CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 18 Februari 2011

KERJA KURSUS SEJARAH 2011

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011
Sejarah 21/2

SEJARAH KERJA KURSUS Kertas 2

Februari Julai1. Kertas ini mengandungi dua tugasan.

2. Tugasan 1(a) untuk Elemen 1, Tugasan 1(b) untuk Elemen 2 dan Tugasan 2 untuk

Elemen 3.

3. Calon mesti melaksanakan semua tugasan.

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.

2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari bulan

Februari hingga bulan Julai 2011 berpandukan senarai semak.

3. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk kajian. Tajuk kajian mestilah berkaitan dengan negara kita Malaysia.

4. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaian Kod 1, Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemen sahaja, calon hanya layak mendapat Kod 4.

5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta sejarah.

6. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu.

7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikan bersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.

8. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

9. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 15 halaman mengikut format yang ditetapkan.

10. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.

Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman,

saiz 12 dengan langkau 2.0.

11. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja.

12. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.

14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen.

15. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011.

TUGASAN 1

Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapat di negara kita berdasarkan satu daripada tajuk berikut:

(i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)*

(ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah*
(iii) Pentadbiran Komuniti Setempat*

(* Rujuk Lampiran)

(a) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.
(b) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:

ASPEK

PERINCIAN

Tajuk Kajian

Institusi pentadbiran tempatan.

Senarai Kandungan

Senarai aspek kajian serta dicatatkan nombor halaman secara tertib.

Penghargaan

Penghargaan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan kerja kursus.

Objektif Kajian

Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan /

iktibar / pengalaman kajian.

Kaedah Kajian

Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.

Hasil Kajian

1 Institusi Pentadbiran Tempatan:

- Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain

- Lokasi

- Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan

- Carta organisasi dan senarai pentadbir

2 Latar Belakang:

- Sejarah penubuhan (Asal usul / Tarikh / Pengasas)

- Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan

- Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir

- Cara pelantikan pentadbir tempatan

3 Peranan:

- Ekonomi

- Pendidikan

- Keagamaan

- Kemasyarakatan

- Kebudayaan

- Perayaan

- Pelancongan

- Kebajikan

(Pilih mana-mana empat aspek)

4 Perkembangan:

- Sumber kewangan

- Pembangunan prasarana / Fizikal

- Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan

- Kemajuan yang dicapai

- Pengiktirafan / Penghargaan

- Cabaran yang dihadapi

- Perancangan masa hadapan

- Saranan dan harapan

(Pilih mana-mana empat aspek)

Rumusan

Unsur patriotisme yang diperoleh daripada kajian ini.

Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara.

Lampiran

Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan.

Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran yang disertakan.

Rujukan

Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.

TUGASAN 2

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan:

Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

LAMPIRAN

Senarai berikut adalah contoh pentadbiran tempatan. Kajian boleh dibuat terhadap pentadbiran tempatan lain yang berkaitan dengan tajuk tugasan.

(a) Pihak Berkuasa Tempatan:

- Dewan Bandaraya

- Majlis Bandaraya

- Majlis Perbandaran

- Majlis Bahagian

- Jajahan / Residensi

- Majlis Daerah / Majlis Daerah Kecil

- Majlis Daerah Luar Bandar

(b) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah:

- FELDA

- FELCRA / Rancangan Kemajuan Tanah Pinggir

- Petempatan KEDA

- KEJORA

- DARA

- KETENGAH

- KESEDAR

(c) Pentadbiran Komuniti Setempat:

- Mukim

- Kampung / Kampung Baru / Petempatan Orang Asli

- Taman / Kawasan Perumahan / Persatuan Penduduk

- Rumah Panjang

- Ladang / Estet

- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)

- Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR)

- Pentadbiran Rumah Ibadat

TUGASAN TAMAT

2 ulasan:

  1. saya edang berbincang dengan guru sekolah untuk melihat sajauh mana huraian kerja kursus hendak dilakukan. saya berikan garis panduan nanti. Mungkin tajuk saya ialah FELCRA. Cara huraian mungkin lebih kurang sama dengan FELCRA walaupun tajuk tak sama. Sabar. saya sedang mengumpul bahan.ia akan keluar secara berperingkat

    BalasPadam