CIKGU RAZAK

CIKGU RAZAK

Isnin, 5 Julai 2010

PERATURAN PEMARKAHAN

Cara Pemeriksaan
1. Pemeriksaan biasanya dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan.
2. masalah
a. Kurang daripada 350 perkataan,karangan akan diperiksa seperti biasa
b. Terlalu panjang – akan diperiksa seperti biasa hingga ke akhir karangan. Masalahnya ialah ia akan menyebabkan masa menjawab soalan tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Kadang-kadang pelajar tak sempat menulis penutup kerana masa dah tamat.
Karangan terlalu panjang tidak membolehkan anda mendapat markah cemerlang secara automatik . ianya juga bukan suatu kelebihan yang diambi kira dalam pemberian markah oleh pemeriksa.
3. Kesalahan format biasanya ditolak maksimum 2 markah. Sekarang ini soalan tidak menjurus kepada soalan berformat. Tapi pelajar dinasihatkan tidak mengambil mudah apa yang telah dipelajari selama ini berkaitan dengan format karangan.
4. Kesalahan ejaan biasanya ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum 3
markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang.
• Tanda baca- biasanya kerap berlaku jika anda cuai
- bagi mengelakkan anda terlibat dengan kesalahan bahasa atau tata bahasa anda digalakkan membaca semula karangan anda. Sekurang-kurangnya sekali sebelum menghantar kertas jawapan. Pada masa ini merupakan peluang terakhir anda membetulkan sebarang kesalahan seperti ayat tergantung , ayat majmuk pancangan atau gabungan yang terlalu panjang , kesalahan tiada subjek dll

• Ejaan – kuasai cara penulisan ejaan terbaru , lihat perkataan dengan kata ganda , kata majmuk
- simpulan bahasa , pepatah – tidak perlu ditulis dengan tanda pengikat kata.

2. LARAS
(Dinamis)
• Pemilihan kosa kata

3. IDEA (ISI) • Tema
• Isi utama
• Pengembangan (huraian/ bahasa/hujahan/ contoh)
• Kerelevenan

4. PENGOLAHAN •
Wacana
• Logik
• Pemerengganan
• Format

5. GAYA BAHASA • Keindahan bahasa
• Ungkapan
• Peribahasa


KRITERIA PENSKORAN

CEMERLANG 80 – 100
• Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa bervariasi
• Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti
peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.


KEPUJIAN 66 – 79

• Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.
• Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum
• Ejaan dan tanda baca betul
• Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
• Penggunaan kosa kata luas dan tepat
• Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, diserta dengan contoh yang sesuai.
• Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
• Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.BAIK 51 - 65

Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.
• Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Ejaan dan tanda baca masih betul.
• Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
• Penggunaan kosa kata umum.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai.
• Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai.
• Wacana masih lengkap
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.


MEMUASKAN 36 – 50

• Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.
• Ayat kurang gramatis.
• Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum.
• Laras bahasa kurang sesuai.
• Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
• Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang
sesuai.
• Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai.
• Wacana masih / kurang lengkap
• Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
• Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan
kurang berkesan.


KURANG MEMUASKAN

• Penggunaan kata kurang tepat.
• Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
• Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.
• Unsur bahasa tidak bervariasi.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.


PENCAPAIAN MINIMUM

• Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.
• Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
• Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/ tidak berkembang dan contoh tidak
sesuai.
• Pengolahan tidak menarik.
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah serta tidak
menarik.
• Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami.

1 ulasan:

  1. Assalamualikum cikgu,spt cikgu katekan td ,Kadang-kadang pelajar tak sempat menulis penutup kerana masa dah tamat, tetapi pengenalan dan isinya bagus,pelajar sebegini boleh dikategorikan sbg kriteria ape?
    tq

    BalasPadam