Ulang tahun
Urusetia                       Urus setia
Usahasama                 Usaha sama
Usek                            Usik
Warong                       Warung

2 ulasan: