CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Jumaat, 9 September 2011

Karangan peranan ibu bapa 3

Soalan 5: Faktor-Faktor Lepak dan hubungan Keibubapaan di kalangan Pelajar Remaja

Masalah sosial memberikan gambaran umum mengenai pelbagai gejala yang tidak baik berlaku di seluruh dunia dengan memberikan penumpuan kepada beberapa
gejala sosial yang berlaku di
Malaysia. Masalah sosial dan psikologikal di kalangan
remaja telah banyak menarik perhatian ramai orang. Masalah sosial bersifat
subjektif dan boleh berubah mengikut keadaan, tempat dan masa. Laporan yang
disiarkan di dada akhbar, majalah dan media
massa telah membuktikan kepada
umum bahawa gejala tidak sihat telah melanda kaum remaja di
Malaysia.

Kegiatan melepak merupakan suatu masalah sosial yang dipandang serius oleh
masyarakat
Malaysia. Ia telah menjadi tema perbincangan forum, seminar, bengkel
dan ceramah mengenai remaja. Gejala membuang masa dengan melepak pastinya
merupakan suatu penyakit di dalam masyarakat. Kegiatan ini bukan sahaja
dilakukan oleh remaja lelaki tetapi juga remaja perempuan. Tingkah laku ini
dilakukan oleh golongan remaja yang menjadi golongan terbesar penduduk negara.
Golongan remaja yang dianggap oleh Hall (1904) sebagai kumpulan individu yang
sedang berada di dalam zaman yang penuh dengan keributan dan tekanan perasaan.
Kedudukannya di dalam tahap yang sedang memikirkan tujuan kehidupan. Menurut
Harre dan Lamb (1983) remaja mula melakukan penyesuaian diri yang lebih
kompleks dengan keluarga, teman sebaya dan guru, melalui aktiviti seharian dan
kehidupan sosial sesuai dengan perasaannya.

Corak didikan ibu bapa adalah aspek utama yang memberi kesan mendalam terhadap
perkembangan fizikal, mental dan sosial seseorang individu. Secara tidak langsung
ia membentuk personaliti seseorang individu. Ini bermakna ibu bapa mempunyai
tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak.

Ibu bapa perlu
melengkapkan diri dalam bidang keibubapaan untuk membentuk diri dan jiwa anakanak
ke arah kebaikan. Tingkah laku ibu bapa akan dapat mempengaruhi jiwa anakanak.
Robiah et.al (2001) berpendapat kepercayaan agama adalah tenaga paling unggul
bagi menentang semua unsur negatif yang menyerang emosi dan mental. Pegangan
prinsip dan pendirian yang kukuh berlandaskan ajaran agama dapat mencegah remaja
daripada dipengaruhi oleh unsur-unsur pergaulan bebas yang melampaui batasan.
Sarina Othman (1995) mengatakan pendidikan agama yang disemai sejak zaman
kanak-kanak dapat membentuk remaja yang mempunyai nilai-nilai murni dalam jiwa
serta dapat menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama.
Anak-anak remaja khasnya pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin di sekolah
akan mengakibatkan penurunan prestasi dalam pelajaran. Sememangnya secara
logik dapat dilihat perkaitan yang ketara antara disiplin dengan pencapaian
akademik. Sebagaimana kajian Othman (dalam Oskasmazila, 2000) yang dijalankan
kepada 723 sampel dari sepuluh buah sekolah di daerah Johor Bahru. Dapatan beliau
menunjukkan bahawa suasana keluarga murid-murid tidak mempunyai kesan
langsung yang signifikan terhadap tingkah laku akademik mereka.

Walaupun remaja sedang menuju ke arah berdikari, mereka memerlukan ibu bapa
yang dapat memberi sokongan kepada mereka. Menurut Small (1990) menyatakan
remaja inginkan ibu bapa yang menghormati mereka, memberi kasih sayang,
mempunyai minat yang sama, mengakui dan menerima perkembangan kognitif dan
sosioekonomi mereka.

Keibubapaan yang merupakan corak asuhan dan peranan ibu bapa pasti berfungsi
dalam menunjukkan arah, membimbing, mendidik dan menggerakkan individu yang
berada dalam institusi tersebut.

Ibu bapa mempunyai tanggungjawab memberi didikan agama kepada anak-anak.
Kewajipan ini mesti dilaksanakan dengan contoh dan amalan seharian. Solat
berjemaah adalah cara yang terbaik mengumpulkan semua ahli keluarga.
Perbincangan, teguran dan ajaran boleh dilakukan selepas solat. Hukum-hakam dan
peraturan agama mengenai hidup perlu diajar kepada anak sebelum mereka mencapai
baligh, khususnya perkara-perkara yang seksualiti.

Kesimpulannya, aktiviti melepak bukanlah perkara baru, ianya sudah lama wujud di Malaysia. Ibu bapa sewajarnya turut memberi perhatian kepada corak asuhan dan peranan ibu bapa
yang dilakukan di rumah kerana ianya memberi kesan yang tersendiri kepada
keterlibatan aktiviti lepak dalam kalangan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu
melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu agama yang cukup.

soalan 6 : Peranan keluarga dalam pembangunan modal insan.

Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, negara
Malaysia kini sedang pesat membangun dari sehari ke sehari. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong pembangunan ini? Sebenarnya, pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berwawasan tinggi. Generasi yang berwawasan memiliki sikap-sikap positif seperti dinamik, proaktif, beriltizam dan berdaya saing. Tetapi apakah pula rahsia pembentukan generasi berwawasan yang mendukung pembangunan modal insan di negara ini?

Dalam hal ini, keluarga memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk dipikul demi merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek.Generasi hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Mereka mesti menyediakan diri dengan ciri-ciri kepimpinan dan memantapkan ilmu serta kemahiran. Di sini jugalah keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan untuk memimpin tangan dan membantu anak mereka dalam mengharungi kehidupan dengan cara yang paling efektif sekali. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak kerana segala perbuatan dan tingkah laku ibu bapa pasti akan diikut oleh anak-anak mereka. ‘Di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi’ merupakan peribahasa yang relevan dengan isu ini.

Sudah menjadi lumrah hidup manusia, anak-anak sememangnya akan akan memperhatikan dan meniru gerak tari ibu bapanya. Jika sumbang gerak tari ibu bapanya maka sumbanglah juga gerak tari mereka. Justeru, ibu bapa perlu bersikap optimistik tidak kira dalam apa-apa keadaan demi memastikan anak-anak sentiasa berada di landasan yang betul dan seterusnya melahirkan anak yang sentiasa bersikap positif.Selain itu, ibu bapa turut memainkan peranan untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga. Hal ini demikian kerana suasana yang harmoni dapat mengelakkan anak-anak daripada terlibat dengan gejala negatif. Apabila suasana ini dapat diwujudkan ikatan silaturahim antara keluarga akan lebih utuh. Hal ini seterusnya dapat mengelakkan gangguan emosi dalam kalangan anak-anak dan seterusnya membendung anak-anak daripada tergelincir dari landasan yang benar.

Setiap hari di dada akhbar kita dapat melihat bahawasanya remaja kini kebanyakannya terlibat dengan masalah sosial yang menjadi-jadi bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Justeru, ibu bapa dan keluarga harus membimbing dan memantau anak-anak supaya tidak terjebak ke dalam sesawang negatif dan menghancurkan usaha untuk membina modal insan.Peribahasa Melayu ada mengatakan, ‘kepapaan menajamkan akal manusia, kekayaan menumpulkan akal manusia’. Peribahasa ini memberi maksud yang sangat jelas bahawa ibu bapa tidak harus melimpahkan kemewahan terhadap anak-anak kerana kemewahan dan kekayaan akan menyebabkan anak-anak lalai dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya anak-anak lebih suka berfoya-foya dan mengabaikan tanggungjawab utama mereka iaitu menuntut dan menimba ilmu. Sememangnya, ibu bapa harus bijak menguruskan kewangan anak-anak mereka dan mendidik mereka bagi mengelakkan mereka tergolong dalam golongan yang lalai dan rugi.Di samping itu, ibu bapa harus mengikuti perkembangan pembelajaran anak-anak dan sentiasa memberi sokongan kepada mereka. Dalam hidup ini, setiap manusia yang memperoleh kejayaan pasti pernah menemui kegagalan pada suatu ketika dahulu. Dalam hal ini, jika anak-anak gagal dalam sesuatu perkara misalnya peperiksaan, ibu bapa tidak seharusnya menghukum mereka sebaliknya memberi dorongan dan menasihati mereka. ‘Pengalaman ialah ibu segala kejayaan’ merupakan peribahasa Jepun yang sangat sesuai dengan isu ini. Sebaik-baiknya kegagalan yang pernah dihadapi itu dijadikan pengalaman dan sejarah yang tidak boleh diulang kembali. Jelaslah di sini bahawa, dorongan dan sokongan ibu bapa dapat mendidik anak-anak untuk mengawal emosi mereka dan seterusnya membentuk modal insan yang cemerlang dari aspek emosinya.

Seterusnya, didikan agama merupakan aspek yang paling penting bagi membentuk generasi yang bersih dari segi rohani dan jasmani. Dalam hal ini juga ibu bapa ialah pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana dengan pengetahuan agama yang menebal dalam diri, anak-anak dapat membezakan perkara yang benar dan batil. Anak-anak juga lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan secara tidak langsung dapat menyuntik semangat mereka untuk berusaha dengan gigih demi mencapai matlamat. Perkara ini juga dapat membina disiplin diri anak-anak dan melicinkan usaha untuk menambah bilangan modal insan dalam negara kita.Natijahnya, ibu bapa dan keluarga memainkan peranan yang begitu penting dalam pembentukan modal insan dalam kalangan anak-anak mereka.

Bahawasanya, gabungan nilai-nilai murni, ilmu pengetahuan dan kemahiran serta disiplin diri yang tinggi boleh melahirkan generasi berwawasan yang menjadi akar kepada pembangunan modal insan kelas pertama yang cemerlang dari aspek fizikal, mental dan emosi. Dalam hal ini, ruyung perlulah dipecahkan untuk menikmati sagunya. Oleh itu, ibu bapa tidak boleh berputus asa berusaha untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna dalam masyarakat, bangsa dan agama serta membatu merealisasikan satu agenda penting negara iaitu melahirkan generasi berwawasan yang menjadi penggerak kemajuan negara.Tiada ulasan:

Catat Ulasan