CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 7 April 2017

BM SPM K1 MSOALAN RAMALAN 15

 (KBAT)

Peribahasa Melayu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia
sebagai panduan dan pedoman. Huraikan peranan pelbagai pihak untuk
menghidupkan dan mempopularkan peribahasa Melayu dalam kalangan
masyarakat. [100 markah]

PENDAHULUAN

Peribahasa Melayu – pengamatan generasi terdahulu – memiliki
makna yang maslahat – mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan
– dicipta dengan penilaian daripada alam semula jadi –
diimplementasikan dalam kehidupan harian – semua pihak harus
memainkan peranan – menghidupkan dan mempopularkan peribahasa

ISI PENTING

1. Pemimpin kerajaan – menjadikan peribahasa sebagai pedoman
hidup – memasukkan peribahasa dalam ucapan – menjadikan
peribahasa sebagai dasar pegangan – mampu mendidik dan memimpin
rakyat – mendewasakan rakyat dengan peribahasa – terus subur

2. Ibu bapa – memperkenalkan peribahasa kepada anak –
memberitahu anak tentang maksud peribahasa – mendedahkan anak
kepada bahan bacaan – membeli kamus peribahasa – membuat
rujukan – memasukkan peribahasa dalam karangan – fikiran matang

3.Pihak sekolah – menampal poster peribahasa – murid diajarkan
peribahasa oleh guru subjek Bahasa Melayu – menerangkan cerita di
sebalik peribahasa – menerangkan penggunaan peribahasa dalam ayat
dan penulisan – menghidupkan peribahasa Melayu – subur dan segar

4. Media massa – menyiarkan rancangan berbentuk peribahasa –
mencerdaskan minda rakyat tentang peribahasa – soalan kuiz dan
pertandingan – menarik minat masyarakat – mengenali dan
menghayati peribahasa – menggunakan ilmu dalam peribahasa kita

5. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) – menerbitkan buku
tentang peribahasa – menjalankan dasar pemerkasaan peribahasa –
mengadakan jerayawara dan bicarawara peribahasa – menimbulkan
rasa ingin tahu rakyat – terus menghidupkan peribahasa Melayu

PENUTUP

Semua pihak – memainkan kepentingan mereka – berperanan untuk
mempopularkan dan menghidupkan peribahasa Melayu – menjadikan
peribahasa Melayu sebagai warisan negara yang agung – semua rakyat
Malaysia harus mengetahui dan memahami serta menghayatinya –
tidak melupakan akar didikan nenek moyang kita – hidup Peribahasa
Melayu! bahasa jiwa bangsa! – hilang peribahasa hilanglah adat dan
budaya – menyuburkan peribahasa Melayu – popular sampai bila-bila

Tiada ulasan:

Catat Ulasan